Bulletin # 184 January 2018 - Styczeń 2018

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The JANUARY 2018 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.



 

HAPPY NEW YEAR 2018

BONNE ANNÉE 2018

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2018

FELIZ AÑO NUEVO 2018

2018 ... $20 Pure Silver Coin - Ice Crystals
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver;
Mintage: 6,000; Weight: 31.39 g; Diameter: 38 mm; Edge: Serrated;
Finish: Proof with glitter enamel; Artist: Don Komarechka;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

During a winter snowfall, each snowflake joins with other unique snow crystals to blanket the Earth with mounds of soft, glistening powder. It's a magical effect, one that breathes peace and beauty into Canada's wintry landscape, and it all begins with these exceptional flakes floating effortlessly from above—as they do on the "sparkling" reverse of this winter-themed, pure silver coin. Blue sparkle enamel masterfully captures the icy beauty of the six-sided dendrite and hexagon-shaped ice crystals, whose complexities and shine are artfully heightened by the brilliance of a proof finish.

 

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca 

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca 

 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

14th January 2018 @ 4:30 p.m. ... Annual General Meeting

28th January 2018 @ 4:30 p.m.

11th February 2018;      25th February 2018

4th March 2018 ... XV Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2018

25th March 2018;      29th April 2018;      27th May 2018

17th June 2018 @ 9:00 a.m. to 4:00 p.m. ... Summer Show 2018

July & August 2018 – Summer break ... Letnie wakacje ...

30th September 2018

14th October 2018 @ 9:00 a.m. to 4:00 p.m. ... Fall Show 2018

28th October 2018;      25th November 2018

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      Zapraszamy.

 

Sunday, MARCH 4, 2018, Mississauga., Ontario
XV Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2018

at John Paul II Polish Cultural Centre,
4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403). Mississauga, Ontario.

SUNDAY 9 am to 4 pm with $3 adult admission.
Kids 16 and under Free. Free parking.
30+ DEALERS of CANADIAN and INTERNATIONAL Stamps, Gold and Silver Coins,
Royal Canadian Mint Coins, Paper Money, Military and other Collectibles. Canada Post Shop.
Bring coins, stamps or collectibles to be evaluated and get best prices.
Organized by the Polish-Canadian Coin & Stamp Club (Troyak Club) ... offering free stamps for kids.
World class Philatelic and Pope John Paul II on World Stamps (1997-1998) ... Exhibits;
Displays of Coins, Stamps, Collectibles by Guests and Club Members.
See www.troyakclub.com for details.
More information: Contact Les Plonka – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call (416) 505-7999 ...

Matka Boża Piekarska Królowa Śląska
Holy Mary of Piekary
www.poczta-polska.pl

13 października 2017 r. Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek z wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej. Na znaczku autorstwa Adama Kultysa widnieje obraz nieznanego autorstwa z sanktuarium w Piekarach Śląskich. Przedstawia on Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus. Obraz ten otoczony jest kultem wśród górników, hutników i Ślązaków. Narodziny kultu maryjnego w Piekarach Śląskich sięgają swoimi korzeniami drugiej połowy XVII w. Pobożność maryjna, która zaczęła się wtedy kształtować, była związana z doświadczeniem szczególnych łask uzdrowień. Wstawiennictwa u Pani Piekarskiej szukali wszyscy. Tu król Polski Jan III Sobieski prowadząc w 1683 r. wojska pod Wiedeń błagał o Jej pomoc. Tym śladem zawierzenia poszli August II Sas i król August III. Znaczącym okresem w dziejach kultu maryjnego i historii sanktuarium w Piekarach Śląskich jest działalność ks. Jana Alojzego Fietzka, budowniczego obecnej świątyni (1849 r.). Piekary Śląskie zaczęły wtedy pełnić funkcję Duchowej Stolicy Śląska. Trwałość kultu maryjnego i jego zasięg zostały potwierdzone specjalnymi enuncjacjami papieża Piusa XI i kard. Augusta Hlonda, kiedy to koronami papieskimi przyozdobiono Cudowny Obraz Piekarski (1925 r.).

Decyzją papieża Jana XXIII (1962 r.) kościół piekarski został wyniesiony do godności Bazyliki Mniejszej. O nieustającym duchowym znaczeniu sanktuarium piekarskiego świadczą coroczne pielgrzymki z kraju i zagranicy. Splotły się z nimi losy św. Jana Pawła II, który od 1965 r. jako metropolita krakowski uczestniczył w pielgrzymkach mężczyzn i głosił kazania, a potem jako papież kierował co roku swoje pasterskie słowo do zgromadzonych na wzgórzu pielgrzymów. W 1983 r. nadał Maryi Piekarskiej tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

Wartości: 5 zł ... autor projektu: Adam Kultys; liczba znaczków: 1;
nakład: 3 000 000 szt.; technika druku: rotograwiura; papier: fluorescencyjny;
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm; arkusz sprzedażny: 100 znaczków;
data wprowadzenia do obiegu: 13 października 2017 r.

Holy Mary of Piekary ... denomination: 5,00 PLN; print run: 3000000 pcs.
number of stamps in set: 1; printing techniques: photogravure; paper: fluorescent;
stamp size: 31,25 x 25,5 mm; 100 stamps in sheet; number of FDC: 1;
circulation date: 13th October 2017; author: Adam Kultys.

 

100-lecie Rycerstwa Niepokalanej
100 years of the Militia of the Immaculata
www.poczta-polska.pl

W 2017 roku minęło sto lat od powstania Rycerstwa Niepokalanej – ruchu maryjno-apostolskiego, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Z okazji jubileuszu 14 października 2017r. Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek „100-lecie Rycerstwa Niepokalanej". Autor znaczka, Zenon Święch, przedstawił na nim Matkę Bożą Niepokalaną stojącą na kuli ziemskiej, stopami miażdżącą głowę węża. Po obu bokach Matki Bożej zamieścił litery M oraz I, nawiązujące do łacińskiej nazwy stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej – Militia Immaculatae – oraz napis „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami". Natomiast na przywieszce znaczka umieścił podobiznę św. Maksymiliana Kolbe.

Rycerstwo Niepokalanej stanowiło formę wcielenia maryjnego dogmatu w praktykę życia codziennego. Było nim wypełnianie misji Kościoła: „Idźcie i nauczajcie" – nawrócenie wszystkich grzeszników (zaczynając od siebie samego) oraz ich uświęcenie „pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Powstanie Rycerstwa Niepokalanej wynikało przede wszystkim z pragnienia ratowania dusz, ale i z potrzeby czasu. Niepokoje kończącej się I wojny światowej oraz nastroje rewolucyjne, ale także nasilenie działań antykościelnych w Rzymie i na świecie wymagały reakcji. W takich okolicznościach, w Rzymie 16 października 1917 r. św. Maksymilian Maria Kolbe (wówczas jeszcze kleryk), z sześcioma innymi franciszkanami, zapoczątkował ruch maryjny pod łacińską nazwą Militia Immaculatae – Milicja Niepokalanej (w Polsce używa się nazwy Rycerstwo Niepokalanej, gdyż założenia tego ruchu nawiązują do pojęcia rycerskich postaw i zalet). Ruch ten otwarty jest na wszystkich świeckich i duchownych, dzieci i młodzież, osoby dorosłe i sędziwe.

Nominał: 5 zł ... autor projektu: Zenon Święch; nakład: 100 000 szt.;
liczba znaczków: 1 znaczek z przywieszką; technika druku: rotograwiura;
format znaczka: 31,25 x 43 mm; papier: fluorescencyjny;
arkusz sprzedażny: 25 znaczków + 25 przywieszek;
data wprowadzenia do obiegu: 14 października 2017 r.

100 years of the Militia of the Immaculata ... denomination: 5,00 PLN;
number of stamps in set: 1; print run: 100 000 pcs.; paper: fluorescent;
printing techniques: photogravure; stamp size: 31,25 x 43 mm;
25 stamps and 25 labels in sheet; circulation date: 14th October 2017;
number of FDC: 1; author: Zenon Święch.

 

Miasta polskie ... Nowy Sącz
Polish cities - Nowy Sącz
www.poczta-polska.pl

Wartości: 20 gr ... autor projektu: Andrzej Gosik; liczba znaczków: 1;
nakład: 10 000 000 szt.; technika druku: rotograwiurowa;
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm; papier: fluorescencyjny;
arkusz sprzedażny: 100 znaczków; data wprowadzenia do obiegu: 8 listopada 2017 r.

Polish cities - Nowy Sącz ... denomination: 0,20 PLN; number of stamps in set: 1;
print run: 10.000 000 pcs.; printing techniques: photogravure; paper: fluorescent;
stamp size: 31,25 x 25,5 mm; 100 stamps in sheet; number of FDC: 1;
circulation date: 08th November 2017; author: Andrzej Gosik.

 

Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni
– Witold Pilecki ps. „Witold"
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.

28 września 2017 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł z serii Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Witold Pilecki „Witold". Na rewersie monety znajdują się wizerunki: Witolda Pileckiego „Witolda", orła wojskowego, biało-czerwonej flagi z symbolem Polski Walczącej oraz napis „Zachowali się jak trzeba". Na awersie srebrnej monety przedstawiono rozerwane kraty więzienne.

Nominał 10 zł ... metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany, tampondruk;
średnica: 32,00 mm; masa: 14,14 g; brzeg (bok): gładki; nakład: do 15 000 szt.
Projektant awersu: Dobrochna Surajewska; Projektant rewersu: Urszula Walerzak;
Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. w rodzinie szlacheckiej (herbu Leliwa), w Ołońcu, w Karelii. Harcerz, w latach 1918–1921 służył w Wojsku Polskim, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. W niepodległej Polsce zarządzał odzyskanym przez Pileckich majątkiem Sukurcze niedaleko Lidy (dziś Białoruś). Z inicjatywy marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza podjął współpracę z polskim kontrwywiadem, tzw. „dwójką". Walczył w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r., po czym współorganizował jedną z pierwszych antyniemieckich organizacji: Tajną Armię Polską, która weszła w skład Armii Krajowej. Z ramienia TAP poszedł dobrowolnie – 19 września 1940 r. – do obozu koncentracyjnego Auschwitz z misją rozeznania sytuacji na miejscu oraz stworzenia więźniarskiej konspiracji samopomocowej i zbrojnej (Związek Organizacji Wojskowej), która przy pomocy z zewnątrz miała wyzwolić obóz.

Po dwóch latach i siedmiu miesiącach, kiedy m.in. jako pierwszy informował świat o niemieckim ludobójstwie, udało mu się uciec z obozu, aby dalej realizować swój plan oswobodzenia więźniów. Misja ochotnika do Auschwitz sprawiła, że został na Zachodzie uznany za jednego z najodważniejszych ludzi okupowanej przez Niemców Europy. W powstaniu warszawskim 1944 r. reduty Witolda (plac Starynkiewicza) Niemcy nigdy nie zdobyli. Po uwolnieniu z oflagu Murnau przekonał gen. Władysława Andersa, że musi wrócić do okupowanej przez Sowietów Polski i utworzyć podległą Polskim Siłom Zbrojnym na Zachodzie konspiracyjną grupę wywiadowczą. Dzięki niej świat dowiadywał się o stopniu podporządkowania kraju Stalinowi. W krytycznym momencie nie skorzystał z możliwości ewakuacji na Zachód, mówiąc: „Ktoś tu musi trwać bez względu na konsekwencje". Aresztowany w maju 1947 r. przez stalinowską bezpiekę został poddany brutalnemu śledztwu, skazany pod kłamliwymi zarzutami na karę śmierci i 25 maja 1948 r. zamordowany w katowni przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Nie wstawił się za nim ówczesny premier Józef Cyrankiewicz, współwięzień z Auschwitz.

Słowa Pileckiego, że przy komunistycznych represjach „Oświęcim to była igraszka" pozwalają nam porównać oba XX-wieczne totalitaryzmy. A prośba do żony, aby kupiła i codziennie czytała dzieciom książkę Tomasza à Kempis „O naśladowaniu Chrystusa", jest przesłaniem i testamentem rotmistrza. Miejsca pogrzebania polskiego bohatera do dziś nie udało się odnaleźć (prawdopodobnie jest to dół śmierci na warszawskich Powązkach, tzw. Łączka). Winni jego śmierci – komunistyczne władze, brutalni śledczy, prokuratorzy, sędziowie – nigdy nie ponieśli kary. W 2006 r. Pilecki został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego, a w 2013 r. awansowany do stopnia pułkownika. Informacja: Tadeusz Płużański.

The Enduring Soldiers Accursed by the Communists
– Witold Pilecki ps. „Witold"
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 28 September 2017 Narodowy Bank Polski issued into circulation a silver coin from the series "The Enduring Soldiers Accursed by the Communists" – Witold Pilecki "Witold" with a face value of 10 zł. The reverse of the coin features the images of Witold Pilecki "Witold", a military eagle, a whiteand-red-flag with the symbol of Fighting Poland and the inscription "They acted as they should". The obverse of the silver coin features prison bars torn apart.

Face value 10 zł ... Metal: Ag 925/1000; Finish: proof; pad printing;
Diameter: 32.00 mm; Weight: 14.14 g; Mintage: up to 15,000 pcs;
Edge: plain; Designer of the obverse: Dobrochna Surajewska;
Designer of the reverse: Urszula Walerzak; Issuer: NBP;
The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

Witold Pilecki was born in an aristocratic family (coat of arms of Leliwa) in Olonets in Karelia on 13 May1901. During his youth he was active in the Scout movement. In the years 1918-1921 he served in the Polish Army. He fought in the Polish-Soviet War and was twice awarded with the Cross of Valour. In the newly independent Poland he managed the Sukurcze estate near Lida (today in Belarus) which was recovered by the Pilecki family. At the initiative of Marshal Edward Śmigły-Rydz, Pilecki began to cooperate with the Polish counterintelligence, known as the "second department". He fought in the Polish defensive war in September 1939, after which he co-organized one of the first anti-German resistance groups: the Secret Polish Army, which joined the Home Army.

On 19 September 1940 he voluntarily went to the Auschwitz death camp on behalf of the Secret Polish Army. The goal of his mission was to gather intelligence on the ground and establish a conspiracy self-help and armed resistance movement among the prisoners (Military Organization Union), which was supposed to liberate the camp with help from outside. During his mission he was the first person to inform the world of the ongoing German genocide. After two years and seven months of imprisonment, he managed to escape from the camp in order to continue the implementation of his plan to liberate the prisoners. Due to his volunteer mission in Auschwitz he was recognized in the West as one of the bravest men in German-occupied Europe. During the Warsaw Uprising in 1944, he led the defence of a fortified area that became known as Witold's Redoubt (Starynkiewicz Square) and which was never seized by the Germans. After being liberated from the German Oflag in Murnau, Pilecki convinced General Władysław Anders that he should return to the Soviet-occupied Poland and establish an underground intelligence-gathering group subordinated to the Polish Armed Forces in the West. Thanks to his activity, the world learned about the extent of the country's subjugation to Stalin. At the critical moment Pilecki declined the possibility to escape to the West, saying: "Somebody has to stay here regardless of the consequences".

He was arrested in May 1947 by the Stalinist security services and subjected to brutal interrogation. He was sentenced to death on trumped up charges and executed at the prison's torture chambers at Rakowiecka street in Warsaw on 25 May 1948. A former fellow prisoner at Auschwitz Jozef Cyrankiewicz, who was the Prime Minister at the time, didn't stand up for Pilecki. Pilecki's statement that when compared with Communist repressions "Auschwitz was merely child's play" allow us to compare the two totalitarianism of the 20th century. Meanwhile, his request to his wife to buy and read to their children the book "Imitation of Christ" by Thomas a Kempis constitutes the Rittmeister's lasting message and legacy. The place of burial of the Polish hero hasn't been identified to this day (it was probably the "hole of death" at the Powązki Cemetery in Warsaw, known as the Meadow – Łączka). Those responsible for his death – the Communist authorities, brutal investigators, prosecutors, judges – have never been punished. In 2006, Pilecki was posthumously awarded with the Order of the White Eagle, and in 2013 promoted to the rank of Colonel. Info: Tadeusz Płużański.

Pięć wieków Reformacji w Polsce
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 23 października 2017 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 20 zł „Pięć wieków Reformacji w Polsce".

Nominał 20 zł ... metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany, mikrodruk;
średnica: 38,61 mm; masa: 28,28 g; brzeg (bok): gładki; nakład: do 20 000 szt.;
Projektant: Anna Wątróbska-Wdowiarska; Emitent: NBP;
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

31 X 1517 roku, Augustianin Marcin Luter ogłosił dziewięćdziesiąt pięć tez skierowanych przeciw handlowi odpustami. Wydarzenie to przyjmuje się za symboliczny początek reformacji, która szybko rozprzestrzeniała się w Europie. W Polsce i na Litwie luteranizm zadomowił się w pierwszej połowie XVI w., nieco później – kalwinizm oraz wyznanie Braci Czeskich. W latach 60. tegoż wieku z polskiego kalwinizmu wyodrębnili się Bracia Polscy. Pokojowe współżycie różnych wyznań miało w państwie polsko-litewskim długą tradycję. Swobodą wyznaniową cieszyli się prawosławni i Żydzi, a na Litwie także Tatarzy i Karaimi. Ostatni Jagiellonowie próbowali zahamować ekspansję protestantyzmu, ale ich edykty nie były przestrzegane. Sami władcy przyczynili się zresztą pośrednio do zakorzenienia luteranizmu w naszej części Europy – Zygmunt I zatwierdził przekształcenie państwa krzyżackiego w księstwo luterańskie, a Zygmunt August zaakceptował powstanie luterańskiej Kurlandii.

W drugiej połowie XVI w. Polska była oazą pokoju religijnego, a wśród elit szlacheckich przeważał protestantyzm. Dopiero bezpotomna śmierć Zygmunta Augusta i konieczność wyboru monarchy skłoniła szlachtę do zabezpieczenia Rzeczpospolitej przed konfliktami religijnymi. Na awersie jubileuszowej monety znajduje się fragment tekstu tzw. konfederacji warszawskiej, zawiązanej w styczniu 1573 r. na sejmie konwokacyjnym. Kilka artykułów tego aktu poświęcono zapewnieniu swobód religijnych dla wyznań chrześcijańskich. Odtąd nie było możliwe stosowanie przemocy ani zmuszanie do zmiany wiary. Na rewersie jubileuszowej monety umieszczono podobiznę biskupa luterańskiego Juliusza Burschego z komandorią Orderu Polonia Restituta, osoby wyjątkowo zasłużonej dla Polski. Wiosną 1919 r. uczestniczył w konferencji pokojowej w Paryżu jako ekspert polski do spraw Śląska Cieszyńskiego i Prus Wschodnich. W latach 1919–1920 kierował polskim komitetem plebiscytowym na Warmii. Przywiązanie do polskości było powodem jego męczeńskiej śmierci w berlińskim więzieniu na Moabicie w lutym 1942 roku. Informacja: prof. Edward Opaliński.

Five Centuries of the Reformation in Poland
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 23 October 2017, Narodowy Bank Polski issued into circulation a silver collector coin – "Five Centuries of the Reformation in Poland", with a face value of 20 złoty.

Face value 20 zł ... Metal: Ag 925/1000; Finish: proof, microprinting;
Diameter: 38.61 mm; Weight: 28.28 g; Mintage: up to 20,000 pcs;
Edge: plain; Designer: Anna Wątróbska-Wdowiarska; Issuer: NBP;
The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

On 31 October 1517, the Augustinian monk Martin Luther announced 95 theses against the sale of indulgences. This event is seen as the symbolic beginning of the Reformation, which quickly spread across Europe. In Poland and in Lithuania, Lutheranism became established in the first half of the 16th century, while denominations such as Calvinism and the Czech Brethren became popular a little later. In the 1560s the so-called Polish Brethren emerged from the community of Polish Calvinists. The peaceful coexistence of different faiths had a long tradition in the Polish-Lithuanian Commonwealth. Groups such as Orthodox Christians and Jews enjoyed religious freedom, as well as Tatars and Crimean Karaites in the territory of Lithuania.

The last rulers of the Jagiellonian dynasty tried to stop the expansion of Protestantism, but their edicts were not enforced. In fact, the rulers themselves indirectly contributed to the establishment of Lutheranism in our part of Europe – Sigismund the Elder approved the transformation of the Teutonic State into a Lutheran duchy, and Sigismund Augustus accepted the creation of a Lutheran Courland. In the second half of the 16th century, Poland was an oasis of religious peace, and Protestantism dominated among the noble elites. Only the heirless death of Sigismund Augustus and the need to choose a new monarch led the nobles to secure the Commonwealth against religious conflicts.

The obverse of the jubilee coin features a fragment of the text of the so-called Warsaw Confederation, signed in January 1573 at the Convocation Sejm. Several articles of that legal act were devoted to ensuring religious freedoms for the various Christian denominations. From that point on it was prohibited to use violence or to force someone to change their religion. The reverse of the jubilee coin features the image of the Lutheran Bishop Juliusz Bursche, with a Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta. The Bishop was distinguished by his faithful service to Poland. In spring 1919, he participated in the Paris Peace Conference as the Polish expert on the issue of Cieszyn Silesia and East Prussia. In the years 1919-1920, he led the Polish plebiscite committee in Warmia. It was because of his allegiance to Poland that he died a martyr's death at the Moabit Prison in Berlin in February 1942. Info: Professor Edward Opaliński.

 

THE ST. LAWRENCE SEAWAY ... On Canadian Stamps ...
www.collectionscanada.gc.ca/postal-archives/080608_e.html
www.canadapost.ca 

St. Lawrence Seaway ... Denomination: 5¢; Date of Issue: 26 June 1959;
Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited / 40 110 000;
Perforation: 12; Creators: Designed by Alan L. Pollock;
Designed by Gerald Mathew Trottier; Designed by William H. Buckley;
Designed by Arnold J. Copeland; Designed by Ervine Metzl;
Picture engraved by Yves Baril; Lettering engraved by Donald J. Mitchell.

Historical Notice: Joint issue of Canada and the United States, the first occasion that these two countries have collaborated in such an issue. Postmaster General William Hamilton in releasing the stamps said: "The St. Lawrence Seaway is an outstanding example of what has been achieved through the friendly co-operation of Canada and the United States, each dedicated to peaceful advancement of all mankind. At a time when international trade is so vital to the people of the free world, our joint stamp issue salutes the opening of a new link in a vastly improved channel for such trade and a powerful source of hydro-electric energy for both our nations." United States Postmaster General Arthur E. Summerfield responded in a similar vein: "The joint issuance of these stamps by Canada and the United States is one more instance of the increasingly close relationships between our two nations.

The St. Lawrence Seaway is a monument to the efforts of two sovereign nations and an outstanding example of international co- operation and good will. These beautiful new stamps worthily commemorate this great development which will mean so much to world trade and peace." Except for the necessary differences in captions and denominations, the stamps are identical in design, the result of the co-operative efforts of Canadian and American artists. The stamps are in the 5-cent denomination for Canada and the 4-cent denomination for the United States, being the respective rates for first class letter mail in each country.

The Canadian stamp is bilingual with the heading "St. Lawrence Seaway Voie Maritime du ST. LAURENT," and the caption "Postage Postes" reproduced in both English and French. The United States version carries the caption "St. Lawrence Seaway" across the top of the stamp, "United States" across the bottom. The wording "Postage" is at the left and the denomination "4¢" at the right. The stamps for both nations were printed in red and blue on white paper utilizing the national colours of red, white and blue for both countries. Both stamps have the Great Lakes connecting links of the design on a blue background with captions in red. Reproduced in white on both stamps are the emblems of both nations, maple leaf for Canada, and the eagle for the United States, enclosed in interlocking links superimposed over a background of the Great Lakes.

More history ... The St. Lawrence River has been one of Canada's most important trade routes since 1535 when Cartier discovered it. Cartier, however, incorrectly thought the river led to China; it remained for other pioneers to recognize its value as an east-west shipping route. In 1959, with the opening of the St. Lawrence Seaway, the vision of these pioneers was realized. The Seaway, a joint Canadian-U.S. project, links the Great Lakes and Atlantic Ocean via 2300 miles of channels, canals and lakes, a gigantic system that has transformed inland cities like Toronto and Chicago into ocean ports. Every year countless tons of iron ore and grain, lumber, chemicals and copper travel to the east coast and beyond, while hundreds of cargo ships carry imports, from overseas to the very heart of the continent. (25-I-18)

 

History of Hockey: PermanentTM Domestic Stamps - Booklet of 10
www.canadapost.ca

Share your love of hockey with this booklet of 10 PermanentTM domestic stamps celebrating the game's rich history, part of a joint issue with the United States Postal Service. Steeped in nostalgia, the design of the joined pair of stamps (or tête-bêche, the term used in philatelic terms) depicts how aspects of this beloved game has evolved, while the fundamentals have stayed the same. On one stamp, a young man, in modern equipment, plays pond hockey on a winter's day. The second stamp is a "mirror image" of the first, with the player is dressed in clothing circa 1930-1940s. It's as if the two players are looking at each other, down through time, a reminder of how generations in Canada and the U.S. have gathered on frozen ponds and community rinks to test their skills and feel part of a team. Makes a great gift for sports fans young and old! As with all 2017 stamp issues, these stamps include a reference to Canada's sesquicentennial. The words 'Canada 150' are printed in microtype on the hockey sticks.

  

Stamp value: PermanentTM (domestic rate) ... issue date: October 20, 2017;
stamp designer: Roy White | Subplot Design Inc.;
quantity produced: 200,000; dimensions: 26 mm x 40 mm;
number of stamps included: 10; quantity produced: 200,000;
dimensions: 140 mm x 95 mm; cancel location: Windsor, ON.
Souvenir sheet ... 2 PermanentTM domestic rate stamps;
quantity produced: 100,000; dimensions: 130 mm x 95 mm.

History of Hockey: Souvenir Sheet ... Celebrate hockey's rich history and passionate following among Canadians and Americans with this attractive Souvenir Sheet, part of a joint issue with the United States Postal Service. The two PermanentTM domestic stamps featured on this souvenir sheet are steeped in nostalgia. The design of the joined pair of stamps (or tête-bêche, the term used in philatelic terms) depicts how this beloved game has evolved, while the fundamentals have stayed the same. On one stamp, a young man, in modern equipment, plays pond hockey on a winter's day. The second stamp is a "mirror image" of the first, with the player is dressed in clothing circa 1930-1940s. It is as if the two players are looking down through time, a reminder of how generations in Canada and the U.S. have gathered on frozen ponds and community rinks to test their skills and feel part of a team. The souvenir sheet also features a heartwarming image of a father and daughter playing pond hockey. To mark the joint issue, the flags of Canada and the United States are in the upper right corner, next to the stamps. As with all 2017 stamp issues, these stamps include a reference to Canada's sesquicentennial. The words 'Canada 150' are printed in microtype on the hockey sticks.

 

History of Hockey: Souvenir Sheet Official First Day Cover (OFDC)
www.canadapost.ca

Pay tribute to hockey's rich history with this Official First Day Cover celebrating the sport's long-time popularity among Canadians and Americans. This colourful collectible is part of a joint issue with the United States Postal Service. The two PermanentTM domestic stamps on the Hockey History souvenir sheet affixed to this Official First Day Cover are steeped in nostalgia. The design of the joined pair of stamps (or tête-bêche, the term used in philatelic terms) depicts how this beloved game has evolved, while the fundamentals have stayed the same. On one stamp, a young man, in modern equipment, plays pond hockey on a winter's day. The second stamp is a "mirror image" of the first, with the player is dressed in clothing circa 1930-1940s. It is as if the two players are looking down through time, a reminder of how generations in Canada and the U.S. have gathered on frozen ponds and community rinks to test their skills and feel part of a team. The souvenir sheet also features a heartwarming image of a father and daughter playing pond hockey. To mark the joint issue, the flags of Canada and the United States are in the upper right corner, next to the stamps. The envelope is postmarked in Windsor, Ontario. It's sure to make a great gift for sports fans young and old! As with all 2017 stamp issues, the stamps on this Official First Day Cover include a reference to Canada's sesquicentennial. The words 'Canada 150' are printed in microtype on the hockey sticks.

Stamp value: $2.70 ... issue date: October 20, 2017;
stamp designer: Roy White | Subplot Design Inc.;
dimensions: 190 mm x 112 mm; cancel location: Windsor, ON.

History of Hockey: Joint issue Official First Day Cover (USPS) ... Score an amazing souvenir with this special joint issue Official First Day Cover celebrating hockey's rich history and long-time popularity among Canadians and Americans. A great gift for sports fans of all ages, this joint issue collectible features two pairs of stamps, one at the Canadian PermanentTM domestic rate and the second at the United States' Forever domestic rate. Steeped in nostalgia, both country's stamps feature a joined pair format (or tête-bêche, the term used in philatelic terms). The images depict how this beloved game has evolved, while the fundamentals have stayed the same. On one stamp, a young man, in modern equipment, plays pond hockey on a winter's day. The second stamp is a "mirror image" of the first, with the player is dressed in clothing circa 1930-1940s. It is as if the two players are looking down through time, a reminder of how generations in Canada and the U.S. have gathered on frozen ponds and community rinks to test their skills and feel part of a team. This joint issue Official First Day Cover is cancelled in both Windsor, ON and Detroit, MI. Makes a great gift for sports fans young and old! As with all 2017 stamp issues, the Canadian stamps include a reference to Canada's sesquicentennial. The words 'Canada 150' are printed in microtype on the hockey sticks.

 

Toronto Maple Leafs®: PermanentTM Domestic Stamps - Booklet of 10
www.canadapost.ca

Proudly display your passion for hockey's famous Toronto Maple Leafs® with this booklet of 10 PermanentTM domestic stamps celebrating the team's 100th anniversary. An ideal gift for fans of all ages, the stamps feature the Maple Leafs' silver Centennial Anniversary logo. Charter members of the National Hockey League®, the Maple Leafs began in 1917 as the Toronto Arenas and won their first Stanley Cup® Championship that season. They became the St. Patricks in 1919 before receiving their current name from new owner Conn Smythe in 1927. Unquestionably one of Canada's most iconic sports teams, the Maple Leafs are famous for their many fascinating stories, a long history of Hall of Fame stars, and legions of loyal fans.

Stamp value: PermanentTM (domestic rate) ... issue date: October 24, 2017;
stamp designer: Lionel Gadoury, David Hurds (Context Creative);
quantity produced: 300,000; dimensions: 32 mm x 32 mm;
Souvenir sheet ... stamp value: $5; quantity produced: 200,000;
dimensions: 140 mm x 95 mm; cancellation site: Toronto ON.

Toronto Maple Leafs®: Crest Souvenir Sheet ... Proclaim your passion for the Toronto Maple Leafs with this fabric crest Souvenir Sheet celebrating the famous hockey team's 100th anniversary. A great gift for passionate fans, the souvenir sheet features a Canada Post first: a miniature fabric crest has been adhered to a $5 stamp. The result is a unique, tactile collectible that simulates the texture and stitching of the crest worn by the Leafs during their first dynasty era. Housed in a collectible folder, the souvenir sheet depicts the vintage Maple Leafs sweater worn by Hall of Fame legend Ted 'Teeder' Kennedy. Along with teammate Turk Broda, Kennedy was the first player in National Hockey League history to win five Stanley Cup Championships. Unquestionably one of Canada's most iconic sports teams, the Maple Leafs are famous for their many fascinating stories, a long history of Hall of Fame stars, and legions of loyal fans.

Layout: Official First Day Cover (Gilmour); Price: $9.70 (set of 3);
Denomination: Permanent™ (domestic rate) from booklet;
OFDC Cancellation Location: Toronto ON; Dimensions: 190 mm x 112 mm;
Design: Lionel Gadoury, David Hurds (Context Creative); Quantity: 13,000;
Photos: Natasha V.; Hockey Hall of Fame;
Printer: Lowe-Martin, Colour Innovations.

Layout: Official First Day Cover (Clark); Price: $9.70 (set of 3);
Denomination: Permanent™ (domestic rate) from coil.

Layout: Souvenir sheet Official First Day Cover (Kennedy);
Price: $5.00; Denomination: $5.

Halifax Explosion 100th Anniversary
www.canadapost.ca 

On December 6, 1917, the cargo ship Imo collided with Mont-Blanc, a French vessel loaded with explosives. The massive blast that followed resulted in nearly 2,000 deaths and widespread damage. Issued one month before the 100th anniversary of the disaster, this stamp commemorates the tragedy and the resilience of Haligonians, who rebuilt their city from ashes. Designers Larry Burke and Anna Stredulinsky of Halifax's Burke & Burke combined illustrations by Mike Little with the front page of the Halifax Herald from the day after the tragedy. "The post-disaster front page portrayed the enormity, the devastation, the human tragedy of the day," says Burke. "Little's illustration of the moment just before the explosion completes the story of a disaster that instantly shattered our city." "My street was completely demolished in the explosion, and one person – whom I was surprised to discover shared my last name – perished in a nearby home," explains Little. "Those discoveries made this stamp issue deeply personal."

Layout: Booklet of 10 stamps; Denomination: Permanent™ (domestic rate);
Price: $8.50; Design: Burke & Burke; Dimensions: 32 mm x 32 mm;
Illustration: Mike Little | Photos: Courtesy of the Nova Scotia Archives
and The Chronicle Herald; Adam Hartling, courtesy of the Maritime Museum
of the Atlantic; Printer: Colour Innovations; Quantity: 140,000;
Printing Process: Lithography in 4 colours; issue date: November 6, 2017.

Layout: Official First Day Cover; Denomination: Permanent™ (domestic rate);
Price: $1.85; OFDC Cancellation Location: Halifax NS;
Design: Burke & Burke; Dimensions: 190 mm x 112 mm;
Illustration: Mike Little | Photos: Courtesy of the Nova Scotia Archives
and The Chronicle Herald; Adam Hartling, courtesy of the Maritime Museum
of the Atlantic; Printer: Colour Innovations; Quantity: 9,000.

 

2017 ... $3 Pure Silver Coin - 100th Anniversary of the Toronto Maple Leafs
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

In 1917, Torontonians welcomed an exciting new reason to embrace winter—the NHL and the franchise that would become the Toronto Maple Leafs® were born. For generations, people had been taking to the ice as soon as the water froze. It was a rite of passage for every parent and child. From sons who skated and cheered alongside Dad, to young women who challenged tradition by yielding hockey sticks, the Toronto Maple Leafs® would spark dreams of greatness far and wide. Crafted in 99.99% fine silver and selectively enhanced with the Leafs' official blue.

Face value $3 ... Composition: 99.99% pure silver; Weight: 7.96 g;
Mintage: While supplies last; Diameter: 27 mm; Edge: Serrated;
Finish: Matte proof with colour; Packaging: Special folder;
Artist: Steven Rosati.

 

2017 ... $20 Pure Silver Coin - 100th Anniversary of Toronto Maple Leafs
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

In 1917, Torontonians welcomed an exciting new reason to embrace winter—the NHL and the franchise that would become Toronto Maple Leafs® were born. This must-have collectible celebrates the enduring spirit of LeafsTM Nation. It brings together players from past and present, and showcases the Leafs' current logo beautifully enhanced with enamel in the team's official blue. A ring of dots marks 100 years of winter fun and dreams; one dot leaving the line-up to double as a hockey puck!

Face value $20 ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 15,000;
Weight: 31.39 g; Diameter: 38 mm; Edge: Serrated;
Finish: Proof with enamel; Artist: Steven Rosati;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

2018 ... $50 Pure Silver Coin - Holiday Splendour
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

Canada's favourite festive flower will bloom forever with this coin's stunning show of crimson glass. A prestigious and historically rich keepsake to mark the Holidays that will captivate revellers for generations to come! Each glass poinsettia was handcrafted by master glassmaker Vio Col Vetro of Murano, Italy before being applied to the coin at the Mint. Only 1,500 glass poinsettias were produced and each one is unique! Canada's favourite festive flower will bloom forever with this coin's stunning show of crimson glass. Murano glass dates back to eighth-century Rome, where it was a luxury reserved strictly for the rich—and glassmakers enjoyed the same status as the aristocracy.

Face Value: 50 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver;
Mintage: 1,500; Weight: 157.6 g; Diameter: 65.25 mm; Edge: Serrated;
Finish: Proof with Murano; Artist: Marie-Élaine Cusson;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

Design ... Canadian artist Marie-Élaine Cusson has created a beautiful and finely detailed backdrop to showcase this coin's beautiful Murano glass to full effect. Six deeply veined leaves frame the red glass poinsettia with sprigs of pine needles, ferns and holly berries filling the gaps to create a vibrant, festive feel—all punctuated by the shimmering gold foil embedded in the glass.

Did you know... From Venice to Murano glass ... Murano's renowned glassmakers were originally located in Venice, but the constant threat of fire that could destroy the city's wooden buildings prompted officials to order their relocation to Murano 1.5 km away in 1291. ... By the end of the 16th century, 43% of Murano's population was working in the glassmaking industry. ... Most of the glass referred to as Venetian glass originates from Murano. ... Murano's trade secrets were so carefully guarded that craftsmen were not allowed to leave the Republic. Despite the threat of death, some glassmakers did set up foundries in nearby cities, and as far away as England and the Netherlands.

 

2018 ... $25 Pure Silver Coin - Classic Holiday Ornament
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

The season of glimmering, glistening lights is here, and this breathtaking coin captures the stunning beauty of a vintage tree ornament using 21st century innovations. Our first Holiday-themed coin with a concave shape to mimic a glass ornament. It's uniquely concave to echo the curve of those early glass balls, punctuated with a Swarovski® crystal.

Face Value: 25 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 5,500;
Weight: 23.17 g; Diameter: 36.07 mm; Finish: Proof with Swarovski® crystal;
Edge: Serrated; Artist: Calder Moore;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

The season of glimmering, glistening lights is here—and your breathtaking coin re-creates the stunning beauty of a vintage tree ornament using 21st-century innovations. Its special concave shape echoes the curve of those early glass balls and is punctuated with a holiday-red Swarovski® crystal. Its chiselled indentations are a 19th-century invention to reflect candlelight: a design so enduring that anyone who decorated a tree, mantle or table into the 1960s will remember unpacking these beautiful heirlooms each year. True to tradition, your coin also features classic engraving meticulously crafted with a proof finish for a delicate frosted effect.

Design ... Canadian artist Calder Moore recreated the incredible beauty of a vintage tree ornament to remarkable effect on your coin. A circular design of chiselled indentations dominates the centre of the coin, with a holiday-red Swarovski® crystal glistening in the middle. Classic elements such as frosted stripes, snowflakes and delicately curved lines, dots and petals, complete the design.

Did you know... The first Christmas tree in North America is believed to have appeared in 1781, in Sorel, Québec, when Baroness Riedesel delighted dinner guests by having a balsam fir erected in the dining room, its branches adorned with fruits and white candles. ... Glass tree ornaments are believed to be a German invention, hailing from Lauscha in the Thuringian Forest, a glassblowing center dating back to 1597. ... The first glass tree ornaments began appearing in the 1840s and were originally made in the shape of fruits, nuts, heart- and star-shaped cookies, and other edible items traditionally used to decorate trees and fir boughs. ... Electric lights came into vogue at the turn of the century. In 1896, revellers in Westmount, Quebec, were among the first Canadians to admire an electrically lit tree. By 1900, large stores were using illuminated trees to attract customers.

www.gtapa.org 

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.

2011 Troyak Club - Bulletin # 184 January 2018 - Styczeń 2018. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates