Bulletin # 176 May 2017 - Maj 2017

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The MAY 2017 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca

 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

28th May 2017 @ 4:30 p.m.

25th June 2017

July & August 2017 – Summer break ... Letnie wakacje ...

24th September 2017;

15th October 2017 @ 9:00 a.m. to 4:00 p.m. ... Fall Show

29th October 2017;   26th November 2017

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zapraszamy.

 

 

200-lecie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1817-2017
200 years fo Ossoliński National Institute
www.poczta-polska.pl

Wartość: A ... autor projektu kartki: R.Kostera; liczba znaczków: 1;
nakład: 10 000 szt.; technika druku: offset; format kartki: 148 x 105 mm;
data wprowadzenia do obiegu: 30 stycznia 2017 r.

200 years fo Ossoliński National Institute ... denomination: 2,00 PLN;
number of stationeries in set: 1; print run: 10.000 pcs; author: R.Kostera;
printing technique: offset; card size: 148 x 105 mm; release date: 30th January 2017.

 

Ryngrafy Żołnierzy Wyklętych
Gorgets of Cursed Soldiers
www.poczta-polska.pl

Dnia 01 marca 2017 r. zostały wprowadzone do obiegu dwa znaczki pocztowe o wartości 6,00 zł każdy, emisji "Ryngrafy Żołnierzy Wyklętych". Znaczki wydrukowano techniką offsetową i suchym tłoczeniem, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 40,5 x 40,5 mm, w nakładzie 120.000 sztuk każdego. Arkusz sprzedażny zawiera 2 znaczki + 2 przywieszki. Z tej okazji zostaną również wydane dwie koperty FDC. Autor projektu: Marzanna Dąbrowska.

Gorgets of Cursed Soldiers ... denomination: 6,00 PLN each; number of stamps in set: 2;
print run: 120.000 each pcs; printing technique: offset and dry pressing;
stamp size: 40,5 x 40,5 mm; circulation date: 1st March 2017;
number of FDC: 2; author: Marzanna Dąbrowska.

100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie
100 Years of Our Lady of Fatima Apparitions
www.poczta-polska.pl

Wartość: 6,80 zł ... autor projektu znaczka: Atelier Design&etc;
liczba znaczków: 1 znaczek w bloku; nakład: 180 000 szt.
technika druku: offset; format bloku: 125 x 95 mm;
format znaczka: 30,6 x 80 mm;
data wprowadzenia do obiegu: 12 marca 2017 roku.

 

100 Years of Our Lady of Fatima Apparitions ... denomination: 6,80 PLN;
print run: 180.000 pcs.; printing techniques: offset; block size: 125 x 95 mm;
stamp size: 30,6 mm x 80 mm; circulation date: 12th March 2017;
number of FDC: 1; Author: Design & etc / Túlio Coelho, Portugal.
The stamp has been issued in the framework of a joint issue of
Luxembourg Post, Portugal Post and Slovak Post.

 

Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Żołnierze Niezłomni
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi nato miast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 27 lutego 2017 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł inaugurującą serię „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni". Na awersie srebrnej monety przedstawiono rozerwane kraty więzienne. Na rewersie monety znajdują się wizerunki: Żołnierzy Niezłomnych, biało-czerwona flaga z symbolem Polski Walczącej oraz napis „Zachowali się jak trzeba".

Nominał 10 zł ... metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany, tampondruk
średnica: 32,00 mm; masa: 14,14 g; brzeg (bok): gładki; nakład: do 17 000 szt.
Projektant: Dobrochna Surajewska; Emitent: NBP;
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.
Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym monet i banknotów kolekcjonerskich.

Żołnierze Niezłomni – tym mianem określa się polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. O wolną Polskę, mimo formalnego zakończenia II wojny światowej, walczyło nawet około 200 tys. żołnierzy II Rzeczypospolitej. Walka z Sowietami i ich polskimi kolaborantami trwała kolejnych 10 lat – do połowy lat 50., a w latach 1945–1947 partyzanci często byli jedynymi panami terenu. Głównym celem była ochrona polskiej ludności przed sowieckim terrorem – grabieżami, gwałtami, mordami. Należeli do różnych formacji zbrojnego podziemia – Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość", Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Ruchu Oporu Armii Krajowej, 5. i 6. Wileńskiej Brygady AK, Zgrupowania „Błyskawica" Józefa Kurasia i wielu innych, także organizacji młodzieżowych.

Większość z nich rozpoczęła swoją walkę o Polskę jeszcze podczas wojny obronnej przeciw Niemcom i Sowietom we wrześniu 1939 r., część przyłączyła się do struktur konspiracyjnych w kolejnych latach okupacji, wszyscy składali przysięgę na wierność Rzeczypospolitej i wartości „Bóg, Honor, Ojczyzna" niezłomnie bronili do końca. Byli wśród nich, prócz narodowców, chadeków i ludowców, piłsudczycy czy socjaliści – cały przekrój przedwojennej Polski, oczywiście z wyjątkiem komunistów, którzy już w II Rzeczypospolitej mieli wrogi stosunek do polskiego państwa. Pod koniec wojny, w miarę przechylania się zwycięstwa na stronę aliantów, potwierdzało się (szczególnie po upadku powstania warszawskiego), że Armia Czerwona nie zamierza Polski wyzwalać, a jej służby specjalne, NKWD, mają inny cel niż pomoc Armii Krajowej w walce z Niemcami. Walka o wolność i niepodległość Polski, mimo kapitulacji hitlerowskich Niemiec w maju 1945 r., była zatem kontynuowana, również na wschodnich obszarach przedwojennej Polski, wcielonych do Związku Sowieckiego. Przyszło im walczyć w arcytrudnej, można powiedzieć beznadziejnej, sytuacji – z jednej strony mieli pacyfikujące Polskę sowieckie imperium, z drugiej – Zachód, który zdradził, zostawiając kraj na pastwę Stalina.

Nadzieje na wybuch III wojny światowej – konfliktu między Zachodem a Wschodem – też szybko prysły, a działania komunistów (powszechny terror, sfałszowanie referendum 3 x tak w czerwcu 1946 r. i wyborów do Sejmu w styczniu 1947 r.) nie pozostawiały złudzeń co do prawdziwych zamiarów nowych, narzuconych władz. Dodatkowo ogłaszane przez komunistów amnestie dla pozostających pod bronią polskich żołnierzy były pułapką, ujawnienie się oznaczało śmierć, w najlepszym razie – więzienie i represje. Oni pozostali jednak niezłomni, wierni Rzeczypospolitej do końca – czy to trwając na posterunku w lesie, czy zachowując godną postawę w śledztwie. Wartość walki tkwi – jak napisał prof. Henryk Elzenberg – nie w szansach zwycięstwa sprawy, w imię której się ją podjęło, ale w wielkości tej sprawy. Bilans tej nierównej walki był tragiczny – ponad 20 tys. Żołnierzy Niezłomnych zginęło z bronią w ręku.

Kolejne dziesiątki tysięcy trafiały do katowni NKWD, UB, Informacji Wojskowej, obozów pracy, duża część została wywieziona w głąb Związku Sowieckiego. Tych, którzy nie poddali się sowieckiemu okupantowi – dowódców i żołnierzy, kapłanów, działaczy politycznych, a także harcerzy i uczniów – czekały represje, wieloletnie wyroki, bardzo często śmierć. Tak jak w przypadku polskich oficerów zamordowanych w Katyniu, Polska straciła, po raz drugi, nie tylko żołnierzy, ale elitę, kadrę przywódczą. W cywilu Żołnierze Niezłomni byli urzędnikami, inżynierami, prawnikami, artystami... Historycy coraz częściej nazywają walkę Żołnierzy Niezłomnych ostatnim polskim powstaniem – powstaniem antysowieckim. Najbardziej, jeśli chodzi o ideę, charakter, ale także zasięg terytorialny, przypominającym powstanie styczniowe 1863 r. Sowieci i ich polscy kolaboranci nie tylko mordowali ich fizycznie, ale zabijali pamięć o nich. Szatański plan komunistów, aby zatrzeć po nich wszystkie ślady, wymazać ich z historii, wykląć, jednak się nie powiódł. Dziś Żołnierze Niezłomni wracają do świadomości Polaków. Informacja: Tadeusz Płużański.

 

The Enduring Soldiers Accursed by the Communists - The Enduring Soldiers
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 27 February 2017, Narodowy Bank Polski issued into circulation a silver coin inaugurating the series "The Enduring Soldiers Accursed by the Communists" with a face value of 10 zł. The obverse of the silver coin features prison bars symbolically torn apart. The reverse features the images of the Enduring Soldiers, a white-and-red flag with the symbol of Fighting Poland and the inscription "They acted as they should".

Face value: PLN 10 ... Metal: Ag 925/1000; Finish: proof; pad printing;
Diameter: 32.00 mm; Weight: 14.14 g; Edge: plain; Mintage: up to 17,000 pcs;
Designer: Dobrochna Surajewska; Issuer: NBP
The coins, commissioned by NBP, were minted by Mennica Polska S.A.
Narodowy Bank Polski holds the exclusive right to issue the currency of
the Republic of Poland, including collector coins and banknotes.

The name "Enduring Soldiers" or "Cursed Soldiers" is used to refer to the post-war Polish independence and anti-Communist underground movement. Even though World War II had formally ended, as many as 200,000 soldiers of the Second Polish Republic continued to fight for a free Poland. The struggle against the Soviets and their Polish collaborators went on for the next 10 years, i.e. until the mid-1950s. Between 1945-1947 the guerrillas were often the sole masters of the territory. Their principal goal was to defend Poles against Soviet terror – plundering, rape and murder. The soldiers belonged to various formations of the armed underground movement – Freedom and Independence (Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość"), National Armed Forces (Narodowe Siły Zbrojne), National Military Union (Narodowe Zjednoczenie Wojskowe), Underground Polish Army (Konspiracyjne Wojsko Polskie), Resistance Movement of the Home Army (Ruch Oporu Armii Krajowej), the 5th and 6th Vilnius Brigade of the Home Army, Józef Kuraś "Błyskawica" Group and many others, including youth organizations.

The majority of these had already begun their struggle for Poland during the defensive war against the Germans and Soviets in September 1939. Some joined the underground army in the successive years of the occupation. They all swore an oath of allegiance to the Republic of Poland, and steadfast defended the values of "God, Honour and Fatherland" until the end. Among them were nationalists, Christian democrats and peasant activists, as well as supporters of Piłsudski and socialists – the entire spectrum of pre-war Poland, excluding, of course, communists, who already had a hostile attitude to the Polish state during the Second Polish Republic.

As the war was drawing to an end and the scales tipped in favour of the Allies, it became clear (especially after the fall of the Warsaw Uprising) that the Soviet Red Army had no intention of liberating Poland and that its secret service agency, the NKVD, had other aims than assisting the Home Army in combating the Germans. Thus, despite the capitulation of Nazi Germany in May 1945, the fight for Poland's freedom and independence continued, also in the eastern territories of the pre-war Poland incorporated into the Soviet Union. They had to fight in an extremely difficult and as it turned out hopeless situation – with the Soviet empire pacifying Poland on the one hand, and the West, which had betrayed the country, leaving it at the mercy of Stalin, on the other hand. The hopes for World War III – a conflict between the West and the East – were also soon dispelled. Communist activity (widespread terror, rigging the "3 x Yes" referendum of June 1946 and the parliamentary elections of January 1947) left no doubts as to the real intentions of the new authorities imposed on Poland. Moreover, amnesties declared by the Communists for armed Polish soldiers were a trap. Coming out of hiding meant death or at best – imprisonment and repression. However, soldiers remained faithful to the Republic of Poland to the end – either by remaining at their posts in the underground or maintaining their dignity during investigations. "The value of a struggle," according to Prof. Henryk Elzenberg, "is not in the chances for the success of the cause for which it was taken up, but in the greatness of the cause." The balance of this uneven fight was tragic – over 20,000 Enduring Soldiers died in battle.

Tens of thousands more ended up in torture cells of the NKVD or Poland's Department of Security (Urząd Bezpieczeństwa) or Military Information and in labour camps, and many were deported to the Soviet Union. Those who did not surrender to the Soviet invaders – commanders and soldiers, priests, political activists, as well as scouts and school students – faced repression, long-term imprisonment and very often death. As with the Polish officers executed in Katyń, not only did Poland lose soldiers, but for the second time also its elites and high command. In civilian life, the Enduring Soldiers were clerks, engineers, lawyers, artists... More and more often historians tend to refer to the struggle of the Enduring Soldiers as the last Polish uprising – the anti-Soviet uprising. Its idea, character and territorial range closely resembles the January Uprising of 1863. Not only did the Soviets and their Polish collaborators murder them, but they also tried to kill any memory of them. In the end the Communists' diabolical plan to wipe out every trace of them, to efface them from history and to accurse them did not succeed. Today the Enduring Soldiers are gradually regaining their place in the consciousness of Poles. Info: Tadeusz Płużańsk.

Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni Danuta Siedzikówna „Inka"
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi nato miast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym znajważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 27 lutego 2017 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" – Danuta Siedzikówna ps. „Inka". Na rewersie monety znajdują się wizerunki: Danuty Siedzikówny „Inki", biało-czerwonej flagi z symbolem Polski Walczącej oraz napis „Zachowali się jak trzeba". Na awersie srebrnej monety przedstawiono rozerwane kraty więzienne.

Nominał 10 zł ... metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany, tampondruk
średnica: 32,00 mm; masa: 14,14 g; brzeg (bok): gładki; nakład: do 17 000 szt.
Projektant: Dobrochna Surajewska; Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monety
wyprodukowała Mennica Polska S.A. Umundurowanie Danuty Siedzikówny
„Inki" według grafiki autorstwa Krzysztofa Wyrzykowskiego.

Urodzona 3 IX 1928 r. w Guszczewinie, zamordowana 28 VIII 1946 r. w Gdańsku. Córka Wacława Siedzika, leśniczego, i Eugenii z Tymińskich. W czasie wojny straciła oboje rodziców. Wychowana w kulcie powstania styczniowego, w którym brali udział jej przodkowie. Do Armii Krajowej wstąpiła w grudniu 1943 r., przyjmując (na pamiątkę szkolnej przyjaźni) pseudonim „Inka". W październiku 1944 r. podjęła pracę jako kancelistka w nadleśnictwie Narewka. W czerwcu 1945 r. aresztowana przez grupę NKWD-UB razem ze wszystkimi pracownikami nadleśnictwa pod zarzutem współpracy z „bandami reakcyjnego podziemia".

Uwolniona przez jeden z patroli 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki". Mogła pracować dalej jako kancelistka w nadleśnictwie Miłomłyn, ale wybrała walkę o Polskę, dołączając jako sanitariuszka do szwadronu Zdzisława Badochy „Żelaznego". Aresztowana w „spalonym" lokalu konspiracyjnym w Gdańsku Wrzeszczu, w nocy z 19 na 20 lipca 1946 r. Przeszła bardzo ciężkie śledztwo w UB. Komuniści oskarżyli ją o udział w „bandzie Łupaszki", nielegalne posiadanie broni oraz – niepełnoletnią sanitariuszkę – o wydanie rozkazu zastrzelenia dwóch funkcjonariuszy bezpieki. Tego „przestępstwa" nie udowodnił jej nawet podległy bezpiece „sąd" i nie potwierdziło dwóch z pięciu zeznających „dobrowolnie" w sprawie milicjantów, którym żołnierze „Łupaszki" darowali życie. Jeden zeznał nawet, że opatrzyła go po walce. W śledztwie ubecy chcieli wydobyć od Siedzikówny informację o miejscu pobytu „Łupaszki". Swojego dowódcy nie wydała. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku z 3 sierpnia 1946 r. skazana na śmierć. Nie prosiła Bieruta o łaskę, bo w przygotowanym przez obrońcę piśmie jej koledzy z oddziału zostali nazwani bandytami. Zamordowano ją 28 sierpnia 1946 r. o godz. 6.15 w gdańskim więzieniu przy ul. Kurkowej.

Do 18. urodzin brakowało jej sześciu dni. Przed śmiercią zdążyła krzyknąć: „Niech żyje Polska!", „Niech żyje Łupaszko!". W grypsie do sióstr Mikołajewskich z Gdańska, krótko przed śmiercią, „Inka" napisała: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba". W latach 90. Sąd Wojewódzki w Gdańsku uznał wyrok śmierci na „Inkę" za nieważny, wydany „w związku z działalnością Danuty Siedzikówny na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego". Doczesne szczątki „Inki" zostały odnalezione przez zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka 12 września 2014 r. pod płytami chodnika na cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. 1 marca 2015 r. Instytut Pamięci Narodowej ogłosił, że udało się ustalić tożsamość Danuty Siedzikówny. 28 sierpnia 2016 r., w 70. rocznicę wykonania haniebnego wyroku, w Gdańsku odbył się państwowy pogrzeb Danuty Siedzikówny ps. „Inka" i Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyk". Informacja: Tadeusz Płużański.

 

The Enduring Soldiers Accursed by the Communists – Danuta Siedzikówna "Inka"
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 27 February 2017, Narodowy Bank Polski issued into circulation a silver coin dedicated to Danuta Siedzikówna alias Inka of the series "The Enduring Soldiers Accursed by the Communists", with a face value of 10 zł. The reverse features the images of Danuta Siedzikówna alias Inka, a white-and-red flag with the Fighting Poland symbol on it, and the inscription "They acted as they should". The obverse of the silver coin features prison bars torn apart.

Face value 10 zł ... Metal: Ag 925/1000; Finish: proof; pad printing;
Diameter: 32.00 mm; Weight: 14.14 g; Edge: plain; Mintage: up to 17,000 pcs;
Designer: Dobrochna Surajewska; Issuer: NBP; The coins, commissioned by NBP,
were struck by Mennica Polska S.A. The uniform of Danuta Siedzikówna alias Inka
modelled on a drawing by Krzysztof Wyrzykowski.

Born 3 September 1928 in Guszczewina, murdered 28 August 1946 in Gdańsk. The daughter of Wacław Siedzik, a forest ranger, and Eugenia Tymińska. During the Second World War she lost both parents. She grew up in the cult of the January Uprising of 1863, in which her ancestors had taken part. She joined the Polish Home Army in December 1943, and took on a pseudonym "Inka" (in remembrance of a school friend). In October 1944, she started working as a clerk in the forest district office of Narewka. Along with all other employees, she was arrested by an NKVD (Soviet secret police agency) and UB (Polish secret police under Communism) group in June 1945 on the charge of collaboration with "bands of reactionary underground movement". Released by one of patrols of the 5th Wileńska Brigade of the Polish Home Army, commanded by Major Zygmunt Szendzielarz alias Łupaszka. Afterwards she could continue as a clerk in the Miłomłyn forest district office but she chose to fight for Poland, by joining, as an orderly, the squadron of Major Zdzisław Badocha alias Żelazny.

She was arrested on the night of 19 to 20 July 1946, when the cover of a safe house in Gdańsk Wrzeszcz was blown. She was subject to close questioning at UB. The communists charged her of participation in the "Łupaszka's band", unlawful possession of arms, and – this juvenile orderly – of ordering to kill two secret police officers. Even the "court" subordinate to the secret police agency did not prove her guilty of the "crime", neither did two of five policemen giving evidence "voluntarily", whom Łupaszka's soldiers had spared their lives, confirm the "crime". One of the policemen even testified that she had dressed his wounds after a battle. During the investigation secret police agents tried to get out from Siedzikówna the information on Łupaszka's whereabouts. She did not betray her commander. She was sentenced to death by the verdict of the District Military Court in Gdańsk of 3 August 1946. She did not ask Bolesław Bierut (Polish communist leader at that time) for pardon, because in the letter prepared by a defence counsel her colleagues from the troop had been called bandits.

She was murdered at 6.15 a.m. on 28 August 1946 in the Gdańsk prison at Kurkowa Street, just six days before her 18th birthday. Before she died she managed to cry out: "Long live Poland!", "Long live Łupaszko!". Shortly before her death, in the kite smuggled to Mikołajewski sisters from Gdańsk, Inka wrote: "Tell my grandma that I acted as I should". In the 1990s, the Regional Court in Gdańsk declared the verdict sentencing Inka to death to be invalid andpronounced "in connection with the activity of Danuta Siedzikówna for the sovereignty of the Polish State". On 12 September 2014, Inka's mortal remains were found under the flagstones in the Garrison Cemetery in Gdańsk by the team led by Professor Krzysztof Szwagrzyk. On 1 March 2015, the Institute of National Remembrance announced that they had managed to identify Danuta Siedzikówna. On the 70th anniversary of the execution of such disgraceful sentence, the state funeral of Danuta Siedzikówna alias Inka and Feliks Selmanowicz alias Zagończyk took place on 28 August 2016. Info: Tadeusz Płużański.

 

THE INDIANS OF CANADA ... On Canadian Stamps ...
www.collectionscanada.gc.ca/postal-archives/080608_e.html
www.canadapost.ca 

 

Canada's Fur Resources ... Denomination: 10¢; Date of Issue: 2 October 1950;
Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited / 117 200 000;
Perforation: 12; Creator(s): Picture engraved by Silas Robert Allen;
Designed by Herman Herbert Schwartz;
Designed by National Film Board of Canada = Office national du Canada.

Historical Notice: The exploitation of furs in Canada has had a prominent place in our economy for over three and one-half centuries. Canada still holds a foremost place in the ranks of the world's fur-producing countries. Raw furs are at present the only economic return from hundreds of thousands of square miles of the area of Canada and are an important product of all the provinces and territories. The design for this new issue postage stamp was created by the artists of the National Film Board of Canada and the Canadian Bank Note Company. The new issue stamp will replace the current 10¢ postage stamp.

The Totem Pole ... Denomination: $1; Date of Issue: 2 February 1953;
Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited / 28 950 000;
Perforation: 12; Creator(s): Designed by Emanuel Otto Hahn;
Picture engraved by Silas Robert Allen.

Historical Notice: The new $1.00 postage stamp was designed by Emanuel Hahn, R.C.A., S.S.C., Toronto, Ontario, and the stamps were engraved and printed by the Canadian Bank Note Company, Ottawa. The new stamp displays a Pacific Coast Indian House and Totem Pole. This subject was selected because it is a popular symbol of a colourful chapter of Canada's rich heritage. The natives of the north-west coast of Candada were accustomed to record for posterity their genealogy, history and traditions by carving and painting, using representative symbols, chiefly animal designs.

Queen Elizabeth II, Pacific Coast ... Denomination: 2¢; Date of Issue: 8 February 1967;
Series: Centennial Issue; Series Year (inclusive dates): 1967-1971;
Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited;
Perforation: 12; Creator(s): Portrait and picture engraved by Yves Baril;
Lettering engraved by Gordon Mash; Designed by Harvey Thomas Prosser;
Based on a photograph by Anthony Buckley.

Historical Notice: A new portrait of Her Majesty Queen Elizabeth is featured on the design of the 2¢ issue. Accompanying view respectively depicts the Pacific Coast.

Buffalo Chase ... Denomination: 8¢; Date of Issue: 6 July 1972;
Series: Indians of Canada, Indians of the Plains; Series Year (inclusive dates): 1972-1976;
Printer/Quantity: Ashton-Potter Limited /15 000 000; Perforation: 12 x 12.5;
Creator(s): Based on a print by George Catlin; Designed by Georges Beaupré.
Original Artwork: George Catlin, "The Buffalo Chase : Singling Out", circa 1837
Museum of the City of New York, New York, United States.


Artifacts ... Denomination: 8¢; Date of Issue: 6 July 1972;
Series: Indians of Canada, Indians of the Plains; Series Year (inclusive dates): 1972-1976;
Printer/Quantity: Ashton-Potter Limited / 15 000 000; Perforation: 12 x 12.5;
Creator(s): Designed by Georges Beaupré; Based on a photograph by Ray Webber

Historical Notice: Most of the Canadian prairie is treeless and covered only with grass. Before the arrival of Europeans, great herds of buffalo shared the land with smaller herds of deer and antelope and with roving bands of Indians. On this western grassland there developed a human economy and society, that of the Plains Indians, remarkably adapted to the limited but rich resources of the region. The Indians of the Plains were nomads, travelling in bands throughout the year. They were a fun-loving people of who enjoyed funny stories, practical jokes and a wide variety of sports and games. The Plains Indians depended entirely on the natural resources of the area for their subsistence. In exploiting its greatest wealth, the herds of buffalo and antelope, they wandered over the country forming temporary camps of hide tents. During the summer, when the buffalo congregated in enormous herds on the most luxuriant pastures, the Indians formed large groups for organized attacks. But in the autumn and winter, when feed was scarce and less nourishing, the buffalo broke up into smaller herds. The Indian followed suit, forming smaller groups or bands and retiring to a traditional tract of territory where one or more favourite camping and hunting sites were located. Almost every part of the buffalo was used, supplying the Indians with more than meat.

The hide provided heavy winter robes when dressed with the hair left on; thinned and with the hair removed, it was used for shirts, leggings, moccasins, tent covers and bags; tough, stiff rawhide was used for shields, large packing cases and moccasin soles. Cut into strips, it made strong rope. The air was used to stuff pillows and saddles from the hooves. The horn were softened by boiling and shaped into spoons and ladles, and the bones were fashioned into tools for the dressing of hides. There were frequently periods when no buffalo could be found or successfully attacked. To allow for the possibility of famine, the Plains Indians prepared pemmican. The meat was cut into thin strips and dried in the sun on wooden frames. When dry, it was slightly roasted, pounded to a mince, mixed with fat and then packed in large bags and sealed with a covering of tallow. The finest pemmican was made from the choicest cuts pounded and mixed with marrow fat and berries. The introduction of the horse greatly facilitated the buffalo hunt and provided a wealth of food and leisure and a form of personal property. A man's buffalo horse was a prized possession.

The hunter usually left camp riding a common horse and leading his buffalo runner. The Canada Post Office will issue four stamps illustrating the Plains Indians. These, the first two, include a photograph of Plains Indians's artifacts and a print, "Buffalo Chase", by George Catlin, an artist who wandered widely in North America. The artifacts shown in the photograph are, from left to right, a club, a feather headdress, a woman's saddle, a beaded saddle bag, a moccasin, a decorated bison skull, a parflèche bag and a calumet or pipe. They were photographed by Ray Webber of Toronto through the co-operation of the Royal Ontario Museum and the National Museum of Man. Layout and typography were done by Georges Beaupré of Montreal.

More history ... THE INDIANS OF CANADA ... When Europe discovered the New World in the 15th century, there were approximately 200,000 Indians spread across the vast Canadian land mass. In the woodlands of the East the Algonguins, migratory hunters and fishermen, lived in uneasy proximity with the tribes of the First nations of the Iroquois. The Iroquois, like the Hurons, lived in towns and villages and were farmers or traders.

Related to the Algonquins were the Blackfoot and Crees of the prairies. Life for these tribes centered on the buffalo hunt. A cultural distinction of the Crees and another tribe of the plains, the Assiniboine, was the practice of the Sun Dance, a religious festival in preparation for the hunting season. In the great Northland from Hudson Bay to the Yukon River lived the tribes of the Athapaskan, the most numerous of which were the Chipewyans of the Churchil River. Father north were the Yellowknives, whose name came from their use of copper implements. Probably the most sophisticated of the Canadian tribes were the North pacific Coast Indians. Most of these tribes had an aristocracy, and the Tlingit and Tsimshian were slaveholders. Food was plentiful, the climate mild, and the decorative arts flourished. A unique custom was the potlatch, a lavish ritual gift giving whereby the wealthy increased their status. Most tribes lived in large wooden houses supported by great beams. The custom of carving these beams with heraldic devices evolved into the carving of totem poles, a 19th century phenomenon. (17-V-17)

 

Battle of Vimy Ridge: PermanentTM Domestic stamps - Booklet of 10
www.canadapost.ca

Battle of Vimy Ridge: PermanentTM Domestic stamps ... Pay tribute to Canadian service and sacrifice with this booklet of 10 permanent domestic stamps commemorating the centenary of the Battle of Vimy Ridge. The significant First World War battle, which began April 9, 1917, marked the first time all four divisions of the Canadian Expeditionary Force had fought alongside one another. Their success in capturing the ridge brought international acclaim to a young nation, and has come to be viewed as a coming of age moment for Canada. Still, the price was steep, with nearly 3,600 Canadian casualties and more than 7,000 wounded over four days of fighting.

Designer Susan Scott's stamp depicts the soaring stone pylons of the Canadian National Vimy Memorial monument surrounded by twin laurel sprigs, representing victory. One has a maple leaf at its lower end, symbolizing Canada, while the other has an oak leaf, symbolizing France. Seated at the bottom, along the wall inscribed with the names of the more than 11,000 Canadians killed during the First World War in France whose final resting place is unknown, is one of the monument's two Mourning Parent statues. As with all 2017 issues, the stamp includes a reference to Canada's sesquicentennial, with the words 'Canada 150' printed in microtype. Issue date: April 8, 2017; Cancel location: Ottawa, ON; Stamp designer: Susan Scott, Montréal (Canadian stamp), La Poste (French stamp); Quantity produced: 200,000; Dimensions: 40.85 mm x 30 mm (single stamp); 98 mm x 108 mm (booklet).

Battle of Vimy Ridge: Official First Day Cover ... Salute the service and sacrifice of Canadian soldiers with this Official First Day Cover commemorating the centenary of the Battle of Vimy Ridge. This First Day Cover, one of two in the release, bears a single domestic stamp designed by Susan Scott. It depicts the soaring stone pylons of the Canadian National Vimy Memorial monument surrounded by twin laurel sprigs, representing victory. One has a maple leaf at its lower end, symbolizing Canada, while the other has an oak leaf, symbolizing France. Seated at the bottom of the stamp, along the wall inscribed with the names of the more than 11,000 Canadians killed during the First World War in France whose final resting place is unknown, is one of the monument's two Mourning Parent statues. In honour of Canada's 2017 sesquicentennial, it has the words 'Canada 150' printed in microtype. The pictorial cancellation is a fallen maple leaf, while the cancel location is Ottawa, Ontario. To the left is a large illustration featuring soldiers walking along a ridge. Below them, the helmet of a fallen comrade lies in front of a maple leaf in the colours of the French flag, and a remembrance poppy.

Battle of Vimy Ridge: Souvenir Sheet of 2 stamps (Canada) ... The souvenir sheet bears two international rate stamps, one designed by Canada Post and the other by France's La Poste. The Canada Post stamp, in the upper left, depicts the twin stone pylons of the Canadian National Vimy Memorial monument surrounded by a pair of laurel sprigs. Seated at the bottom is one of the monument's two Mourning Parent statues. The French stamp, in the upper right, depicts the monument's Canada Bereft statue, with the flags of both nations flying proudly in the background. Below the stamps, an illustration of the monument is flanked by images of preserved trenches from the surrounding battlefield. As with all 2017 issues, the souvenir sheet includes references to Canada's sesquicentennial. The words 'Canada 150' are printed in microtype on each stamp, while the sesquicentennial logo appears in red in the lower left.

Battle of Vimy Ridge: Souvenir Sheet of 2 stamps (France) ... The souvenir sheet bears two stamps denominated in euros, one designed by Canada Post and the second by France's La Poste. The €0.85 Canadian-designed stamp (top), depicts the twin stone pylons of the Canadian National Vimy Memorial monument surrounded by a pair of laurel sprigs. Seated at the bottom is one of the monument's two Mourning Parent statues. The €1.30 French stamp (bottom), depicts the monument's Canada Bereft statue, with the flags of both nations flying proudly in the background. Illustrations of some of the monument's statues flank the two stamps.

Battle of Vimy Ridge: Joint Official First Day Cover (Canada + France) ... This First Day Cover, one of two in this issue, bears two stamps, one designed by Canada Post and the other by France's La Poste. The uppermost is the Canadian international rate stamp, which depicts the twin stone pylons of the Canadian National Vimy Memorial monument surrounded by a pair of laurel sprigs. One has a maple leaf at its lower end, symbolizing Canada, while the other has an oak leaf, symbolizing France. In honour of Canada's 2017 sesquicentennial, it has the words 'Canada 150' printed in microtype. The pictorial cancellation is a fallen maple leaf, while the cancel location is Ottawa, Ontario.

Below is the €1.30 French stamp, which depicts the monument's Canada Bereft statue with the flags of both nations flying proudly in the background. The pictorial cancellation on this stamp is an image of the Canadian National Vimy Memorial monument surrounded by laurel sprigs, while the cancel location is Vimy, France. To the left is an illustration of oak trees damaged by intense shelling. In the foreground, next to the helmet of a fallen soldier, are a maple leaf in the colours of the French flag and a fallen oak leaf. Following the battle, Canadian soldier Leslie Miller collected several acorns as souvenirs, later planting them at his Ontario farm. This spring, in commemoration of the battle's centenary, approximately 100 saplings descended from Miller's trees will be repatriated to the Vimy site.

 

2017 ... $10 Pure Silver Coin - Celebrating Canada's 150th: Canola Field
www.canadapost.ca     www.mint.ca 

Take a cross-Canada journey with the Royal Canadian Mint and Canadian Geographic! Based on a photograph captured by Canadian photographer John Sylvester, the reverse features vibrant colour over the engraved image of an agricultural setting in rural Manitoba. The fifth coin in the ongoing Celebrating Canada's 150th series brings the focus on Manitoba, and captures the beauty and colour intensity of the agricultural landscape in this Prairie province. A new coin each month! Struck and applied in vibrant colour, each coin offers a snapshot of each of Canadian province or territory, and is presented in the order of each one's entry into Confederation.

Face Value: 10 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 25,000;
Weight: 15.87 g; Diameter: 34 mm; Finish: Matte proof with colour;
Edge: Serrated; Artist: John Sylvester;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

2017 ... $20 Pure Silver Coin - Glistening North: The Polar Bear
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

Carved out over time by ice and wind, the majestic beauty of Canada's Arctic landscape is like no other! NEW TECHNOLOGY! An RCM first—selective use of Diamond Glitter adds an intensely glittering effect that recreates the light-reflecting qualities of the coloured snow and ice in daylight. A dusting of fine diamond particles is carefully applied to every coin to ensure an even layering over the select design elements on the engraved reverse. The dazzling effect is then sealed to protect it from the elements, so that your coin will never lose its sparkle!

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 7,500;
Weight: 31.39 g; Diameter: 38 mm; Edge: Serrated;
Finish: Proof with colour and diamond dust; Artist: Glen Loates;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

2017 ... $25 Pure Silver Coin - A View of Canada from Space
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

A NEW TAKE ON A CONVEX COIN! Share the wonder of viewing Canada from space: your coin's unique shape lends itself perfectly to recreating the curvature of our planet! A HEARTFELT TRIBUTE TO A CANADIAN HERO! The Royal Canadian Mint proudly pays homage to one of the most important Canadians of our time, Dr. Roberta Bondar, and her historic space mission 25 years ago. AN EXTRAORDINARY ADDITION TO YOUR COLLECTION! With a low mintage, unique blend of technologies and world-class engraving, this limited coin is sure to be a prized piece in your collection—this is not a coin to pass up!

 

Face Value: 25 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 8,500;
Weight: 30.75 g; Diameter: 36.07mm; Finish: Proof with colour;
Edge: Serrated; Artist: Alexandra Lefort;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

www.gtapa.org 

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.

89th Convention of The RPSC
ROYAL *2017* ROYALE
www.royale2017.com/index.php?lg=1&c=1
www.rpsc.org 

25 – 28 May 2017 ... Boucherville, Quebec, Canada

Welcome to the website of ROYAL 2017 the Congress organized by Association des numismates et des philatélistes de Boucherville and the Fédération québécoise de philatélie, a National Philatelic Exhibition. This exhibition, sponsored by the Royal Philatelic Society of Canada, will take place at Hotel Mortagne in Boucherville, not too far from Montreal, on May 25, 26, 27 and 28, 2017. The 210 frame exhibition will be comprised of many prestigious exhibits of both postage stamps and postal history. Many well-known Canadian stamp dealers will preside over more than 45 bourse tables. Several activities will be appealing to Quebec philatelists including the annual meeting of Club presidents and a Volunteer recognition evening. Special activities for youth and families will round out the program.

 

PHSC Symposium 2017 ... July 20-23, 2017
www.postalhistorycanada.net/php/Symposium

Sheraton Hamilton Hotel, Hamilton, Ontario
Not just another stamp show!

The PHSC introduces a new concept in postal history research, designed to increase collaboration amongst members. Interact and learn from experts and each other. The event will span four full days, from Thursday July 20 to Sunday July 23. Centered in Hamilton, Ontario, we will visit several different sites of historical interest in Hamilton and the greater Toronto area at which invited members will speak about a variety of postal history topics. We will also host a National-level postal history exhibition as well as a bourse with fifteen dealers.

Postal History Presentations ... One of the highlights of the event will be a series of 7-9 presentations by fellow members on a variety of topics in the postal history of Canada and British North America. These will take place at a variety of venues around the GTA in conjunction with our visits to historical sites.

 

2011 Troyak Club - Bulletin # 176 May 2017 - Maj 2017. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates