Bulletin # 168 September - Wrzesień 2016

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB "TROYAK"

www.troyakclub.com

The SEPTEMBER 2016 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

25th September 2016 @ 4:30 p.m.

30th October 2016

13th November 2016 @ 9:00 a.m. to 4:00 p.m. ... Fall Show

27th November 2016

15th January 2017;    29th January 2017
12th February 2017;    26th February 2017

4 -5 March 2017... XIV Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2017

26th March 2017;    30th April 2017;    28th May 2017;    25th June 2017

13th November 2016 ... Troyak Club's Fall Coin & Stamp Show
John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd., Mississauga, ON, L4Z 1V8

Sponsored by the Troyak Club. Hours: 9 a.m. to 4 p.m. Over 30 dealers & 60 dealer tables.
Canadian and world coins, banknotes, stamps and supplies. Buy, sell, trade, appraise.
Phone: 416-505-7999 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       Web: www.troyakclub.com 

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zapraszamy.

 

Kwiaty i owoce
Flowers and fruits
www.poczta-polska.pl

Autorka projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska; wartość: 20 gr; liczba znaczków:1;
nakład: wielomilionowy, powtarzalny; technika druku: rotograwiurowa
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm; arkusz sprzedażny: 100 znaczków;
papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 6 lipca 2016 r.

Flowers and fruits ... denomination: 0,20 PLN; number of stamps in set: 1
print run: multimillion; printing techniques: photogravure; paper: fluorescent;
stamp size: 31,25 x 25,5 mm; 100 stamps in sheet; circulation date: 06th July 2016;
number of FDC: 1; author: Marzanna Dąbrowska.

 

Autorka projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska; wartość: 6 zł; liczba znaczków:1;
nakład: wielomilionowy, powtarzalny; technika druku: rotograwiurowa;
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm; arkusz sprzedażny: 100 znaczków;
papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 15 lipca 2016 r.

Flowers and fruits ... denomination: 6,00 PLN; number of stamps in set: 1;
print run: multimillion; printing techniques: photogravure; paper: fluorescent;
stamp size: 31,25 x 25,5 mm; 100 stamps in sheet; circulation date: 15th July 2016;
number of FDC: 1; author: Marzanna Dąbrowska.

 

W dniu 22 lipca 2016 został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy o wartości 2,00 zł
emisji "Kwiaty i owoce". Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową , na papierze
fluorescencyjnym, w formacie znaczka 31,25 x 25,5 mm , w nakładzie milionowym.
Arkusz zawiera 100 znaczków. Z tej okazji zostanie wydana również koperta FDC.
Autorzy projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska.

Flowers and fruits ... denomination: 2,00 PLN; number of stamps in set: 1;
print run: multimillion; printing techniques: photogravure; paper: fluorescent;
stamp size: 31,25 x 25,5 mm; 100 stamps in sheet; circulation date: 22nd July 2016;
number of FDC: 1; author: Marzanna Dąbrowska.

 

Armia Andersa - Szlak Nadziei
Army of Anders - Trail of Hope
www.poczta-polska.pl

W dniu 21 lipca 2016r. został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy o wartości 2,50 zł
emisji "Armia Andersa - Szlak Nadziei". Znaczek wydrukowano techniką offsetową,
na papierze fluorescencyjnym, w formacie znaczka 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 240.000 sztuk.
Arkusz zawiera 12 znaczków. Z tej okazji zostanie wydana również koperta FDC.
Autor projektu znaczka: Maciej Jędrysik.

 

Army of Anders - Trail of Hope ... denomination: 2,50 PLN; print run: 240.000 pcs.;
printing techniques: offset; paper: fluorescent; stamp size: 39,5 x 31,25 mm;
circulation date: 21st July 2016; number of FDC: 1; author: Maciej Jędrysik.

 

Polska Reprezentacja Olimpijska Rio de Janeiro 2016
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi nato miast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.

26 lipca 2016 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu monety „Polska Reprezentacja Olimpijska Rio de Janeiro 2016", złotą o nominale 200 zł oraz srebrną o nominale 10 zł. Na awersie monety złotej przedstawiony został, widniejący na fladze Brazylii, układ gwiazd z gwiazdozbiorem Krzyż Południa, natomiast na rewersie zaprezentowano: Polski Symbol Olimpijski, stylizowaną postać kolarza górskiego podczas zawodów oraz odwołania przyrodnicze do fauny i flory Brazylii – organizatora Igrzysk XXXI Olimpiady Rio 2016.

Na awersie monety srebrnej przestawiono stylizowany zarys toru, po którym obraca się zawodnik rzucający młotem, odwzorowanie jego postaci oraz układ gwiazd widniejący na fladze Brazylii. Z kolei na rewersie ukazano Polski Symbol Olimpijski, stylizowany wizerunek zawodniczki rzucającej młotem oraz odwołania do brazylijskiej przyrody.

Nominał 10 zł ... metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany; średnica: 32,00 mm; masa: 14,14 g;
brzeg (bok): gładki; nakład: do 30 000 szt.; Projektant monety: Robert Kotowicz;
Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Nominał 200 zł ... metal: Au 900/1000; stempel: lustrzany; średnica: 27,00 mm; masa: 15,50 g;
brzeg (bok): gładki; nakład: do 2000 szt.; Projektant monety: Robert Kotowicz;
Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Polska na letnich igrzyskach olimpijskich zadebiutowała w roku 1924 w Paryżu. Debiut był udany, przyniósł biało-czerwonym dwa medale – srebrny drużyny kolarzy torowców i brązowy – jeźdźca Adama Królikiewicza w konkursie skoków. Odtąd reprezentanci Polski uczestniczyli już we wszystkich igrzyskach letnich (z wyjątkiem rozgrywanych w Los Angeles w roku 1984, gdy absencję spowodowały względy polityczne). Pierwszy złoty medal dla naszych barw wywalczyła w Amsterdamie (1928) dyskobolka – Halina Konopacka. Na igrzyskach letnich nasi sportowcy zdobyli łącznie 271 medali (w tym 64 złote, 82 srebrne i 125 brązowych), a największy w tym udział mają: lekkoatleci, pięściarze, zapaśnicy i szermierze. Najwięcej medali – 32 – biało-czerwoni przywieźli z Moskwy (1980), najwięcej złotych – po 7 – z: Tokio (1964), Monachium (1972), Montrealu (1976) i Atlanty (1996).

Począwszy od Aten (2004) kolejne igrzyska wzbogacały nasz dorobek tylko o 10 olimpijskich krążków, a i pozycja Polski w rankingu światowym słabła. Jedną z przyczyn jest zmiana „geografii" światowego sportu – powstało wiele nowych, samodzielnych państw. Silnie rozwinął się sport w Azji i Afryce, przez co trudniej o medalowe zdobycze. Dłuższa jest też – zwłaszcza dla zawodników z Europy – droga do udziału w igrzyskach. Wiedzie przez złożony system kwalifikacji. Liczymy jednak na udane występy biało-czerwonych i złamanie bariery dziesięciu medali. Igrzyska w Rio de Janeiro (5–21 sierpnia 2016 r.) będą pierwszą taką imprezą w Ameryce Południowej i – mimo 5-godzinnej różnicy czasu – na pewno wzbudzą nad Wisłą wielkie zainteresowanie. Nie tylko wśród kibiców sportowych.

RZUT MŁOTEM W WYKONANIU KOBIET w programie olimpijskim pojawił się w Sydney w roku 2000. Inauguracyjny konkurs wygrała niespełna 18-letnia wówczas Kamila Skolimowska. Potem jeszcze dwukrotnie (Ateny, Pekin) uczestniczyła w igrzyskach. 15-krotnie biła rekordy kraju, 12 razy była mistrzynią Polski. Zmarła nagle na zgrupowaniu w Portugalii w lutym 2009 r. Godną kontynuatorką jej osiągnięć jest przyjaciółka z rzutni – Anita Włodarczyk. Ona ma już w dorobku olimpijskie wicemistrzostwo (Londyn 2012), dwa tytuły mistrzyni świata i obecny rekord świata. To wielka nadzieja biało-czerwonych na olimpijski medal w Rio de Janeiro.

KOLARSTWO GÓRSKIE (MTB) pełnoprawną dyscypliną sportową jest dopiero od ćwierćwiecza, a na igrzyskach olimpijskich jest obecne od Atlanty (1996). Do Polski trafiło dość szybko i z biegiem lat biało-czerwoni zaczęli odnosić w tej dyscyplinie znaczące sukcesy. Najwięcej mają ich na koncie nasze panie: Anna Szafraniec, Aleksandra Dawidowicz oraz superczempionka Maja Włoszczowska. To wicemistrzyni olimpijska z Pekinu (2008) i zdobywczyni 20 (!) medali (w tym 4 złotych) z mistrzostw świata i Europy w różnych konkurencjach MTB. Na I Igrzyskach Europejskic (Baku 2015) zdobyła brąz. W Rio powinna również być mocnym ogniwem naszej reprezentacji. Informacja: Henryk Urbaś, Polski Komitet Olimpijski.

 

Polish Olympic Team – Rio de Janeiro 2016
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets.

On 26 July 2016 Narodowy Bank Polski is putting into circulation collector coins "Polish Olympic Team – Rio de Janeiro 2016", a gold coin with the face value of 200 zł and a silver coin with the face value of 10 zł. The obverse of the gold coin features a system of stars with the Southern Cross constellation which appears on the Brazilian national flag, while the reverse presents the Polish Olympic Symbol, a stylised figure of a mountain biker during a race and a reference to the fauna and flora of Brazil, the host of the Games of the XXXI Olympiad, Rio 2016. The obverse of the silver coin features a stylised outline of the trajectory, around which a male hammer thrower is spinning, the figure of the hammer thrower, and the system of stars that appears on Brazil's national flag. In turn, the reverse features the Polish Olympic Symbol, the stylised figure of a female hammer thrower and references to Brazilian nature.

Face value 10 zł ... Metal: Ag 925/1000; Finish: proof; Dimensions: 32.00 mm;
Weight: 14.14 g; Edge: plain; Mintage: up to 30,000 pcs; Designer: Robert Kotowicz;
Issuer: NBP; The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

Face value 200 zł ... Metal: Au 900/1000; Finish: proof; Diameter: 27.00 mm;
Weight: 15.50 g; Edge: plain; Mintage: up to 2,000 pcs; Designer: Robert Kotowicz;
Issuer: NBP; The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

Poland debuted at the Summer Olympics in Paris in 1924. The debut was successful and brought Poland two medals – a silver for the track cycling team and bronze for the horse rider Adam Królikiewicz in the show jumping competition. Since then, representatives of Poland have participated in every Summer Olympic Games (except for the games held in Los Angeles in 1984, when Poland's absence was due to political reasons). The first gold for Poland was won in Amsterdam in 1928 by the discus thrower Halina Konopacka. Poland's athletes have won a total of 271 medals at the Summer Olympics (including 64 gold, 82 silver and 125 bronze medals). The most medals were won by track and field athletes, boxers, wrestlers and fencers. Poland won the largest haul of medals – 32 – in Moscow (1980), and the most gold medals – 7 – in Tokyo (1964), Munich (1972), Montreal (1976) and Atlanta (1996). Starting from Athens (2004), successive Olympic Games have added only 10 Olympic medals to Poland's achievements, and Poland's position in the world rankings has weakened. One of the reasons for this is the change in the "geography" of sport – many new, independent countries have been created. Sport has developed rapidly in Asia and Africa, which means it is more difficult to win a medal. The road to participation in the Olympics, leading through a complex system of qualifications, is also longer, especially for athletes from Europe. However, we are counting on the success of the Polish Olympic Team and the breaking of the 10-medal barrier. The Rio de Janeiro Olympic Games (5–21 August 2016) will be the first such event in South America and – despite the 5-hour time difference – will certainly attract great interest in Poland, not only from sports fans.

The WOMEN'S HAMMER THROW was included into the Olympic programme in Sydney in 2000. The inaugural competition was won by Kamila Skolimowska, who was just under 18 at the time. She participated in two more Olympic Games (in Athens and Beijing). She broke the national record 15 times and was the Polish Champion 12 times. She died suddenly at a training camp in Portugal in February 2009. Her hammer-throwing friend, Anita Włodarczyk, is a worthy continuator of her achievements. She already has under her belt an Olympic silver medal (London 2012), two World Championship titles and the current world record. She is Poland's great hope for an Olympic medal in Rio de Janeiro.

MOUNTAIN BIKING (MTB) has only been a fully-fledged sports discipline for a quarter of a century and first appeared at the Olympic Games in Atlanta (1996). The sport gained a foothold in Poland relatively quickly and in the following years Poland began to achieve considerable success in this discipline. It is the women who have achieved the most success: Anna Szafraniec, Aleksandra Dawidowicz and super champion Maja Włoszczowska. Maja Włoszczowska was the vice Olympic Champion in Beijing (2008) and the winner of 20 (!) medals (including 4 gold) in the World and European Championships in various MTB competitions. She won a bronze medal at the First European Games (Baku 2015). She should also be a strong link in Poland's team in Rio. Info: Henryk Urbaś, Polish Olympic Committee.

 

THE DEPORTATION OF THE ACADIANS ... On Canadian Stamps ...
www.collectionscanada.gc.ca/postal-archives/080608_e.html
www.canadapost.ca 

 

Grand Pré ... Denomination: 50¢; Date of Issue: 4 December 1930; Perforation: 11;
Printer/Quantity: British American Bank Note Company / 2 811 400

Historical Notice: As a result of the change of the postage stamp contract of 1st April, 1930, the Department required a new series of stamps of the higher denominations. The policy of depicting representative phases of the character of Canada was continued in the designs for this series. View of Grand Pré, Nova Scotia the home of Evangeline, heroine of Longfellow's famous poem of that name. The view is a composite one, taken from photographs, and shows the museum, statue of Evangeline, and the ancient well, grouped together for pictorial effect. The grounds and buildings are maintained as a national shrine of Acadian relics.

More history ... France and England had both claimed Acadia, a part of Nova Scotia and New Brunswick, for a hundred years before the Treaty of Utrecht ceded it to Britain in 1713. To Acadia's French residents, however, a piece of paper was not sufficient to covert them into British subjects. They would not swear allegiance to the British king, not would they leave their homes and move to Cape Breton, a less fertile land ruled by the French. The Acadians, who called themselves "the neutral French", lived in peace until 1754, the year in which the Seven Years War really began in North America. In 1755, the British governor and council decided to deport them to the Atlantic colonies. As a result of this decision, about 6500 Acadians were removed from their homes. Families were separated, and many fled to France or Louisiana. When the war ended many Acadians returned to Canada. In Nova Scotia, other settlers had taken their old lands, so in 1768 the township of Clare was laid out for them. In 1788 16000 acres in New Brunswick were reserved for them. (9)

 

Star TrekTM ... 50th Anniversary
www.canadapost.ca

Beam yourself aboard the U.S.S. Enterprise with this special stamp pane celebrating the 50th anniversary of the original Star Trek series! This collectible pane includes five stamps featuring some of the most memorable characters from the original Star Trek series: the U.S.S. Enterprise's "Fab Four"—Captain Kirk, Spock, Scotty, and Doctor Leonard "Bones" McCoy—and a villain viewers loved to hate, Commander Kor of the Klingon Empire.

Classic head shots of each character—designed using stills from the original series—are set against interior or exterior shots of the vessels on which they lived and worked. Kirk and Kor are pictured with the Enterprise and a Klingon battle cruiser, while the other three officers are in their respective elements—on the bridge, in the engine room, and in sickbay. Three Canadian actors appear on these stamps: William Shatner as Captain Kirk, James Doohan as "Scotty", and John Colicos as Commander Kor. American actors Leonard Nimoy and DeForest Kelley complete the cast.

Issue date: May 5, 2016; Stamp designer: Signals Design Group; Stamp value: 1 x PermanentTM, 1 x $1, 1 x $1.20, 1 x $1.80, 1 x $2.50; Number of stamps: 5; Quantity produced: 75,000. Bring home the charismatic captain of the U.S.S. Enterprise with this Official First Day Cover (OFDC)! This OFDC showcases photos of Canadian actor William Shatner as Captain James T. Kirk from the original Star Trek series. It is postmarked (cancelled) with an image of the Enterprise in Shatner's hometown of Montréal, Quebec.

Did You Know? ... William Shatner appeared as Captain Kirk in every episode of the original television series and in seven movies. ... Shatner has written a series of books about his experiences on Star Trek as well as several novels set in the Star Trek universe.

 

2016 ... $20 Pure Silver Coin -
- Aircraft of The First World War Series: Royal Aircraft Factory S.E.5a
www.canadapost.ca      www.mint.ca 

 

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 7,500;
Weight: 31.83 g; Diameter: 40 mm; Finish: Proof with colour; Edge: Serrated;
Artist: David A. Oram; Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

Aircraft technology was barely a decade old when the First World War began in 1914, but the needs of warfare quickly fuelled incredible advancements in aviation technology. As Canadian pilots and "aces" soared through the sky in aircraft such as the Royal Aircraft Factory S.E.5a, they played an important role in a new era that shaped modern warfare and ultimately redefined industry and transportation.

First issue in a thrilling new 3-coin series that shines the spotlight on aircraft flown by Canadian combatants during the First World War. Celebrates the daring, pioneering spirit of Canadians who took to the sky and helped steer the course of aviation history.

The reverse design by Canadian artist David A. Oram features a richly detailed, engraved depiction of an airfield where a squadron prepares for takeoff. A Crossley Light Tender 20/25 truck is parked behind five Royal Aircraft Factory S.E.5a aircraft, which have lined up in front of several Bessonneau hangars; the foremost plane is particularly striking thanks to the use of selective colour, which recreates the biplane fighter's dark green colour, as well as the blue, white and red roundel and tail cockade that identified the aircraft of the Royal Flying Corps.

 

www.gtapa.org 

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.2011 Troyak Club - Bulletin # 168 September - Wrzesień 2016. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates