Bulletin # 170 November - Listopad 2016

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The NOVEMBER 2016 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

LEST WE FORGET + CZEŚĆ ICH PAMIĘCI + N'OUBLIONS PAS

13th November 2016 ... Troyak Club's Fall Coin & Stamp Show
John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd., Mississauga, ON, L4Z 1V8

Sponsored by the Troyak Club. Hours: 9 a.m. to 4 p.m. Over 30 dealers & 60 dealer tables.
Canadian and world coins, banknotes, stamps and supplies. Buy, sell, trade, appraise.
Phone: 416-505-7999 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      Web: www.troyakclub.com

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca 

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca

 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

13th November 2016 @ 9:00 a.m. to 4:00 p.m. ... Fall Show

27th November 2016 @ 4:30 p.m.

December 2016 ... Happy Holidays ... Wesołych Świąt ...

15th January 2017;    29th January 2017
12th February 2017;    26th February 2017

4 -5 March 2017... XIV Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2017

26th March 2017;      30th April 2017;      28th May 2017;      25th June 2017

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Zapraszamy.

 

Czerwiec '76 – Radom, Ursus, Płock
www.poczta-polska.pl

 

Wartość: A ... Autor projektu kartki: Marzanna Dąbrowska;
Liczba znaczków: 1; Nakłady: 11 000 szt.; Technika druku: offset;
Format kartki: 148 x 105 mm; Datowniki: 25 czerwca 2016 r.;
Data wprowadzenia do obiegu: 17 czerwca 2016 r.

Rok Cichociemnych
Year of Cichociemni
www.poczta-polska.pl

 

Wartość: 3,70 zł ... autorka projektu znaczka: Ewa Szydłowska;
liczba znaczków: 1; nakład: 140.000 sztuk; technika druku: rotograwiurowa;
format znaczka: 40,5 x 54 mm; arkusz sprzedażny: 35 znaczków;
papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 1 września 2016 roku.

 

Year of Cichociemni ... denomination: 3,70 PLN; print run: 140.000 pcs.;
number of stamps in set: 1; printing techniques: photogravure;
paper: fluorescent; stamp size: 40,5 x 54 mm; number of FDC: 1;
35 stamps in sheet; circulation date: 1st September 2016;
author: Ewa Szydłowska.

Madonny Kresowe
Madonnas of the Eastern Borderlands
www.poczta-polska.pl

  

Autorka projektu znaczka: Agnieszka Sancewicz; liczba znaczków: 4;
wartość: 2,50 zł, 3,70 zł, 6 zł i 6 zł; nakłady: 2,50 zł – 1.000.000 sztuk,
3,70 zł – 450.000 sztuk, 6 zł – 270.000 sztuk, 6 zł – 180.000 sztuk;
technika druku: rotograwiurowa; format znaczków: 40,5 x 54 mm;
4 arkusze sprzedażne: po 9 znaczków; papier: fluorescencyjny;
data wprowadzenia do obiegu: 30 sierpnia 2016 roku.

  

Madonnas of the Eastern Borderlands ... number of stamps in set: 4;
denomination: 2,50 PLN, 3,70 PLN, 6,00 PLN, 6,00 PLN; paper: fluorescent;
print run: 2,00 - 1000000 pcs. 2,50 - 1000000 pcs. 3,70 - 450000 pcs. 6,00 - 270000 pcs.;
printing techniques: photogravure; stamp size: 40,5 x 54 mm;
9 stamps in sheet; circulation date: 30th August 2016;
number of FDC: 4; author: Agnieszka Sancewicz.

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Józef Haller
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, A także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 8 listopada 2016 roku Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monety z serii „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Józef Haller" złotą o nominale 100 zł i srebrną o nominale 10 zł.

Nominał 10 zł - metal: Ag 925; stempel: lustrzany; mikrodruk wymiary:
32,00 x 22,40 mm; masa: 14,14 g; brzeg (bok): gładki; nakład: do 20 000 szt.;
Projektant monety: Dobrochna Surajewska; Emitent: NBP;
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Nominał 100 zł - metal: Au 900; stempel: lustrzany; średnica: 21,00 mm;
masa: 8,0 g; brzeg (bok): napis: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości;
nakład: do 2000 szt.; Projektant awersu: Dobrochna Surajewska;
Projektant rewersu: Sebastian Mikołajczak; Emitent: NBP;
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Korpus wysokich stopniem oficerów, którzy tworzyli od listopada 1918 r. dowództwo Wojska Polskiego, składał się przeważnie z postaci dobrze znanych społeczeństwu ze względu na swe dokonania. Do takich należał napewno Józef Haller, bez którego nie powstałaby ochotnicza armia polska we Francji, zwana Błękitną Armią, a zczasem także Armią Hallera. Armia ta została w 1918 r. uznana przez państwa Ententy za wojsko sojusznicze, Józef Haller pochodził z ziemiańskiej rodziny z Małopolski, o silnych tradycjach patriotycznych i religijnych. Jego koleje losu pokazywały, jak zawiłe były drogi prowadzące Polaków do niepodległości. Żołnierskiego rzemiosła uczył się w wojsku austro-węgierskim. Po wybuchu I wojny światowej należał do współtwórców polskich formacji wojskowych, walczących u boku Austro-Węgier, a jako dowódca 3 Pułku Legionów toczył w Karpatach krwawe boje z armią rosyjską.

Wobec zmian na arenie międzynarodowej w 1918 r. dalsze trwanie u boku państw centralnych traciło sens, toteż w lutym Haller wypowiedział posłuszeństwo Austro-Węgrom i wraz ze swymi żołnierzami przeszedł na Ukrainę, obejmując zwierzchnictwo nad stacjonującym tam II Korpusem Polskim. W maju 1918 r. Korpus został rozbity przez Niemców pod Kaniowem, Haller zdołał jednak przedostać się do Francji, gdzie został dowódcą tworzonej od 1917 r. Błękitnej Armii. Liczące około 70 tys. dobrze uzbrojonych żołnierzy wojsko znalazło się w Polsce w kwietniu 1919 r., walcząc z powodzeniem przeciwko Ukraińcom w Galicji Wschodniej oraz przeciw bolszewikom w trakcie wojny 1920 r. 10 lutego 1920 r. Józef Haller, jako dowódca Frontu Pomorskiego, dokonał w Pucku aktu symbolicznych zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim. Uroczystość ta była godnym uwieńczeniem zasług generała dla odzyskania przez Polskę niepodległości. Informacja: Andrzej Chojnowski.


100th Anniversary of Regaining Independence by Poland – Józef Haller
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 8 November 2016, Narodowy Bank Polski will issue into circulation collector coins of the series "100th Anniversary of Regaining Independence by Poland" – Józef Haller, a gold coin with a face value of 100 zł and a silver coin with a face value of 10 zł.

Face value 10 zł - Metal: Ag 925/1000; Finish: proof; microprinting;
Dimensions: 32.00 x 22.40 mm; Weight: 14.14 g; Edge: plain;
Mintage: up to 20,000 pcs; Designer: Dobrochna Surajewska; Issuer: NBP;
The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

Face value 100 zł - Metal: Au 900/1000; Finish: proof; Diameter:
21.00 mm; Weight: 8.00 g; Edge: inscription: Stulecie odzyskania przez Polskę
niepodległości (100th Anniversary of Regaining Independence by Poland);
Mintage: up to 2,000 pcs; Obverse designer: Dobrochna Surajewska;
Reverse designer: Sebastian Mikołajczak

The body of high-ranking officers involved in the formation, from November 1918, of the command of the Polish Army was mostly made up of figures well-known to the public on account of their achievements. One such figure was certainly Józef Haller, without whom the volunteer Polish army in France, called the Blue Army and, with time, also Haller's Army, would not have come to life. In 1918, the Army was recognized by the Entente countries as allied forces. Józef Haller came from a family of landed gentry from Lesser Poland, boasting strong patriotic and religious traditions. The vicissitudes of his life show Poles' tortuous paths to independence. Haller trained to be a soldier in the Austro-Hungarian army. After the outbreak of World War I, he became a co-founder of the Polish military formations fighting alongside the Austro-Hungarian forces.

As commander of the 3rd Regiment of the Legions he waged bloody battles with the Russian army in the Carpathians. Following changes on the international arena in 1918 a further alliance with the Central Powers was becoming pointless, and thus in February Haller renounced allegiance to Austria-Hungary and together with his soldiers advanced to Ukraine, taking charge of the 2nd Polish Corps stationed there. In May 1918, the Corps was

defeated by the Germans near Kaniów; however, Haller managed to escape to France, where he became commander of the Blue Army, formed a year earlier. In April 1919 the army of approx. 70,000 well-armed soldiers reached Poland, where they successfully fought against the Ukrainians in Eastern Galicia and against the Bolsheviks during the war of 1920. On 10 February 1920, Józef Haller, as commander of the Pomeranian Front, performed a symbolic "marriage" of Poland to the Baltic Sea in the seaside town of Puck. The ceremony was a fitting culmination of the General's contribution to Poland's successful struggle for independence. Info: Andrzej Chojnowski.

OTTAWA: CAPITAL OF CANADA... On Canadian Stamps ...
www.collectionscanada.gc.ca/postal-archives/080608_e.html
www.canadapost.ca 

 

Library of Parliament ... Denomination: 10¢; Date of Issue: 15 September 1930;
Printer/Quantity: British American Bank Note Company / 21 100 000;
Perforation: 11

Historical Notice: As a result of the change of the postage stamp contract of 1st April, 1930, the Deparment required a new series of stamps of the higher denominations. The policy of depicting representative phases of the character of Canada was continued in the designs for this series. When the public complained about the large size of the 10-cent stamps, the Department reverted to the single-size for this denomination. The Library of Parliament, Ottawa. This was the only part of the central building saved from the fire of February, 1916. The design draws attention to Canada's cultural development.

 

Postal Union, Ottawa, 1933 ... Denomination: 5¢; Date of Issue: 18 May 1933;
Printer/Quantity: British American Bank Note Company / 5 100 000;
Perforation: 11

Historical Notice: The "Commission préparatoire" or World's Executive Committee of the International Postal Union held its sessions in Ottawa from 18th May to 28th June, 1933. This committee was constituted after World War I to deal with innumerable problems of international postal service arising after that upheaval. The Commission performed a valuable service in simplifying objectives by reducing the agenda of the various World Postal Congresses to the minimum. View of Parliament Hill, Ottawa, from a photograph. The scene shows, from left to right, the following buildings in the Parliamentary and Department group: Library of Parliament, Centre Block, Peace Tower, West Block, and Confederation Building, and the wooded cliffs of Parliament Hill above the Ottawa River.

 

Memorial Chamber, Parliament Buildings, Ottawa ... Denomination: 10¢;
Date of Issue: 15 June 1938; Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited / 64 206 213;
Perforation: 12; Creator(s): Lettering engraved by John S. Edmondson;
Picture engraved by Harold Osborn; Designed by Herman Herbert Schwartz.

Historical Notice: Canada's pictorial stamps of 1938, covering the higher values, represented a very definite theme showing Canada's gateways to the north, south, east and west. The precedent established in 1928 of utilizing the higher denominations to illustrate scenes and subjects of Canadian geographical, industrial and historical interest, follows in this series. In an endeavour to maintain artistic balance of the designs, the Post Offices Department decided in the case of the pictorial stamps of this issue to eliminate subject descriptions from the designs. This information appears in English and French in the marginal paper along with the plate number. Memorial Chamber, Peace Tower of the Parliament Buildings in Ottawa. This subject symbolizes the reverence Canadians hold for their fellow countrymen who lost their lives in the wars that have involved Canada. In the right foreground is the Altar of Remembrance containing the deathless roll of those who died in the wars for Canada and the Empire.

 

Ottawa, 1865-1965 ... Denomination: 5¢; Date of Issue: 8 September 1965;
Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited / 14 810 000;
Perforation: 12; Creator(s): Designed by Gerald Mathew Trottier;
Picture engraved by Yves Baril; Lettering engraved by Gordon Mash

Historical Notice: This stamp commemorates the final selection of Ottawa as the national capital of Canada, in October of 1865. The proclamation of the selection was the definitive act in a drama that had seen the national capital shift between Montreal, Toronto, Quebec and Kingston for many years and which had been responsible for cabinet shuffles, resignations and government crises. The 1865 decision was actually the second made in favour of Ottawa. In December, 1857, Queen Victoria had already named Ottawa as capital of the United Province of Canada, now Ontario and Quebec. The question of the location of the seat of government was raised again at the historic Quebec Conference of 1864 and it was decided that since a great deal of money was already invested in Ottawa governmental structures, the city on the Ottawa River should be confirmed as the capital. This halted speculation that the Parliament Buildings would be sold to a religious order. The selection of Ottawa was basically a compromise between the rival claims of Montreal and Toronto. It also had the advantage of being close to the St. Lawrence waterway, and was thought to be in an advantageous military position. A leading role was played in the selection of the city by Sir Edmund Head, Governor-in-Chief of Canada. The first Parliament Buildings were constructed by October 1865, and the first Parliament met in the city in June, 1866. The stamp, one of a series leading up to the Centenary of Canada in 1967, shows a view of the Parliament Buildings from the Ottawa River side as they appeared one hundred years ago. The stamp was designed by Gerald Trottier and engraved by the Canadian Bank Note Company Ltd.

More history ... In 1850, when the settlement of Bytown was incorporated, few people took notice. Most Canadians had never heard of the tiny outpost that had sprung up with the building of the Rideau Canal on a site Champlain had visited in 1613. In a few short years, however, everyone had heard of Bytown. In 1855 its name was changed to Ottawa. Two years later it was named by Queen Victoria as the capital of the Province of Canada, and in 1867, with the passage of the British North America Act, Ottawa became the Dominion's capital. Today Ottawa is a charming hill city spread along the south banks of the Ottawa River. The Gothic buildings of Parliament are its most impressive architectural feature. The cornerstone of the original centre block was laid by Edward, Prince of Wales, in 1860. Swept by fire on February 3, 1916, the centre block was rebuilt by 1920, and presently houses the Senate Chamber and the House of Commons. (11)

100 Years ... National Research Council of Canada
www.canadapost.ca 

 

We honour the 100th anniversary of the National Research Council of Canada (NRC) by showcasing some of the many cutting-edge Canadian inventions it has fostered over the past century. From advances in early aviation safety and nuclear medicine to vaccines and space-based engineering, they represent NRC's dedication to the science and innovation that builds new industry, enhances national security, and improves the well-being of Canadians. Layout: NRC Commemorative envelope.

 

Dinos of Canada
www.canadapost.ca 

Our Dinos of Canada stamp series isn't extinct just yet. This exciting sequel breathes new life into five more fossilized finds that are part of Canada's wealth of paleontological discoveries. In Alberta, we unearth two traditional dinosaurs: the tiny, bird-like Troodon inequalis and the boneheaded Acrotholus audeti. In British Columbia, we find the Comox Valley elasmosaur, a vicious marine reptile, while in Saskatchewan, we dig up the relatively recent Cypretherium coarctatum, one of a group of mammals nicknamed "terminator pigs." Moving east, to Prince Edward Island, we come across an ancient, mammal-like reptile called Dimetrodon borealis.  This rock-solid issue took shape thanks to a team from Vancouver-based Subplot Design Inc. that included Roy White, Matthew Clark, Steph Gibson and Liz Wurzinger. "We knew this project would be illustration-heavy and the subject matter would be very specific," says White. "Our first challenge was to find an engaging illustrator – one who was also an expert in the subject."

 

Souvenir sheet of 5 stamps ... Denomination: 5 x Permanent™ (domestic rate);
Design: Subplot Design Inc.; Illustration: Sergey Krasovskiy;
Dimensions: 160 mm x 110 mm; Printer: Lowe-Martin; Gum type: PVA;
Printing Process: Lithography in 4 colours + 1 varnish; Quantity: 140,000.

The search for such a specialized artist led the team to Ukrainian Sergey Krasovskiy who, as one of the world's best paleo-artists, specializes in the illustration of dinosaurs and other extinct creatures. Although Krasovskiy's work has graced the pages of many textbooks and popular magazines, including National Geographic, these are his first stamps. "When I start an illustration, I visualize it in a magazine," explains Krasovskiy. "I couldn't do the same with a small stamp, so I printed a stamp-sized frame to actually see the size I was working with." "Steph [Gibson] came up with the idea of showing the reflection of the creature through the eyes of another. Each eye is a unique frame, so it helps to create an interesting storyline for the stamp. Who's watching? Predator? Prey? They inspire the imagination without having to depict an entire scene," says White.

The captivating design presented some unusual challenges. The creature needed to appear as a reflection on a curved surface, making it difficult to balance the distortion in the perspective with the very technical – and scientifically accurate – details. For White, the Dinos of Canada issue comes together best when all of the products are side by side. "The repeating eye motif comes roaring back on the uncut press sheet as the eye of a hungry Tyrannosaurus rex and as the frame for a single stamp among seven other souvenir sheets." "It's not just an illustration to me," adds Krasovskiy, "I enjoy the process. I hope that it reflects in my work, and that the audience feels that passion."

2016 ... $15 Pure Silver Coin - National Heroes: Military
www.canadapost.ca     www.mint.ca 

 

Face Value: 15 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 10,000;
Weight: 23.17 g; Diameter: 36.07 mm; Finish: Proof with colour; Edge: Serrated;
Artist: Ken Ryan; Packaging: Maroon clamshell with a black beauty box.

Military personnel serve our country in many ways, devoting their lives to duty as they fight for the ideals and freedoms we hold dear. With this fine silver coin, the Royal Canadian Mint honours the men and women who have served—and continue to serve—at home and abroad in the quest for peace and security. Selective colour over engraving brings to life the heroic depiction of an infantry soldier in the line of duty. Last coin in a new series that honours our everyday heroes and thanks them for their valour, commitment and dedication to helping others! A wonderful addition to your collection and a heartfelt way to recognize the valour and dedication of these men and women, who face danger each day in the line of duty.

 

2016 ... $20 Pure Silver Coin - Weather Phenomenon: Radiant Rainbow
www.canadapost.ca     www.mint.ca 

 

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 8,000;
Weight: 31.39 g; Diameter: 38 mm; Finish: Proof with colour; Edge: Serrated;
Artist: Tony Bianco; Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

After each rainfall, the young and young-at-heart search the skies, eager to identify the red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet hues of a beautiful rainbow. The Royal Canadian Mint continues its celebration of weather phenomena across Canada with this fine silver coin that captures the awe-inspiring appearance of this colourful marvel. Crafted in 99.99% pure silver with a limited mintage of 8,000, this engraved coloured coin recreates the multi-coloured hues of a beautiful rainbow! RCM first! The artful combination of diffused technology and vivid paint recreates the bright colours of the rainbow while allowing the engraved background to faintly show through—just as it would appear outdoors before your very eyes! Combination of innovative technology and artistry makes this a stunning addition to any nature-, landscape- or Canadiana-themed collection.

 

www.gtapa.org 

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.


2011 Troyak Club - Bulletin # 170 November - Listopad 2016. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates