Bulletin # 177 June 2017 - Czerwiec 2017

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB "TROYAK"

www.troyakclub.com

The JUNE 2017 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca 

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

25th June 2017 @ 4:30 p.m.

July & August 2017 – Summer break ... Letnie wakacje ...

24th September 2017

15th October 2017 @ 9:00 a.m. to 4:00 p.m. ... Fall Show

29th October 2017;    26th November 2017

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zapraszamy.

 

700 lat Lublina
700 years of Lublin
www.poczta-polska.pl

Dnia 15 marca 2017 roku został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy o wartości 2,60 zł, emisji "700 lat Lublina". Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 200.000 sztuk. Arkusz zawiera 50 znaczków. Z tej okazji została również wydana koperta FDC. Autor projektu: Andrzej Gosik.

700 lat temu Władysław Łokietek wydał dokument, na mocy którego wytyczono granice jednego z najstarszych miast w Polsce, Lublina. Z tej okazji Poczta Polska wydała znaczek upamiętniający tę okrągłą rocznicę. Na znaczku przedstawiono współczesną panoramę Lublina na tle miedziorytu wykonanego przez A. Hogenberga w 1618 roku. Projekt oddaje nowoczesne i historyczne oblicze miasta. To właśnie w Lublinie w 1569 roku została zawarta unia między Polską a Litwą, na mocy której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Przez stulecia miasto uchodziło za tygiel kulturowy, łącząc tradycje polskie, prawosławne i żydowskie. Ze względu na swoje położenie nazywany Bramą Wschodu, dziś Lublin przyciąga do siebie bogatą ofertą akademicką, licznymi festiwalami artystycznymi i nowymi inwestycjami.

700 years of Lublin ... denomination: 2,60 PLN; number of stamps in set: 1;
print run: 200 000 pcs; printing techniques: photogravure; paper: fluorescent;
stamp size: 43 x 31,25 mm; 50 stamps in sheet; number of FDC: 1;
circulation date: 15th March 2017; author: Andrzej Gosik.

 

Pamiętamy 10.04.2010
We remember 10.04.2010
www.poczta-polska.pl

Wartość: 5 zł ... autor projektu znaczka: Andrzej Gosik; nakład: 100 000 szt.
liczba znaczków: 1 w bloku; technika druku: offsetowa + suche tłoczenie;
format znaczka: 51 x 79 mm; format bloku: 98 x 154 mm; papier: fluorescencyjny;
data wprowadzenia do obiegu: 10 kwietnia 2017 r.
Wspólna emisja Poczty Polskiej S.A. i Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych S.A., Wyłącznego Mecenasa Wydania.

We remember 10.04.2010... denomination: 5,00 PLN; print run: 100.000 pcs.
printing techniques: offset and dry pressing; paper: fluorescent;
stamp size: 51 x 79 mm; block size:98 x 154 mm; number of FDC: 1;
circulation date: 10th April 2017; Author: Andrzej Gosik.
The stamp is a common issue of the Polish Post and the Polish Security
Printing Works - Exclusive Release Patron.

 

600-lecie prymasostwa w Polsce
600 years of Primateship in Poland
www.poczta-polska.pl

Dnia 22 kwietnia 2017 r. została wprowadzona do obiegu kartka pocztowa z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A odpowiadającej wartości nominalnej znaczka pocztowego używanego do uiszczenia opłaty za ekonomiczną przesyłkę listową nierejestrowaną w obrocie krajowym, o masie do 350 g. emisji "600-lecie prymasostwa w Polsce". Grafika przedstawia pierwszego Prymasa polski, arcybiskupa Mikołaja Trąbę, z katalogu Jana Długosza, ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Pod grafiką znajduje się ozdobny, stylizowany napis: ,,600-lecie prymasostwa w Polsce",a w górnej środkowej części kartki znajduje się fragment ornamentu ramki okalającej grafikę przedstawiającą arcybiskupa Mikołaja Trąbę. Kartkę wydrukowano techniką offsetową, na kartonie białym,w nakładzie 12 000 szt. Format kartki 148 x 105 mm. Autor projektu kartki: R.Kostera.

600 years of Primateship in Poland ... denomination: 2,60 PLN; print run: 12.000 pcs;
number of stationeries in set: 1; printing technique: offset; card size: 148 x 105 mm;
release date: 22nd April 2017; author: R.Kostera.

 

100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie
100 Years of Our Lady of Fatima Apparitions
www.poczta-polska.pl

W dniu 13 maja 2017 r. została wprowadzona do obiegu kartka pocztowa z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej emisji ,,100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie", z oznaczeniem literowym A, odpowiadającym wartości nominalnej znaczka pocztowego używanego do uiszczenia opłaty za ekonomiczną przesyłkę listową nierejestrowaną w obrocie krajowym, o masie do 350 g. W części ilustracyjnej kartki znajduje się widok Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie wraz z otaczającym go placem, a także pielgrzymami. Po prawej stronie kartki widoczna jest fotografia figury Matki Bożej Różańcowej na cokole otoczonym białymi kwiatami. Kartkę wydrukowano techniką offsetową, na kartonie białym, w nakładzie 12 000 szt. Format kartki 148 x 105 mm. Autor projektu kartki: Marzanna Dąbrowska.

100 Years of Our Lady of Fatima Apparitions ... denomination: 2,60 PLN;
number of stationeries in set: 1; print run: 12.000 pcs;
printing technique: offset; card size: 148 x 105 mm;
release date: 13th May 2017; author: Marzanna Dąbrowska.

 

150. rocznica urodzin ks. kard. Adama Sapiehy
150. anniversary of births of priest Cardinal Adam Sapieha
www.poczta-polska.pl

Dnia 14 maja 2017 r. została wprowadzona do obiegu kartka pocztowa z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A odpowiadającej wartości nominalnej znaczka pocztowego używanego do uiszczenia opłaty za ekonomiczną przesyłkę listową nierejestrowaną w obrocie krajowym, o masie do 350 g. emisji "150. rocznica urodzin ks. kard. Adama Sapiehy". Tło kartki stanowi reprodukcja bulli nominacyjnej ks. kardynała Adama Sapiehy. W prawym górnym rogu strony adresowej kartki nadrukowano znak opłaty pocztowej, na którym przedstawiono wizerunek ks. kard. Adama Sapiehy; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono napis POLSKA, a w lewym górnym rogu oznaczenie wartości A. W części ilustracyjnej kartki znajdują się: - po prawej stronie - przywieszka do znaku opłaty pocztowej, na której umieszczono grafikę przedstawiającą fragment architektury Krakowa oraz nazwę emisji: ,,150 rocznica urodzin ks. kard. Adama Sapiehy", - po lewej stronie -- fotografia ks. kard. Adama Sapiehy, wykonana podczas Ingresu w Krakowie, w dniu 3 marca 1912 roku. Kartkę wydrukowano techniką offsetową, na kartonie białym, w nakładzie 10 000 szt. Format kartki 148 x 105 mm. Autor projektu kartki: R.Kostera.

150. anniversary of births of priest Cardinal Adam Sapieha...
denomination: 2,60 PLN; number of stationeries in set: 1;
print run: 10.000 pcs; printing technique: offset;
card size: 148 x 105 mm; release date: 14th May 2017;
author: R.Kostera.

 

Wielcy polscy ekonomiści – Mikołaj Kopernik
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 24 kwietnia 2017 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł z serii „Wielcy polscy ekonomiści – Mikołaj Kopernik". Na awersie monety przedstawiono fragment rękopisu rozprawy Mikołaja Kopernika pt. „Rozprawa o biciu monety". Na rewersie monety znajduje się wizerunek Mikołaja Kopernika oraz fragment rękopisu rozprawy pt. „Rozprawa o biciu monety".

Nominał 10 zł ... metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany; średnica: 32,00 mm;
masa: 14,14 g; brzeg (bok): gładki; nakład: do 15 000 szt.; Emitent: NBP;
Projektant: Sebastian Mikołajczak; Na zlecenie NBP monety
wyprodukowała Mennica Polska S.A.
Na monecie został wykorzystany fragment oryginalnego tekstu rozprawy
Mikołaja Kopernika pt. „Monetae cudendae ratio" znajdującej się w
zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie – Muzeum Książąt Czartoryskich.

Mikołaj Kopernik (1473–1543) znany jest przede wszystkim jako wybitny astronom, który przedstawił prawdziwą budowę Układu Słonecznego, co zapoczątkowało bezprecedensową zmianę w sposobie ludzkiego postrzegania Ziemi we wszechświecie. Ten wielki Polak, słusznie zaliczany do najznamienitszych umysłów europejskiego renesansu, był także duchownym, matematykiem, lekarzem, prawnikiem i tłumaczem. Dał się również poznać jako skuteczny strateg i dowódca, kierując obroną Olsztyna w czasie wojny z Krzyżakami. Następnie wykazał się talentami organizacyjnymi, w krótkim czasie odbudowując i uruchamiając gospodarkę terenów spustoszonych najazdem wojsk niemieckiego zakonu.

Służył też w dyplomacji i uczestniczył w pracach polskiego Sejmu. Równie znaczący jest naukowy dorobek Kopernika z dziedziny ekonomii, który stawia go w jednym rzędzie z najznakomitszymi twórcami światowej myśli ekonomicznej. W 1517 r. Kopernik napisał traktat o wypieraniu pieniądza lepszego przez pieniądz gorszy. Zauważył w nim, że „spodlenie monety" bywa jedną z głównych przyczyn upadku państw. Był zatem jednym z pierwszych orędowników nowoczesnej polityki pieniężnej, polegającej na ujednoliceniu waluty znajdującej się w obiegu, stałej trosce o jej wartość i zapobieganiu inflacji, która rujnuje gospodarkę. W pieniądzu rozróżniał wartość kruszcową (valor) i szacunkową (estimatio), ustanowioną przez emitenta.

Według Kopernika wartość kruszcowa dobrej monety powinna odpowiadać jej wartości szacunkowej. Nie oznaczało to jednak sprowadzenia monety do porcji metalu będącej przedmiotem wymiany towarowej. Zawarty w pieniądzu kruszec miał być gwarancją jego ceny, a walor legalnego środka płatniczego nadawały mu specjalne znaki, potwierdzające związek z danym państwem i władcą. Mimo że poglądy te nie są dziś żadną nowością, w jego czasach stanowiły krok milowy w rozwoju myśli ekonomicznej. Przy tym Kopernik był nie tylko teoretykiem finansów, lecz także współautorem udanej reformy monetarnej, z powodzeniem stosowanej później w innych krajach.

To właśnie Kopernik, pierwszy z wielkich polskich ekonomistów, w 1519 r. zaproponował królowi Zygmuntowi I Staremu objęcie wspólnym systemem monetarnym Polski i podległych jej Prus Królewskich. Zasady, opisane w traktacie z 1517 r., kilkadziesiąt lat później zostały powtórzone przez angielskiego finansistę Thomasa Greshama i na świecie są dziś najczęściej określane prawem Greshama. Historyczna prawda wymaga jednak, aby zwrócić autorstwo reguły jej twórcy, choćby poprzez upowszechnianie nazwy: prawo Kopernika-Greshama. Informacja: Artur Adamski.

 

The Great Polish Economists – Nicolaus Copernicus
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 24 April 2017 Narodowy Bank Polski issued into circulation a silver coin with a face value of 10 złoty from the series "The Great Polish Economists – Nicolaus Copernicus". The obverse of the coin presents a fragment of the manuscript of Nicolaus Copernicus' work entitled "Treatise On the Minting of Coin". The reverse of the coin carries the image of Nicolaus Copernicus and a fragment of the manuscript of the "Treatise On the Minting of Coin".

Face value 10 zł ... Metal: Ag 925/1000; Finish: proof; Diameter: 32.00 mm;
Weight: 14.14 g; Edge: plain; Mintage: up to 15,000 pcs; Issuer: NBP;
Designer: Sebastian Mikołajczak; The coins, commissioned by NBP,
were struck by Mennica Polska S.A.
This coin features a fragment of the original text of Nicolaus Copernicus'
treatise entitled Monetae cudendae ratio, which is kept in the collection
of the National Museum in Kraków – The Czartoryski Museum.

Nicolaus Copernicus (1473–1543) is primarily known as an exceptional astronomer who formulated the true model of the solar system, which led to an unprecedented change in the human perception of Earth's place in the universe. This great Pole, who is rightly included among the greatest minds of the European Renaissance, was also a clergyman, a mathematician, a physician, a lawyer and a translator. He also proved himself as an effective strategist and military commander, leading the defence of Olsztyn during the Polish–Teutonic War.

Later on, he exhibited great organizational skills, quickly rebuilding and relaunching the economy of the areas devastated by the invasion of the Teutonic Knights. He also served in diplomacy and participated in the works of the Polish Sejm. Copernicus' scientific achievements in the field of economics were equally significant, and place him among the greatest authors of the world economic thought. In 1517 Copernicus wrote a treatise on the phenomenon of bad money driving out good money. He noted that the "debasement of coin" was one of the main reasons for the collapse of states. He was therefore one of the first advocates of modern monetary policy based on the unification of the currency in circulation, constant care for its value and the prevention of inflation, which ruins the economy. In money he distinguished the ore value (valor) and the estimated value (estimatio), determined by the issuer.

According to Copernicus, the ore value of a good coin should correspond to its estimated value. This was not synonymous, however, with the reduction of the coin to a piece of metal being the subject of trade in goods. The ore contained in the money was supposed to be the guarantee of its price, and the value of the legal tender was assigned to it by special symbols proving its relationship with a given country and ruler. Although such views are nothing new today, in his time they constituted a milestone in the development of economic thought. Additionally Copernicus was not only a theorist of finance, but he was also the co-author of a successful monetary reform, later also implemented in other countries.

It was Copernicus, the first of the great Polish economists, who in 1519 proposed to King Sigismund I the Old to unify the monetary system of the Polish Crown with that of its subordinate Royal Prussia. The principles described in the treatise published in 1517 were decades later repeated by the English financier Thomas Gresham and are currently most often referred to around the world as Gresham's law. Historical truth, however, requires us to restore the authorship of this principle to its creator, for example through the popularization of knowledge about the Copernicus-Gresham Law. Info: Artur Adamski.

 

THE CANADIAN PACIFIC RAILWAY... On Canadian Stamps ...
www.collectionscanada.gc.ca/postal-archives/080608_e.html
www.canadapost.ca 

Trains of 1851 & 1951 ... Denomination: 4¢; Perforation: 12;
Series: Centennial of British North American Postal Administration;
Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited / 49 750 000;
Creators: Picture engraved by Silas Robert Allen;
Designed by Herman Herbert Schwartz; Date of Issue: 24 September 1951.

Historical Notice: This centennial commemorative issue of four postage stamps honoured the transfer in 1851 of the administration of postal service from Great Britain to British North America. The three low denominations emphasize the development of communications by land, water, and air, a feature of Canadian history closely related to the development of postal service. The fourth stamp in the series features the first postage stamp issued in 1851 by the Province of Canada. The first day of issue coincided with the stamp exhibition called CAPEX (Canadian Association for Philatelic Exhibitions). The Postmaster General, the Hon. G. Edouard Rinfret, K.C., M.P., was the Honorary President. The 4-cent stamp displays trains of the periods 1851 and 1951. The lower portion features an old-fashioned wood-burning steam-engine and train. The modern train in the upper half of this stamp is a composite picture of two Canadian trains. One is the first streamlined diesel electric locomotive manufactured in Canada at the Montreal Locomotive Works in April, 1950, for the Canadian National Railways. The other is a train in regular passenger service in 1951 on the Canadian Pacific Railway between Montreal and Vermont.

More history ... In 1880 the Canadian pacific Railway Company was formed and charged with the task of building a transcontinental railroad. With the appointment of William Van Horne as general manager in late 1881 work began, and in four amazing years the new railroad united all the provinces and opened the West for settlement. Completion of the long, thin line of rails was a stunning tribute to Van Horne's determination, genius, and tenacity. He put his crews on shifts and slapped rails across the prairies day and night. Five hundred miles of track were laid in 1882 and by the end of 1883 there were railway tracks all the way from Winnipeg to Kicking Horse Pass.

While Van Horne was racing to the Rockies at a breakneck pace another drama was unfolding in the West, where Andrew Onderdonk was building the British Columbia line. Working with a crew of 7000 men, Onderdonk bored fifteen tunnels through the mountains, blasting his way to Eagle Pass, where the lines were to meet. The railroad was completed on November 7, 1885, when the British Columbia line joined the western line at a spot called Craigellachie in the Selkirk Range. On that day Van Horne the railroad builder did not stand on ceremony, for only railroad men were present when the last spike sank into the ground. It was neither gold nor silver, but plain iron. (18-VI-17)

 

FORMULA 1: Permanent - TM Domestic stamps - Booklet of 10
www.canadapost.ca

Celebrate 50 years of Formula 1 Grand Prix racing in Canada with this booklet of 10 Permanent-TM domestic-rate stamps honouring five elite drivers who captured the checkered flag at the FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA. The booklet contains two stamps of each driver – who represents a different decade in the event's history – pictured with his national flag and a graphic image of his car.

... From the late 1960s to the early 1970s, Sir Jackie Stewart was an F1 superstar. He remains a household name in his native United Kingdom for his skill both behind the wheel and as a sports commentator.

... Canada's own Gilles Villeneuve took the checkered flag at the first FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA in Montreal in 1978. The legendary driver was killed in a tragic accident during qualifications for the Belgian Grand Prix in May, 1982. The Montréal track was renamed Circuit Gilles-Villeneuve in his honour.

... Brazilian racing legend Ayrton Senna dominated Formula 1 racing in the mid-1980s, with 41 Grand Prix wins and three World Championships.

... Prolific German racer Michael Schumacher holds nearly ever record in the book. From the 1990s to mid-2000s, he claimed seven World Championships, won 91 Grand Prix races (including seven in Canada), and made 155 podium appearances.

... British racing champion Lewis Hamilton had his first F1 victory at the 2007 FORMULA ONE GRAND PRIX DU CANADA. His many records include youngest driver to lead the World Championship standings and most podium finishes in a season.

So, take the pole position, because these stamps will go faster than a McLaren on the Circuit Gilles-Villeneuve! Denomination: PermanentTM (domestic rate); Issue date: May 16, 2017; Stamp designer: Paprika; Dimensions: 26 mm x 32 mm; Quantity: 300,000.

 

2017... $10 Pure Silver Coin - Celebrating Canada's 150th:
Float Planes on the Mackenzie River
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

Take a cross-Canada journey with the Royal Canadian Mint and Canadian Geographic! Sixth coin in a 13-coin series that celebrates Canada's 150th anniversary through the breathtaking photographs featured in Canadian Geographic. Two float planes rest on the calm surface of the Mackenzie River, not far from the lights of Fort Simpson, N.W.T., seen in the distance. The northern sky steals the show in the background, where the aurora borealis light up the night with green and blue hues dancing in the sky above.

Face Value: 10 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver;
Mintage: 25,000; Weight: 15.87 g; Diameter: 34 mm; Edge: Serrated;
Finish: Matte Proof with colour; Artist: Adam Hill;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

2017 ... $20 Pure Silver Coin - Canadian Underwater Life
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

Dive into Canada's oceans with this unique coin that takes you beneath the waves to discover the amazing underwater worlds that lie off Canada's east, west and Arctic coasts. Second-ever coin featuring a unique 3D "water" droplet—expected to sell out fast! This coin's powerful design conveys three compelling themes: the rich diversity of aquatic life in Canada, the importance of water to all living things, and the challenges the world's oceans currently face as a result of human activity. Meticulously crafted in 99.99% pure silver and beautifully enhanced with colour.

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 7,500;
Weight: 31.39 g; Diameter: 38 mm; Finish: Proof with colour;
Edge: Serrated; Artist: Alexandra Lefort;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

2017 ... $20 Pure Silver Coin - Weather Phenomenon: Fiery Sky
www.canadapost.ca   www.mint.ca 

New Invisible Black Light Effect: By layering different light technologies—including "invisible" coloured inks that can only be seen under a black light—the same reverse appears to undergo a transformation when viewed under different lighting conditions, which mimics the breathtaking transition from day to night! While the beautifully engraved landscape remains constant, the multi-layered technology allows for the reflection in the water to match the changing sky—it's a 'glowing' example of combined artistry and technological innovation!  Three viewing experiences in just one coin! View the coin under black light and you'll see a breathtaking "fiery" red sunset in all of its bright, colourful intensity; move to daylight and the scene grows dim to match the creeping darkness at dusk, just after the sun has set. And once the coin has been sufficiently exposed to light, view the coin in total darkness to see how glow-in-the-dark technology recreates a moonlit night—all in the same reverse image! Free blacklight included with purchase of this coin.

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 8,000;
Weight: 31.39 g; Diameter: 38 mm; Finish: Proof with colour;
Edge: Serrated; Artist: Tony Bianco;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

www.gtapa.org

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.

PHSC Symposium 2017 ... July 20-23, 2017
www.postalhistorycanada.net/php/Symposium

Sheraton Hamilton Hotel, Hamilton, Ontario
Not just another stamp show!

The PHSC introduces a new concept in postal history research, designed to increase collaboration amongst members. Interact and learn from experts and each other. The event will span four full days, from Thursday July 20 to Sunday July 23. Centered in Hamilton, Ontario, we will visit several different sites of historical interest in Hamilton and the greater Toronto area at which invited members will speak about a variety of postal history topics. We will also host a National-level postal history exhibition as well as a bourse with fifteen dealers. Postal History Presentations ... One of the highlights of the event will be a series of 7-9 presentations by fellow members on a variety of topics in the postal history of Canada and British North America. These will take place at a variety of venues around the GTA in conjunction with our visits to historical sites.

 

 

2011 Troyak Club - Bulletin # 177 June 2017 - Czerwiec 2017. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates