Bulletin # 167 August - Sierpień 2016

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB "TROYAK"

www.troyakclub.com

The AUGUST 2016 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.



 

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

July & August 2016 – Summer break ... Letnie wakacje ...

25th September 2016;    30th October 2016;
13th November 2016 @ 9:00 a.m. to 4:00 p.m. ... Fall Show
27th November 2016

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zapraszamy.

ŚDM Kraków 2016 - Papież Franciszek na Jasnej Górze
World Youth Day Kraków 2016 - Pope Francis on Jasna Góra
www.poczta-polska.pl 

Dnia 20 lipca 2016 r. została wprowadzona do obiegu kartka pocztowa z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, z oznaczeniem literowym A, emisji: ŚDM Kraków 2016 - Papież Franciszek na Jasnej Górze. Wartość nominalna znaku opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A odpowiada wartości nominalnej znaczka pocztowego używanego do uiszczenia opłaty za ekonomiczną przesyłkę listową nierejestrowaną w obrocie krajowym, o masie do 350 g. W prawym górnym rogu strony adresowej kartki nadrukowano znak opłaty pocztowej, na którym widnieje podobizna Papieża Franciszka. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis POLSKA, a w prawym górnym rogu oznaczenie wartości A.

W części ilustracyjnej kartki znajduje się zarys klasztoru jasnogórskiego, na tle którego widoczna jest symboliczna chrzcielnica i napis: 1050. rocznica Chrztu Polski. W środkowej części kartki umieszczono znak Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a nad nim napis ŚDM Kraków 2016 - Papież Franciszek na Jasnej Górze. Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką offsetową, na kartonie białym, w nakładzie 50 000 sztuk, autorem projektu kartki jest Karol Tabaka.

 

World Youth Day Kraków 2016 - Pope Francis on Jasna Góra ... denomination: 2,00 PLN
number of stationeries in set: 1; print run: 50.000 pcs; printing technique: offset;
card size: 148 x 105 mm; release date: 20th July 2016; author: Karol Tabaka.

 

Szczyt NATO Warszawa 2016
Warsaw NATO Summit 2016
www.poczta-polska.pl

Szczyt NATO Warszawa 2016 ... Wartość: 5 zł;  autorka projektu znaczka: Agata Tobolczyk;
liczba znaczków: 1; nakład: 225.000 sztuk; technika druku: offsetowa;
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm; arkusz sprzedażny: 9 znaczków;
papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 24 czerwca 2016 r.

Warsaw NATO Summit 2016 ... denomination: 5,00 PLN;
print run: 225.000 pcs.; printing techniques: offset; paper: fluorescent;
stamp size: 39,5 x 31,25 mm; circulation date: 24th June 2016;
number of FDC: 1; author: Agata Tobolczyk.

Polska Reprezentacja Olimpijska Rio 2016
Polish Olympic National Team Rio 2016
www.poczta-polska.pl

Autorka projektu znaczka: Agata Tobolczyk; wartości: 4 x 2 zł; liczba znaczków: 4;
nakłady: po 500.000 sztuk każdego; technika druku: rotograwiurowa;
format znaczków: 43 x 31,25 mm; arkusz sprzedażny: 4 różne znaczki w pasku;
papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 8 lipca 2016 r.

Polish Olympic National Team Rio 2016 ... denomination: 2,00 PLN;
number of stamps : 4; print run: 500.000 pcs.; printing techniques: photogravure;
paper: fluorescent; stamp size: 43 x 31,25 mm; circulation date: 8th July 2016;
number of FDC: 1; author: Agata Tobolczyk.

 

Rozmowa o filatelistyce z Januszem Berbeką
Mirosław Miętus    www.i-kf.pl

Kolejnym rozmówcą w cyklu „Rozmowy o filatelistyce" jest Pan Janusz Berbeka, znany filatelista, ekspert filatelistyczny, autor licznych publikacji oraz członek PAF. Nasza rozmowa odbywa się po blisko 14 miesiącach od chwili ukazania się pierwszej rozmowy w tym cyklu. Z tej racji chciałbym aby nie dziwił Pana fakt, że niektóre z zadawanych przeze mnie pytań są identyczne z tymi, które zadawałem swoim wcześniejszym Rozmówcom. Wynika to konwencji cyklu. Dzięki temu nasi Czytelnicy mogą poznać historie różnych filatelistów, ich drogę na filatelistyczny olimp oraz poznać ich poglądy na różne kwestie.

Czy może powiedzieć nam Pan, czym dla Pana jest filatelistyka, kiedy i jak został Pan filatelistą? Z tym pytaniem spotykam się dość często. Filatelistyka jest dla mnie pasją wypełniającą zdecydowaną większość czasu. Żartując można rzec: „ja ją kocham", cenię ją i ciągle się jej uczę. Naprawdę nie przesadzę twierdząc, że zaraziłem się nią od dziecka. Pierwszy klaserek ze znaczkami otrzymałem pod choinkę w 1955 r. mając 6 lat (chodziłem już do szkoły) od mojego dziadka, Karola Philippa, który swoje życie zawodowe poświęcił Poczcie Polskiej. Przez lata pracował w Bydgoszczy, później przez lata był dyrektorem poczty w Toruniu, a po wojnie w Szczecinie. W 1927 r. opublikował w Bydgoszczy „Zarys historji poczty ze szczególnem uwzględnieniem historji Poczty Polskiej". Dopiero 31 lat później ukazała się znana praca zbiorowa 400 lat Poczty Polskiej. Na tekście 80-stronicowego opracowania dziadka i dzięki jego wsparciu stawiałem pierwsze kroki. Wsparł mnie też ojciec abonując dla mnie polskie znaczki czyste i kasowane. Prowadził wtedy bardzo mądrą politykę: nie dawał mi tych znaczków, tylko pokazywał, omawiał i... chował do sejfu bankowego (był pracownikiem NBP). Dzięki temu nie przehandlowałem tych znaczków, które służą mi do dnia dzisiejszego, a bawiłem się innymi znaczkami odpowiednimi dla wieku (tematyka, egzotyczne kraje, itp.). Co jest rzeczą dość rzadką: to hobby zaszczepione mi w dzieciństwie kontynuowałem bez żadnych przerw do dzisiaj: całą szkołę, studia, pracę zawodową... Do PZF wstąpiłem w 1963 r. awansując od razu na przewodniczącego koła młodzieżowego. Miałem wtedy tylko jednego opiekuna – filatelistę. Do Związku tego należę non stop do dziś – to już 53 lata. Jak ten czas leci...

Jest Pan znanym ekspertem filatelistycznym. Co było powodem tego, że zdecydował się Pan rozpocząć szkolenie w tym zakresie a następnie zdał Pan trudny egzamin? Jaka była Pańska droga do uprawnień eksperckich? Zawsze byłem ambitny i chciałem osiągnąć jak najwięcej w swojej pasji życiowej. Uprawnienia eksperta PZF uzyskałem w 1994 r., rozszerzając swój zakres uprawnień po 2 latach na wszystkie znaczki i całostki polskie z wyłączeniem poczt lokalnych, plebiscytowych i wewnątrzobozowych. Uważam, że eksperci nie powinni uzyskiwać uprawnień na „wszystkie znaczki polskie". Taki ekspert musiałby dysponować przebogatym i pełnym materiałem porównawczym i ogromną wiedzą we wszystkich dziedzinach polskiej filatelistyki. Uważam, że jest obecnie tylko jeden taki ekspert. Rozumiem pasjonatów filatelistyki, dlatego staram się im pomagać – byłem, i nadal jestem opiekunem mojego kolejnego kandydata na eksperta PZF – obecnie Marcina Wysockiego (cykl szkolenia trwa minimum dwa lata). Przedtem, bo już od 1988r byłem rzeczoznawcą PZF i biegłym sądowym w zakresie filatelistyki, którymi jestem zresztą do dnia dzisiejszego. Przez długie lata byłem samoukiem filatelistycznym, co ograniczało się do studiowania literatury. W II połowie lat 80-tych zapisałem się do Komisji Naukowo-Badawczej w Krakowie, na której posiedzenia jeździłem z Poznania. Tam poznałem wielu ciekawych pasjonatów filatelistyki i jej znawców, w tym eksperta Lesława Schmutza, który zgodził się wziąć mnie pod swoje skrzydła i pomóc w szkoleniu na przyszłego eksperta. Konsultacje z nim trwały parę lat. Do dzisiaj wymieniamy poglądy i wspierany jestem jego radami. W tym czasie poznałem też wielu ekspertów z którymi spotykałem się, wymienialiśmy poglądy i doświadczenia, wielu rzeczy się od nich nauczyłem... Byli to m.in. eksperci S. Żółkiewski, J.Z. Piekut, J. Ryblewski, A. Sękowski, J. Adamczyk, M. Miszczak, J. Tokar, J. Falkowski czy M. Ways. To bardzo smutne, ale tylko dwóch z nich jeszcze żyje...

Jako ekspert filatelistyczny uczestniczy Pan w pracach sądów konkursowych na wystawach. ocenia Pan z perspektywy ostatnich kilkunastu lat poziom polskich eksponatów? Czy poziom ten wzrasta i w czym upatruje Pan ten wzrost, czy może jest odwrotnie i dlaczego? Tak, uczestniczę czasem w pracach sądów konkursowych (ostatnio na XXI Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej w Warszawie w 2014 r.) i widzę znaczny wzrost poziomu polskich eksponatów w stosunku nawet do tych sprzed kilkunastu lat. Daje się zaobserwować coraz częściej głęboka specjalizacja, co jest cechą pozytywną. Moim zdaniem najwyżej klasyfikowane są teraz zbiory tematyczne (szczególnie z tzw. „szkoły poznańskiej" osiągające światowy poziom), historii poczty, a na końcu z filatelistyki tradycyjnej. Oczywiście w każdej z tych dziedzin są zbiory rewelacyjne i przeciętne. Sam jestem pasjonatem tej ostatniej dziedziny.

Jest Pan członkiem PAF. Czy Pańskim zdaniem PAF wywiera wpływ na jakość filatelistyki w Polsce, a jeśli tak, to w jakiej sferze ten wpływ jest najwyraźniej widoczny? Proszę o wybaczenie, ale tu mam kilka krytycznych uwag... Obserwuję niestety w ostatnich latach spadek poziomu naszych konferencji naukowych PAF. Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Same założenia organizacyjne powstałe prawie ćwierć wieku temu były wspaniałe! Co jednak szwankuje? Czy rutyna, czy wysoki przeciętny wiek niektórych członków i kandydatów, czy czasem niecelny wybór niektórych nowych członków, czy strona organizacyjna konferencji? Prezydium PAF powinno samo odpowiedzieć sobie na to pytanie. Jak zwykle bywa, są oczywiście też liczne jasne strony. Wokół ciechocińskich konferencji PAF zebrało się dość liczne grono członków i sympatyków, choć nie wszyscy przyjeżdżają tu rokrocznie. Tu przyznam się, że jestem stałym ich uczestnikiem, od III Konferencji każdorazowo wygłaszając prezentacje na różne tematy, ale wyłącznie z zakresu filatelistyki tradycyjnej (tegoroczna konferencja była XXIII z kolei). Dużo dobrego robi Studium Filatelistyki (przy PAF) szkoląc w cyklach 2-letnich nowe kadry. Niejako przeciwwagą dla konferencji PAF są bardzo udane 3-dniowe tzw. Poznańskie Sympozja Filatelistyczne organizowane przez ZO PZF w Poznaniu. Były dotąd dwa: w Biedrusku w 2014r i Porażynie w 2015r. Oba poświęcone były historii poczty i zgromadziły bardzo liczne grono pasjonatów. W tym roku czeka nas kolejne, też w Porażynie w dniach 11-13 listopada, a jego tematem jest Poczta Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Na spotkania te przyjeżdżają fachowcy specjalizujący się w poszczególnych dziedzinach.

Dość powszechna jest opinia, że spada czytelnictwo filatelistyczne. Pan z kolei publikuje dużo artykułów w prasie filatelistycznej. Czy podziela Pan pogląd, że obecna sytuacja w zakresie czytelnictwa jest zła, a może Pańskim zdaniem jest odwrotnie? Faktem jest spadająca liczba czytających w ogóle, w tym czytelnictwa filatelistycznego. Cóż może być smutniejszego od średniej krajowej w przeczytanych książkach? Biblioteka Narodowa przeprowadziła niedawno sondaż czytelnictwa w Polsce. Niektóre jego wyniki są zatrważające! 30% gospodarstw domowych nie posiada w domu żadnej książki (nie licząc podręczników szkolnych), a 58% respondentów deklaruje, że nie przeczytało ani jednej książki w ciągu roku. Szkoda, że nie mamy wyników badań dotyczących czytelnictwa filatelistycznego. Obawiam się, że jest podobnie. Moje obserwacje to zresztą potwierdzają. Spotykam się z licznymi prośbami o wsparcie wiedzą w danym temacie – oczywiście dzielę się nią i podaję źródła – te prawie nikogo nie interesują, a podstawowym źródłem jest katalog (o ile jest). Mamy tylko dwa miesięczniki o zasięgu ogólnopolskim: pismo ZG PZF Filatelista i prywatne – Przegląd Filatelistyczny A.Fischera. Oba od dłuższego czasu konkurują między sobą, w obu można znaleźć oprócz artykułów badawczych skierowanych do stosunkowo wąskiego kręgu kolekcjonerów także garść porad i ciekawostek. Osobnym problemem jest wydawanie czasopisma HBBF pod egidą PAF (od niedawna reaktywowane, obowiązkowe dla wszystkich członków PAF, wydawane jako rocznik). Są różne zdania na temat celowości jego wydawania. To pismo jest elitarne, o bogatej szacie graficznej, wydawane w bardzo małym nakładzie i praktycznie niedostępne na rynku (ani w sklepach filatelistycznych, ani przez koła PZF), a zawiera tylko część artykułów prezentowanych podczas konferencji PAF. Moim zdaniem więcej pożytku dla wszystkich filatelistów przyniesie prezentowanie tych artykułów badawczych w ogólnopolskiej prasie filatelistycznej, do której dostęp ma bezproblemowo każdy filatelista.

Zapewne bardzo duża grupa naszych Czytelników zadaje sobie pytanie w jaki sposób uzyskuje Pan tak bogaty materiał filatelistyczny, niezbędny do badań i publikowania na ich podstawie. Czy może Pan nam to wyjaśnić? Gros materiału gromadziłem przez 50 lat i nadal mimo w miarę zaawansowanego wieku uzupełniam go. Ta pasja kosztowała mnie przez lata naprawdę wielu wyrzeczeń i wysiłku. Przypominam sobie lata studenckie. Przyjechałem do Poznania, dostawałem od rodziców pieniądze na wynajem pokoju, jedzenie, książki, życie. Dostawałem też od mamy dużo słoików z dżemami, czasem z mięsem, itp. W Poznaniu było jednak wiele atrakcji filatelistycznych. Sklepy filatelistyczne, tzw. giełda wymienna. Najczęściej pieniądze przeznaczone na jedzenie i życie inwestowałem w znaczki (nie zawsze mądrze...). Od tej pory nie cierpię dżemów, bo musiałem je jeść wtedy nawet 3-razy dziennie.

Co sądzi Pan o roli Internetu i zaawansowanych technologii informatycznych w filatelistyce? Jak widzi Pan tę kwestię z zakresie popularyzacji filatelistyk, czy łatwości wytwarzania fałszywych walorów i ich wprowadzaniu na rynek filatelistyczny? Internet jest wspaniałym wynalazkiem! Pamiętam czasy swojej młodości i też późniejsze nieco, gdy materiał najczęściej zdobywało się korespondencyjnie – drogą pocztową. Pisałem i wymieniałem znaczki z Czechosłowacją, ZSRR, Izraelem, USA oczywiście nie licząc polskich partnerów. Ale trwało to długo, nie było pewne czy list dojdzie, czy otrzyma się zgodę od PZF na wymianę filatelistyczną, czy kontrola dewizowa nie cofnie i czy nie skonfiskuje zawartości listu. Obecnie posiadacz internetu paroma kliknięciami ściąga sobie całe artykuły, fotki dowolnych znaczków czy listów, uczestniczy w aukcjach z całego świata, koresponduje bezpłatnie z całym światem on line, ma możliwość natychmiastowych płatności w dowolnych walutach, itd. To przepaść dzieląca nas od czasów sprzed jeszcze 20-30 lat. Jak zawsze są też jednak niebezpieczeństwa. Fałszerze nie próżnują wytwarzając coraz lepsze podróbki oryginalnych znaczków, a też dysponują coraz nowszymi technologiami. Tu pole dla ekspertów, którzy muszą iść z duchem postępu i też dokształcać się. To niejako wyścig: kto kogo wyprzedzi...

Czy widzi Pan perspektywy rozwoju filatelistyki w Polsce? Czy podobnie jest w innych krajach? A jeśli jest inaczej to czy potrafi Pan powiedzieć dlaczego? Czy filatelistyka ma przed sobą perspektywy rozwoju? Niestety, nie sądzę. Staje się ona powoli hobby elitarnym – tylko dla prawdziwych pasjonatów z pieniędzmi. Dlaczego widzę to w tak czarnych kolorach? Po pierwsze: mamy bardzo mało nowego narybku – młodych i zaangażowanych pasjonatów. Co jest przyczyną? Młodzi mają teraz inne zainteresowania (głównie internet, tv) i nie ma nimi kto pokierować, a zbieranie znaczków wiąże się z coraz wyższymi wydatkami, które mogą inaczej spożytkować. Po drugie: prawdziwi filateliści nam teraz wymierają, a to oni budowali polską filatelistykę. Nieliczni tylko mają swoich następców. Po trzecie: na rynku mamy zalew polskich znaczków z ostatnich 60 lat. Wysokie ich nakłady skierowane były wtedy przede wszystkim do kilkusettysięcznej rzeszy odbiorców abonamentów – obecnie te znaczki oferowane są za 10-20% cen katalogowych (nawet poniżej ówczesnych opłat taryfowych) i w dodatku nikt ich nie chce kupować! Najgorzej wychodzą na tym rodziny zmarłych filatelistów liczące na ogromne pieniądze, a próbujące sprzedać ten materiał za wszelką cenę. Na koniec po czwarte: Poczta Polska prowadzi moim zdaniem nieroztropną politykę emisyjną odstraszającą potencjalnych filatelistów: wysokie nakłady, wysokie nominały, wielka ilość emisji rocznie, przesyt tematyką religijną, różne dodatkowe „atrakcje" typu bloki, arkusiki, przywieszki i ich kombinacje, czarnodruki, nowodruki, itd. Czy to przyciąga, czy odstrasza? Moim zdaniem to drugie. Mieliśmy w swojej historii lata, w których nie wydano ani jednego znaczka (1926, 1929, 1931) lub niewiele (9 znaczków w 1927, 5 znaczków w 1930). Bywały jednak lata z 97 znaczkami i 4 blokami (1964), czy niedawno z 61 znaczkami i 10 blokami (2005). W 20-leciu międzywojennym tylko jeden znaczek poświęcony sztuce zawierał elementy sakralne (ołtarz Wita Stwosza), a dzisiaj? Od kilku do dwudziestu znaczków rocznie poświęconych jest tej tematyce. Inflacja tego tematu?

Czy słysząc informacje, że w niektórych krajach zaczyna odchodzić się od stosowania znaczków pocztowych nie ma Pan obaw, że coś nieuchronnie odchodzi w przeszłość? Nie sądzę. Już w drugiej dekadzie XX wieku zaczęto wprowadzać maszyny frankujące, czyli frankowanie bezznaczkowe i nie zahamowało to rozwoju filatelistyki, a nawet ją rozszerzyło. Filatelistyka nie przejdzie całkowicie w przeszłość. Najprawdopodobniej stanie się hobby elitarnym przez duże „F". Dziękuję za rozmowę.
Janusz Berbeka... This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2011 rok ... Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw w 2011
. ... eksperci: A.Kłosiński, P.Pelczar, Z.Korszeń, S.Jakucewicz, K.Sztaba, W.Więclaw, J.Berbeka, B.Subocz, S.Walisch i J.Melnik.

 

Znaczek pocztowy na stulecie Legii Warszawa
www.poczta-polska.pl

Poczta Polska wprowadziła do obiegu emisję „Legia Warszawa 1916\2016". Znaczek w bloku o wartości 6 zł wydawany jest z okazji setnej rocznicy założenia klubu sportowego Legia. Początki Legii sięgają obozu Legionów Polskich na Wołyniu. To tam żołnierze Piłsudskiego, walczący podczas I wojny światowej na froncie wołyńskim, założyli w kwietniu 1916 roku piłkarską Drużynę Sportową Legia. Na znaczku autorstwa artystki plastyk Agnieszki Sancewicz znajduje się rysunek na podstawie pierwszego zdjęcia drużyny z 1916 roku, wykonanego na Wołyniu, w obozie Legionów Polskich zwanym „Legionowem".

Legia Warszawa to jeden z najpopularniejszych polskich klubów sportowych. Zajmuje pierwsze miejsce w tabeli wszechczasów piłkarskiej Ekstraklasy i jako jedyny klub występuje w niej nieprzerwanie od wznowienia rozgrywek ligowych w powojennej Polsce. Piłkarska Legia 11 razy zdobywała mistrzostwo Polski, 17 razy sięgała po puchar Polski, a 4 razy – po superpuchar Polski. W szczytowym okresie klub tworzyło aż 26 sekcji, których sportowcy zdobyli na igrzyskach olimpijskich łącznie 86 medali – w tym 15 złotych, a na mistrzostwach Polski ponad 1300 razy zajmowali pierwsze miejsca.

Początki Legii sięgają obozu Legionów Polskich na Wołyniu. To tam żołnierze Piłsudskiego, walczący podczas I wojny światowej na froncie wołyńskim, założyli w kwietniu 1916 roku piłkarską Drużynę Sportową Legia. Piłka nożna cieszyła się w Legionach dużą popularnością, a drużyny powstawały w wielu oddziałach i formacjach. Mecze często oglądali najwyżsi dowódcy, nie wyłączając Józefa Piłsudskiego, Kazimierza Sosnkowskiego czy Edwarda Rydza-Śmigłego.

Za najlepszą z drużyn uważana była Legia, która w kilkumiesięcznej frontowej historii nie przegrała ani jednego spotkania. Jednym ze współzałożycieli drużyny i pomysłodawcą nazwy Legia był plutonowy Stanisław Mielech, żołnierz legionowy, doktor praw, publicysta, ale także piłkarz i społecznik – przed wojną grał dla Wisły i Cracovii. W składzie Legii znaleźli się również inni zawodnicy tych klubów, a także lwowskich drużyn: Pogoni, Czarnych i Lechii. Zespół występował wówczas w białych strojach z ukośną, czarną szarfą. Pierwszy herb – czarna tarcza z białą literą „L" – wzorowany był na tarczy z legionowego orzełka. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Legia odrodziła się w Warszawie. Tam trafili żołnierze z drużyny i z tym miastem klub jest związany do dziś, będąc jego sportową wizytówką.

 

Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym,
w formacie znaczka: 31,25 x 39,5 mm, format bloku: 90 x 70 mm, w nakładzie 180 000 szt.
Z tej okazji zostanie wydana również koperta FDC.
Data wprowadzenia znaczka do obiegu to 20 kwietnia 2016 r.

Legia Warszawa 1916 \ 2016 ... denomination: 2,00 PLN; print run: 12.000 pcs;
number of stationeries in set: 1; printing technique: offset; card size: 148 x 105 mm;
release date: 20th April 2016; author: Agnieszka Sancewicz.

 

Wrocław – Europejska Stolica Kultury
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunkow bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytow. Prowadzi nato miast obsługę budżetu państwa, a także podmiotow sektora finansow publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku bankow, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest rownież jednym z najważniejszych ośrodkow naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynkow finansowych. 21 kwietnia 2016 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety: złotą o nominale 100 zł oraz srebrną o nominale 10 zł „Wrocław – Europejska Stolica Kultury".

Nominał 100 zł ... metal: Au 900/1000; stempel: lustrzany; średnica: 21,00 mm;
masa: 8,00 g; brzeg (bok): gładki; nakład: do 2000 szt.
Projektant monety: Robert Kotowicz; Emitent: NBP;
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Nominał 10 zł ... metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany;
średnica: 28,20 mm x 28,20 mm; masa: 14,14 g; brzeg (bok): gładki;
nakład: do 20 000 szt.; Projektant monety: Robert Kotowicz;
Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Od 16 stycznia 2016 r. Wrocław, obok hiszpańskiego San Sebastian, jest oficjalnie Europejską Stolicą Kultury. Przez dwanaście miesięcy stolica Dolnego Śląska będzie zapraszać na rożnorodne imprezy oraz wydarzenia kulturalne, nawiązujące do historycznego dziedzictwa miasta. Przyznanie Wrocławiowi tytułu Europejskiej Stolicy Kultury jest uznaniem ogromnego wkładu stolicy Dolnego Śląska w rozwoj kultury europejskiej.

Od średniowiecza Wrocław odgrywał ważną rolę w tej części Europy, skupiając jak w soczewce wpływy kultury niemieckiej, polskiej, czeskiej, żydowskiej, a nawet walońskiej. Tytuł ten to także uhonorowanie kulturalno-naukowego dorobku Wrocławia po II wojnie światowej. Miasta, ktore mimo wojennych blizn potrafiło podnieść się z gruzow, a dzięki ludziom, przesiedlonym w większości z innych regionow Polski, w tym z tak ważnych ośrodkow akademickich jak Lwow czy Wilno, szybko stało się ważnym punktem na kulturalnej mapie Polski, inspirującym artystow z całej Europy.

Dzisiaj Wrocław to ważny ośrodek naukowy i akademicki. Miasto wielu uczelni, z ktorym związało się wielu uczonych, w tym m.in. Hugo Steinhaus, Ludwik Hirszfeld, Wincenty Styś, Włodzimierz Trzebiatowski. Wrocław zasłynął zwłaszcza ze swych osiągnięć w dziedzinie teatru i muzyki. Działały tu awangardowy Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego, teatr pantomimy Henryka Tomaszewskiego czy studencki teatr „Kalambur". Od lat 60. XX w. Wizytowką miasta stały się festiwale muzyczne, z ktorych wiele, jak festiwal oratoryjno-kantatowy Wratislavia Cantans czy Jazz nad Odrą, odbywa się do dziś.

Wrocław znany jest także ze swych filmowych dokonań, przede wszystkim dzięki Wytworni Filmow Fabularnych. Dzisiaj filmową chlubą miasta jest festiwal Nowe Horyzonty. Do obchodow roku Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław przygotowywał się od kilku lat. Działania artystyczne, pokazy i imprezy kulturalne obejmują najważniejsze dziedziny sztuki, zarowno klasyczne – teatr, operę, muzykę, literaturę, architekturę, jak i nowoczesne – film, performance, sztuki wizualne. Na potrzeby obchodow powstały w mieście nowe obiekty z okazałym kompleksem Narodowego Forum Muzyki na czele. W roku tak szczegolnego wyrożnienia Wrocławia zostanie tu przyznana Europejska Nagroda Filmowa.

Miasto będzie także światową stolicą książki. Na monecie złotej zaprezentowany został architektoniczny motyw schodow Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Na awersie, w motyw ten, został wkomponowany wizerunek twarzy antycznej rzeźby – symbolu antycznych korzeni europejskiej kultury. Na monecie srebrnej rownież został wykorzystany architektoniczny motyw schodow Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, ktoremu na rewersie towarzyszy postać artysty – performera lub tancerza. Postać tanecznym gestem wskazuje na budowlę, zachęcając do wejścia. Jego stroj zdobią graficzne motywy zaczerpnięte z systemu identyfikacji graficznej ESK. Powyżej graficzny znak ESK Wrocław 2016. Informacja: dr Łukasz Koniarek.

 

Wrocław – the European Capital of Culture
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities.

NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 21 April 2016 Narodowy Bank Polski issued into circulation collector coins "Wrocław – the European Capital of Culture", a gold coin with a face value of 100 zł and a silver coin with a face value of 10 zł.

Face value 100 zł ... Metal: Au 900/1000; Finish: proof; Diameter: 21.00 mm;
Weight: 8.00 g; Edge: plain; Mintage: up to 2,000 pcs; Designer: Robert Kotowicz;
Issuer: NBP; The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

Face value 10 zł ... Metal: Ag 925/1000; Finish: proof;
Dimensions: 28.20 x 28.20 mm; Weight: 14.14 g; Edge: plain;
Mintage: up to 20,000 pcs; Designer: Robert Kotowicz;
Issuer: NBP; The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

From 16 January 2016, Wrocław is officially the European Capital of Culture alongside the Spanish city of San Sebastian. For twelve months the capital of Lower Silesia will be inviting everyone to various cultural events and celebrations relating to the city's historic heritage and prepared specifically for this occasion. The awarding of the title of the European Capital of Culture is a recognition of Wrocław's enormous contribution to the development of European culture. Since the Middle Ages, Wrocław has played an important role in this part of Europe, as a melting pot of German, Polish, Czech, Jewish, and even Walloon cultural influences. This title is also a recognition of Wrocław's cultural and scientific achievements after World War II. This is a city which was able to rise from the rubble despite painful wartime wounds and quickly became a focal point on the cultural map of Poland, inspiring artists from all over Europe. All this is thanks to the people who were mainly resettled from other regions of Poland, including such important academic centres as Lwow and Wilno.

Today Wrocław is an important scientific and academic centre, a city of many colleges, which were home to numerous scholars, including Hugo Steinhaus, Ludwik Hirszfeld, Wincenty Styś, and Włodzimierz Trzebiatowski. Wrocław was particularly famous for its achievements in drama and music. The city's theatres include Jerzy Grotowski's avant-garde theatre "Teatr Laboratorium", Henryk Tomaszewski's pantomime theatre and the "Kalambur" student theatre. Since the 1960s, its music festivals, many of which are still organized today, such as the "Wratislavia Cantans" festival of oratorio and cantata music and the "Jazz on the Odra" festival, have become a showcase for the city.

Wrocław is also known for its achievements in cinema, primarily associated with the Feature Film Studio. Today the city proudly hosts the New Horizons film festival. Wrocław has been preparing for the celebrations of the European Capital of Culture for several years. The artistic activities, exhibitions and cultural events will cover all the most important fields of art. This includes both classic art forms, such as theatre, opera, music, literature, architecture, as well as modern art – film, performance, and visual arts. For the purpose of the celebrations, many new buildings have been erected in the city, including the impressive complex of the National Forum of Music.

During this special year, Wrocław will also host the ceremony of the European Film Awards. The city will also enjoy the title of the World Book Capital. The gold coin features the architectural motif of the stairs of the National Forum of Music in Wrocław. On the obverse, an image of the face of an ancient sculpture – a symbol of the ancient roots of European culture – was incorporated into this motif. The silver coin also features the architectural motif of the stairs of the National Forum of Music in Wroclaw. On the reverse it is accompanied by the figure of an artist – a performer or a dancer. The figure points to the building in a dance gesture, encouraging us to visit. His costume is decorated with motifs from the European Capital of Culture graphic identification system. The graphic symbol of the European Capital of Culture Wrocław 2016 is featured above. Info: Łukasz Koniarek PhD.

Moneta z warszawskiej mennicy najpiękniejsza na świecie ...
www.mennica.com.pl

W warszawskich zakładach Mennicy Polskiej wyprodukowano najpiękniejszą monetę na świecie: ma kształt kuli, wykonana jest ze srebra, przedstawia kulę ziemską, na której zaznaczono tzw. siedem nowych cudów świata. Kulistej monety dotąd nie wybiła jeszcze żadna mennica na świecie.

Na pierwszy rzut oka trudno zgadnąć, że misternie wykonana srebrna kulka jest monetą. Ma 34 milimetry średnicy, wykonana jest ze srebra najwyższej próby (Ag 999). Mennica Polska wykonała ją na zamówienie Niue, terytorium stowarzyszonego Nowej Zelandii. Ma nominał siedmiu dolarów nowozelandzkich (niespełna 20 zł), ale oczywiście nie jest monetą obiegową, tylko kolekcjonerską. Na kuli precyzyjnie odwzorowano odręczny szkic XVII-wiecznej mapy świata, stworzonej przez holenderskiego kartografa i wydawcę Willema Janszoona Blaeu. Kula została ozdobiona kryształkami firmy Swarovski, które wskazują miejsca, gdzie znajduje się siedem nowych cudów świata (wyłoniono je w konkursie w 2011 r;, zostały nimi: Wielki Mur Chiński, Petra, posąg Chrystusa Odkupiciela, Machu Picchu, Chichen Itza, Koloseum oraz Taj Mahal).

W Warszawie wybito najpiękniejszą monetę na świecie ... Monety w kształcie kuli nie udało się dotąd wybić żadnemu zakładowi menniczemu na świecie. Mennica Polska (to sprywatyzowana firma kontrolowana przez milionera Zbigniewa Jakubasa) zrobiła to jako pierwsza. Kula została wykonana w ub. roku w zakładach zbiegu ulic Grzybowskiej i Żelaznej na warszawskiej Woli. - Tworząc monetę w kształcie kuli, zastosowaliśmy najbardziej innowacyjne technologie mennicze. Jej idealny kształt zapewniły specjalne zaprojektowane narzędzia składające się z sześciu elementów wyposażonych w stemple odwzorowujące wizerunek mapy na krążkach i formujące półfabrykat w kształcie kuli. Nagrody w aż trzech kategoriach konkursowych w Bangkoku są kolejnym potwierdzeniem, że oferowane przez nas technologie oraz odważne, kreatywne koncepcje stawiają nas w gronie najlepszych mennic na świecie - zakomunikował w poniedziałek Grzegorz Zambrzycki, prezes Mennicy Polskiej SA, chwaląc się, że moneta sferyczna została obsypana nagrodami podczas zakończonego w weekend międzynarodowego konkursu numizmatycznego organizowanego w trakcie Konferencji Dyrektorów Mennic w Bangkoku.

Srebrna kula została uznana za najbardziej zaawansowaną technologicznie monetę na świecie. Mennica Polska otrzymała również I miejsce w kategorii wybór marketingu dla opakowania do monety "Siedem nowych cudów świata". Nagrodzone etui w swojej formie przypomina walizkę podróżną. Zewnętrzna strona jego pokrywy została ozdobiona wizerunkami siedmiu nowych cudów świata oraz symbolem róży wiatrów, do których tło stanowi piękna mapa autorstwa Willema Janszoona Blaeu. Ponadto III miejsce w kategorii opakowanie zachęcające do kolekcjonowania otrzymało pudełko do serii monet Skarbca Mennicy Polskiej "Najpiękniejsze galaktyki". Eleganckie czarne etui ozdobione zostało nadrukiem cyfrowym pierwszej monety z serii. Wnętrze pudełka, wykonane z czarnego materiału, zawiera wgłębienia na 9 monet z kolekcji, wyemitowanych w miesięcznych odstępach.

Mennicę zburzono mimo nagród ... Ciekawostką jest, że zakład produkujący tak zaawansowane technologicznie monety już nie istnieje. Kilka tygodni temu zakończyła się rozbiórka zakładu Mennicy Polskiej na Woli. Choć był to stosunkowo nowy budynek, oddany do użytku w 1994 r. (w uroczystości brali udział liczni oficjele - m.in. Hanna Gronkiewicz-Waltz, która wówczas była prezesem Narodowego Banku Polskiego, oraz ówczesny prezydent Lech Wałęsa, który zaś nacisnął guzik uruchamiający maszynę bijącą monety), mennica postanowiła go zburzyć, gdyż w ciągu ostatnich dwóch dekad centrum Warszawy mocno przesunęło się na Wolę, m.in. dzięki budowie drugiej linii metra. Grunt na Woli stał się drogi, nie opłacało się utrzymywać tu zakładu produkcyjnego. Na miejscu zburzonego gmachu deweloperska spółka córka mennicy zbuduje apartamentowiec. Będą to dwa budynki zaprojektowane przez pracownię BBGK Architekci: czternastopiętrowy od Żelaznej i dwunastopiętrowy - od Grzybowskiej. Ten drugi będzie mieć prostopadłe, niższe, ośmiopiętrowe skrzydło ciągnące się w głąb działki. Będzie w nich około 250 mieszkań, mają być gotowe jesienią 2017 r. Ceny - słone. Na niższych kondygnacjach wahają się od 11 do 15 tys. zł, a na najwyższych dwóch kondygnacjach, gdzie zaplanowano dwupoziomowe penthouse'y o powierzchni dochodzącej do 231 m kw., ceny osiągają 23 tys. zł za m kw. Mennica jednak nadal produkuje w Warszawie monety. Zakład przeniosła jednak dalej na obrzeża stolicy, w rejonie Annopola na Żeraniu.

 

The Mint of Poland presents the most technologically advanced coin in the world...
www.mennica.com.pl

The Mint of Poland has won three prestigious awards in the 29th international numismatic competition organized during the Mint Directors Conference in Bangkok... 9 May 2016. Products presented by the Mint of Poland won 1st award in two categories – "The Most Technologically Advanced Coin" and the "Marketers' Choice". What is more, the Company took the 3rd place in the category "Best Package to Encourage Collecting".

The title of the most technologically advanced coin was bestowed on the "Seven New Wonders of the World". This $7-face-value commemorative coin issued by Niue was struck in pure silver. It has a diameter of 34.00 mm. Its design is based on the beautiful hand-drawn XVII-century map created by the eminent Dutch cartographer Willem Janszoon Blaeu, author of the first world atlas. This ravishing masterpiece of monetary art combines past and present in its extraordinary design and shape – the Seven New Wonders of the World are marked on the historical map with SWAROVSKI ELEMENTS crystals.

– In order to create a spherical coin we have implemented the most innovative minting technologies. The impeccable shape of the collectible was formed with a specially designed 6-element die which additionally transferred the images onto its surface. Awards we have won in three nominations in Bangkok confirm that the technologies we use and the creative concepts we develop place us among the best mints in the world – said Grzegorz Zambrzycki, President of the Management Board and Managing Director of the Mint of Poland.

In addition to this, the Mint of Poland took the 1st place in the "Marketers' Choice" category for the packaging housing the "Seven New Wonders of the Worlds" coin. In its form and shape, the display case resembles a travel suitcase. The surface of the lid is additionally adorned with the images of the Seven New Wonders of the World, a wind rose and a beautiful hand-drawn XVII-century map created by Willem Janszoon Blaeu. From the inside, the lid of the display case is lined with a glossy fabric and fit with an elastic band supporting the certificate of authenticity. The inner part of the display case is decorated with a reproduction of the map bearing the names and images of the Seven New Wonders of the World (Great Wall of China, Petra, Statue of Christ the Redeemer, Machu Picchu, Chichen Itza, Colosseum, Taj Mahal).

The 3rd place in the category "Best Package to Encourage Collecting" was taken by the etui housing the numismatic series "The Most Beautiful Galaxies" developed by the Treasury of the Mint of Poland (Skarbiec Mennicy Polskiej). This thoroughly black display case might seem modest; however, the depth of the color and elegant design allude to the vast abyss of space. Silver coins issued at monthly intervals sparkle against the etui's dark color like real stars.

The Mint Directors Conference (MDC) is the international organization associating the mints that are allowed to strike circulation coins. The conference is organized every two years. It provides the representatives of central banks, mints and suppliers from over the world with the opportunity to meet and discuss the industry-related issues. The overarching objectives of the MDC is the exchange of the monetary-related information and the cooperation in the field of existing production possibilities and new forms of payment. This year's conference was held in Thailand with the watchword "Change, Challenge, Opportunity". The Mint of Poland contributed to the substantive part of the event sharing its expertise during the "R&D for Process Improvement" session. The presentation was held by Mr. Siemowit Kalukiewicz, the Chief Executive Officer of the Mint of Poland.

CONFEDERATION 1867 – 1927... On Canadian Stamps ...
www.collectionscanada.gc.ca/postal-archives/080608_e.html
www.canadapost.ca 

The Fathers of Confederation ... Denomination: 2¢; Date of Issue: 29 June 1927;
Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited /333 757 000;
Perforation: 12; Creator(s): Designed by Herman Herbert Schwartz;
Based on a painting by Robert Harris; Picture engraved by Edwin H. Gunn
Original Artwork: Robert Harris, "The Fathers of Confederation",1883-1884.

Historical Notice: During the summer of 1927, the celebration of the Diamond Jubilee of Confederation was fittingly carried out. A committee appointed by the government in connection with the celebrations suggested a special issue of postage stamps to commemorate the occasion. The subjects of these commemorative stamps centred around the statesmen and the events they commemorated. The stamps were bilingual with the words "Postes" and "Post." "The Fathers of Confederation," from a photograph of an original oil- painting by Robert Harris, C.M.G. This subject was also used for the 3- cent brown of the Confederation Issue of 1917. Additional portions of the original painting adding eight delegates to the group are shown in this stamp. The figure of Sir John A. Macdonald stands in the centre, and is his second appearance on Canadian postage stamp issues of 1927.

Centre Block of the Parliament Buildings ... Denomination: 3¢; Date of Issue: 29 June 1927;
Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited /15 431 000;
Perforation: 12; Creator(s): Picture engraved by Harold Osborn;
Designed by Herman Herbert Schwartz

Historical Notice: During the summer of 1927, the celebration of the Diamond Jubilee of Confederation was fittingly carried out. A committee appointed by the government in connection with the celebrations suggested a special issue of postage stamps to commemorate the occasion. The subjects of these commemorative stamps centred around the statesmen and the events they commemorated. The stamps were bilingual with the words "Postes" and "Post." The Parliament Buildings at Ottawa. The Centre Block of the Federal Parliament Buildings, situated on Parliament Hill, overlooks the Ottawa River. The building contains the House of Commons, the Senate, and parliamentary offices. The Peace Tower, dominating the building, contains the impressive Memorial Chamber which commemorates Canada's dead in two World Wars. At the rear of the building is the Parliamentary Library.

Map of Canada ... Denomination: 12¢; Date of Issue: 29 June 1927;
Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited /7 492 000;
Perforation: 12; Creator(s): Designed by Herman Herbert Schwartz;
Picture engraved by Edwin H. Gunn

Historical Notice: During the summer of 1927, the celebration of the Diamond Jubilee of Confederation was fittingly carried out. A committee appointed by the government in connection with the celebrations suggested a special issue of postage stamps to commemorate the occasion. The subjects of these commemorative stamps centred around the statesmen and the events they commemorated. The stamps were bilingual with the words "Postes" and "Post." Map of Canada, showing the political boundaries in 1867 and 1927. The Dominion of Canada formed in 1867 by the confederation of Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, and Ontario, is shown against a lighter background map of Canada of 1927. The map gives an idea of the vast enlargement of territory extending from the Atlantic to the Pacific.(8)

 

Birds of Canada
www.canadapost.ca

Celebrate the beauty and diversity of the official birds of five Canadian provinces and territories with this attractive Souvenir Sheet. These elegant stamps are the first in a three-year series celebrating Canadian birds. Clockwise from upper left, the five featured birds are the Rock Ptarmigan (Nunavut), the Great Horned Owl (Alberta), the Atlantic Puffin (Newfoundland and Labrador), the Sharp-tailed Grouse (Saskatchewan) and the Common Raven (Yukon). Part of each bird's wings and/or body extends beyond the border of each stamp, creating a sense of movement.

Issue date: July 12, 2016; Stamp designer: Kosta Tsetsekas, John Belisle (Signals);
Quantity produced: 130,000; Dimensions: 114 mm x 92 mm.

Each stamp includes the Latin name of the featured bird and the postal abbreviation of its province or territory. The Latin, English and French names are listed in the lower left corner of the Souvenir Sheet. Also included is the Inuktut name for rock ptarmigan, aqiggiq, in honour of the bird's important role in the life of Nunavut's indigenous people. The pictorial cancellation is a stylized bird designed to look like a maple leaf, while the cancel location is Witless Bay, Newfoundland and Labrador. The town, south of St. John's, is the site of a renowned ecological reserve that is home to huge numbers of birds, including North America's largest colony of Atlantic puffins.

Issue date: July 12, 2016; Stamp designer: Kosta Tsetsekas, John Belisle (Signals);
Cancel location: Witless Bay NL; Quantity produced: 11,000;
Dimensions: 191 mm x 113 mm.

 

2016 ... Limited Edition Proof Silver Dollar - Celebrating Canadian Athletes
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

A unique Rio 2016 keepsake limited to only 10,000 coins. As the world turns its attention to Brazil for the Rio 2016 Olympic and Paralympic Games, you can celebrate Canada's athletes with this unique and historic proof silver dollar. It's inspired by the loonie that was embedded in the ice during the 2002 Olympic Winter Games. That year, Canada's men's and women's hockey teams both went on to win gold—and the "lucky loonie" legend was born, bringing its special magic to the Canadian athletes ever since. Wrap one up as a gift for your favourite Olympic fan!

Face Value: 1 Dollar ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 10,000;
Weight: 23.17 g; Diameter: 36.07 mm; Finish: Proof with colour;
Edge: Serrated; Artist: Three Degrees Creative Group.

 

2016 ... $10 Pure Silver Coin - Star TrekTM : Captain Kirk
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

FIRST of four coins featuring some of the most beloved Star Trek characters, paired with unforgettable Trek technology that has inspired real-life innovation. Captain Kirk's birthdate of March 22 is the same as the actor who portrays him: William Shatner was born on March 22, 1931 in Montréal, Quebec. The design is an outstanding testament to the craftsmanship of the Royal Canadian Mint! Contrasting finishes enhance the intricate engraving, while vibrant selective colour captures the likeness of each character. Your coin is encapsulated and enclosed in a stunning custom box! Durable yet lightweight, the colourful packaging boasts a contemporary design and features an illustrated portrait of Captain Kirk alongside the Star Trek 50th anniversary logo.

Face Value: 10 Dollars ...  Mintage: 12,500; Weight: 15.87 g;
Diameter: 34 mm; Finish: Proof with colour; Edge: Serrated.

 

www.gtapa.org

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.


2011 Troyak Club - Bulletin # 167 August - Sierpień 2016. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates