Bulletin # 174 March 2017 - Marzec 2017

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The MARCH 2017 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. m     or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MARCH 4 - 5, 2017, Mississauga, Ontario
XIV Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2017

at John Paul II Polish Cultural Centre,
4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403). Mississauga, Ontario.
Hours: SATURDAY 9 am to 4 pm with $3 adult admission;
SUNDAY 9 am to 4 pm free admission. Kids 16 and under Free both days. Free parking.
25+ DEALERS of CANADIAN and INTERNATIONAL Stamps, Gold and Silver Coins,
Royal Canadian Mint Coins, Paper Money, Military and other Collectibles. Canada Post Shop.
Bring coins, stamps or collectibles to be evaluated and get best prices.
Organized by the Polish-Canadian Coin & Stamp Club (Troyak Club) ... offering free stamps for kids.
World class Philatelic and Pope John Paul II on World Stamps (1995-1997) ... Exhibits;
Displays of Coins, Stamps, Collectibles by Guests and Club Members.
See www.troyakclub.com  for details.
More information: Contact Les Plonka – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TROYAK CLUB ...
... XIV Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2017 ...
March 4 - 5, 2017, Mississauga, Ontario ...

SHOW ISSUED ITEMS ...
The sesquicentennial anniversary of Canadian Confederation
150th Anniversary of Canada
15th Anniversary of Polish-Canadian Coin & Stamp Club Troyak

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca 

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca 

 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

4 -5 March 2017... XIV Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2017

26th March 2017 @ 4:30 p.m.

30th April 2017;    28th May 2017;    25th June 2017

July & August 2017 – Summer break ... Letnie wakacje ...

24th September 2017;      29th October 2017

15th October 2017 @ 9:00 a.m. to 4:00 p.m. ... Fall Show

26th November 2017

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Zapraszamy.

Miasta – Okręty
The Cities - The Warships
www.poczta-polska.pl

Miasta - Okręty / The Cities - The Warships ORP Toruń (A)
Miasta - Okręty / The Cities - The Warships ORP Poznań (A)
Miasta - Okręty / The Cities - The Warships ORP Lublin (A)

 

Wartość: A; autor projektu kartek: Agata Tobolczyk;
liczba znaczków: 3; nakład: 10 000 szt. Każdej; technika druku: offset;
format kartki: 148 x 105 mm; data wprowadzenia do obiegu: 11 listopada 2016 r.
Ciekawostką dotyczącą tej emisji jest to, że na każdej z kartek umieszczono
dane techniczne okrętów.

800 lat Opola
800 years of Opole
www.poczta-polska.pl

Wartość: A ... autor projektu kartki: R. Kostera; liczba znaczków: 1;
nakład: 10 000 szt.; technika druku: offset; format kartki: 148 x 105 mm;
data wprowadzenia do obiegu: 23 stycznia 2017 r.

800 years of Opole ... denomination: 2,00 PLN; print run: 10.000 pcs;
number of stationeries in set: 1; printing technique: offset; author: R.Kostera;
card size: 148 x 105 mm; release date: 23rd January 2017.

Rok Rzeki Wisły
Year of Vistula River
www.poczta-polska.pl

Wartość: 6 zł ... autor projektu znaczka: Agnieszka Sancewicz;
liczba znaczków: 1; nakład: 160 000 sztuk; format znaczka: 62,5 x 39,5 mm;
technika druku: offsetowa i sitodrukowa; arkusz sprzedażny: 4 znaczki;
papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 30 stycznia 2017 r.

Year of Vistula River ... denomination: 6,00 PLN; number of stamps in set: 1;
print run: 160 000 pcs; stamp size: 62,5 x 39,5 mm; paper: fluorescent;
printing techniques: photogravure and screen printing; 4 stamps in sheet;
circulation date: 30th January 2017; number of FDC: 1; author: Agnieszka Sancewicz.

Skarby Stanisława Augusta – Aleksander Jagiellończyk (1501–1506)
www.nbp.pl

Skarby Stanisława Augusta ... Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł – „Skarby Stanisława Augusta" – odwzorowuje słynną osiemnastowieczną serię medalierską z wizerunkami królów Polski wykonaną na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Królewskie medale powstawały w mennicy warszawskiej w latach 1791–1797/1798. Ich twórcami byli dwaj wybitni medalierzy Jan Filip Holzhaeusser i Jan Jakub Reichel. Medale były wzorowane na portretach namalowanych w latach 1768–1771 przez Marcella Bacciarellego do Pokoju Marmurowego w Zamku Królewskim w Warszawie. Monety emitowane przez Narodowy Bank Polski są wiernymi replikami medali, zachowują średnicę i wysokość reliefu oryginałów. Dotyczy to portretów królewskich prezentowanych na rewersach monet. Odwrotne strony medali z życiorysami królów, umieszczone na awersach monet, zostały pomniejszone, ponieważ towarzyszy im otok z nazwą państwa, godłem Rzeczypospolitej, nominałem oraz rokiem emisji. Życiorysy monarchów, jak również napisy na awersach medali towarzyszące portretom władców, zredagowane są po łacinie. Ostatecznej redakcji tych tekstów dokonał zapewne sam król Stanisław August. Imiona monarchów w języku polskim umieszczone zostały na boku monet; tamże znajduje się nazwa serii „Skarby Stanisława Augusta".

Poczet królów polskich wykonany na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego składał się z wizerunków 23 monarchów. Był tu o jeden portret królewski więcej niż na obrazach Bacciarellego, którego cykl obejmuje 22 obrazy. Dodatkowy portret Stanisława Leszczyńskiego, umieszczony na medalu, powstał najprawdopodobniej na podstawie obrazu Jana Bogumiła Plerscha. Obie serie, malarska i medalierska, zaczynają się od Bolesława Chrobrego, a kończą wizerunkiem Augusta III Sasa. W Pokoju Marmurowym od XVIII wieku naczelne miejsce zajmuje jednak kilkakrotnie większy od pozostałych królewskich portretów wizerunek Stanisława Augusta w pełnej postaci, w stroju koronacyjnym. Zapewne więc i serię medalierską zamykać miał medal z wizerunkiem aktualnie panującego monarchy. Abdykacja, emigracja i rychła śmierć króla w początku 1798 r. uniemożliwiły realizację tego zamierzenia. Seria monet „Skarby Stanisława Augusta" obejmuje 24 wizerunki monarchów – 23 z oryginalnej serii królewskiej oraz portret Stanisława Augusta, odtworzony według medali z epoki. Tak jak w XVIII wieku medale, monety będą bite w złocie i w srebrze. Informacja: Tomasz Bylicki, starszy kustosz w Muzeum Historyczne m. st. Warszawy.

 

Nominał 500 zł ... metal: Au 999,9/1000; stempel: zwykły;
średnica: 45 mm; masa: 62,2 g; napis na obrzeżu:
SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA *ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK *
Projektant rewersu – Anna Wątróbska-Wdowiarska;
Projektant awersu oraz napisów na rewersie – Robert Kotowicz;
Na zlecenie NBP monetę wyprodukowała Mennica Polska S.A.
nakład: do 600 szt.; Emisja: 7 grudnia 2016 r.

Czwarty z synów Kazimierza, pod jego patronatem kanclerz Łaski
zebrał prawa i ogłosił drukiem. Umarł w Wilnie Roku Pańskiego 1506,
mając lat 45, panowawszy lat 5, dnia 19 sierpnia.


Nominał 50 zł ... metal: Ag 999/1000; stempel: zwykły;
średnica: 45 mm; masa: 62,2 g; napis na obrzeżu:
SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA *ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK *
Projektant rewersu – Anna Wątróbska-Wdowiarska;
Projektant awersu oraz napisów na rewersie – Robert Kotowicz;
Na zlecenie NBP monetę wyprodukowała Mennica Polska S.A.
nakład: do 6000 szt.; Emisja: 7 grudnia 2016 r.

Aleksander Jagiellończyk (1501–1506) ... Jedenasta moneta serii przedstawia Aleksandra, czwartego syna Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, wielkiego księcia litewskiego od roku 1492, króla Polski od 1501. Koronacja Aleksandra przywróciła unię personalną polsko-litewską. Królowi temu zarzucano nieskuteczną politykę zagraniczną, uleganie możnowładcom i złą gospodarkę królewskimi dobrami i skarbem. Na rewersie monety oglądamy przeniesione z medalu popiersie króla w lewym profilu (według obrazu Marcella Bacciarellego). Na głowie król nosi beret ze strusim piórem, odziany jest w futrzaną szubę, a pod nią ma kaftan, na którym wisi łańcuch z zawieszeniem. Na awersie monety czytamy, nieznacznie skrócony, tekst z rewersu medalu (w tłumaczeniu): Czwarty z synów Kazimierza, pod jego patronatem kanclerz Łaski zebrał prawa i ogłosił drukiem. Umarł w Wilnie Roku Pańskiego 1506, mając lat 45, panowawszy lat 5, dnia 19 sierpnia. Aleksander, urodzony w 1461 r., z woli ojca został wyniesiony na tron Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1492 r.; królem Polski obrano wówczas jego starszego brata Jana Olbrachta, przez co na 9 lat zerwano unię personalną polsko-litewską.

Po wstąpieniu Aleksandra na tron polski w 1501 r., aktem podpisanym w Mielniku, unia została przywrócona. Jako wielki książę litewski, a potem król polski, Aleksander bez powodzenia toczył wojny o wschodnie obszary Litwy, ostatecznie utracone w 1503 r. na rzecz Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. W 1495 r. poślubił Helenę, córkę księcia moskiewskiego Iwana III. Większość czasu Aleksander spędzał na Litwie, rządy w Polsce powierzając senatorom i bratu, kardynałowi Fryderykowi. Opozycja szlachecka zmusiła króla do ograniczenia praw możnowładztwa i doprowadziła do uchwalenia na sejmie radomskim 1505 r. konstytucji nihil novi („nic nowego", czyli „nic o nas bez nas"), dającej przewagę szlacheckiej Izbie Poselskiej nad Senatem i królem. W owym czasie kanclerz Jan Łaski opracował zbiór praw, statutów i przywilejów, zwany Statutem Łaskiego, zatwierdzony na tymże sejmie. Aleksander zmarł bezpotomnie w Wilnie w 1506 r.; pochowano go w katedrze wileńskiej. Info: Marta Męclewska.

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, ani nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki dla działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.


Treasures of Stanislaw August – John Alexander Jagiellon (1501–1506)
www.nbp.pl

Treasures of Stanisław August ... The unique series of gold and silver collector coins with the face values of 500 zloty and 50 zloty – "TREASURES OF STANISŁAW AUGUST" – replicates the famous 18th century medallic series with the images of the kings of Poland, which was struck on the order of Stanisław August Poniatowski. The royal medals, designed by two outstanding medallists: Jan Filip Holzhaeusser and Jan Jakub Reichel, were struck at the Warsaw mint in the years 1791-1797/1798. The design of the medals was based on portraits painted between 1768 and 1771 by Marcello Bacciarelli for the Marble Room at the Royal Castle in Warsaw. The coins issued by Narodowy Bank Polski are faithful replicas of the medals, preserving the diameter and height of relief of the originals. This applies to the portraits of the kings on the reverses. The obverses of the coins feature the reverses of the medals with biographies of the monarchs. The reverses of the medals have been reduced in size because they are accompanied by the name of the state along the rim, the image of the state emblem, the face value and the year of issue of the coins. The biographies of the monarchs and the inscriptions on the obverses of the medals accompanying the royal portraits are in Latin. The final text editing was most likely done by King Stanisław August himself. The names of the monarchs in Polish are presented on the sides of the coins, along with the name of the series "Treasures of Stanisław August".

The gallery of portraits of Polish kings, painted on the order of Stanisław August Poniatowski, consisted of images of 23 monarchs. It included one royal portrait more than Bacciarelli's series of 22 paintings. The additional portrait of Stanisław Leszczyński – featured on the medal – was most probably modelled on a painting by Jan Bogumił Plersch. Both series, the paintings and the medals, begin with the image of Bolesław Chrobry and end with the portrait of August III. Since the 18th century, the principal place in the Marble Room has belonged to the portrait of the full-length figure of Stanisław August in his coronation robes. The painting is several times larger than other portraits. It is therefore probable that the medallic series would have finished with a medal presenting the image of the ruling monarch. However, these plans were thwarted by the king's abdication, emigration and early death at the beginning of 1798. The series of coins "Treasures of Stanisław August" consists of 24 portraits of monarchs – of which 23 have been modelled on the royal series plus a portrait of Stanisław August based on the medals from the period. The series will be struck in silver and gold, as was the practice in the 18th century. Info: Tomasz Bylicki, senior curator, Historical Museum of Warsaw.

 

Face value: 500 zł ... metal: Au 999.9/1000; finish: standard;
diameter: 45 mm; weight: 62.2 g; On the edge, the inscription:
SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA *ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK *
Designer: reverse – Anna Wątróbska-Wdowiarska;
Obverse and inscriptions on the reverse – Robert Kotowicz;
Producer: Mennica Polska S.A. commissioned by NBP;
mintage: up to 600 pcs; Date of issue: 7 December 2016.

Casimir's fourth son, by whose orders Chancellor Łaski consolidated
and published the legislation. He died in Vilnius A.D. 1506
at the age of 45, in the 5th year of his reign, on 19 August.


Face value: 50 zł ... metal: Ag 999/1000; finish: standard;
diameter: 45 mm; weight: 62.2 g; On the edge, the inscription:
SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA *ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK *
Designer: reverse – Anna Wątróbska-Wdowiarska;
Obverse and inscriptions on the reverse – Robert Kotowicz;
Producer: Mennica Polska S.A. commissioned by NBP;
mintage: up to 6000 pcs; Date of issue: 7 December 2016

Alexander (1501–1506) ... The eleventh coin of the series portrays Alexander, the fourth son of Casimir Jagiellon and Elisabeth of Austria. Grand Duke of Lithuania from 1492 and King of Poland from 1501. The Polish-Lithuanian personal union was restored upon Alexander's coronation. The king was reproached for ineffective foreign policy, submission to the magnates and mismanagement of the royal estate and treasury. The coin's reverse depicts the king's bust based on the medal, shown in profile facing left (modelled on a painting by Marcello Bacciarelli). The king is wearing a beret with an ostrich feather; he is dressed in a fur coat and a caftan underneath, over which the king is wearing a chain with a pendant. The coin's obverse reads in translation (the text from the medal's reverse is slightly abbreviated): Casimir's fourth son, by whose orders Chancellor Łaski consolidated and published the legislation. He died in Vilnius A.D. 1506 at the age of 45, in the 5th year of his reign, on 19 August. Alexander, born in 1461, was placed on the throne of the Grand Duchy of Lithuania in 1492 according to his father's will; his elder brother John Albert was then elected King of Poland, as a consequence of which the Polish-Lithuanian personal union was severed for 9 years.

After Alexander's ascension to the Polish throne in 1501, the union was reinstated under the act signed in Mielnik. As Grand Duke of Lithuania and then King of Poland, Alexander conducted unsuccessful wars over eastern territories of Lithuania, which were ultimately lost to the Grand Principality of Moscow in 1503. In 1495, he married Helena, a daughter of Ivan III, Grand Prince of Moscow. Alexander spent most of his time in Lithuania, delegating the rule of Poland to senators and his brother, Cardinal Frederick. The opposition of the nobility forced the king to limit the magnates' rights and caused the Nihil novi constitution ("nothing new", i.e. "nothing about us without us") to be adopted by the Sejm at the sitting in Radom in 1505. The act granted dominance over the Senate and King to the nobility's Chamber of Deputies. By that time Chancellor Łaski had drawn up a collection of laws, statutes and privileges, known as Łaski's Statutes, which were approved by the same Sejm. Alexander Jagiellon died without issue in Vilnius in 1506 and was buried in Vilnius Cathedral. Info: Marta Męclewska.

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets.


35. rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek"
The 35th Anniversary of the pacification of the „Wujek" Coal Mine
www.nbp.pl 

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi nato miast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 14 grudnia 2016 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł 35. rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek". Rewers monety przedstawia wizerunek krzyża, na którym zawieszono 9 górniczych lampek symbolizujących zamordowanych górników, oraz wizualizację wyłomu w murze. Na awersie monety został zaprezentowany wizerunek szybu Krakus Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek".

 

Nominał 10 zł .... metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany; średnica: 32,00 mm;
masa: 14,14 g; brzeg (bok): gładki; nakład: do 20 000 szt.
Projektant: Dobrochna Surajewska; Emitent: NBP;
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

W reakcji na wprowadzenie przez władze PRL w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w Polsce zastrajkowało ponad 100 zakładów pracy. Wśród nich znalazły się również górnośląskie kopalnie, w tym KWK „Wujek". Głównym powodem protestu było brutalne zatrzymanie (internowanie) podczas wprowadzania stanu wojennego Jana Ludwiczaka, przewodniczącego NSZZ „Solidarność" w Wujku. Górnicy podjęli decyzję, że nie podejmą pracy dopóki nie wróci on do kopalni. Zgłosili też inne postulaty, m.in. domagali się zniesienia stanu wojennego. Protestowi nie zapobiegła informacja, że „Wujek" został zmilitaryzowany. Nie zakończyły go też negocjacje z władzami. W tej sytuacji 15 grudnia wieczorem zapadła decyzja o pacyfikacji kopalni. Rozpoczęła się ona 16 grudnia 1981 r. przed południem. Brali w niej udział żołnierze oraz milicjanci (w tym pluton specjalny Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej). Czołgi dokonały wyłomu w murach otaczających kopalnię, przez który wkroczyli milicjanci. Górnicy stawili zacięty opór. Około 12.30 na teren „Wujka" skierowano pluton specjalny ZOMO wyposażony w broń palną. Jego funkcjonariusze zaczęli strzelać w górników – jak później ustalono krótkimi seriami i pojedynczymi strzałami w odstępach czasu – mimo że byli oddaleni od strajkujących o około 20 metrów i ci nie stwarzali dla nich żadnego zagrożenia. Pacyfikacja zakończyła się – z punktu widzenia władz – sukcesem, gdyż górnicy w ciągu kilku następnych godzin po użyciu broni opuścili teren kopalni. Jej bilans był jednak tragiczny.

Od kul zginęło na miejscu sześciu górników: Józef Czekalski, Józef Krzysztof Giza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Zbigniew Wilk i Zenon Zając. Trzech kolejnych: Joachim Gnida, Andrzej Pełka i Jan Stawisiński zmarło w wyniku odniesionych 16 grudnia 1981 r. ran postrzałowych. Ponadto zomowcy postrzelili 23 innych górników. Informacja: Grzegorz Majchrzak.

 

Narodowy Bank Polski wprowadził nowy banknot 500 zł
www.nbp.pl      www.poznaj500zl.pl

Warszawa, 10 lutego 2017 roku - Narodowy Bank Polski poinformował o wprowadzeniu do obiegu nowego banknotu o nominale 500 zł, który jest zapewnieniem niezakłóconego obiegu gotówki, oraz zmniejszeniem kosztów emisji znaków pieniężnych, jak również odpowiedzią na większe zapotrzebowanie na banknoty o wysokich nominałach. Banknot z wizerunkiem króla Jana III Sobieskiego to zapewnienie niezakłóconego obiegu gotówki oraz zmniejszenie kosztów emisji znaków pieniężnych; 500 zł posiada jedne z najnowocześniejszych zabezpieczeń na świecie. Nowy banknot 500 zł to realizacja misji organizowania przez bank centralny gospodarki polskimi znakami pieniężnymi, zawartej w ustawie o NBP. Udział banknotu 500 zł, w obiegu gotówkowym, będzie w pierwszych latach niewielki i docelowo ma zależeć od zapotrzebowania zgłaszanego przez banki.

Banknot 500 zł posiada jedne z najnowocześniejszych zabezpieczeń na świecie. Wykorzystano w nim m.in.: okienkową nitkę zabezpieczającą, farby (zmienną optycznie i opalizującą), oraz element recto verso (uzupełniające się w świetle przechodzącym elementy graficzne na obu stronach banknotu), szyszak husarski i nitka zabezpieczająca (zmieniające barwę równocześnie przy poruszaniu banknotem), znak wodny widoczny pod światło (przedstawiający portret króla i oznaczenie nominału).

 

Banknot 500 zł, autorstwa Andrzej a Heidricha, przedstawia wizerunek króla Jana III Sobieskiego i jest kontynuacją serii „Władcy polscy". Utrzymany jest w kolorystyce różnych odcieni brązowego, niebieskiego, bordowego i zielonego. Na przedniej stronie banknotu, król jest zwrócony w stronę herbu rodu Sobieskich, a po prawej stronie widać szyszak husarski – symbol dokonań militarnych władcy. Na odwrotnej stronie znajduje się orzeł w koronie oraz pałac w Wilanowie. Prace projektowe nad nowym banknotem trwały dwa lata. Autorem projektu graficznego jest Andrzej Heidrich, który zaprojektował również pozostałe polskie banknoty obiegowe o nominałach 10, 20, 50, 100 i 200 zł).

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen, a jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emisji pieniądza, prowadzi obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych, oraz gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. NBP pełni funkcję banku banków, tworząc warunki dla działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.


Narodowy Bank Polski has put into circulation a new 500 złoty banknote
www.nbp.pl     www.poznaj500zl.pl 

On 10 February 2017 Narodowy Bank Polski put into circulation a 500 złoty denomination banknote. The banknote with the image of King John III Sobieski ensures the uninterrupted circulation of cash and a reduction in the cost of issuing currency; the 500 złoty banknote has some of the most advanced security features in the world. Narodowy Bank Polski announced it had put into circulation a new 500 złoty denomination banknote, which will ensure the uninterrupted circulation of cash and a reduction in the cost of issuing currency, and will also satisfy the growing demand for high denomination banknotes. The new 500 złoty banknote is the fulfilment of the mission of the Polish central bank stipulated in the Act on NBP to organise the management of Polish banknotes and coins. The share of 500 złoty banknotes in cash circulation will be small in the first years and will ultimately depend on banks' requests to NBP.

 

The 500 złoty banknote has some of the most advanced security features in the world. The security features include a windowed security thread, colour-shifting ink and iridescent ink as well as a recto verso element (the graphical elements on both sides of the banknote align in transmitted light), a lobster-tailed pot helmet and windowed security thread (which change colour when tilted), and a watermark visible against the light (presenting a portrait of the king and the value numeral). The 500 złoty banknote, designed by Andrzej Heidrich, presents an image of King John III Sobieski and is a continuation of the series "Rulers of Poland". The colour scheme of the banknote is blue, brown, burgundy and green. On the front side of the banknote the king is facing the Sobieski family coat-of-arms, and to the right is a lobster-tailed pot helmet – a symbol of his military achievements. On the reverse side of the banknote there is an eagle in a crown and the palace in Wilanów.

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets.


SIR ROBERT LAIRD BORDEN... On Canadian Stamps ...
www.collectionscanada.gc.ca/postal-archives/080608_e.html
www.canadapost.ca 

Sir R.L. Borden ... Denomination: 3¢; Date of Issue: 25 June 1951;
Series: Prime Ministers Series; Series Year (inclusive dates): 1951-1961;
Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited / 50 800 000;
Perforation: 12; Creator(s): Based on a photograph by William James Topley;
Designed by Herman Herbert Schwartz.

Historical Notice: These two stamps originated a series planned to honour the Canadian prime ministers who had not been previously portrayed. This series of two stamps, with additional issues that followed, commemorated the men of who guided the destinies of Canada from the time of Confederation. A portrait of the Right Honourable Sir Robert Laird Borden, Canada's Prime Minister during the First World War. His term of office extended from October, 1911 to July, 1920. He was born in Grand Pré, Nova Scotia, 1854, and died in Ottawa on 10th June, 1937. The stamp design originated from a photograph supplied through the courtesy of the Public Archives of Canada.

Armistice, 1918-1968 ... Denomination: 15¢; Date of Issue: 15 October 1968;
Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited / 18 250 000;
Perforation: 12; Creator(s): Designed by Harvey Thomas Prosser;
Picture engraved by Yves Baril; Lettering engraved by Gordon Mash;
Based on a sculpture by Walter Seymour Allward; Original Artwork:
Walter Seymour Allward, "The Defenders and the Breaking of the Sword",
1936. Canadian National Vimy Memorial, Vimy, France.

Historical Notice: For the 50th consecutive year, Canadians from the Atlantic to the Pacific will pause on November 11th to pay silent tribute to those who have died defending their country. The 11th hour of the 11th day of the 11th month is a yearly moment in time symbolizing a nation's gratitude. The Canada Post Office commemoration of the 50th Anniversary of the World War I Armistice graphically portrays "The Defenders and the Breaking of the Sword", one of many sculptured groups decorating the massive Canadian Vimy Memorial; located on Vimy Ridge, near Arras, France, the monument was unveiled and dedicated 26th July 1936. This beautiful symbol of Canada's remembrance, designed by W.S. Allward, Toronto, Ontario, has classic twin shafts which dominate the countryside; 125 feet high on a base 200 feet square, it is a focal point on 250 acres deeded to Canada in perpetuity by France. Inscribed theron are the names of 11,285 of Canada's 1914-1918 war dead who have no known graves.

At Easter time in April 1917 the Canadian Corps of four divisions, fighting as a unit for the first time, launched a meticulously planned offensive amidst sleet and snow to seize the strategic Vimy Ridge. Commanding an escarpment nine miles long this was one sector of the Allied Front which did not yield in subsequent attacks. Historians refer to the military success at Vimy Ridge as a point in history where Canada emerged from a semi-colonial status to that of full nationhood. Of the 645,925 Canadians who served in World War 1, 66,655 paid the supreme sacrifice; World War II saw 986,936 in the forces, of these 44,893 were fatal casualties. Population figures for Canada during the two wars were approximately 8,000,000 and 11,000,000 respectively. Books of Remembrance in the Peace Tower, Ottawa, list 112,000 Canadians who have died for their country since 1867.

More history ... SIR ROBERT LAIRD BORDEN ... During the ministry (1911-20) of Sir Robert Laird Borden, Canada was a vital participant in World War I. By the time the fighting ended in 1918, more than 628,000 men had served in the Canadian armed forces. Most of the troops who fought overseas saw action in the Canadian Expeditionary Force in France. A corollary to Canada's participation in the war was greater autonomy from Great Britain which resulted eventually in virtual independence within the Commonwealth. Canada's nationhood was further confirmed by its separate representation at the peace conference ending the war. Canada signed the Treaty of Versailles and was a founding member of the League of Nations. Borden retired as Prime Minister in 1920, but remained active in Canadian affairs. His Canadian Constitutional Studies was published in 1922 and his Canada in the Commonwealth. From Conflict to Co-operation in 1929. (15-III-17)

 

2017 ... UNESCO: PermanentTM Domestic Stamps
www.canadapost.ca

Discover the fascinating Canadian culture and beautiful landscapes with this booklet of 30 permanent domestic stamps that features five Canadian locations designated as UNESCO World Heritage Sites. Celebrate the sesquicentennial in 2017 with this special collection that commemorates the anniversary with the words "Canada 150" and the sesquicentennial logo hidden in the tagging. The five featured sites include: Dinosaur Provincial Park (AB); Mistaken Point (NL); Historic District of Old Québec (QC); L'Anse aux Meadows National Historic Site (NL); Red Bay Basque Whaling Station (NL).

Dinosaur Provincial Park is known for its remarkable fossil specimens that represent every known group of Cretaceous dinosaurs, as well as its impressive area of virtually undisturbed badlands and riparian (riverside) habitat. At Mistaken Point, the rugged coastal cliffs host the oldest known collection of large fossils in the world, marking the world's first appearance of large, biologically complex organisms. The Historic District of Old Québec is an exceptional example of a fortified colonial city that features bastions, gates and defensive works, as well as the only one north of Mexico with preserved ramparts. L'Anse aux Meadows National Historic Site contains the excavated remains of a small settlement of timber-framed turf dwellings built by a Norse expedition over 1,000 years ago, the earliest known European presence in North America. The Red Bay Basque Whaling Station is known as the most complete and extensive example of a 16th-century Basque whaling station in North America.

 

Canadian Opera: PermanentTM Domestic Stamps
www.canadapost.ca 

Celebrate Canadian opera with this booklet of 10 permanent domestic stamps honouring two significant Canadian-penned operas and three talented individuals who helped to put modern Canadian opera talent on the world stage. The booklet contains five pairs of stamps, The first three stamps and the first three stamps of the five-stamp souvenir sheet shine the spotlight on award-winning bass baritone Gerald Finley, internationally-acclaimed soprano Adrianne Pieczonka, and late director Irving Guttman, known as 'the father of opera in Western Canada.' The final two stamps honour the 1967 work Louis Riel, which romanticizes the life of the legendary Métis leader while Filumena is the tale of an Italian immigrant who was the only woman to be hanged in Alberta. As with all stamp issues in 2017, these stamps have been treated with special tagging to mark Canada's sesquicentennial. The words 'Canada 150' will appear along the top of the stamps when they are viewed under black light.

Celebrate Canadian opera with this Souvenir Sheet and Souvenir Sheet Official First Day Cover honouring two significant Canadian-penned operas and three talented individuals who helped to put modern Canadian opera talent on the world stage. The stamps are cancelled with two different pictorial cancellations, each depicting a music staff. One includes the bass clef while the other features an eighth note. The cancel location is Calgary, Alberta, where Filumena premiered at the Jubilee Auditorium in 2003.

 

2017 ... $10 Pure Silver Coin - Celebrating Canada's 150th: Lighthouse at Peggy's Cove
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

Third in a 13-coin series that celebrates Canada's 150th anniversary through the photographs from the bi-monthly publication Canadian Geographic. This coin shines the spotlight on the relationship between land and sea in Nova Scotia, where iconic lighthouses have lined its rocky shorelines since French colonists established the first lighthouse in Canada at the Fortress of Louisbourg in 1734. A new coin each month! Struck and applied with vibrant colour, each coin is presented in the order of each of Canada's province or territory's entry into Confederation. An affordable way to introduce others to the joy of coin collecting while fostering a widespread appreciation for the incomparable beauty of Canada's landscapes!

Face Value: 10 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 25,000;
Weight: 15.87 g; Diameter: 34 mm; Finish: Matte proof with colour;
Edge: Serrated; Artist: Dale Wilson;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

2017 ... $20 Pure Silver Coin – Snowflake
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

Expertly crafted in 99.99% pure silver with a magnified view of a six-sided dendrite ice crystal to showcase one of nature's most captivating creations in unique breathtaking detail. Beautifully enhanced with blue glitter enamel, the snowflake design is absolutely stunning against its canvas of pure silver—the perfect embodiment of winter's frozen beauty! This coin is a must-have keepsake and original gift for outdoor, winter and weather enthusiasts, hobbyists, art appreciators and collectors of all kinds.

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 6,000;
Weight: 31.39 g; Diameter: 38 mm; Finish: Proof with glitter enamel;
Edge: Serrated; Artist: Don Komarechka;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

www.gtapa.org
The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.

89th Convention of The RPSC
ROYAL *2017* ROYALE
www.royale2017.com/index.php?lg=1&c=1
www.rpsc.org 

25 – 28 May 2017
Boucherville, Quebec, Canada

Welcome to the website of ROYAL 2017 the Congress organized by Association des numismates et des philatélistes de Boucherville and the Fédération québécoise de philatélie, a National Philatelic Exhibition. This exhibition, sponsored by the Royal Philatelic Society of Canada, will take place at Hotel Mortagne in Boucherville, not too far from Montreal, on May 25, 26, 27 and 28, 2017. The 210 frame exhibition will be comprised of many prestigious exhibits of both postage stamps and postal history. Many well-known Canadian stamp dealers will preside over more than 45 bourse tables. Several activities will be appealing to Quebec philatelists including the annual meeting of Club presidents and a Volunteer recognition evening. Special activities for youth and families will round out the program.

 

PHSC Symposium 2017 ... July 20-23, 2017
www.postalhistorycanada.net/php/Symposium
Sheraton Hamilton Hotel, Hamilton, Ontario
Not just another stamp show!

The PHSC introduces a new concept in postal history research, designed to increase collaboration amongst members. Interact and learn from experts and each other. The event will span four full days, from Thursday July 20 to Sunday July 23. Centered in Hamilton, Ontario, we will visit several different sites of historical interest in Hamilton and the greater Toronto area at which invited members will speak about a variety of postal history topics. We will also host a National-level postal history exhibition as well as a bourse with fifteen dealers.

Postal History Presentations ... One of the highlights of the event will be a series of 7-9 presentations by fellow members on a variety of topics in the postal history of Canada and British North America. These will take place at a variety of venues around the GTA in conjunction with our visits to historical sites.


2011 Troyak Club - Bulletin # 174 March 2017 - Marzec 2017. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates