Bulletin # 166 July - Lipiec 2016

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The JULY 2016 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       or      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

HAPPY CANADA'S 149th BIRTHDAY !
BONNE FÊTE DU CANADA !

 

The National Flag of Canada
www.canada.ca 

Adopted: By resolution of parliament on December 15, 1964 (House of Commons) and
December 17, 1964 (Senate); proclaimed by Her Majesty Queen Elizabeth II,
Queen of Canada, to take effect on February 15, 1965 – the day the maple leaf flag
was first raised over Parliament Hill.

Description: The flag is red and white, the official colours of Canada as appointed
by King George V in 1921, with a stylized 11-point red leaf in its centre.

Proportions: two by length and one by width.

Canadian Flag History: The St. George's Cross, an English flag of the 15th century,
was carried by John Cabot and flown over Canada when he reached the east coast in 1497.
Thirty-seven years later, Jacques Cartier planted the fleur-de-lis on Canadian soil
when he landed here and claimed the land for the King of France. The fleur-de-lis was flown
until the early 1760s, when Canada was ceded to the United Kingdom. Although first flown
over Canada in 1621, the Royal Union Flag (with the Crosses of St. Edward
and St. Andrew) replaced the fleur-de-lis after 1759. Following the Act of Union (1801),
the Cross of St. Patrick was added to the flag that we now know more commonly as the
Union Jack. The Red Ensign was created in 1707 as the flag of the British Merchant Marine.
A form of the Red Ensign, with quartered arms of Canadian provinces
(later the shield of the Royal Arms of Canada), gave rise to the Canadian Red Ensign,
various forms of which were flown from approximately 1870 to 1965.
The red and white maple leaf flag replaced it on February 15, 1965.

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca 

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca

 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

July & August 2015 – Summer break ... Letnie wakacje ...

 

25th September 2016; 30th October 2016;
13th November 2016 @ 9:00 a.m. to 4:00 p.m. ... Fall Show
27th November 2016

 

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Zapraszamy.

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016
World Youth Day Kraków 2016
www.poczta-polska.pl 

 

W dniu 10 maja br. zostały wprowadzone do obiegu znaczki pocztowe o wartości 2,50 zł i 6,00 zł, emisji "Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016". Znaczki o nominale 2,50 zł wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym w dwóch formach wydawniczych: - jako arkusz 50 znaczkowy, w nakładzie 1 400 000 szt.; - jako arkusz 4 znaczkowy w nakładzie 400 000 szt. Format znaczków o nominale 2,50: 43 x 31,25 mm. Znaczek o nominale 6,00 zł wydrukowano w formie bloku numerowanego, techniką stalorytniczą i rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w nakładzie 600 000 szt. Format znaczka 54 x 40,5 mm, format bloku: 104 x 77 mm. Ponadto został wydany również czarnodruk w nakładzie 40 000 szt. oraz 2 koperty FDC. Autor projektu: Agnieszka Sancewicz.

 

World Youth Day Kraków 2016 ... denomination: 2,50 PLN, 6,00 PLN; number of stamps in set: 2; print run: 1.400.000 - 2,50 PLN in sheets of 50, 400.000 - 2,50 PLN in sheets of 4 , 600.000 blocks - 6,00 PLN , 40.000 – blackprints; printing technique: photogravure stamps for 2,50 and photogravure, steel engraving for blocks; stamp size: 2,50 zł - 43 x 31,25 mm, 6 zł - 54 x 40,5 mm, block 104 x 77 mm; circulation date: 10th May 2015; number of FDC: 2; author: Agnieszka Sancewicz.

 

Kwiaty i owoce
Flowers and fruits
www.poczta-polska.pl 

Wartość: 10 zł ... autorka projektu: Marzanna Dąbrowska; liczba znaczków: 1;
nakład: wielomilionowy, powtarzalny; technika druku: rotograwiurowa;
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm; arkusz sprzedażny: 100 znaczków;
papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 22 kwietnia 2016 r.

 

Flowers and fruits ... denomination: 10,00 PLN; number of stamps in set: 1;
print run: multimillion; printing techniques: photogravure; paper: fluorescent;
stamp size: 31,25 x 25,5 mm; 100 stamps in sheet; circulation date: 20th April 2016;
number of FDC: 1; author: Marzanna Dąbrowska.

 

XII Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn EHF EURO 2016 Polska
XII ... EHF European Men's Handball Championship Poland 2016
www.poczta-polska.pl 

   

Autorka projektów znaczków: Agata Tobolczyk; liczba znaczków: 2; wartość: 2,35 zł i 5 zł;
nakład: po 300.000 sztuk każdego; technika druku: offsetowa; format znaczka: koło o średnicy 40 mm;
arkusz sprzedażny – 6 znaczków; papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 15 stycznia 2016 r.

 

A stamp printed using offset, on fluorescent paper. Size of the stamp: diameter 40 mm;
circulation of 300 000 pcs.; Sales sheet contains 6 pcs. of stamps.

200. Rocznica utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.

25 lutego 2016 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety „200. rocznica utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego", złotą o nominale 200 zł oraz Na rewersie monety złotej centralne miejsce zajmuje godło Uniwersytetu Warszawskiego nad fragmentem ozdobnej bramy głównej uczelni przy Krakowskim Przedmieściu, po lewej stronie umieszczony jest element budynku wydziałów Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej przy ul. Dobrej.

Na awersie znajduje się górna część otwartej bramy głównej uczelni, z umieszczonymi w jej niszach figurami Uranii i Ateny. Rewers monety srebrnej przedstawia wejście do hallu katalogowego Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej. Po prawej stronie znajduje się otwarta księga wieńcząca wejście do gmachu z łacińską sentencją HINC OMNIA, po lewej – godło Uniwersytetu. Na awersie widnieje logotyp obchodów dwusetlecia Uniwersytetu wraz z przewodnim hasłem jubileuszu: „Dwa stulecia / Dobry początek".

 

Nominał 10 zł ... metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany; średnica: 32,00 mm;
masa: 14,14 g; brzeg (bok): gładki; nakład: do 20 000 szt.
Projektant monety: Dominika Karpińska-Kopiec; Emitent: NBP;
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

 

Nominał 200 zł ... metal: Au 900/1000; stempel: lustrzany; średnica: 27,00 mm;
masa: 15,50 g; brzeg (bok): gładki; nakład: do 2000 szt.;
Projektant monety: Dominika Karpińska-Kopiec; Emitent: NBP.

Uniwersytet Warszawski obchodzi w 2016 r. jubileusz 200-lecia. Utworzony 19 listopada 1816 r. aktem erekcyjnym cara Rosji i króla Polski, Aleksandra I, rozpoczął swoją działalność w 1818 r., pod nazwą Królewski Warszawski Uniwersytet. Kierowała nim Rada Ogólna, na której czele stał Stanisław Staszic. Godłem uczelni był orzeł biały w koronie, z rozwiniętymi skrzydłami, trzymający w szponach gałązkę wawrzynu i palmy, otoczony pięcioma gwiazdami, których liczba odpowiadała liczbie utworzonych wydziałów: Prawa, Lekarskiego, Filozoficznego, Teologicznego oraz Nauk i Sztuk Pięknych. Po upadku powstania listopadowego uczelnię zamknięto, a cenne zbiory wywieziono do Petersburga. Dzięki staraniom Aleksandra Wielkopolskiego w 1862 r. uniwersytet reaktywowano pod nazwą Szkoły Głównej, która funkcjonowała jedynie do 1869 r. W jej miejsce powstał Uniwersytet Cesarski, z wykładowym językiem rosyjskim, od 1905 r. powszechnie bojkotowany przez Polaków.

W 1915 r. reaktywowano polskojęzyczny Uniwersytet Warszawski, a studia po raz pierwszy mogły podjąć kobiety. W międzywojniu UW stał się największą polską uczelnią z ponad 250 nauczycielami akademickimi i 10 000 studentów. Wkrótce po zajęciu stolicy przez Niemców w 1939 r. uczelnia została zamknięta. W czasie okupacji działał uniwersytet podziemny, w którego zajęciach w 1944 r. brało udział niemal 300 pracowników i ponad 3000 studentów. Podczas powstania warszawskiego teren Uniwersytetu był miejscem walk powstańców ze zgrupowania „Krybar"; po upadku powstania, w którym poległo wielu pracowników i studentów UW, budynki, wyposażenie i zbiory zostały w większości zniszczone. Uniwersytet wznowił działalność w 1945 r. Ważnym wydarzeniem w jego powojennej historii, znanym szerzej jako Marzec 1968, były strajki i manifestacje studentów nastawionych krytycznie do ustroju, które zostały stłumione przez milicję.

W rezultacie uczelnia straciła wielu cennych pracowników i studentów zmuszonych przez władze PRL do emigracji. UW i jego absolwenci w istotny sposób przyczynili się do odzyskania przez Polskę wolności i niepodległości po 1989 r. Na Uniwersytecie studiowało 5 późniejszych noblistów. Obecnie na uczelni kształci się ponad 48 000 studentów i doktorantów oraz pracuje 3500 pracowników naukowych, którzy realizują największą liczbę grantów badawczych w Polsce. Uczelnia prowadzi badania we wszystkich dyscyplinach nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych. Informacja: Prof. dr hab. Aleksander Bursche.

 

200th Anniversary of the Establishment of the University of Warsaw
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system.

Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 25 February 2016, Narodowy Bank Polski is putting into circulation coins "200th Anniversary of the Foundation of the University of Warsaw"; a gold coin with a face value of 200 zł and a silver coin with a face value of 10 zł. The reverse of the gold coin features the emblem of the University of Warsaw in the centre, placed above an image of a fragment of the decorative main gate of the University at Krakowskie Przedmieście street. On the left, an image of an element of the building hosting the faculties of Modern Languages and Applied Linguistics at Dobra street.

The obverse shows an image of the top part of the open main gate of the University, with representations of the figures of Urania and Athena placed in its niches. The reverse of the silver coin depicts the entrance to the catalogue hall of the University Library at Dobra Street. On the right, an image of the open book crowning the entrance to the building, with the Latin sentence: HINC OMNIA, on the left – the University emblem. The obverse shows the logo of the celebrations of the 200th Anniversary of the University with the slogan of the jubilee: "Dwa stulecia / Dobry początek" [Two centuries / A good beginning].

 

Face value 10 zł ... Metal: Ag 925/1000; Finish: proof; Diameter: 32.00 mm;
Weight: 14.14 g; Edge: plain; Mintage: up to 20,000 pcs;
Coin designer: Dominika Karpińska-Kopiec; Issuer: NBP;
The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

  

Face value 200 zł ... Metal: Au 900/1000; Finish: proof; Diameter: 27.00 mm;
Weight: 15.50 g; Edge: plain; Mintage: up to 2000 pcs;
Coin designer: Dominika Karpińska-Kopiec; Issuer: NBP.

In 2016, the University of Warsaw celebrates its 200th anniversary. Established by the foundation act of Alexander I, Tsar of Russia and King of Poland, on 19th November 1816, it was launched in 1818 as the Royal University of Warsaw. It was led by the General Council headed by Stanisław Staszic. The emblem of the University was a white eagle with a crown, with its wings spread, holding laurel and palm branches in its talons, and surrounded by five stars representing the five faculties: Law, Medicine, Philosophy, Theology, and Sciences and Fine Arts.

After the defeat of the November Uprising, the University was closed and valuable collections were taken to St. Petersburg. Owing to the efforts of Aleksander Wielkopolski, in 1862 the University was reactivated under the name of the Main School which functioned only until 1869. It was replaced by the Russian-language Imperial University of Warsaw. From 1905, it was widely boycotted by the Poles. In 1915, the Polish language University of Warsaw was reactivated and for the first time women were admitted to study at the University. In the interwar period, the University became the largest Polish academy with more than 250 academic teachers and 10,000 students.

In 1939, soon after the Nazi troops had seized the capital, the University was closed. A secret university developed under the occupation, in which over 3000 students and 300 academic staff participated in 1944. During the Warsaw Uprising, the University site became an arena of battles by the "Krybar" group of insurgents. After the defeat of the uprising, in which many employees and students of the University of Warsaw were killed, the majority of buildings, equipment and collections were destroyed. The University resumed its operations in 1945. Important events in its post-war history were strikes and demonstrations of students expressing their criticism towards the political system, widely known as March '68, which were put down by the militia. As a result of these events, the University lost a large number of valuable employees and students forced by the Polish Communist Authoritiesto leave the country. The University of Warsaw and its graduates significantly contributed to Poland's freedom and independence regained after 1989. Five Nobel Prize winners were alumni of the University. Currently, the University educates more than 48,000 students and doctoral students, and employs 3,500 academics who carry out the largest number of research grants in Poland. The University conducts research in all fields of science: human sciences, social sciences, exact sciences and natural sciences. Info: Aleksander Bursche.

New stamp marks centennial of women's suffrage in Canada
www.canadapost.ca

OTTAWA – 08 March 2016 ... Canada Post issued a new stamp that pays tribute to the women who fought and won the right to vote 100 years ago in this country. While the suffrage movement began to form nearly four decades earlier, the struggle to secure the vote did not significantly advance until the First World War, when women worked in hospitals, factories and offices, and often raised families alone, spurring demands for equality. In 1916, women in Manitoba, Saskatchewan and Alberta became the first in Canada to win the right to cast provincial ballots. Designed by Winnipeg-based Tétro, the commemorative stamp is illustrated in the black and gold colours that symbolized the North American movement and incorporates the Venus symbol of femininity as the letters "O" and "T" in the word Vote. Vertical text in English and French at the right highlights the women's suffrage theme and indicates the dates of its centennial.

 

The Official First Day Cover features one of the most important figures of the women's suffrage movement, Nellie McClung. Her portrait is set over an image of the 1915 petition to the Government of Manitoba that helped secure full political rights for women in that province. At the bottom is a black and gold banner reading "Votes for Women," one of several artifacts currently on display in a women's suffrage exhibit at Winnipeg's Manitoba Museum. After Manitoba, Alberta and Saskatchewan, women gained their voting rights in British Columbia and Ontario in 1917, Nova Scotia in 1918, New Brunswick and Yukon in 1919, Prince Edward Island in 1922, Newfoundland in 1925 (before it became a Canadian province), Quebec in 1940 and the Northwest Territories in 1951. However, it wasn't until 1960 when all Canadians, including Inuit and First Nations, were eligible to vote regardless of race or ethnicity.

 

About the Stamp ... The stamp measures 26 mm x 32 mm and is available in a booklet of 10 stamps. The Official First Day Cover bears the cancellation site of Winnipeg (Manitoba). Designed by Tétro, the stamp was printed by Lowe-Martin.

 

SIR WILFRID LAURIER (1841 – 1919) ... On Canadian Stamps ...
www.collectionscanada.gc.ca/postal-archives/080608_e.html
www.canadapost.ca 

Laurier ... Denomination: 5¢; Date of Issue: 29 June 1927; Series: Confederation, 1867-1927;
Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited / 26 627 000; Perforation: 12;
Creator(s): Designed by Herman Herbert Schwartz; Portrait engraved by Edwin H. Gunn.

Historical Notice: During the summer of 1927, the celebration of the Diamond Jubilee of Confederation was fittingly carried out. A committee appointed by the government in connection with the celebrations suggested a special issue of postage stamps to commemorate the occasion. The subjects of these commemorative stamps centred around the statesmen and the events they commemorated. The stamps were bilingual with the words "Postes" and "Post." Portrait of Sir Wilfrid Laurier. Sir Wilfrid Laurier was born in 1841, in the village of St. Lin, Quebec. He entered the federal Parliament in 1874, and in 1877 became a member of the Dominion cabinet and prime minister in 1896. In 1897 Queen Victoria knighted him while he was attending the ceremonies in connection with the Diamond Jubilee of her accession to the throne. He died during the winter of 1919, and was buried in Notre Dame Cemetery, Ottawa.

Sir Wilfrid Laurier (1841 – 1919) ... Sir Wilfrid Laurier, Prime Minister for fifteen years (1896 – 1911), was Canada's first French Canadian Prime Minister after Confederation. During his tenure in office, and as leader of the Liberal party, he worked to unify French and English elements into a new Canadianism. The Laurier years, a time of economic growth and great prosperity, started Canada on the road to dominion status within the British Empire.

Early in his career, Laurier set forth the Canadian position. At the Imperial Conference of 1897 he asked for and received freedom from British commercial treaties. During his ministry he continued to demand greater autonomy from Great Britain, mainly in the area of defence. Although the Liberals were defeated in the general election of 1911, the great statesman led his party until 1919, when he died. His death was mourned by all Canadians of every background and belief. (7)

 

2016 ... $25 Pure Silver Piedfort - The Coat of Arms of Canada
www.canadapost.ca    www.mint.ca

Proclaimed by King George V on November 21, 1921, the Coat of Arms of Canada stands as a powerful national emblem that speaks of Canada's history and the proud heritage Canadians collectively share. The Royal Canadian Mint celebrates this symbol of Canada with this magnificent pure silver piedfort. Piedforts are thicker than normal and often contain double the amount of pure silver. Stunning details! This numismatic replica of the Coat of Arms of Canada offers a faithful reproduction of this country's heraldic symbol—even the tiniest detail has been recreated through meticulous engraving! Uniqueness of a piedfort makes this a wonderful addition to any collection or a valued gift that will surely become a treasured keepsake.

Face Value: 25 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 6,000;
Weight: 31.39 g; Diameter: 34 mm; Finish: Proof; Edge: Serrated;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

2016 ... $20 Pure Silver Coin - Geometry in Art: The Loon
www.canadapost.ca 

This eye-catching five-coin series utilizes this art style to present a contemporary and highly artistic interpretation of Canada's most famous icons, including one of its most beloved bird species: the common loon (Gavia immer). Cutting-edge techniques for a dimensional design: Exceptional engraving, relief and the application of different finishing techniques add distinctiveness to the polygon shapes that form the stylized image, resulting in a stunning composition that showcases the Royal Canadian Mint's exceptional level of craftsmanship and innovative artistic vision!

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 7,500;
Weight: 31.83 g; Diameter: 40 mm; Finish: Proof with colour; Edge: Serrated;
Artist: Calder Moore; Packaging: Maroon clamshell with graphic beauty box.

 

2016 ... $200 Pure Gold Coin -
Great Canadian Explorers Series: Pierre Gaultier de La Vérendrye
www.canadapost.ca

From 1732 to 1743, Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye (1685-1749) brought the era of exploration beyond the Great Lakes region, allowing New France to expand its western frontier—and its fur trade—to present-day Manitoba. While the exploration of the Saskatchewan and Assiniboine Rivers went largely unheralded in his time, La Vérendrye has since emerged as a figure who embodies the voyageur spirit, and is truly one of the great explorers in Canadian history. Fifth coin in the continuing Great Canadian Explorers series, which commemorates the more than 400 years of exploration that have shaped the history of Canada as we know it today. Impeccably engraved with great attention paid to historical accuracy and details—the result is a powerful portrait of French-Canadian explorer Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye on his journey into the Canadian West. Multiple finishes and textures enhance the details that provide a more natural look and feel to La Vérendrye, the First Nations guide, and the outdoor setting as the expedition prepares to press westward on their continuing journey.

Face Value: 200 Dollars ... Composition: 99.99% pure gold; Mintage: 1,000;
Weight: 15.43 g; Diameter: 29 mm; Finish: Proof; Edge: Serrated;
Artist: Glen Green; Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

2016 ... $100 Gold Coin -
Centennial of the Parliament Buildings Fire and the Preservation of the Library of Parliament
www.canadapost.ca         www.mint.ca 

On the night of February 3, 1916, tragedy struck at the heart of a young nation when the Centre Block of Canada's stately Parliament Buildings was suddenly engulfed in flames. By morning, the still-smouldering outer walls were all that remained of the original landmark—save for the magnificent Library of Parliament, whose unlikely preservation became an inspiring national symbol of resilience in the face of adversity. Powerful snapshot of a national tragedy: Captures some of the heroic efforts to combat the raging, fast-moving blaze and prevent it from spreading to the Library on that fateful winter night.

Face Value: $100 Dollars ... Composition: 14-Karat gold; Mintage: 1,500;
Weight: 12 g; Diameter: 27 mm; Finish: Proof; Edge: Serrated;
Artist: Tony Bianco; Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

www.gtapa.org 

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.

 


2011 Troyak Club - Bulletin # 166 July - Lipiec 2016. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates