Bulletin # 172 January 2017 - Styczeń 2017

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The JANUARY 2017 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

HAPPY NEW YEAR 2017
BONNE ANNÉE 2017

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2017
FELIZ AÑO NUEVO 2017

What does the logo represent? ... The logo is composed of a series of diamonds, or "celebratory gems", arranged in the shape of the iconic maple leaf. The four diamonds at the base represent the four original provinces that formed Confederation in 1867: Ontario, Quebec, New Brunswick and Nova Scotia. Additional diamonds extend out from the base to create nine more points—in total representing the 13 provinces and territories.

The Canada 150 logo will become an evocative symbol and an enduring reminder of one of Canada's proudest moments. The maple leaf motif is recognized at home and abroad as distinctively Canadian, and it fosters feelings of pride, unity and celebration. This unique and colourful design is simple enough to be drawn by children, and versatile enough to appear in color variations. The possible uses of the symbol are as unlimited as the spirit and imagination of the Canadian public.  www.canada.ca 

2017 ... $10 Pure Silver Coin - Canada 150 Iconic Maple Leaf
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

Each coin contains 2 troy ounces of silver - double the weight of previous Silver Maple Leaf (SML) bullion coins. Micro-engraved using laser technology, the recurring number "150" and a maple leaf shape form a light-refracting pattern that adds an alluring shine to the reverse - just like the enhanced security features found on the bullion coin. Mintage is limited to just 6,000 coins worldwide.

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 6,000;
Weight: 62.69 g; Diameter: 50 mm; Finish: Proof; Edge: Serrated;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca 

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

15th January 2017 @ 4:30 p.m. ... Annual General Meeting

29th January 2017 @ 4:30 p.m.

12th February 2017;      26th February 2017

4 -5 March 2017... XIV Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2017

26th March 2017;      30th April 2017;      28th May 2017;      25th June 2017

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zapraszamy.

MARCH 4 - 5, 2017, Mississauga., Ontario
XIV Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2017

at John Paul II Polish Cultural Centre,
4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403). Mississauga, Ontario.

Hours: SATURDAY 9 am to 4 pm with $3 adult admission;
SUNDAY 9 am to 4 pm free admission. Kids 16 and under Free both days. Free parking.
25+ DEALERS of CANADIAN and INTERNATIONAL Stamps, Gold and Silver Coins,
Royal Canadian Mint Coins, Paper Money, Military and other Collectibles. Canada Post Shop.
Bring coins, stamps or collectibles to be evaluated and get best prices.
Organized by the Polish-Canadian Coin & Stamp Club (Troyak Club) ... offering free stamps for kids.
World class Philatelic and Pope John Paul II on World Stamps (1995-1997) ... Exhibits;
Displays of Coins, Stamps, Collectibles by Guests and Club Members.
See www.troyakclub.com for details.
More information: Contact Les Plonka – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call (416) 505-7999 ...

Osiągnięcia nauki polskiej
Achievements of Polish science
www.poczta-polska.pl

W dniu 29 października 2016 zostały wprowadzone do obiegu 6 znaczków pocztowych
o wartości 2,50 zł każdy emisji "Osiągnięcia nauki polskiej". Znaczki wydrukowano
techniką rotograwiurą, na papierze fluorescencyjnym, w formacie znaczka 54 x 54 mm,
w nakładzie 180.000 szt. każdego. Arkusz sprzedażny zawiera 6 różnych znaczków.
Z tej okazji zostaną wydane również 2 koperty FDC. Autor projektu: Aleksandra Pietrzak.

Achievements of Polish science ... denomination: 2,50 PLN; number of stamps : 6;
print run: 180.000 pcs.; printing techniques: photogravure; paper: fluorescent;
stamp size: 54 x 54 mm; circulation date: 29th October 2016
number of FDC: 2; author: Aleksandra Pietrzak.

 

Klub Sportowy Vive Kielce
Sport Club Vive Kielce
www.poczta-polska.pl

Wartość: 3,70 zł ... autor projektu znaczka: Karol Tabaka; liczba znaczków: 1;
nakład: 225 000 sztuk; technika druku: rotograwiurowa+farba irydyscentna;
format znaczka: 40,5 x 54 mm; arkusz sprzedażny: 9 znaczków;
papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 9 grudnia 2016 r.

Sport Club Vive Kielce ... A stamp printed using photogravure,
on fluorescent paper. Size of the stamp: 40,5 x 54 mm.
Sales sheet contains 9 pcs. of stamps.

 

Odkryj Polskę – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
www.nbp.pl 

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi nato miast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 3 listopada 2016 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety z serii „Odkryj Polskę"–Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie o nominale 5 zł

Nominał 5 zł - stop: pierścień MN25, rdzeń CuAl6Ni2; stempel: zwykły;
średnica: 24,00 mm; masa: 6,54 g; brzeg (bok): moletowany nieregularnie;
na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni,
rozdzielony gwiazdkami; nakład: do 1 200 000 szt.;Projektant: Dobrochna Surajewska;
Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.
Wizerunek Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wg zdjęcia autorstwa Marka Czasnojcia.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie to historyczna siedziba rodu Gryfitów, władającego przez niemal 500 lat Pomorzem Zachodnim. Budowla jest najlepiej widoczna znad Odry; wielokrotnie przebudowywana odzwierciedla złożoną i burzliwą historię regionu. Już w XII w. rezydował tutaj dwór książęcy. W kolejnym stuleciu Barnim I ustanowił go główną siedzibą rodu, natomiast Barnim III wybudował w XIV w. tzw. Kamienny Dom i kaplicę św. Ottona. Kazimierz V dobudował tzw. Duży Dom i wieżę więzienną, a pod koniec XV w. Bogusław X znacząco rozbudował zamek.

W XVI w., dzięki Barnimowi XI, budowla uzyskała nowy kształt. Podwyższono skrzydło południowe, wybudowano wieżę zegarową i skrzydło wschodnie oraz dodano maswerkowe dekoracje (elementy ażurowe wykonane w cegle lub kamieniu). Za Jana Fryderyka zamek gruntownie przebudowano w stylu renesansowym, tworząc – dzięki dobudowaniu części północnej i zachodniej – układ czteroskrzydłowy.

Na początku XVII w. Filip II dobudował skrzydło mennicze. Mieściły się w nim: zbrojownia, książęce zbiory biblioteczne i kunstkamera – gabinet osobliwości. Po śmierci Bogusława XIV w 1637 r. Księstwo Pomorskie podzielono pomiędzy Szwecję i Brandenburgię. W 1720 r. południowa część Pomorza Szwedzkiego przypadła Prusom i zamek stał się siedzibą pruskiej administracji. Na początku XX w. rozpoczęto prace nad przywróceniem budowli charakteru dawnej rezydencji, które przerwała druga wojna światowa. Do ponownej rekonstrukcji renesansowego kształtu zamku przystąpiono już w latach 50., używając jako źródeł grafik, obrazów i rysunków z epoki. Podczas robót odkryto m.in. fundamenty wcześniejszych budowli oraz kryptę Gryfitów z sarkofagami członków rodu.

Dziś Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie jest siedzibą samorządowej instytucji kultury o tej samej nazwie, Opery na Zamku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W 2015 r. odnowiono zabytkowe polichromie w wieży więziennej, a w latach 2014–2015 wyremontowano północne skrzydło: w sali księcia Bogusława X ozdobiono sklepienia malarstwem w stylu renesansowym, wyeksponowano fragmenty fundamentów kościoła św. Ottona z XIV w., do krypty powróciły sarkofagi książęce, zaś przed kryptą odsłonięto fundamenty Kamiennego Domu. Informacja: Genowefa Horoszko.

Discover Poland – the Pomeranian Dukes' Castle in Szczecin
www.nbp.pl 

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 3 November 2016, Narodowy Bank Polski issued into circulation a coin of the series "Discover Poland" – the Pomeranian Dukes' Castle in Szczecin with a face value of 5 zł.

Face value: 5 zł - Alloy: ring MN25, core CuAl6Ni2; Finish: standard;
Diameter: 24.00 mm; Weight: 6.54 g; Edge (side): irregularly milled;
on the side an inscription: "NBP", repeated eight times, every second one
inverted by 180°, separated by stars; Mintage: up to 1,200,000 pcs;
Coin designer: Dobrochna Surajewska; Issuer: NBP;
The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.
The image of the Pomeranian Dukes' Castle in Szczecin
is based on a photograph by Marek Czasnojć.

The Pomeranian Dukes' Castle in Szczecin was the historical residence of the House of Griffins who ruled Western Pomerania for nearly 500 years. The building, best seen from the bank of the Oder, has undergone multiple conversions, bearing witness to the complex and turbulent history of the region. As early as in the 12th century, it was home to the duke's court. In the following century, Barnim I made it the main family residence, while in the 14th century Barnim III built the so-called Stone House and St. Otto's Chapel. Casimir V added the so-called Big House and the prison tower, while at the end of the 15th century Bogislaw X had the castle enlarged significantly.

In the 16th century, thanks to Barnim XI, the building gained a new shape. The south wing was raised, a clock tower and an east wing were built, and traceries (openwork elements in brick or stone) were added. In Johann Friedrich's time, the castle was significantly remodelled in Renaissance style and – by adding a north and west part – a four-winged structure was created. In the early 17th century, Philip II added a mint wing. It housed an armoury, ducal library collections and a kunstkamera – a cabinet of curiosities.

Following Bogislaw XIV's death in 1637, the Duchy of Pomerania was split between Sweden and Brandenburg. In 1720, the southern part of Swedish Pomerania was ceded to Prussia and the castle became the seat of the Prussian administration. Restoration of the building to its former residential character started in the early 20th century, to be interrupted by World War II. The reconstruction of the Renaissance form of the castle was resumed only in the 1950s, on the basis of historical prints, paintings and drawings. The foundations of older buildings and the Griffins' crypt with family sarcophagi, among others, were excavated in the course of the works.

At present the Pomeranian Dukes' Castle in Szczecin houses a local government cultural institution bearing the same name, the Opera in the Castle and the Marshal's Office of the West Pomeranian Voivodeship. In 2015, the antique polychromy in the prison tower was renovated, and in 2014-2015 the north wing was refurbished: ceilings in the Duke Bogislaw X's room were decorated with Renaissance style paintings, fragments of the 14th-century foundations of St. Otto's Church were displayed, the ducal sarcophagi were returned to the crypt and the Stone House foundations were uncovered in front of the crypt. Info: Genowefa Horoszko.

MONTREAL... On Canadian Stamps ...
www.collectionscanada.gc.ca/postal-archives/080608_e.html
www.canadapost.ca 

Château de Ramezay, Montreal ... Denomination: $1; Date of Issue: 15 June 1938;
Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited / 2 210 219;
Perforation: 12; Creator(s): Designed by Herman Herbert Schwartz;
Based on a photograph by Antiquarian & Numismatic Society;
Picture engraved by Clifford H. Dawson; Border engraved by Walter Rosch.

Historical Notice: Canada's pictorial stamps of 1938, covering the higher values, represented a very definite theme showing Canada's gateways to the north, south, east and west. The precedent established in 1928 of utilizing the higher denominations to illustrate scenes and subjects of Canadian geographical, industrial and historical interest, follows in this series. In an endeavour to maintain artistic balance of the designs, the Post Offices Department decided in the case of the pictorial stamps of this issue to eliminate subject descriptions from the designs. This information appears in English and French in the marginal paper along with the plate number. The Chateau Ramezay in Montreal. Erected in 1703 by Claude de Ramezay, the eleventh Governor of Montreal, the building served as headquarters for the Continental Army under General Montgomery in 1775-76. Since 1895, the Chateau has been maintained as a museum and portrait gallery. It became property of the Numismatic and Antiquarian Society of Montreal in 1929. The design of the stamp symbolizes the growth of the Canadian nation while it also reflects a colourful era in the history of Montreal.

More history ... The Maisonneuve monument, which stands in Montreal's Place d'Armes, is a tribute to the Sieur de Maisonneuve, who founded the city's first permanent settlement in 1642 and was the first governor of the colony of Ville Marie de Montreal. Harassed by Indian attacks throughout its early years, in time this little settlement became the great fur trading centre of New France. Today Montreal is Canada's second largest city, a modern metropolis of 3 million people. A recognized leader in municipal innovation, it is redeveloping its centre city and expanding underground. Le Metro, its subway, is the most modern and beautiful in North America; the Place des Arts, its centre for performing arts, contains a 3000 seat concert hall and is the home of the Montreal Symphony Orchestra. Montreal is also the second largest French speaking city in the world. Historic shrines such as the Chateau de Ramezay or the Chapel of Notre-Dame-Bon-Secours in Old Town preserve the flavour of old France. (13)

 

NHL® Forwards: PermanentTM Domestic Stamps - Booklet of 6
www.canadapost.ca 

Get in the game and celebrate Canadian hockey heroes with this booklet of six PermanentTM domestic stamps honouring great goal scorers. The superstar lineup is filled with Stanley Cup® champions, Olympic legends, and Hall of Fame heroes. The six superlative marksmen are Sidney Crosby, Phil Esposito, Mark Messier, Guy LaFleur, Darryl Sittler, and Steve Yzerman. Each stamp features a full colour action photograph that makes you feel like you're sitting at centre ice. It's a perfect gift for sports fans of all ages.

Stamp value: PermanentTM domestic rate; Issue date: September 23, 2016;
Stamp designer: Avi Dunkelman, Joseph Gault (MIX Design Group);
Number of stamps included: 6; Quantity produced: 580,000;
Dimensions: 40mm x 32mm

 

2017... $10 Pure Silver Coin - Celebrating Canada's 150th: Common Loon
www.canadapost.ca      www.mint.ca 

O Canada! From colourful flora to iconic fauna and landmarks, breathtaking images of Canada's landscapes reflect the incredible beauty and diversity of the Canadian experience. This collaborative series between the Royal Canadian Mint and Canadian Geographic magazine features striking designs based on unforgettable photographs from the bi-monthly publication. Beginning with the beloved icon of Ontario's lakes, this new 13-coin collaborative series marks the 150th anniversary of Canada with a cross-country journey that celebrates the distinct and timeless wonders of the land we proudly call home. Thirteen coins representing Canada's 10 Provinces and Territories. Each province and territory is represented in this beautiful series as the images take you across our entire country! A new coin each month! Struck and applied with vibrant colour, each coin is presented in the order of each of Canada's province or territory's entry into Confederation.

Face Value: 10 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 25,000;
Weight: 15.87 g; Diameter: 34 mm; Finish: Matte Proof with colour; Edge: Serrated;
Artist: Jim Cumming; Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

About the first coin design: Based on an image by Canadian nature photographer Jim Cumming, the first coin in your subscription transports the viewer to one of Ontario's many lakes, where an iconic common loon (Gavia immer) has set up its summer home. Gliding across the glassy surface of its habitat, the loon tilts upwards in the water to stretch its wings, which offers the viewer a better glimpse of its remarkable wing feathers. The application of vibrant colour recreates the life-like qualities of the original photograph and captures the loon in fine detail, from its checkered plumage to the unique black-and-white collar beneath its jet-black head. The engraving brings a beautiful element of dimension to the overall design, which truly conveys the wild, untamed beauty of Ontario's lakes. The reverse also features the engraved word "CANADA" and the dates "1867-2017" to commemorate the 150th anniversary of Confederation.

2017 Special Edition Pure Silver Proof Set - Our Home and Native Land
www.canadapost.ca     www.mint.ca 

Designed by Canadians for Canadians, these powerfully symbolic coins are a proud representation of who we are as a nation in 2017! $2 coin, Dance of the Spirits by Timothy Hsia: Dance of the Spirits depicts paddlers gliding across a placid lake under the shimmering curtain of the Northern Lights — which the Cree peoples called "the dance of the spirits". $1 coin, Connecting a Nation by Wesley Klassen: Connecting a Nation pays tribute to Sir John A. Macdonald's vision of a national railway to unite the country — and celebrates the skill and drive that made that vision real through the steam age into the diesel era. 25-cent coin, Hope for a Green Future by Joelle Wong: Hope for a Green Future shares a child's hope that Canada's plants, animals and abundant nature will be protected and thrive for years to come. 10-cent coin, Wings of Peace by Amy Choi: One continuous flow of lines sketches out a dynamic, iconic maple leaf that is clutched in the beak and also part of the dove itself. Like the olive branch, the Canadian maple leaf has become a worldwide symbol of hope, peace and good faith. 5-cent coin, Living Traditions by Gerald Gloade: Its unique design features a beaver in the traditional style of the northeastern woodland tribes of the Algonkian people. It's a celebration of 150 years of cultures meeting, sharing and evolving together. The 50-cent coin features the CANADA 150 logo that will forever preserve the celebratory spirit of this milestone year within your collection—to be admired and revisited for years to come!

You won't see these together again: This is the only proof set to include a gold-plated version of the Special Edition Proof Dollar AND frosted, pure-silver versions of the My Canada, My Inspiration circulation coins that are exclusive for 2017. Composition: 99.99% pure silver. Mintage: 20,000. Weight: 23.17 g (dollar); Diameter: 36.07 mm(dollar); Finish: Proof with gold plating; Edge: Various; Packaging: Genuine leather book-style packaging.

 

2017 ... $20 Pure Silver Coin - Snow-Covered Trees
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

Take a sleigh ride down memory lane with this beautiful coin that depicts a traditional Canadian winter scene! Handcrafted and hand-blown by master glassmakers Giorgio and Bernardino Vio in Murano, Italy, no two glass trees are like—your coin will truly be unique! A timeless, memory-filled addition to your collection, or a cherished gift to share your memories of winters past.

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 7,000;
Weight: 31.39 g; Diameter: 38 mm; Finish: Proof embedded with Murano glass;
Edge: Plain; Artist: Tony Bianco;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

www.gtapa.org
The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.2011 Troyak Club - Bulletin # 172 January 2017 - Styczeń 2017. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates