Bulletin # 173 February 2017 - Luty 2017

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The FEBRUARY 2017 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome.  www.polishculturalcentre.ca

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca

 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

12th February 2017 @ 4:30 p.m.

26th February 2017 @ 4:30 p.m.

4 -5 March 2017... XIV Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2017

26th March 2017;    30th April 2017;    28th May 2017;    25th June 2017

 

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Zapraszamy.

 

MARCH 4 - 5, 2017, Mississauga., Ontario
XIV Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2017

at John Paul II Polish Cultural Centre,
4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403). Mississauga, Ontario.
Hours: SATURDAY 9 am to 4 pm with $3 adult admission;
SUNDAY 9 am to 4 pm free admission. Kids 16 and under Free both days. Free parking.
25+ DEALERS of CANADIAN and INTERNATIONAL Stamps, Gold and Silver Coins,
Royal Canadian Mint Coins, Paper Money, Military and other Collectibles. Canada Post Shop.
Bring coins, stamps or collectibles to be evaluated and get best prices.
Organized by the Polish-Canadian Coin & Stamp Club (Troyak Club) ... offering free stamps for kids.
World class Philatelic and Pope John Paul II on World Stamps (1995-1997) ... Exhibits;
Displays of Coins, Stamps, Collectibles by Guests and Club Members.
See www.troyakclub.com for details.
More information: Contact Les Plonka – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call (416) 505-7999 ...

Ludzie kina i teatru
People of cinema and theater
www.poczta-polska.pl

W dniu 31 października zostały wprowadzone do obiegu trzy znaczki pocztowe
o wartości 2,00 zł, 2,50 zł i 6,00 zł, emisji "Ludzie Kina i Teatru".
Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym,
w formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie 380.000 sztuk każdej wartości
(po 180 tys. sztuk w arkuszach 12 znaczkowych i po 200 tys. sztuk
w arkusiku 3 znaczkowym). Z tej okazji zostanie również wydana jedna koperta FDC.
Autor projektu: Marzanna Dąbrowska.

People of cinema and theater ... denomination: 2,00 PLN, 2,50 PLN, 6,00 PLN;
number of stamps in set: 3; print run: 380.000 each pcs (180000 pcs in 12 stamps sheet,
200000 pcs in 3 stamps sheet); printing technique: offset; number of FDC: 1;
stamp size: 31,25 x 43 mm; 12 stamps per sheet and one sheet with 3 stamps;
circulation date: 31st October 2016; author: Marzanna Dąbrowska.

 

Polski design
Polish design
www.poczta-polska.pl

Wartość: 6 zł; autorka projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska;
liczba znaczków: 1 w bloku; nakład: 80 000 szt.; technika druku: offsetowa;
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm; format bloku: 90 x 70 mm;
papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 30 grudnia 2016 r.

Polish design ... denomination: 6,00 PLN; print run: 80.000 pcs.;
printing techniques: offset; paper: fluorescent; block size: 90 x 70 mm;
stamp size: 39,5 x 31,25 mm; circulation date: 30th December 2016;
number of FDC: 1; author: Marzanna Dąbrowska.

 

150-lecie komunikacji tramwajowej na ziemiach polskich
150 years of tram communication in the territories of Poland
www.poczta-polska.pl

Wartość: A; autor projektu kartek: Agata Tobolczyk.
liczba znaczków: 1; nakład: 10 000 szt.; technika druku: offset;
format kartki: 148 x 105 mm; data wprowadzenia do obiegu: 11 grudnia 2016 r.

150 years of tram communication in the territories of Poland ...
denomination: 2,00 PLN; number of stationeries in set: 1;
print run: 10.000 pcs; printing technique: offset; card size: 148 x 105 mm;
release date: 11th December 2016; author: Agata Tobolczyk.

Polscy Malarze XIX/XX w. – Olga Boznańska
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi nato miast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.

14 września 2016 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 20 zł „Polscy malarze XIX/XX w. – Olga Boznańska". Na rewersie monety wizerunek Olgi Boznańskiej według Autoportretu (około 1906, Muzeum Narodowe w Warszawie), po lewej stronie paleta malarska, nawiązująca kształtem do jednej z zachowanych palet malarki. Na tle palety umieszczone są daty życia artystki: 1865–1940. Poniżej znajduje się sygnatura Olgi Boznańskiej. Awers monety przedstawia fragment obrazu Olgi Boznańskiej Dziewczynka z chryzantemami (1894, Muzeum Narodowe w Krakowie). W tle owalne plamy o nieregularnych kształtach, które nawiązują do sposobu kształtowania przez artystkę faktury malarskiej.

 

Nominał 20 zł - metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany oraz farby: czerwona,
żółta, zielona i niebieska; wymiary: 40,00 x 28,00 mm; masa: 28,28 g;
brzeg (bok): gładki; nakład: do 20 000 szt.; Projektant: Urszula Walerzak;
Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Już za życia Olga Boznańska zdobyła wysoką pozycję w sztuce europejskiej. Urodziła się i wychowała w Krakowie, w rodzinie polsko-francuskiej; studiowała w Monachium, a później mieszkała w Paryżu, skąd przyjeżdżała do kraju i nadsyłała obrazy na wystawy. Wypracowała indywidualną formułę malarstwa, stawiając sobie wysokie wymagania, nieustannie kształcąc rękę i oko, traktując sztukę poważnie i widząc w niej jedyną treść swojego życia. Specjalizowała się w portrecie, choć w okresie monachijskim tworzyła też sceny rodzajowe, a w następnych latach widoki z okna pracowni, wnętrza oraz wirtuozowskie martwe natury.

Portretowała dorosłych i dzieci, przedstawiała arystokrację, elity intelektualne i artystyczne, lecz również osoby z najbliższego otoczenia. Nie idealizowała swoich modeli; pokazywała fizjonomie wrażliwe i myślące, ale potrafiła również podkreślić wyraz pychy, samozadowolenia lub bezmyślności. Wnikliwej analizie psychologicznej towarzyszyło mistrzowskie oddanie rysów twarzy, postawy i gestów rąk, które artystka traktowała jako element mówiący niekiedy więcej (lub co innego) niż mimika.

Tajemnicą jej malarstwa było połączenie owej wyrazistej charakterystyki modela ze specyficznym niedopowiedzeniem formy poprzez rozproszenie kształtów w wibrującej mgle drobnych plamek. Ta technika pozornie przypomina doświadczenia impresjonistów, ale obrazy Boznańskiej odróżnia od nich przyćmione światło i ograniczona skala barw o wyjątkowym bogactwie niuansów, a także specyficzna szorstka faktura. Osiągała ją, malując farbami olejnymi na podłożu tekturowym, co dawało efekt matowej powierzchni rozjarzonej kolorami. Odmiennie od impresjonistów pojmowała też cel sztuki. Nie chodziło jej o ukazanie fragmentu rzeczywistości, która zmienia się pod wpływem światła, lecz o wydobycie tego, co bezczasowe, choć istniejące pod fizycznymi kształtami. Nie o obiektywną relację, ale o skrajnie subiektywną wizję, kształtowaną przez własną osobowość, przez pasję w docieraniu do prawdy o człowieku i o istocie malarstwa. Informacja: dr. Urszula Makowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.


Polish Painters of the 19th and 20th Centuries – Olga Boznańska
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets.

On 14 September 2016, Narodowy Bank Polski issued into circulation a silver coin from the series "Polish Painters of the 19th and 20th Centuries – Olga Boznańska" with a face value of 20 zł. The reverse of the coin carries an image of Olga Boznańska according to her Self portrait (ca. 1906, National Museum in Warsaw). On the left side, there is a painting palette, shaped like one of Boznańska's preserved palettes. The artist's dates of birth and death are placed on the background of the palette: 1865–1940. Below this is the signature of Olga Boznańska. The obverse of the coin depicts a fragment of Olga Boznańska's painting entitled Girl with Chrysanthemums (1894, National Museum in Krakow). In the background, there are oval patches of irregular shape, alluding to the way in which the artist formed the painting texture.

Face value: 20 zł - Metal: Ag 925/1000; Finish: proof and paints: red,
yellow, green and blue; Dimensions: 40.00 x 28.00 mm; Weight: 28.28 g;
Edge (side): plain; Mintage: up to 20,000 pcs; Coin designer: Urszula Walerzak;
Issuer: NBP; The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

Olga Boznańska achieved a lofty position in the European art world already during her lifetime. She was born and raised in Kraków in a Polish-French family. She studied in Munich and later lived in Paris, from where she visited her native country and sent paintings for exhibitions. She developed a highly individual formula for painting, placing very high demands on herself, continually developing her hand and eye, treating art seriously and seeing it as the sole purpose of her life.

She specialized in portraits, although in the Munich period she also created genre scenes, and in the ensuing years, also views from the window of her studio, interiors and exquisite still lifes. She painted portraits of adults and children, presenting the aristocracy, the intellectual and artistic elites, but also people from her immediate environment. She didn't idealize her models. She depicted sensitive and thinking physiognomies, but was also able to emphasize the expression of pride, complacency or thoughtlessness. The careful psychological analysis was accompanied by a masterful rendering of the facial features, posture and hand gestures, which the artist treated as an element at times saying more (or something else) than the facial expression.

The secret of her painting lies in the combination of these distinctive characteristics of the model with a specific understatement of form obtained through the dispersion of shapes in a vibrating haze of small patches. On the surface, this technique resembles the experiments of the Impressionists, but the paintings of Boznańska are distinguished from them by a scattered, dim lighting and a limited range of colours, very rich in nuance, as well as a peculiar rough texture. She achieved it by painting with oil paints on a cardboard base, which gave the effect of a matte surface glowing with colours.

Her understanding of the purpose of art was also different from that of the Impressionists. She did not attempt to show a fragment of reality that is changing under the influence of light, but wanted to explore that which is timeless, although existing within physical shapes. She did not strive for an objective account of reality, and instead presented an extremely subjective vision, shaped by her own personality, and the passion in seeking the truth about man and the essence of painting. Info: Urszula Makowska, PhD, Institute of Art, Polish Academy of Sciences.

Historia Monety Polskiej – szeląg, talar Stefana Batorego
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi nato miast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 7 grudnia 2016 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę o nominale 20 zł. „Historia monety polskiej" – szeląg, talar Stefana Batorego. Następna moneta z serii „Historia monety poskiej" – 100 dukatów Zygmunta III ukaże się w lipcu 2017 r.

 

Nominał 20 zł ... metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany; średnica: 38,61 mm;
masa: 28,28 g; brzeg (bok): gładki; nakład: do 20 000 szt.
Projektant monety: Urszula Walerzak; Emitent: NBP;
Na zlecenie NBP monetę wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Panowanie Stefana Batorego (1576–1586) przynosi dalszą modyfikację i rozwój systemu menniczego. Zasadniczą rolę w jego kształtowaniu miała ordynacja z 1580 roku. Król postanawia w niej o zawarciu polsko-litewskiej unii monetarnej i biciu w obu częściach Rzeczypospolitej ujednoliconych jednostek pieniężnych. Wymienione zostały między innymi talary, trojaki, grosze i szelągi. Na szczególną uwagę zasługują pierwsze i ostatnie z nich. Talary pojawiały się bowiem do tej pory niezwykle rzadko, a szelągi były znane jedynie z ziem pruskich. Z tego to powodu obie te monety zostały wybrane do przedstawienia w naszej serii. Na awersie wybitego w Olkuszu talara widzimy półpostać króla Stefana w koronie na głowie, w zbroi, z berłem i szablą w dłoniach. Po bokach rozdzielona data: 15 – 80, a w otoku napis: +STEPHANVS+D+G+REX+POLONIÆ+. Na rewersie ukoronowany Orzeł z małą tarczą z herbem Batorych – Wilcze Kły – na piersiach. W otoku napis: MAG[nus]+DVX+LITVA[niæ]+RVSSIÆ*PRVS[siæ] MASO[viæ]&C[et cetera]*.

Otrzymujemy więc informację, że monetę wybił Stefan, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki itd. Na tle rewersu tej największej, srebrnej jednostki monetarnej została przedstawiona jednostka najmniejsza, a jednocześnie najpospolitsza, czyli szeląg. Na awersie nosi on pod koroną ozdobną literę S – monogram imienia króla. W górnym łuku tej litery umieszczono miniaturową tarczkę herbową Batorych. W otoku napis: •STEPHA[nus]•D[ei]•G[ratia]•REX•POL[oniæ]. Na rewersie szeląga (niewidocznym na naszej monecie) widnieją pod koroną dwie tarcze z herbami Litwy i Korony, a w otoku: •SOLIDVS•REG[ni] •POL[oniæ]•15–80. Jest to więc szeląg Królestwa Polskiego. Na nowej monecie, z braku miejsca, nie było możliwe przedstawienie w całości obu monet zabytkowych. Ponadto konieczne było dodanie metryczki z godłem, nazwą RZECZPOSPOLITA POLSKA, datą 2016, nominałem 20 ZŁ, a z drugiej strony objaśniającego napisu: SZELĄG, TALAR STEFANA BATOREGO. Informacja: Stanisław Suchodolski.

Talar koronny Stefana Batorego, 1580, srebro, Muzeum Narodowe w Krakowie, fot. Pracownia Fotograficzna MNK.
Szeląg koronny Stefana Batorego, 1580, srebro, Muzeum Narodowe w Poznaniu, fot. Pracownia Fotografii Cyfrowej MNP.

 

History of Polish Coin – the schilling and the thaler of King Stephen Bathory
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 7 December 2016, Narodowy Bank Polski issued into circulation collector coins from the series "History of Polish Coin" – the schilling and the thaler of King Stephen Báthory, with a face value of 20 zł. The next coin of the series "History of Polish Coin" – 100 Ducats of Sigismund Vasa will be issued in July 2017.

 

Face value 20 zł ... Metal: Ag 925/1000; Finish: proof; Diameter: 38.61 mm;
Weight: 28.28 g; Edge (side): plain; Mintage: up to 20,000 pcs;
Coin designer: Urszula Walerzak; Issuer: NBP;
The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

The reign of Stephen Báthory (1576–1586) brought a further modification and development of the minting system. New minting regulations issued in 1580 played a pivotal role in its formation. In the regulations, the king decided to establish a Polish-Lithuanian monetary union and to mint harmonized monetary units in both parts of the Polish-Lithuanian Commonwealth. The coins that were introduced included, among others, the thaler, the trojak (three grossi), the grosz and the schilling (szelag). The first and the last of these coins are particularly noteworthy. That is because the thalers had until that time been very rare and the schillings were only known in the lands of Prussia. For this reason, we have selected both of these coins for presentation in our series. On the obverse of the thaler minted in Olkusz we see the half-lenght figure of King Stephen Báthory with

a crown on his head, in full armor, with a sceptre and a sword in his hands. On the sides there is the divided date: 15 – 80, and in the rim there is an inscription: +STEPHANVS+D+G+REX+POLONIÆ+. On the reverse, there is a crowned Eagle with a small shield on the chest, with the coat-of-arms of the House of Báthory – wolf's teeth. In the rim, there is an inscription: MAG[nus]+DVX+ LITVA[niæ]+RVSSIÆ*PRVS[siæ]MASO[viæ] &C[et cetera]*. We are therefore informed that thecoin was minted by Stephen, by the grace of God King of Poland, Grand Duke of Lithuania, Ruthenia, Prussia, Masovia etc.

Against the background of the reverse of this largest silver monetary unit, we present the smallest and most common monetary unit, that is the schilling. On the obverse, it carries a decorative letter S under the crown – a monogram of the king's name. A miniature coat-of-arms of the House of Báthory was placed in the top arc of the letter. In the rim there is an inscription: •STEPHA[nus] • D[ei] • G[ratia] •REX•POL[oniæ]. On the reverse of the schilling (not visible on our coin) beneath a royal crown there are two shields with the coats–of-arms of Lithuania and the Crown of Poland. In the rim there is an inscription: •SOLIDVS-•REG[ni]•POL[oniæ]•15–80. It is therefore a schilling of the Kingdom of Poland. Due to the lack of space, it was not possible to present both historical coins in full on the present coin. In addition, it was also necessary to add an imprint with the state emblem, the name RZECZPOSPOLITA POLSKA, the date 2016 and the face value of 20 złoty, and an explanatory inscription "SZELĄG, TALAR STEFANA BATOREGO" (The schilling and the thaler of King Stephen Báthory) on the other side of the coin. Info: Stanisław Suchodolski.

Thaler of Stephen Báthory (struck for the territories of the Crown), 1580, silver, National Museum in Kraków (NMK), photo by the Photography Lab of the NMK. Schilling of Stephen Báthory (struck for the territories of the Crown), 1580, silver, National Museum in Poznań (NMP), photo by the Photography Lab of the NMP.

HUDSON'S BAY COMPANY... On Canadian Stamps ...
www.collectionscanada.gc.ca/postal-archives/080608_e.html
www.canadapost.ca 

 

Fort Garry Gate, Winnipeg ... Denomination: 20¢; Date of Issue: 15 June 1938;
Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited / 30 499 240;
Perforation: 12; Creator(s): Designed by Herman Herbert Schwartz;
Picture engraved by William Jung; Border engraved by Carroll Maybie;
Lettering engraved by Charles Kirstein; Lettering engraved by Charles Lochmuller.

Historical Notice: Canada's pictorial stamps of 1938, covering the higher values, represented a very definite theme showing Canada's gateways to the north, south, east and west. The precedent established in 1928 of utilizing the higher denominations to illustrate scenes and subjects of Canadian geographical, industrial and historical interest, follows in this series. In an endeavour to maintain artistic balance of the designs, the Post Offices Department decided in the case of the pictorial stamps of this issue to eliminate subject descriptions from the designs. This information appears in English and French in the marginal paper along with the plate number. This stamp depicts the old Fort Garry Gate at Winnipeg, Manitoba, and symbolizes the Gateway to the Red River Country, the Prairies and the Middle West. It also suggests the story of the Canadian fur trade and the development of the West.

 

Canada's Fur Resources ... Denomination: 10¢; Date of Issue: 2 October 1950;
Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited / 117 200 000;
Perforation: 12; Creator(s): Picture engraved by Silas Robert Allen;
Designed by Herman Herbert Schwartz;
Designed by National Film Board of Canada = Office national du Canada.

Historical Notice: The exploitation of furs in Canada has had a prominent place in our economy for over three and one-half centuries. Canada still holds a foremost place in the ranks of the world's fur-producing countries. Raw furs are at present the only economic return from hundreds of thousands of square miles of the area of Canada and are an important product of all the provinces and territories. The design for this new issue postage stamp was created by the artists of the National Film Board of Canada and the Canadian Bank Note Company. The new issue stamp will replace the current 10¢ postage stamp.

More history ... The Hudson's Bay Company was chartered by King Charles II of England in 1670. The Bay, as it is commonly called, was granted a trading monopoly along with the vast lands of the Hudson Bay drainage basin. This area called Rupert's Land, included about 38% of Canada; that is, 1486000 square miles. During its first two hundred years, the Bay Company successfully withstood competition from rival French and English fur traders. The settlers who followed in the wake of the traders, however, came to stay. In the 19th century the demand for new lands in the West forced the company to give up Rupert's Land. Canada annexed the area officially on July 15, 1870. The province of Manitoba was immediately created; the rest of Rupert's Land became the Northwest Territories. (14)


Year of the Rooster: PermanentTM Domestic & International Stamps
www.canadapost.ca

Celebrate the Year of the Rooster with this booklet of 10 permanent domestic stamps and booklet of six international rate stamps. Designed by Paprika and featuring calligraphy by Order of Ontario recipient Albert Ng. Domestic stamp features a stylized rooster, its chest proudly puffed out, created out of wavy gold lines and International stamp features a closely-cropped profile of a rooster created out of wavy gold lines. In the upper right corner is the Chinese character ji, meaning rooster. The word also appears vertically in both French and English in the lower right corner.

 

The Year of the Rooster begins on January 28, 2017 and runs until February 15, 2018. The tenth of 12 animals to appear in the Lunar Calendar, the Rooster is considered a sign of good fortune because its name is pronounced similarly to the word jí, meaning lucky or auspicious. Those born under this sign are known for being successful, courageous, confident, honest, hard-working, and punctual.

Year of the Rooster with this Official First Day Cover featuring the domestic-rate stamp. The central image is a detail of the rooster design from the international-rate stamp. In the upper right corner is the Permanent™ domestic-rate stamp from this year's release. It features a stylized rooster, its chest proudly puffed out, created out of wavy gold lines. In the lower right corner of the stamp is the Chinese character ji, meaning rooster. Below the stamp, characters spell out a traditional Lunar New Year blessing that reads 'Wish you are blessed by the gods of Fortune, Prosperity and Longevity.' The calligraphy is by Order of Ontario recipient Albert Ng. The pictorial cancellation is a sun, a nod to the rooster's habit of crowing at sunrise. The cancel location is Vancouver, British Columbia. Issue date: January 9, 2017.


2017 ... $250 Pure Silver Coin - Year of the Rooster
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

The perfect gift or keepsake for a friend or loved one born in the Year of the Rooster: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005—and newborns in 2017! Celebrate 2017 as the Year of the Rooster with this magnificent silver coin, which honours all who are born under its sign. Crafted in one kilogram of 99.99% pure silver, this superb coin was meticulously polished by hand to achieve its beautiful proof finish. Features an exquisite scallop shaped edge, and the selective application of red enamel over engraved elements against a mirror background.

 

Face Value: 250 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 300;
Weight: 1,000 g; Diameter: 120 mm; Finish: Proof with enamel;
Edge: Plain; Artist: Three Degrees Creative;
Packaging: Silver satin-like covered case with a custom red sleeve.

 

2017 ... $15 Pure Silver Coin - Year of the Rooster
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

The 8th coin in the popular 12-coin Lunar series featuring coins of the Chinese zodiac. Each coin is enclosed in a silver satin-like covered case, with a custom sleeve whose red colour adds another element of luck to this valuable collectible.

 

Face Value: 15 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 10,888;
Weight: 31.39 g; Diameter: 38 mm; Finish: Proof; Edge: Serrated;
Artist: Aries Cheung; Packaging: Silver satin-like covered case with a custom red sleeve.

 

2017... $10 Pure Silver Coin - Year of the Rooster
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

The perfect gift or keepsake for a friend or loved one born in the Year of the Rooster:1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005—and newborns in 2017! This beautiful half ounce silver coin is crafted in 99.99% pure silver. The most affordable Year of the Rooster coin!

 

Face Value: 10 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 15,888;
Weight: 15.87 g; Diameter: 34 mm; Finish: Specimen; Edge: Serrated;
Artist: Three Degrees Creative Group;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.


2017 ... $10 Pure Silver Coin - Celebrating Canada's 150th: Kayaking on the River
www.canadapost.ca    www.mint.ca   www.canada.ca

O Canada! From colourful flora to iconic fauna and landmarks, breathtaking images of Canada's landscapes reflect the diversity of the Canadian experience. This coin explores Quebec as a changing landscape teeming with lakes and rivers, whose waters have helped shape Canada's history while providing solitude and recreation for paddling enthusiasts of all ages. Second in an exciting 13-coin series. Based on a photograph by Canadian nature photographer Daniel Dagenais, the reverse offers a first-person perspective of a kayak excursion on a river in Quebec. In the crisp morning air, the clouded sunrise and the fog rolling off the steep cliffs add to the sense of stillness in the air. The application of vibrant colour over engraving recreates the life-like qualities of the original photograph, in which the stern of the bright blue kayak contrasts with the muted green and grey colours of the untamed landscape.

 

Face Value: 10 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver;
Mintage: 25,000; Weight: 15.87 g; Diameter: 34 mm;
Finish: Matte proof with colour; Edge: Serrated; Artist: Daniel Dagenais;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

www.gtapa.org
The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.

89th Convention of The RPSC
ROYAL *2017* ROYALE
www.royale2017.com/index.php?lg=1&c=1
www.rpsc.org 

 

25 – 28 May 2017 ... Boucherville, Quebec, Canada

Welcome to the website of ROYAL 2017 the Congress organized by Association des numismates et des philatélistes de Boucherville and the Fédération québécoise de philatélie, a National Philatelic Exhibition. This exhibition, sponsored by the Royal Philatelic Society of Canada, will take place at Hotel Mortagne in Boucherville, not too far from Montreal, on May 25, 26, 27 and 28, 2017. The 210 frame exhibition will be comprised of many prestigious exhibits of both postage stamps and postal history. Many well-known Canadian stamp dealers will preside over more than 45 bourse tables. Several activities will be appealing to Quebec philatelists including the annual meeting of Club presidents and a Volunteer recognition evening. Special activities for youth and families will round out the program.

2011 Troyak Club - Bulletin # 173 February 2017 - Luty 2017. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates