Bulletin # 164 May - Maj 2016

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The MAY 2016 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca 

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

29th May 2016 @ 4:30 p.m.

26th June 2016

July & August 2016 – Summer break ... Letnie wakacje ...

25th September 2016;    30th October 2016;

13th November 2016 @ 9:00 a.m. to 4:00 p.m. ... Fall Show

27th November 2016

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zapraszamy.

 

1050. rocznica Chrztu Polski
1050. anniversary of Christianisation of Poland
www.poczta-polska.pl

1050. rocznica Chrztu Polski ... Autor projektu znaczka: Karol Tabaka; autor rytu: Przemysław Krajewski;
liczba znaczków: 1 w bloku; wartości: 6 zł; nakład: 300.000 sztuk bloków; nakład czarnodruku: 30.000 szt.;
techniki druku: stalorytnicza i rotograwiurowa; format znaczka: 31,25 x 43 mm;
format bloku: 70 x 90 mm; papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 30 marca 2016 r.

1050. Anniversary of Christianisation of Poland ... denomination: 6,00 PLN; print run: 300.000 pcs. ,
blackprint - 30.000 pcs; printing techniques: photogravure and steel engraving; paper: fluorescent;
stamp size: 31,25 x 43 mm; block size: 90 x 70 mm; circulation date: 30th March 2016;
number of FDC: 1; authors: Karol Tabaka , Przemysław Krajewski.

 

Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie
www.jp2muzeum.pl      www.jasnagora.pl  

O powstaniu Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II ... Nasze Muzeum powstało dzięki wielkiej pasji i niespożytej energii Prezesa firmy President Electronics Poland – Krzysztofa Witkowskiego, wspieranego w swoim działaniu przez współwłaścicieli firmy Groupe President Electronics z Francji. Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II jest votum ofiarowanym Królowej Polski w podziękowaniu za dar zdrowia po przebytym udarze szefa firmy i hołdem złożonym najwybitniejszemu z Polaków - Karolowi Wojtyle - Papieżowi, który z radością przybywał jako pielgrzym do Naszej Jasnogórskiej Pani. Utrwalenie wizerunku Jana Pawła II na monetach i medalach to sposób na uwiecznienie jego wielkiego dokonania w dziele pojednania ludzi na całym świecie oraz przekazania tej spuścizny przyszłym pokoleniom. Powstanie Muzeum w Częstochowie jest symboliczne i nawiązuje do wspaniałej tradycji pielgrzymowania, z jakiej Częstochowa słynie na całym świecie.

Posiadana infrastruktura i sposób ekspozycji ... Muzeum mieści się w nowoczesnym budynku firmy President Electronics Poland, wyposażonym według najwyższych standardów. Usytuowane jest w bezpośredniej bliskości drogi krajowej DK 1. Odległość do oddalonej o 5 km Jasnej Góry pokonamy autem w 10 minut. Ogromny parking jest w stanie pomieścić dziesiątki autokarów i setki pojazdów osobowych. W budynku funkcjonuje kawiarnia, sklep z pamiątkami i numizmatami, inne niezbędne wyposażenie do funkcjonowania tego rodzaju obiektu oraz scena muzyczna z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem. Szczególnie ważną rolę w Muzeum odgrywa sposób ekspozycji zbiorów. Miłe zaskoczenie stanowić będzie zapewne niekonwencjonalne oświetlenie kolekcji składające się z ponad trzydziestu ośmiu tysięcy punktów świetlnych. Do prezentacji eksponatów wykorzystano najnowocześniejsze środki audiowizualne, mające na celu podniesienie atrakcyjności zwiedzania i przybliżenie tego szczególnego rodzaju dzieł sztuki.

Kolekcja bazowa ... Przygotowania do otwarcia Muzeum trwały zaledwie 11 miesięcy - od zrodzenia się pomysłu do jego realizacji. Znawcy tematu rozpoznają wśród prezentowanych monet i medali kolekcję Pana Wojciecha Grabowskiego, który jeszcze do niedawna był jej właścicielem. Pan Wojciech zaprezentował ją w Londynie podczas wizyty Jana Pawła II, a także w roku 2006 na Zamku Królewskim w Warszawie, w pierwszą rocznicę śmierci naszego Papieża. Dyrektor Zamku Królewskiego, prof. Andrzej Rotermund, otwierając wspomnianą wystawę wyraził słowa swego uznania mówiąc – "...jestem głęboko przekonany, że zbiór ten należy do jednych z największych i najlepszych tego typu zbiorów na świecie, liczącym ponad 3.000 egzemplarzy [...]". Prezentowana przez nas kolekcja zawiera ponad 9.000 eksponatów.

Ciekawostki numizmatyczne ... Dużą popularnością, zwłaszcza wśród numizmatyków, cieszą się egzemplarze z błędami menniczymi. Niektóre z nich pojawiają się w obrocie przez nieuwagę, jak na medalu z 2005 r. wydanym w srebrze przez mennicę Stanów Zjednoczonych. Na jego awersie widnieje postać Jana Pawła II, natomiast na rewersie znajduje się napis "Joseph Ratzinger". Inny przykład błędu stanowi medal portugalski, na którym umieszczono błędny napis "TOPUS TUUS".

... W naszych zbiorach odnaleźć można monetę w Ag, gdzie z dwóch stron wybito bazylikę Św. Piotra, a na innej na awersie i rewersie umieszczono profil Jana Pawła II. W naszych zbiorach muzealnych znajdziecie Państwo również tzw. destrukt, w tym wypadku podwójny odcisk, jak również monety jeszcze nieobrobione, czyli z tzw. nadlewkami. Udało nam się także wejść w posiadanie kompletu czterech medali niemieckich w folii z nienaruszoną plombą banku emitenta.

... W muzeum można obejrzeć również bardzo rzadką, praktycznie niespotykaną na rynku numizmatycznym złotą monetę z Haiti o nominale 500 gourdes z 1983 roku. Monety zostały wybite w nakładzie 1000 sztuk. Trzy lata później w wyniku przewrotu wojskowego i związanego z nim chaosu monety zaginęły. Najprawdopodobniej większość monet została przetopiona a reszta rozgrabiona. Moneta jest tak rzadko spotykana, że nawet w katalogu Fishera nie zgadzają się dane dotyczące wagi czy też wielkości nakładu. Nam udało się zdobyć tę niezwykle rzadką monetę, tym samym macie ją Państwo okazję obejrzeć w naszym muzeum.

... Aby umożliwić Państwu dokładne zapoznanie się z eksponatami, w Muzeum wystawione są po dwie sztuki każdej monety lub medalu, co pozwala na jednoczesne zaprezentowanie, zarówno awersu, jak i rewersu. Tak jest w 90% numizmatów. Pozycje, które wybite są w pojedynczym egzemplarzu, mają rewers zaprezentowany na zdjęciu. Twórcy Muzeum zadbali również o to, aby wyeksponować ten element, który bardzo często umyka każdemu oglądającemu monetę, a więc tzw. „rant". Wśród naszych eksponatów spotykać można monety i medale z gładką powłoką rantu, karbowaną, karbowaną przerywaną, jak również pokrytą napisem, tak jak ma to miejsce w przypadku medalu wybitego specjalnie dla Muzeum z okazji jego otwarcia.

... Oprócz monet i medali w muzeum możemy oglądać odznaczenia i ordery, których Ojciec Święty był kawalerem. Między innymi Order Orła Białego - najwyższe polskie odznaczenie państwowe przyznane Papieżowi w 1993 roku, jako pierwszemu Polakowi III RP, przez ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsę. Wręczony natomiast dopiero 22 maja 1995 roku w Skoczowie, gdzie na wzgórzu Kaplicówka Jan Paweł II celebrował mszę dziękczynną za kanonizację księdza Jana Sarkandra dokonaną dzień wcześniej w Ołomuńcu na Morawach .

... Kolejnym ciekawym, a dla wielu niezwykle ważnym odznaczeniem znajdującym się w naszych zbiorach jest Order Uśmiechu. Przyznany Janowi Pawłowi II decyzją Miedzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu w 1981 roku na wniosek niewidomych dzieci z Krakowa i Lasek. Wręczenie tego nietypowego, ale jakże zaszczytnego odznaczenia miało miejsce dopiero 28 marca 1984 roku w Watykanie. Order, który można oglądać w naszym muzeum został nam wypożyczony przez biskupa Antoniego Długosza - od wielu już lat nazywanego "Biskupem od Dzieci", który jest 844. w historii kawalerem Orderu Uśmiechu.

 

Museum of Coins and Medals Commemorating Pope John Paul II in Częstochowa
www.jp2muzeum.pl      www.jasnagora.pl  

About the establishment of the Museum of Coins and Medals Commemorating Pope John Paul II ... Our Museum was founded thank to great enthusiasm and inexhaustible energy of the President of the company President Electronics Poland – Mr Krzysztof Witkowski, supported in his activity by the co-owners of the company Groupe President Electronics from France. The Museum of Coins and Medals Commemorating Pope John Paul II is a votive offering to Holy Mary, Queen of Poland, and has been founded as a token of gratitude by the company President when he has recovered from a stroke and as a tribute to the most famous Pole – Karol Wojtyła, the Pope, who was happy to repeatedly visit Our Lady of Jasna Góra as a pilgrim. Preserving the image of John Paul II on coins and medals is a way of immortalising his great achievement in bringing reconciliation among people all over the world and passing on his legacy to future generations. The foundation of the Museum in Częstochowa has been a symbolic act, associated with the outstanding tradition of pilgrimage which makes the city famous all over the globe.

The infrastructure and manner of exhibition ... The Museum is located in the modern building of the company President Electronics Poland, fitted out to the highest standards. It is situated in a close proximity to the national road DK1. Jasna Góra Monastery, 5 km away from the Museum, can be reached within 10 minutes by car. A huge parking lot can host dozens of coaches and hundreds of passenger cars. In the building there are a café, a souvenir shop which also sells numismatic artifacts, all fittings necessary for the functioning of a museum, as well as a music scene with professional amplification and lighting equipment. An especially important role in the Museum is played by the manner of exhibiting the collection. The unconventional lighting system, composed of over twenty-two thousands of light spots will probably give a pleasant surprise to every visitor. The display of artifacts is aided by state-of-the-art audiovisual equipment in order to make the visit to the Museum more attractive and the contact with the exhibited pieces of art more interesting.

Basic collection ... The preparations for opening the Museum lasted just 11 months, covering the time between the crystallisation of the idea and its realisation. People well acquainted with the subject of numismatics will recognise among the exhibited coins and medals the collection of Mr Wojciech Grabowski who, until recently, has been its owner. Mr Grabowski exhibited the collection during John Paul II's stay in London and also in the Royal Castle in Warsaw in 2006, at the first anniversary of the Pope's death. The manager of the Royal Castle, Professor Andrzej Rotermund, upon opening the above mentioned exhibition, expressed his admiration by saying, "...I am deeply convinced that this collection is among the largest and best collections of this type in the world, as it comprises over 3 thousands items [...]". The collection exhibited by our Museum comprises over 10000 items.

Numismatic curiosities ... Medals and coins with mint-made errors are found very interesting especially among numismatists. Some of these appear in circulation because they have been overlooked, as was the case with the silver medal minted in the United States in 2005. On its obverse we can see the image of John Paul II, while its reverse says "Joseph Ratzinger". Another example of a mint-made error can be found on a Portuguese medal, with a misspelled motto "TOPUS TUUS".

... In our Museum you can find a silver coin with St. Peter's Basilica featured on both its obverse and reverse, and another one, featuring the profile of John Paul II on both sides. In our collections you will also find a so-called "destruct coin" which, in this particular case, is a doubled die, as well as unfinished coins to which no adjustment by filing has been applied. We have also been lucky to acquire a set of four German medals wrapped in a foil with an original seal of the issuer's bank.

... In the museum there is also very rare, almost unprecedented in the numismatic market gold coin with a value of 500 Haitian gourdes from 1983. These coins were minted in 1000 copies. Three years later there was military coup and because of associated with it chaos coins went missing. More likely, most of the coins were melted down and the rest plundered. The coin is so rare that even in the Fisher catalog the data relating to the weight or size of that edition does not match. We managed to get this extremely rare coin, thus you have the opportunity to see it in our museum.

... In order to display both the obverse and the reverse of coins and medals, two specimens of a majority of items are exhibited in the Museum. This refer to arround 90% of all pieces found in our collections. In case of these items of which we have only one specimen, the reverse is displayed on a photograph. The founders of the Museum have also made an effort to draw attention to the feature of coins which is often overlooked by the viewers, namely their edges. Among our pieces you will find coins and medals with a smooth edge, reeded edge, partially reeded edge, and an edge covered with lettering for example the coin which has been minted especially for the Museum to celebrate its opening.

 

Skarby Stanisława Augusta – Kazimierz Jagiellończyk
www.nbp.pl 

Skarby Stanisława Augusta ... Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł – „Skarby Stanisława Augusta" – odwzorowuje słynną osiemnastowieczną serię medalierską z wizerunkami królów Polski wykonaną na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Królewskie medale powstawały w mennicy warszawskiej w latach 1791–1797/1798. Ich twórcami byli dwaj wybitni medalierzy Jan Filip Holzhaeusser i Jan Jakub Reichel. Medale były wzorowane na portretach namalowanych w latach 1768–1771 przez Marcella Bacciarellego do Pokoju Marmurowego w Zamku Królewskim w Warszawie. Monety emitowane przez Narodowy Bank Polski są wiernymi replikami medali, zachowują średnicę i wysokość reliefu oryginałów. Dotyczy to portretów królewskich prezentowanych na rewersach monet. Odwrotne strony medali z życiorysami królów, umieszczone na awersach monet, zostały pomniejszone, ponieważ towarzyszy im otok z nazwą państwa, godłem Rzeczypospolitej, nominałem oraz rokiem emisji. Życiorysy monarchów, jak również napisy na awersach medali towarzyszące portretom władców, zredagowane są po łacinie. Ostatecznej redakcji tych tekstów dokonał zapewne sam król Stanisław August. Imiona monarchów w języku polskim umieszczone zostały na boku monet; tamże znajduje się nazwa serii „Skarby Stanisława Augusta".

Poczet królów polskich wykonany na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego składał się z wizerunków 23 monarchów. Był tu o jeden portret królewski więcej niż na obrazach Bacciarellego, którego cykl obejmuje 22 obrazy. Dodatkowy portret Stanisława Leszczyńskiego, umieszczony na medalu, powstał najprawdopodobniej na podstawie obrazu Jana Bogumiła Plerscha. Obie serie, malarska i medalierska, zaczynają się od Bolesława Chrobrego, a kończą wizerunkiem Augusta III Sasa. W Pokoju Marmurowym od XVIII wieku naczelne miejsce zajmuje jednak kilkakrotnie większy od pozostałych królewskich portretów wizerunek Stanisława Augusta w pełnej postaci, w stroju koronacyjnym. Zapewne więc i serię medalierską zamykać miał medal z wizerunkiem aktualnie panującego monarchy. Abdykacja, emigracja i rychła śmierć króla w początku 1798 r. uniemożliwiły realizację tego zamierzenia. Seria monet „Skarby Stanisława Augusta" obejmuje 24 wizerunki monarchów – 23 z oryginalnej serii królewskiej oraz portret Stanisława Augusta, odtworzony według medali z epoki. Tak jak w XVIII wieku medale, monety będą bite w złocie i w srebrze. Informacja: Tomasz Bylicki, starszy kustosz Muzeum Historyczne m. st. Warszawy.

 

Nominał 500 zł - metal: Au 999,9/1000; stempel: zwykły; średnica: 45 mm;
masa: 62,2 g; napis na obrzeżu: SKARBY STANISŁAWA
AUGUSTA * KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK *
nakład: do 600 szt.; Projektant rewersu – Anna Wątróbska-Wdowiarska;
Projektant awersu oraz napisów na rewersie – Robert Kotowicz;
Na zlecenie NBP monetę wyprodukowała Mennica Polska S.A. Emisja: 3 grudnia 2015 r.

Jagiełły syn drugi, Prusy na żądanie mieszkańców spod jarzma niemieckiego wyrwawszy,
do Korony przywrócił i prowincją zrobił. Umarł w Grodnie Roku Pańskiego 1492,
mając lat 66, po 45 latach panowania, dnia 7 czerwca.


Nominał 50 zł - metal: Ag 999/1000; stempel: zwykły; średnica: 45 mm;
masa: 62,2 g; napis na obrzeżu: SKARBY STANISŁAWA
AUGUSTA * KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK *
nakład: do 5250 szt.; Projektant rewersu – Anna Wątróbska-Wdowiarska;
Projektant awersu oraz napisów na rewersie – Robert Kotowicz
Na zlecenie NBP monetę wyprodukowała Mennica Polska S.A. Emisja: 3 grudnia 2015 r.

Kazimierz Jagiellończyk (1447–1492) ... Dziewiąta moneta serii ukazuje Kazimierza Jagiellończyka, młodszego brata Władysława Warneńczyka. Jego długie panowanie było bardzo owocne; przyłączono ziemie pruskie, księstwo oświęcimskie i część Mazowsza. Z 13 dzieci ze związku z Elżbietą Rakuszanką (zwaną matką królów) czterech jego synów było koronowanych, jeden zyskał nimb świętości, a pięć córek wżeniło się w znane europejskie domy książęce. Dynastia jagiellońska stała się ważną siłą polityczną Europy XV w. Na medalowym popiersiu króla (według portretu pędzla Marcella Bacciarellego) widać podobieństwo rysów twarzy do rzeźby nagrobka dłuta Wita Stwosza w katedrze na Wawelu. Na medalu głowa króla w futrzanym kołpaku z kitą, przy płaszczu spiętym klamrą tarcza z herbem Prus Królewskich. Na rewersie medalu czytamy w tłumaczeniu: Jagiełły syn drugi, Prusy na żądanie mieszkańców spod jarzma niemieckiego wyrwawszy, do Korony przywrócił i prowincją zrobił. Umarł w Grodnie Roku Pańskiego 1492, mając lat 66, po 45 latach panowania, dnia 7 czerwca.

Kazimierz, urodzony w 1427 r. syn Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej, w 1440 r. obwołany został na Litwie wielkim księciem, jednak formalnie unię personalną polsko-litewską odnowiono dopiero po jego koronacji w 1447 r. Rozwój handlu wiślanego, emancypacja polityczna miast w państwie krzyżackim, powstanie Związku Pruskiego, były przyczyną wydania w 1454 r. aktu inkorporacji Prus do Polski. Po wojnie trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim, zakończonej w 1466 r. zwycięstwem Polski, pozyskano Pomorze Gdańskie i część ziem pruskich. Zakon stał się lennikiem korony polskiej. Dla syna, Władysława, król uzyskał korony Węgier i Czech. Szlachta polska otrzymała nowe przywileje. Rozkwitała nauka i kultura; Jan Długosz napisał monumentalne dzieje Polski, a w kościele Mariackim w Krakowie powstał ołtarz Wita Stwosza. Informacja: Marta Męclewska.

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, ani nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki dla działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.

 

Treasures of Stanislaw August – Casimir Jagielloni
www.nbp.pl 

The unique series of gold and silver collector coins with the face values of 500 zloty and 50 zloty – "TREASURES OF STANISŁAW AUGUST" – replicates the famous 18th century medallic series with the images of the kings of Poland, which was struck on the order of Stanisław August Poniatowski. The royal medals, designed by two outstanding medallists: Jan Filip Holzhaeusser and Jan Jakub Reichel, were struck at the Warsaw mint in the years 1791-1797/1798. The design of the medals was based on portraits painted between 1768 and 1771 by Marcello Bacciarelli for the Marble Room at the Royal Castle in Warsaw.

The coins issued by Narodowy Bank Polski are faithful replicas of the medals, preserving the diameter and height of relief of the originals. This applies to the portraits of the kings on the reverses. The obverses of the coins feature the reverses of the medals with biographies of the monarchs. The reverses of the medals have been reduced in size because they are accompanied by the name of the state along the rim, the image of the state emblem, the face value and the year of issue of the coins. The biographies of the monarchs and the inscriptions on the obverses of the medals accompanying the royal portraits are in Latin. The final text editing was most likely done by King Stanisław August himself. The names of the monarchs in Polish are presented on the sides of the coins, along with the name of the series "Treasures of Stanisław August". The gallery of portraits of Polish kings, painted on the order of Stanisław August Poniatowski, consisted of images of 23 monarchs. It included one royal portrait more than Bacciarelli's series of 22 paintings. The additional portrait of Stanisław Leszczyński – featured on the medal – was most probably modelled on a painting by Jan Bogumił Plersch.

Both series, the paintings and the medals, begin with the image of Bolesław Chrobry and end with the portrait of August III. Since the 18th century, the principal place in the Marble Room has belonged to the portrait of the full length figure of Stanisław August in his coronation robes. The painting is several times larger than other portraits. It is therefore probable that the medallic series would have finished with a medal presenting the image of the ruling monarch. However, these plans were thwarted by the king's abdication, emigration and early death at the beginning of 1798. The series of coins "Treasures of Stanisław August" consists of 24 portraits of monarchs – of which 23 have been modelled on the royal series plus a portrait of Stanisław August based on the medals from the period. The series will be struck in silver and gold, as was the practice in the 18th century. Info: Tomasz Bylicki, senior curator of Historical Museum of Warsaw.

Face value: 500 zł - metal: Au 999.9/1000; finish: standard; diameter: 45 mm;
weight: 62.2 g; On the edge, the inscription:
SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA * KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK *
mintage: up to 600 pcs; Designer: reverse – Anna Wątróbska-Wdowiarska;
Obverse and inscriptions on the reverse – Robert Kotowicz;
Producer: Mennica Polska S.A. commissioned by NBP; Date of issue: 3 December 2015.

Jagiello's second son, having, at the inhabitants' request, liberated Prussia
from the Teutonic yoke, returned it to the Crown and made it a province.
He died in Grodno A.D.1492, at the age of 66, in the 45th year of his reign, on 7 June.


Face value: 50 zł - metal: Ag 999/1000; finish: standard; diameter: 45 mm;
weight: 62.2 g; On the edge, the inscription:
SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA * KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK *
mintage: up to 5,250 pcs; Designer: reverse – Anna Wątróbska-Wdowiarska;
Obverse and inscriptions on the reverse – Robert Kotowicz;
Producer: Mennica Polska S.A. commissioned by NBP; Date of issue: 3 December 2015.

Casimir Jagiellon (1447–1492) ... The ninth coin in the series depicts Casimir Jagiellon, the younger brother of Ladislas of Varna. His long reign was a very fruitful one as it saw the incorporation of Prussian territories, the Duchy of Oświecim and a part of Mazovia into the Kingdom of Poland. Of the 13 children born of his marriage to Elisabeth of Austria (known as the mother of kings), four of his sons were crowned, one was granted the nimbus of a saint and five daughters married into renowned European ducal families. The Jagiellonian dynasty became a significant political power in 15th-century Europe. In the medallic bust of the king (modelled on a portait painted by Marcello Bacciarelli) the facial features bear resemblance to the tombstone sculpted by Wit Stwosz (Weit Stoss) in Wawel Cathedral. The medal features the king's head covered with a fur cap decorated with a hat brush, and by the cloak fastened with a buckle there is a shield bearing the coat-of-arms of Royal Prussia.

The inscription on the reverse of the medal reads (in translation): Jagiello's second son, having, at the inhabitants' request, liberated Prussia from the Teutonic yoke, returned it to the Crown and made it a province. He died in Grodno A.D.1492, at the age of 66, in the 45th year of his reign, on 7 June. Casimir, born in 1427, the son of Ladislas Jagiello and Zofia Holszańska, was proclaimed Grand Duke of Lithuania in 1440, but the personal Polish-Lithuanian union was formally renewed only after his coronation in 1447. The development of the Vistula-borne trade, the political emancipation of towns in the Teutonic state and the establishment of the Prussian Union all led to the issuing of the act of incorporation of Prussia into Poland in 1454. Following the Thirteen Years War with the Order of the Teutonic Knights that ended with Poland's victory in 1466, Poland gained Gdańsk Pomerania (Pomerelia) and part of Prussian territories. The Order became a vassal to the Polish Crown. For his son, Ladislas, the king obtained the crowns of Hungary and Bohemia. Polish nobles were awarded new privileges. Science and culture flourished; Jan Długosz wrote his monumental history of Poland and Wit Stwosz (Weit Stoss) created his altarpiece in St. Mary's Basilica in Kraków. Info: Marta Męclewska.

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets.

 

UNESCO World Heritage Sites: Permanent Domestic Stamps
www.canadapost.ca 

Stamp value: PermanentTM (domestic rate) ... Issue date: January 11, 2016;
Stamp designer: Lime Design Inc.; Cancel location: Ottawa, ON;
Number of stamps included: 10; Dimensions: 24mm x 20mm;
Number of stamps included: 5; Dimensions: 130mm x 71mm;
Number of stamps included: 5; Dimensions: 191mm x 113mm.

Celebrate Canada's diverse landscapes and enduring cultural history with this colourful collectible, booklet of 10 permanent domestic stamps, also this souvenir sheet and an official first day cover featuring five of the Canadian locations designated as UNESCO World Heritage sites. From east to west, the five featured sites are the Landscape of Grand Pré and Old Town Lunenburg in Nova Scotia, the Rideau Canal in Ontario, Head-Smashed-In Buffalo Jump in Alberta, and SGang Gwaay in British Columbia.

The Landscape of Grand Pré shows how early European settlers adapted to North America, and is a memorial to the Acadian way of life. Old Town Lunenburg is considered North America's best surviving example of a planned British colonial settlement. The Rideau Canal, operational for more than 180 years, is well known for the eight locks that descend to the Ottawa River below Parliament Hill. Head-Smashed-In Buffalo Jump is a testament to thousands of years of aboriginal hunting skill and knowledge, while SGang Gwaay is a coastal village that commemorates the art and customs of the Haida. This booklet features a pair of each of designer Lara Minja's five stamps. The stamps have a rounded edge in the upper left corner and the Canadian flag in the lower left. The full colour images featured on these stamps were previously used on U.S.-rate and international-rate stamps released in May, 2014. The back of the booklet is illustrated by a colour photograph of a kayaker enjoying a summertime paddle along the Rideau Canal, while circular images on the left are details of the five stamps.

On the souvenir sheet, the stamps are set over an enlarged image of the Landscape of Grand Pré. Autumn sunlight bathes trees, fields and a church in a warm, beautiful glow. At the lower right are the logos of UNESCO and the World Heritage Committee. On the official first day cover, the se-tenant stamps are featured on a souvenir sheet, set over an enlarged image of the Landscape of Grand Pré. Autumn sunlight bathes trees, fields and a church in a warm, beautiful glow. On the left is an image of the tall ship Picton Castle, moored in its unofficial home port of Lunenburg. The pictorial cancellation is an outline of Canada with the each site's location highlighted by a tiny maple leaf. The cancel location is Ottawa, Ontario.

 

 

CONFEDERATION 1867 – 1917... On Canadian Stamps ...
www.collectionscanada.gc.ca/postal-archives/080608_e.html
www.canadapost.ca 

Title: Confederation, 1867-1917; Denomination: 3¢; Date of Issue: 15 September 1917;
Printer/Quantity: American Bank Note Company, Ottawa / 98 650 000;
Perforation: 12; Creator(s): Based on a painting by Robert Harris;
Engraved by Edwin H. Gunn; Original Artwork:
Robert Harris, "The Fathers of Confederation",1883-1884

Historical Notice: Despite the effort put forth by Canada during the First World War, the fiftieth anniversary of Confederation on 1st July, 1867, did not pass unnoticed in 1917. As part of the program adopted for the occasion, the Dominion Cabinet approved on 13th June, the issuance of a special 3-cent stamp to commemorate the anniversary. "The Fathers of Confederation" from a photograph of the original oil painting by Robert Harris, C.M.G., R.C.A., formerly in the Railway Committee Room of the Centre Block, Parliament Building, Ottawa. It was destroyed by fire on 3rd February, 1916. The painting is not shown in its entirety. Eight members of the group of the original work were omitted from the stamp for reasons of space and balance in design. The omission was rectified when the subject was again used for the 2-cent stamp of the Confederation issue of 1927. The view through the windows is of the scenery and shipping on the St. Lawrence River from the old Parliament Buildings at Quebec. In the middle foreground the items are two maps rolled under a stool. A light overcoat lying on it serves as an effective composition.

More history ... Establishment of Canadian Confederation ... On July 1, 1867, the British colonies of Nova Scotia, New Brunswick, Upper Canada (Ontario) and Lower Canada (Quebec), joined in a confederation, the first in the British Empire, under a central government. The British North America Act, which created the Dominion of Canada, was passed by the British Parliament in response to the request of the colonies. The idea of Confederation had been suggested many times before, but with the growth of the United States Canadians drew together and Confederation began to approach reality.

In 1864, at the Charlottetown Conference, the Great Coalition Ministry of John A. Macdonald, George-Etienne Cartier, and George Brown presented a plan for Confederation. Agreement on specific proposals was achieved one month later at Quebec, and in 1866 a third conference was held in London, after which the British North American Act was passed. Starting on July 1, 1867, Canadians could elect a central government. By 1871 the new nation stretched from sea to sea, and in 1931 Canada, long independent in domestic matters, achieved equal status with Great Britain in the Commonwealth. The Statute of Westminster, passed by the British Parliament in that year, offered legal recognition of Canadian independence, stating that: "Dominions are autonomous Communities within the British Empire, equal in status, in no way subordinate to one another..." (5)

 

 

2016 ... $20 Pure Silver Coin - The Canadian Home Front: Patrol Against U-Boats
www.canadapost.ca 

During the Second World War, Canada played an important role in protecting convoys from the U-boat threat that lurked in the Atlantic; but in 1942, the U-boat intrusion into Canadian waters suddenly transformed them into an additional theatre of war. This fine silver coin commemorates Canada's coastal and convoy defenses during the Battle of the Gulf of St. Lawrence, which brought the war to the home front and within sight of our shores.

Fourth and final coin in The Canadian Home Front series, which reflects on the war's profound impact in Canada. This 99.99% pure silver coin pays tribute to the Canadian patrols that were assigned to counter the U-boat threat in Canadian waters during the Battle of the Gulf of St. Lawrence (1942-1944). The obverse features the effigy of King George VI, who was the reigning monarch during the Second World War. In the foreground is the Bangor-class minesweeper HMCS Drummondville of the Royal Canadian Navy, moments before U-132's attack on the morning of July 6, 1942. A view of the vessel's starboard side offers a glimpse of Drummondville's pennant number "J253".

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 7,500; Weight: 31.39 g;
Diameter: 38 mm; Finish: Proof; Edge: Serrated; Artist: Bonnie Ross;
Packaging: Maroon clamshell with custom beauty box.

 

www.gtapa.org

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.2011 Troyak Club - Bulletin # 164 May - Maj 2016. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates