Bulletin # 181 October 2017 - Październik 2017

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The OCTOBER 2017 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

CANADA ... HAPPY THANKSGIVING TO YOU ALL !!!

2017 ... $20 Pure Silver Coin -
Mother Nature's Magnification: Beauty under the sun
www.canadapost.ca     www.mint.ca 

This captivating coin highlights one of nature's greatest partnerships that enables the mountains of western Canada to thrive. An orange-belted bumble bee gives life to flowers as it flies from bloom to bloom to collect the nectar and pollen that are essential for its survival. NEW shape! Introducing a perfectly round dewdrop for our third-ever coin featuring a unique 3D dome. A perfectly round 3D dewdrop rises from the coin's surface, revealing an intricate diorama of the blanket flower, the meadow, forests and mountains that rise in the distance—the bee's entire world contained within a drop of water. Ultra-precise alignment of the engraving, colours and clear dome is a remarkable technological achievement.

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 7,500;
Weight: 31.39 g; Diameter: 38 mm; Finish: Proof with colour; Edge: Serrated;
Artist: Alexandra Lefort; Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

Mississauga Coin & Stamp Show
15th October 2017 ... Troyak Club's Fall Coin & Stamp Show
John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd., Mississauga, ON, L4Z 1V8

Sponsored by the Troyak Club. Hours: 9 a.m. to 4 p.m. Over 30 dealers & 60 dealer tables.
Canadian and world coins, banknotes, stamps and supplies. Buy, sell, trade, appraise.
Phone: 416-505-7999 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Web: www.troyakclub.com

 

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca 

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca 

 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

15th October 2017 @ 9:00 a.m. to 4:00 p.m. ... Fall Show

29th October 2017 @ 4:30 p.m.

26th November 2017

December 2017 @ Happy Holidays !

14th January 2018 @ 4:30 p.m. ... Annual General Meeting

28th January 2018;      11th February 2018;      25th February 2018

4th March 2018 ... XV Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2018

25th March 2018;      29th April 2018;      27th May 2018

17th June 2018 @ 9:00 a.m. to 4:00 p.m. ... Summer Show

July & August 2018 – Summer break ... Letnie wakacje ...

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Zapraszamy.

Korona Gór Polski
Crown of Polish Mountains
www.poczta-polska.pl

Wartość: 6 zł ... autorka projektu: Agnieszka Sancewicz; liczba znaczków: 1;
nakłady: – blok numerowany perforowany: 110 000 sztuk;
– blok numerowany nieperforowany: 55 000 sztuk; technika druku: rotograwiura;
format bloku: 90 x 70 mm; format znaczka: 51 x 31,25 mm;
papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 30 czerwca 2017 r.

Crown of Polish Mountains ... denomination: 6,00 PLN; number of stamps in set: 1;
print run: perforated 110.000 pcs, imperforated 55.000 pcs;
printing technique: photogravure; stamp size: 51 x 31,25 mm , block : 90 x 70 mm;
circulation date: 30th June 2017; number of FDC: 1; author: Agnieszka Sancewicz.

 

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa, Polska 2017
41st Session of the World Heritage Committee Poland 2017
www.poczta-polska.pl

Wartość: A ... autor projektu: R. Małysa; nakład: 12 000 szt.
technika druku: offset; format kartki: 148 x 105 mm;
data wprowadzenia do obiegu: 2 lipca 2017 r.

 

Drogi wodne w Polsce
Waterways in Poland
www.poczta-polska.pl

Wartość: A ... autor projektu: R. Kostera; liczba znaczków: 2;
technika druku: offset; format kartki: 148 x 105 mm;
nakład: 10 000 szt.; data wprowadzenia do obiegu: 22 lipca 2017 r.

Waterways in Poland ... denomination: 2,60 PLN; print run: 10.000 pcs;
number of stationeries in set: 2; printing technique: offset;
card size: 148 x 105 mm; author: R. Kostera;
release date: 22nd July 2017.

 

Flotylla Wiślana Polskiej Marynarki Wojennej
Flotilla of Vistula of the Polish Navy
www.poczta-polska.pl

Wartość: A ... autor projektu: A. Gosik; liczba znaczków: 2; nakład: 12 000 szt.
technika druku: offset; format kartki: 148 x 105 mm;
data wprowadzenia do obiegu: 31 lipca 2017 r.

Flotilla of Vistula of the Polish Navy ... denomination: 2,60 PLN;
number of stationeries in set: 2; print run: 12.000 pcs;
printing technique: offset; card size: 148 x 105 mm;
release date: 31st July 2017; author: A. Gosik.

 

Zlot Wielkich Żaglowców Szczecin 2017
Rally of Great Sailing Ships - Szczecin 2017
www.poczta-polska.pl

Wartość: 6 zł ... autor projektu: Jarosław Ochendzan; nakład: 180 000;
liczba znaczków: 1 w bloku; technika druku: rotograwiura;
format bloku: 90 x 70 mm; format znaczka: 39 x 31,25 mm;
papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 5 sierpnia 2017 r.

Rally of Great Sailing Ships - Szczecin 2017... denomination: 6,00 PLN;
print run: 180.000 pcs.; printing techniques: photogravure;
paper: fluorescent; stamp size: 39 x 31,25 mm; block size:90 x 70 mm;
circulation date: 05th August 2017; number of FDC: 1;
Author: Jarosław Ochendzan.

 

Skarby Stanisława Augusta – Zygmunt I Stary
www.nbp.pl

Skarby Stanisława Augusta ... Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł – „Skarby Stanisława Augusta" – odwzorowuje słynną osiemnastowieczną serię medalierską z wizerunkami królów Polski wykonaną na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Królewskie medale powstawały w mennicy warszawskiej w latach 1791–1797/1798. Ich twórcami byli dwaj wybitni medalierzy Jan Filip Holzhaeusser i Jan Jakub Reichel. Medale były wzorowane na portretach namalowanych w latach 1768–1771 przez Marcella Bacciarellego do Pokoju Marmurowego w Zamku Królewskim w Warszawie.

Monety emitowane przez Narodowy Bank Polski są wiernymi replikami medali, zachowują średnicę i wysokość reliefu oryginałów. Dotyczy to portretów królewskich prezentowanych na rewersach monet. Odwrotne strony medali z życiorysami królów, umieszczone na awersach monet, zostały pomniejszone, ponieważ towarzyszy im otok z nazwą państwa, godłem Rzeczypospolitej, nominałem oraz rokiem emisji. Życiorysy monarchów, jak również napisy na awersach medali towarzyszące portretom władców, zredagowane są po łacinie. Ostatecznej redakcji tych tekstów dokonał zapewne sam król Stanisław August. Imiona monarchów w języku polskim umieszczone zostały na boku monet; tamże znajduje się nazwa serii „Skarby Stanisława Augusta".

Poczet królów polskich wykonany na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego składał się z wizerunków 23 monarchów. Był tu o jeden portret królewski więcej niż na obrazach Bacciarellego, którego cykl obejmuje 22 obrazy. Dodatkowy portret Stanisława Leszczyńskiego, umieszczony na medalu, powstał najprawdopodobniej na podstawie obrazu Jana Bogumiła Plerscha. Obie serie, malarska i medalierska, zaczynają się od Bolesława Chrobrego, a kończą wizerunkiem Augusta III Sasa. W Pokoju Marmurowym od XVIII wieku naczelne miejsce zajmuje jednak kilkakrotnie większy od pozostałych królewskich portretów wizerunek Stanisława Augusta w pełnej postaci, w stroju koronacyjnym. Zapewne więc i serię medalierską zamykać miał medal z wizerunkiem aktualnie panującego monarchy. Abdykacja, emigracja i rychła śmierć króla w początku 1798 r. uniemożliwiły realizację tego zamierzenia. Seria monet „Skarby Stanisława Augusta" obejmuje 24 wizerunki monarchów – 23 z oryginalnej serii królewskiej oraz portret Stanisława Augusta, odtworzony według medali z epoki. Tak jak w XVIII wieku medale, monety będą bite w złocie i w srebrze. Informacja: Tomasz Bylicki, starszy kustosz Muzeum Historyczne m. st. Warszawy.

Nominał 500 zł ... metal: Au 999,9/1000; stempel: zwykły;
średnica: 45 mm; masa: 62,2 g; napis na obrzeżu:
SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA * ZYGMUNT I STARY *
nakład: do 600 szt. Projektant rewersu – Anna Wątróbska-Wdowiarska;
Projektant awersu oraz napisów na rewersie – Robert Kotowicz;
Na zlecenie NBP monetę wyprodukowała Mennica Polska S.A.
Emisja: 12 lipca 2017 r.

Przedostatni syn Kazimierza, odznaczający się roztropnością, zwycięstwami i majątkiem,
współczesny Karolowi V cesarzowi i Franciszkowi I królowi francuskiemu, i im równy.
Umarł Roku Pańskiego 1548, mając lat 81, w 42. roku panowania, dnia 1 kwietnia.


Nominał 50 zł ... metal: Ag 999/1000; stempel: zwykły;
średnica: 45 mm; masa: 62,2 g; napis na obrzeżu:
SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA * ZYGMUNT I STARY *
nakład: do 6000 szt.; Projektant rewersu – Anna Wątróbska-Wdowiarska;
Projektant awersu oraz napisów na rewersie – Robert Kotowicz;
Na zlecenie NBP monetę wyprodukowała Mennica Polska S.A.
Emisja: 12 lipca 2017 r.

Zygmunt I Stary (1506–1548) ... Dwunasta moneta serii przedstawia Zygmunta I, piątego syna Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, wielkiego księcia litewskiego i króla polskiego od 1506 r., po koronacji syna w 1529 r. nazwanego „Starym". Był zwolennikiem pokojowego rozwiązywania sporów politycznych, ciesząc się szacunkiem wśród poddanych i wśród władców zagranicznych. Jego panowanie zapoczątkowało polski „złoty wiek" – okres gospodarczego i kulturalnego rozkwitu kraju. Na rewersie monety widnieje przeniesione z medalu popiersie króla (według obrazu Marcella Bacciarellego) zwrócone w prawo, w koronie na głowie, z krótką brodą nad rurkowaną krezą. Król nosi zbroję, nakrytą bogato haftowanym płaszczem, spiętym ozdobną klamrą, z klejnotem Orderu Złotego Runa na łańcuchu. Jest to pierwszy w serii medal wykonany przez Jana Jakuba Reichla, nowego nadwornego medaliera Stanisława Augusta (Jan Filip Holzhaeusser zmarł w 1792 r.). Na awersie monety czytamy nieznacznie skrócony tekst z rewersu medalu (w tłumaczeniu): Przedostatni syn Kazimierza, odznaczający się roztropnością, zwycięstwami i majątkiem, współczesny Karolowi V cesarzowi i Franciszkowi I królowi francuskiemu, i im równy. Umarł Roku Pańskiego 1548, mając lat 81, w 42. roku panowania, dnia 1 kwietnia.

Zygmunt urodził się w 1467 r., żonaty z Barbarą Zapolya (1512) i Boną Sforza d'Aragona (1518). W latach 1499–1506 książę głogowski. Obrany królem Polski w grudniu 1506 r., koronowany w Krakowie w styczniu 1507 r. Uporządkował i wzmocnił skarbowość, cła i żupy solne. W 1515 r. zawarł sojusz z Habsburgami. W 1526 r. włączył do Korony lenno mazowieckie. Przeprowadził elekcję vivente regesyna, Zygmunta Augusta w 1529 r., niedługo potem ustanowił w Polsce elekcję viritim (wolną elekcję). W wyniku wojen 1507–1508 i 1512–1522 (mimo zwycięstwa pod Orszą w 1514 r.) Litwa utraciła na rzecz Moskwy Smoleńsk. Po wojnie z Krzyżakami (1519–1520) przyjął w 1525 r. hołd lenny Albrechta Hohenzollerna, księcia Prus (uprzednio wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego). Zmodernizował system monetarny i zunifikował z nim pieniądz pruski (1526). Hojny mecenas sztuki renesansowej, przebudował Wawel. Zmarł w 1548 r., pochowany w Krakowie na Wawelu. Informacja: Marta Męclewska.

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, ani nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki dla działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.

 

Treasures of Stanislaw August – Sigismund the Elder
www.nbp.pl

Treasures of Stanisław August ... The unique series of gold and silver collector coins with the face values of 500 zloty and 50 zloty – "TREASURES OF STANISŁAW AUGUST" – replicates the famous 18th century medallic series with the images of the kings of Poland, which was struck on the order of Stanisław August Poniatowski. The royal medals, designed by two outstanding medallists: Jan Filip Holzhaeusser and Jan Jakub Reichel, were struck at the Warsaw mint in the years 1791-1797/1798. The design of the medals was based on portraits painted between 1768 and 1771 by Marcello Bacciarelli for the Marble Room at the Royal Castle in Warsaw.

The coins issued by Narodowy Bank Polski are faithful replicas of the medals, preserving the diameter and height of relief of the originals. This applies to the portraits of the kings on the reverses. The obverses of the coins feature the reverses of the medals with biographies of the monarchs. The reverses of the medals have been reduced in size because they are accompanied by the name of the state along the rim, the image of the state emblem, the face value and the year of issue of the coins. The biographies of the monarchs and the inscriptions on the obverses of the medals accompanying the royal portraits are in Latin. The final text editing was most likely done by King Stanisław August himself. The names of the monarchs in Polish are presented on the sides of the coins, along with the name of the series "Treasures of Stanisław August".

The gallery of portraits of Polish kings, painted on the order of Stanisław August Poniatowski, consisted of images of 23 monarchs. It included one royal portrait more than Bacciarelli's series of 22 paintings. The additional portrait of Stanisław Leszczyński – featured on the medal – was most probably modelled on a painting by Jan Bogumił Plersch. Both series, the paintings and the medals, begin with the image of Bolesław Chrobry and end with the portrait of August III. Since the 18th century, the principal place in the Marble Room has belonged to the portrait of the full-length figure of Stanisław August in his coronation robes. The painting is several times larger than other portraits. It is therefore probable that the medallic series would have finished with a medal presenting the image of the ruling monarch. However, these plans were thwarted by the king's abdication, emigration and early death at the beginning of 1798. The series of coins "Treasures of Stanisław August" consists of 24 portraits of monarchs – of which 23 have been modelled on the royal series plus a portrait of Stanisław August based on the medals from the period. The series will be struck in silver and gold, as was the practice in the 18th century. Info: Tomasz Bylicki, senior curator Historical Museum of Warsaw.

Face value: 500 zł ... metal: Au 999.9/1000; finish: standard;
diameter: 45 mm; weight: 62.2 g; On the edge, the inscription:
SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA * ZYGMUNT I STARY *
mintage: up to 600 pcs; Designer: reverse – Anna Wątróbska-Wdowiarska;
Obverse and inscriptions on the reverse – Robert Kotowicz;
Producer: Mennica Polska S.A. commissioned by NBP;
Date of issue: 12 July 2017.

Casimir's penultimate son, distinguished by sagacity, triumph and wealth,
a contemporary and equal of Emperor Charles V and Francis I of France.
Died AD 1548, aged 81, in the 42nd year of his reign, on 1 April.


Face value: 50 zł ... metal: Ag 999/1000; finish: standard;
diameter: 45 mm; weight: 62.2 g; On the edge, the inscription:
SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA * ZYGMUNT I STARY *
mintage: up to 6000 pcs; Designer: reverse – Anna Wątróbska-Wdowiarska;
Obverse and inscriptions on the reverse – Robert Kotowicz;
Producer: Mennica Polska S.A. commissioned by NBP;
Date of issue: 12 July 2017.

Sigismund the Elder (1506–1548) ... The twelfth coin in the series depicts Sigismund I, the fifth son of Casimir Jagiellon and Elisabeth of Austria. Sigismund became the Grand Duke of Lithuania and King of Poland in 1506. Following the coronation of his son in 1529, he was dubbed "the Elder". A partisan of a peaceful solution to political conflicts, he enjoyed the respect of both his subjects and foreign rulers. His reign ushered Poland into its golden age – a period of economic and cultural prosperity. The reverse of the coin depicts the bust of the king modelled on a medal designed after a painting by Marcello Bacciarelli. The bust faces right, the king is wearing a crown and has a short beard over a ruff. He is clad in armour covered with a richly embroidered coat clipped with a decorative buckle and adorned with a jewelled Order of the Golden Fleece on a chain. This is the first medal in a series struck by Jan Jakub Reichel, the new court medal minter of Stanisław August (his predecessor in this post, Jan Filip Holzhaeusser, died in 1792).

On the obverse of the coin we can read a slightly shortened version of the text engraved on the reverse of the medal (in translation): Casimir's penultimate son, distinguished by sagacity, triumph and wealth, a contemporary and equal of Emperor Charles V and Francis I of France. Died AD 1548, aged 81, in the 42nd year of his reign, on 1 April. Sigismund was born in 1467. He married Barbara Zapolya (1512) and, after her death, Bona Sforza d'Aragona (1518). In 1499–1506 he held the title of Prince of Głogów. Elected King of Poland in December 1506, Sigismund was crowned in Kraków in January 1507. He reorganised and strengthened the Treasury and ensured increased Crown revenue from duty collection and the salt works. In 1515, he concluded an alliance with the Habsburgs. In 1526, the king incorporated the fiefdom of Masovia into the Polish Crown. He carried out an election vivente rege of his son Sigismund Augustus in 1529, and soon afterwards established in Poland the election viritim (all noblemen being entitled to vote on the condition of presenting themselves at the election site). As a result of wars fought in 1507–1508 and 1512–1522 (and despite the victory at Orsza in 1514), Lithuania lost Smoleńsk to Muscovy. Following the war with the Teutonic Order (1519–1520), in 1525 Sigismund accepted the liege homage from Albrecht Hohenzollern, the Prince of Prussia (previously the Grand Master of the Teutonic Order). The king modernized the monetary system and integrated the Prussian coin into it in 1526. Sigismund was a generous patron of Renaissance art and remodelled Wawel Castle. He died in 1548 and was buried in Kraków on Wawel Hill. Info: Marta Męclewska.

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets.

 

Historia Monety Polskiej – 100 dukatów Zygmunta III
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 12 lipca 2017 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 20 zł z serii „Historia monety polskiej" – 100 dukatów Zygmunta III.

Nominał 20 zł ... metal:; Ag 925/1000; stempel: lustrzany (selektywne złocenie);
średnica: 38, 61 mm; masa: 28,28 g; brzeg (bok): gładki;
nakład: do 18 000 szt. Projektant monety: Dominika Karpińska-Kopiec;
Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monetę wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Panowanie Zygmunta III Wazy (1587–1632) to złoty okres w historii mennictwa polskiego. Działały wówczas różne mennice, do dawnych bowiem dołączyły nowe, z których najważniejsza mieściła się w Bydgoszczy. We wszystkich tych ośrodkach bito – z przerwami – wielkie ilości monet różnych nominałów. Na mennictwo oddziaływał jednak europejski kryzys ekonomiczny, w wyniku którego drobniejsze monety srebrne podlegały inflacji. Kryzys nie dotknął jednak pełnowartościowych monet złotych. Nas tu szczególnie interesuje wybita w Bydgoszczy moneta o wadze stu dukatów. Autorem stempli do niej był znakomity medalier gdański Samuel Ammon (1591–1622) pochodzący z Schaffhausen w Szwajcarii. Na awersie przedstawił on zwrócone w prawo popiersie króla bez korony, w bogatej zbroi. Pod popiersiem inicjały medaliera SA i data 1621. W otoku napis: *SIGISMVNDVS•III•D:G:POLO-NI•ET•SVECIÆ•REX* Na rewersie pod koroną tarcza dziewięciopolowa z herbami Polski i Litwy oraz Szwecji i Gotlandii, a także Snopkiem Wazów w środku. Po obu stronach tarczy inicjały dzierżawcy mennicy bydgoskiej Jakuba Jacobsona van Emden: po lewej „II", a po prawej „VE". Nad koroną ponownie data 16–21. W otoku kontynuacja legendy: *MAGNVS•DVX•LITVAN:RVSS: – :PRVSS :MAS:SAM:LIVON:ZC:* (Magnus Dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae et cetera, czyli Wielki Książę Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza, Żmudzi, Inflant itd).

Jest to najokazalsza moneta polska mierząca w oryginale prawie 70 mm i ważąca aż 348,3 g złota. Najprawdopodobniej emisja została zamówiona przez króla, który potrzebował prezentów dla najznaczniejszych gości i dostojników. Do dziś zachowało się tylko kilka oryginałów o pełnej wadze. Więcej jest egzemplarzy lżejszych, np. o wadze 90, 60 czy 30 dukatów, a nawet monet srebrnych ważących np. 10 czy 3,5 talara. Wszystkie te monety zostały odbite jedną tylko parą stempli. Nie dziwi więc, że właśnie ten numizmat został wybrany do naszej serii dla zilustrowania historii monety polskiej w 1. połowie XVII w. Na awersie monety współczesnej został przedstawiony rewers monety historycznej oraz, zgodnie z tradycją, metryka z danymi tyczącymi monety nowej: wyobrażenie Orła, nazwa państwa, nominał i rok emisji. Na rewersie monety współczesnej widnieje natomiast popiersie króla z awersu monety zabytkowej, pod którym czytamy: 100 DUKATÓW ZYGMUNTA III. Informacja: Stanisław Suchodolski.

 

History of Polish Coin – 100 Ducats of Sigismund Vasa
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 12 July 2017 Narodowy Bank Polski issued into circulation a silver coin from the series "History of Polish Coin" – 100 Ducats of Sigismund Vasa with a face value of 20 zł.

Face value 20 zł ... Metal: Ag 925/1000; Finish: proof (selective gilding);
Diameter: 38.61 mm; Weight: 28.28 g; Edge: plain; Mintage: up to 18,000 pcs;
Coin designer: Dominika Karpińska-Kopiec; Issuer: NBP;
The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

The reign of Sigismund Vasa (1587-1632) was a golden era in the history of Polish coinage. Various mints were operating at that time as in addition to the old facilities new ones were also launched, the most important of which being located in Bydgoszcz. All these mints were producing – with certain interruptions – great quantities of coins of various denominations. Minting, however, was affected by the European economic crisis, as a result of which the smaller silver coins were suffering from inflation. The crisis did not affect full-value gold coins, however. In this regard we are particularly interested in a coin with a weight of one hundred ducats which was minted in Bydgoszcz. The dies used to mint the coin were prepared by the excellent Gdańsk-based medalier Samuel Ammon (1591-1622) who came from Schaffhausen in Switzerland.

On the obverse he depicted a right-facing bust of the King, without a crown and in a richly ornamented armour. Under the bust the coin carries the medalier's initials SA and the date 1621. Along the rim there is an inscription: *SIGISMVNDVS•III•D:G:POLONI•ET•SVECIÆ• REX *. On the reverse, beneath the crown, there is a nine-field shield with the coats of arms of Poland and Lithuania as well as Sweden and Gotland, and the Vasa crest (sheaf of hay) in the middle. On both sides of the shield there are the initials of the lessee of the Bydgoszcz mint Jacob Jacobson van Emden: "II" on the left and "VE" on the right. Above the crown there is the date 16–21. Along the rim there is a continuation of the legend: *MAGNVS•DVX•LITVAN:RVSS: :PRVSS:MAS:SAM:LIVON:ZC:* (Magnus Dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae et cetera, i.e. Grand Duke of Lithuania, Ruthenia, Prussia, Masovia, Samogitia, Livonia etc.).

It is the most impressive Polish coin, originally measuring almost 70 mm and weighing as much as 348.3 g of gold. The issue was most likely ordered by the King, who needed gifts for the most distinguished guests and dignitaries. Only a few original coins of full weight survived to this day. There are lighter coins preserved, weighing 90, 60 or 30 ducats, and even silver coins weighing 10 or 3.5 thalers. All of these coins were minted with a single pair of dies. It is not surprising therefore, that this numismatic item has been selected for our series to illustrate the history of Polish coin in the first half of the 17th century. The obverse of a modern coin depicts the reverse of a historic coin and, in line with tradition, certification with data concerning the new coin: the image of an Eagle, the name of the state, the face value and the year of issue. On the reverse of the modern coin there is the King's bust from the obverse of the historic coin, and an inscription under the bust reads: 100 DUKATÓW ZYGMUNTA III (100 ducats of Sigismund Vasa). Info: Stanisław Suchodolski.

 

HOCKEY ... On Canadian Stamps ...
www.collectionscanada.gc.ca/postal-archives/080608_e.html
www.canadapost.ca 

Hockey ... Denomination: 5¢; Date of Issue: 23 January 1956;
Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited / 30 300 000;
Perforation: 12; Creators: Designed by James Simpkins;
Picture engraved by Silas Robert Allen.

Historical Notice: This 5¢ postage stamp is being issued to draw attention to Canada's most popular winter sport, hockey. The Post Office Department wishes to pay tribute to the skill of Canada's hockey players and the prestige they have earned for Canada in international competition. This stamp was designed by James Simpkins of Ottawa and is being engraved and printed by the Canadian Bank Note Company, Ottawa.

More history ... Canada's national sport, hockey, made its first appearance in the 19th century. The word "hockey" is derived from the French "hoquet" meaning "crooked stick", although some claim it comes from an Indian word meaning "it hurts"! The national Hockey League was organized in 1917. Its four original member teams were all Canadian, although the league was later expanded to include teams in the United States. The Stanley Cup, symbol of the world championship, was originally an amateur award established by Governor General Lord Stanley for the 1893-94 season. In the past for many years the Montreal Canadian have won the coveted prize more than thirteen times; the Toronto maple leafs have captured the prize nine times. (22-X-17)

 

Canada 150: PermanentTM Domestic stamps
www.canadapost.ca 

Canada 150: PermanentTM Domestic stamps - Booklet of 10 ... Celebrate Canada's 150th anniversary with this booklet of 10 Permanent domestic stamps. Each stamp in this special sesquicentennial issue captures iconic images and defining moments from the past 50 years. Canada 150: Pane of 10 stamps ... Commemorate Canada's sesquicentennial with this pane of 10 Permanent domestic stamps. Each stamp in this special issue captures iconic images and defining moments from the past 50 years. Canada 150: Official First Day Covers (Set of 10) ... Celebrate Canada's 150th anniversary with this set of 10 Official First Day Covers. Each collectible envelope features one of the 10 stamps in the sesquicentennial issue, with all 10 packaged in a special presentation folder.

For the 150th year since Confederation, we expanded our storytelling role by issuing 10 stamps – in the shape of a maple leaf for the first time in our history. Our Canada 150 issue celebrates 10 of our country's most transformative moments. These special stamps recreate the events that united us, moved us forward and made us proud to be Canadian. Casting our eyes back on the past 50 years since our centennial in 1967, we selected 10 truly iconic milestones and accomplishments from a wealth of social progress, innovation and other significant achievements that have positioned us as a vibrant and successful nation on the world stage.

There is no question that we Canadians have so much to celebrate for Canada 150. We are a model of tolerance and diversity to the world - a fact reflected in some of our 10 chosen topics. We showed ourselves to be a nation poised for progress during our 100th anniversary, and over the past five decades, we have proved ourselves as builders, creators and inventors, constantly meeting the challenge to be the very best. We have succeeded and achieved greatness in science, sports, leadership and much more. That excellence, that achievement, is an integral part of this stamp issue. We want to share this Canada 150 celebration with you - not just through these 10 magnificent maple leaf-shaped stamps - but through the stories behind them, the unveilings where we came together with Canadians across this land - and together we rose, lumps in our collective throats, so proud of what we've accomplished and empowered to take on the challenges of the future.

 

Nunavut ... The story of a vast territory - Canada's newest. Created in 1999, Nunavut was the result of the largest Aboriginal land claims agreement in Canadian history. On April 1, 1999, the creation of Canada's newest territory, Nunavut, was hailed with fanfare including fireworks and traditional Inuit games and dances. The new addition to Canada's political map - the first major change since Newfoundland and Labrador joined Confederation in 1949 - was the result of the largest Aboriginal land claims agreement in Canadian history, which divided the Northwest Territories in two. Decades in the making, Nunavut, meaning "our land" in Inuktitut, is home to mostly Inuit - Indigenous peoples who have occupied the vast Arctic Archipelago part of the region for some 4,000 years.

Nunavut enjoys one of Canada's fastest-growing populations - and one of its youngest - placing the territory at the forefront of Canada's future. The territory covers almost one fifth of the country, encompassing much of the vast Arctic, and includes the northernmost inhabited place in the world: Alert. Its rich wildlife and natural resources promise a prosperous future, with conservation and development guided responsibly by local needs and knowledge. This stamp, celebrating Canada's newest territory and the people who call it home, was unveiled May 30 at the Legislative Assembly of Nunavut in Iqaluit. Distinguished guests, including representatives from the Government of Nunavut, other honoured individuals, and senior executives from Canada Post paid tribute to a Nunavut that supports Inuit values, strengthens the use of the Inuit language and engages with circumpolar neighbours. Nunavut: The trilingual (English-French-Inuktitut) collectible bears an image of an Igluu under northern lights, just north of Pangnirtung, which was photographed by Niore Iqalukjuak of Arctic Bay, Nunavut. The back photo features a sculpture unveiled in Iqaluit on Nunavut Day 2013, in commemoration of the 20th anniversary of the signing of the Nunavut Land Claims Agreement. Three artists, one from each of Nunavut's three regions, collaborated on the sculpture: Lootie Pijami, Inuk Charlie and Paul Maliki. The stamp featured on the OFDC is also available in a booklet of 8 stamps.

 

Marriage Equality ... On July 20, 2005, Canada became the fourth country in the world to pass federal legislation, the Civil Marriage Act, that gave all citizens the right to marry the one they love. For years, LGBTQ Canadians across the country had fought for full legal equality, with each victory a stepping stone to the next. But until roughly a decade ago, a Canadian still could not legally marry someone of the same gender. This stamp recognizes the achievement of marriage equality in Canada - and highlights the struggle that led to it.

In January 2001, Rev. Brent Hawkes, community activist and minister at Metropolitan Community Church in Toronto, published banns, alternative marriage licences under Ontario law for church ceremonies. He then performed a legal marriage for two couples, one gay, the other lesbian. When a city official refused to register the marriage record of both, the church sued the City of Toronto, the province and the federal government. On July 12, 2002, the Ontario Superior Court ruled that prohibiting gay couples from marrying violated the Canadian Charter of Rights and Freedoms. The following year, Ontario became the third jurisdiction in the world to legally recognize same-sex marriage, followed by eight provinces and territories - all thanks to dedicated activism throughout the country. On July 20, 2005, when the federal Civil Marriage Act became law, Canada became the fourth country to achieve marriage equality. On May 9, Canada Post joined members of the LGBTQ community at The 519 in Toronto, a city organization dedicated to advocacy for the inclusion of LGBTQ communities, to unveil the stamp. Marriage Equality: This collectible depicts the colours the rainbow, which is a familiar symbol of pride for the LGBTQ2S (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Queer, Two Spirit) community. The stamp featured on the OFDC will also be available in a booklet of 8 stamps.

 

Canadian Photography: Permanent-TM Domestic stamps - Booklet of 10
www.canadapost.ca

On July 4, Canada Post issued the final set of stamps in the five-year Canadian Photography series, coinciding with Canada's 150th. The series showcases some of the best photographers and photography our country has produced over the last 150 years. Says designer Stéphane Huot, "It was a great privilege and a real pleasure to work on this series from start to finish. I discovered great artists and photographers who made a real impact on the history of Canadian photography. It is definitely one of my proudest philatelic achievements."

Booklet of 10 stamps ... Denomination: 5 x Permanent™ (domestic rate);
Design: Stéphane Huot; Dimensions: 36 mm x 30 mm;
Photos: Claire Beaugrand-Champagne, Robert Bourdeau, Gilbert Duclos,
Samuel McLaughlin, William James Topley
Printer: Canadian Bank Note; Quantity: 140,000;
Printing Process: Lithography in 6 colours.

Closing the series are five stunning shots: (1) Claire Beaugrand-Champagne's Ti-Noir Lajeunesse, The Blind Violinist, Disraeli, Quebec, 1972 (Beaugrand-Champagne was Quebec's first female press photographer). (2) Robert Bourdeau's Ontario, Canada, 1989. (3) Gilbert Duclos' Enlacées, Montréal, 1994 (Duclos was a letter carrier and truck driver for Canada Post in the 1970s and the man behind the image of Oscar Peterson that graced our first stamp featuring a living Canadian, in 2005). (4) Samuel McLaughlin's Construction of the Parliament Buildings, Centre Block, circa 1862 (McLaughlin was Canada's first official photographer). (5) William James Topley's Sir John A. Macdonald, circa 1883.


Souvenir sheet of 3 stamps ... Denomination: 3 x Permanent™ (domestic rate);
Souvenir sheet of 2 stamps ... Denomination: 2 x Permanent™ (domestic rate);
Design: Stéphane Huot; Dimensions: 150 mm x 75 mm; Gum type: PVA;
Printing Process: Lithography in 5 colours / Lithography in 4 colours;
Quantity: 100,000.

Souvenir sheet Official First Day Covers (set of 2);
Denomination: 5 x Permanent™ (domestic rate)
OFDC Cancellation Location: Montréal QC

 

2017... $10 Pure Silver Coin -
Celebrating Canada's 150th: Wild Swift Fox and Pups
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

From colourful flora to iconic fauna and landmarks, the breathtaking photographs of Canadian Geographic reflect the rich diversity of the Canadian experience. The 10th coin in the Celebrating Canada's 150th series highlights the fragile beauty of the prairie landscape in Saskatchewan, which is home to unique plant and animal species—including the endangered swift fox. A new coin each month! Struck and applied with vibrant colour, each coin is presented in the order of each of Canada's province or territory's entry into Confederation. Based on a photograph captured by Canadian photographer John E. Marriott, the reverse features vibrant colour over the detailed engraved image of swift fox in the open prairie landscape amid the mixed-grass vegetation that dots the landscape near Saskatchewan's Grasslands National Park of Canada.

Face Value: 10 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 25,000;
Finish: matte proof; Weight (g) 15.87; Diameter (mm) 34; Edge: serrated;
Certificate: serialized; Artist: Various artists (reverse), Susanna Blunt (obverse).

 

2017... $20 Pure Silver - Locomotives Across Canada: 4-4-0
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

Like modern engines of change, Canada's locomotives have been instrumental in shaping our nation throughout its 150 years of history. The Locomotives Across Canada series speaks of a nation coming into its own through some of its most iconic engines—including the 4-4-0, which was the most commonly used locomotive at the time of Confederation, and the first type built in Canada. The selective application of gold plating shines the spotlight on the locomotive, while the gold-plated rim and effigy on the obverse ensure an elegance that makes this a truly exceptional keepsake. All three coins in the series are sure to be treasured additions to any historical, locomotive or Canadiana-themed collection. They are also the perfect gift for any train enthusiast!

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver;
Mintage: 7,500; Weight: 31.39 g; Diameter: 38 mm; Edge: Serrated;
Finish: Proof with selective gold plating; Artist: David A. Oram;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

2017 ... $20 Pure Silver Coin - Locomotives Across Canada: RS 20
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

Following an unprecedented era of expansion, the 20th century ushered in an era of consolidation and technological innovation in Canada's railway history. The second coin in the Locomotives Across Canada series commemorates the end of the golden age of steam locomotives, and the introduction of a new technology that continues to power today's trains: the diesel-electric locomotive. Used by the Roberval and Saguenay Railway, the RS 20 was the first diesel road locomotive manufactured in Canada, and was built in 1949 by Montreal Locomotive Works. Even the finest details shine in this meticulous design, thanks to a keen attention to historical accuracy, the precision engraving, and the use of multiple finishes that add subtle contrasts. The selective application of gold plating shines the spotlight on the locomotive, while the gold-plated rim and effigy on the obverse ensure an elegance that makes this a truly exceptional keepsake.

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 7,500;
Weight: 31.39 g; Diameter: 38 mm; Finish: Proof with selective gold plating;
Edge: Serrated; Artist: John Mantha;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

2017 ... $3 Pure Silver Coin - Zodiac Series: Cancer
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

The stars align in the 2017 Zodiac series, which features sparkling Swarovski® crystal embellishments within a coloured and engraved rendition of the zodiac. Like the stars and planets in the sky, a clear Swarovski® crystal embellishment is in alignment with the traditional glyph representing a crab's rounded shape and claws—the zodiac symbol for Cancer (June 21–July 22). At the centre is a larger Swarovski® crystal embellishment; its amber colour also represents those born under the Water sign known for tenacity, sympathy, imagination and persuasiveness. Seventh coin in the series.

Face Value: 3 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver;
Mintage: 5,500; Weight: 7.96 g; Diameter: 27 mm; Edge: Serrated;
Finish: Proof with colour and Swarovski® crystal; Artist: Pandora Young;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

2017 ... $3 Pure Silver Coin - Zodiac Series: Leo
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

Eighth coin in the Zodiac series, featuring 12 coins to represent the 12 signs of the zodiac. Like the king of the jungle himself, regal Leo (July 23–August 22) is a born leader who exudes energy, confidence and charisma. It's written in the stars: This is the perfect birthday gift for that special someone, or a "just because" gift for anyone fascinated with zodiac symbols and their meaning!

Face Value: 3 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 5,500;
Weight: 7.96 g; Finish: Proof with colour and Swarovski® crystal;
Diameter: 27 mm; Edge: Serrated; Artist: Pandora Young;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

www.gtapa.org

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.

2011 Troyak Club - Bulletin # 181 October 2017 - Październik 2017. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates