Bulletin # 161 February - Luty 2016

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The FEBRUARY 2016 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca

 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

14th February 2016 @ 4:30 p.m.

28th February 2016 @ 4:30 p.m.

5 - 6 March 2016 ... XIII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2016

27th March 2016;    24th April 2016;    29th May 2016;    26th June 2016

 July & August 2015 – Summer break ... Letnie wakacje ...

25th September 2016;    30th October 2016;    27th November 2016

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zapraszamy.

 

2016 Troyak Club Show ... token / żeton design

MARCH 5 - 6, 2016, Mississauga., Ontario
XIII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2016,

at John Paul II Polish Cultural Centre,
4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403). Mississauga, Ontario.
Hours: SATURDAY 9 am to 4 pm with $3 adult admission;
SUNDAY 9 am to 4 pm free admission. Kids 16 and under Free both days. Free parking.
25+ DEALERS of CANADIAN and INTERNATIONAL Stamps, Gold and Silver Coins,
Royal Canadian Mint Coins, Paper Money, Military and other Collectibles. Canada Post Shop.
Bring coins, stamps or collectibles to be evaluated and get best prices.
Organized by the Polish-Canadian Coin & Stamp Club (Troyak Club) ... offering free stamps for kids.
World class Philatelic and Pope John Paul II on World Stamps (1994-1995) ... Exhibits;
Displays of Coins, Stamps, Collectibles by Guests and Club Members.
See www.troyakclub.com  for details.
More information: Contact Les Plonka – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call (416) 505-7999 ...

 

 

Kwiaty i owoce
Flowers and fruits
www.poczta-polska.pl

Kwiaty i owoce ... autorka projektów znaczków: Marzanna Dąbrowska; liczba znaczków: 2;
wartości: 10 gr, 5 zł; nakłady: wielomilionowe, powtarzalne; technika druku: rotograwiurowa;
format znaczków: 31,25 x 25,5 mm; arkusze sprzedażne – po 100 szt. Znaczków;
papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 15 września 2015 r.


Flowers and fruits ... number of stamps in set: 2; denomination: 0,10 and 5,00 PLN;
print run: multimillion; printing techniques: photogravure; paper: fluorescent;
stamp size: 31,25 x 25,5 mm; 100 stamps in sheet; circulation date: 15th September 2015;
number of FDC: 1; author: Marzanna Dąbrowska.

 

100-lecie Poczty Miejskiej w Warszawie
100 years of Town Post in Warsaw
www.poczta-polska.pl

W dniu 23 września 2015r. został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy o wartości 2,35 zł
emisji "100-lecie Poczty Miejskiej w Warszawie". Znaczek wydrukowano techniką offsetową,
na papierze fluorescencyjnym, format znaczka: 31,25 x 43,00 mm, w nakładzie 240.000 szt.
Arkusz sprzedażny zawiera 12 szt znaczków. Z tej okazji została wydana koperta FDC.
Autor projektu znaczka: Maciej Jędrysik.

 

100 years of Town Post in Warsaw ... denomination: 2,35 PLN;
print run: 240.000 pcs. Each; printing techniques: offset; paper: fluorescent;
stamp size: 43,00 x 31,25 mm; 12 stamps in sheet; circulation date: 23th September 2015;
number of FDC: 1; author: Maciej Jędrysik

 

50. rocznica Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich
50th anniversary of Letter of Reconciliation of the Polish Bishops to the German Bishops
www.poczta-polska.pl 

W dniu 23 października br. został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,75 zł emisji "50. rocznica Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich". Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową , na papierze fluorescencyjnym, format znaczka: 31,25 x 43 mm, w nakładzie 300.000 szt. Arkusz sprzedażny zawiera 50 szt znaczków. Z tej okazji została wydana koperta FDC. Autor projektu znaczka: Maciej Jędrysik.

 

50th anniversary of Letter of Reconciliation of the Polish Bishops to the German Bishops ... denomination: 1,75 PLN; print run: 300.000 pcs; printing techniques: photogravure; paper: fluorescent; stamp size: 31,25 x 43 mm; 50 stamps in sheet; circulation date: 23rd October 2015; number of FDC: 1; author: Maciej Jędrysik.


50. rocznica wystosowania orędzia biskupów polskich do niemieckich
www.nbp.pl 

18 listopada 2015 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę srebrną o nominale 10 zł
upamiętniającą „50. rocznicę wystosowania orędzia biskupów polskich do niemieckich".

  

Nominał 10 zł - metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany, mikrodruk;
średnica: 32,00 mm; masa: 14,14 g; brzeg (bok): gładki; nakład: do 25 000 szt.
Projektant: Robert Kotowicz; Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Pod koniec obrad Soboru Watykańskiego II, 18 listopada 1965 r., biskupi polscy wystosowali do biskupów niemieckich list, którego główna myśl sprowadzała się do słów: „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie". List, mimo że napisany 20 lat po II wojnie światowej i zmianach granic wielu państw (w tym Polski i Niemiec), był aktem odwagi i mądrości – nie wszystkie na nowo wytyczone granice zostały oficjalnie uznane przez sąsiadujące ze sobą państwa. Przesłanie listu biskupów polskich, których pomysłodawcą był ks. kardynał Bolesław Kominek, Arcybiskup Metropolita Wrocławski, było podwaliną pod odnowienie stosunków politycznych między krajami, na których II wojna światowa odcisnęła największe piętno, i rozpoczęciem dialogu.

List spotkał się z bardzo nieprzychylnym stanowiskiem ówczesnych komunistycznych władz polskich. Ale proces normalizacji się rozpoczął. Pięć lat później rząd Republiki Federalnej Niemiec uznał polską granicę zachodnią. Na rewersie monety upamiętniającej orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich znajdują się wizerunki trzech wybitnych postaci w powojennej historii Kościoła i Polski: ks. kardynała Bolesława Kominka – pomysłodawcy listu, ks. kardynała Karola Wojtyły, późniejszego papieża i obecnie świętego, który przyczynił się do obalenia systemu komunistycznego oraz zwierzchnika Kościoła w Polsce, Prymasa Tysiąclecia, ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także napis upamiętniający to wydarzenie. Na awersie znajduje się fragment listu z wyeksponowanym historycznym tekstem: „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie", a także godło Rzeczypospolitej i data emisji monety. Informacja: Ks. Czesław Mazur.

 

50th Anniversary of the Letter of Reconciliation of the Polish Bishops to the German Bishops
www.nbp.pl

On 18 November 2015, Narodowy Bank Polski issued into circulation a silver coin
"The 50th Anniversary of the Letter of Reconciliation of the Polish Bishops to the German Bishops"
with the face value of 10 zł.

Face value 10 zł - Metal: Ag 925/1000; Finish: proof, microprint;
Diameter: 32.00 mm; Weight: 14.14 g; Edge: plain; Mintage: up to 25,000 pcs;
Coin designer: Robert Kotowicz; Issuer: NBP;
The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

At the end of the Second Vatican Council, on 18 November 1965, Polish bishops addressed a letter of reconciliation to German bishops, with its essence summarized by the words: "We forgive and ask for forgiveness". Even though written 20 years after the end of World War II and the shifting of the borders of numerous countries (including Poland and Germany), the letter was an act of courage and wisdom since not all the newly demarcated borders had been officially approved by the countries neighbouring on each other. The message of the Polish bishops' letter, which was initiated by Cardinal Bolesław Kominek, Archbishop of Wrocław, laid the groundwork for the restoration of political relations between the countries that were the worst affected by the Second World War, and for dialogue to commence. The letter was most unfavourably received by the then Communist authorities of Poland. However, the normalization process began. Five years later, the government of the Federal Republic of Germany approved the western border of Poland.

The reverse of the coin commemorating the pastoral letter of Polish bishops to their German counterparts features the images of three outstanding figures in the post-war history of the Church and Poland: Cardinal Bolesław Kominek – the originator of the letter, Cardinal Karol Wojtyła – subsequently the Pope, now canonised – who contributed to the fall of the Communist regime, and Cardinal Stefan Wyszyński, the head of the Church in Poland, the Primate of the Millennium. It also bears an inscription in remembrance of the event. The obversee features a fragment of the letter with the historic words – "we forgive and ask for forgiveness" – in bold type, along with the Polish national emblem and the issue date of the coin. Info: Rev. Czesław Mazur.

 

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Józef Piłsudski
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunkow bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytow. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotow sektora finansow publicznych.

Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku bankow, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest rownież jednym z najważniejszych ośrodkow naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynkow finansowych. W dniu 9 listopada 2015 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety „Jozef Piłsudski": złotą o nominale 100 zł i srebrną o nominale 10 zł, z nowej serii „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości". Do 2018 roku NBP wyemituje monety poświęcone czterem tematom związanym z tą rocznicą.

 

Nominał 100 zł - metal: Au 900/1000; stempel: lustrzany; średnica: 21,00 mm;
masa: 8,00 g; brzeg (bok): napis: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości;
nakład: do 2500 szt. Projektant monety: Dobrochna Surajewska; Emitent: NBP

 

Nominał 10 zł - metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany, mikrodruk;
wymiary: 32,00 mm x 22,40 mm; masa: 14,14 g; brzeg (bok): gładki;
nakład: do 30 000 szt.; Projektant monety: Dobrochna Surajewska;
Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Dnia 11 listopada 1918 r. w lesie Compiegne na połnoc od Paryża podpisane zostało zawieszenie broni między Ententą a Niemcami. Walki na zachodnioeuropejskich frontach ustały, a mieszkańcy kontynentu zaczęli świętować zakończenie czteroletniej hekatomby. Rezultaty I wojny światowej burzyły dotychczasowy porządek w Europie, potęgując marzenia Polakow, Czechow czy Ukraińcow o własnej państwowości. Polskie starania o odzyskanie niepodległości trwały przez cały wiek XIX. Zintensyfikowały się w latach 1914–1918, chociaż Polacy nie byli zgodni, jaką taktykę przyjąć wobec niszczącego świat konfliktu. W chwili rozejmu w Compiegne ziemie polskie znajdowały się pod kontrolą Niemiec i Austro -Węgier.

Dostrzegalne już wcześniej osłabienie tej kontroli było wykorzystywane od października 1918 r. do tworzenia lokalnych ośrodkow polskiej władzy. Najważniejsze znaczenie miała jednak sytuacja na obszarze istniejącego od 1916 r. Krolestwa Polskiego. Rządząca tu z nominacji państw centralnych Rada Regencyjna starała się wystąpić w roli reprezentanta całego narodu, lecz nie miała ku temu wystarczającego autorytetu. W początkach listopada 1918 r. Radę chciał usunąć utworzony w Lublinie przez lewicę Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, lecz ten z kolei nie miał poparcia prawicy, kierowanej przez Romana Dmowskiego. Konflikty wewnętrzne zmniejszały polskie szanse na arenie międzynarodowej, cieniem na sytuacji kładły się ponadto walki polsko-ukraińskie o Lwow i Galicję Wschodnią (od 1 listopada), a także niejasność co do potencjalnego zachowania żołnierzy niemieckich, okupujących na wschodzie obszary aż po wybrzeża Morza Czarnego. Przełomowym momentem okazał się przyjazd do Warszawy 10 listopada 1918 r. Jozefa Piłsudskiego.

Piłsudski, uwolniony dopiero co z niemieckiej niewoli, zyskał podczas wojny reputację niepodległościowca, stojącego ponad podziałami, dzięki czemu potrafił nawiązać wspołpracę z rożnymi siłami politycznymi. Jako Tymczasowy Naczelnik Państwa przystąpił szybko do tworzenia struktur polskiej państwowości, ktora została uznana – w wyniku zabiegow Dmowskiego – przez mocarstwa zachodnie. Ułatwił armii niemieckiej powrot do Rzeszy, dzięki czemu na terenach odradzającej się Polski nie pozostawały obce siły zbrojne, a wreszcie doprowadził do wyborow powszechnych. Polska odrodziła się jako demokratyczna republika parlamentarna. Budowa państwa trwała co prawda jeszcze wiele miesięcy, lecz listopad 1918 r. przeszedł do historii jako symboliczny początek tego procesu. Informacja: Andrzej Chojnowski.

 

100th Anniversary of Regaining Independence by Poland – Józef Piłsudski
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets.

On 9 November 2015 Narodowy Bank Polski issued into circulation collector coins inaugurating the series "100th Anniversary of Regaining Independence by Poland" – Jozef Piłsudski: a gold coin with the face value of 100 zł and a silver coin with the face value of 10 zł. In the years 2015-2018, four themes will be issued in the series commemorating the "100th Anniversary of Regaining Independence by Poland".

 

Face value 100 zł - Metal: Au 900/1000; Finish: proof; Diameter: 21.00 mm;
Weight: 8.00 g; Edge: inscription: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości
/100th Anniversary of Regaining Independence by Poland/
Mintage: up to 2,500 pcs; Designer: Dobrochna Surajewska

  

Face value 10 zł - Metal: Ag 925/1000; Finish: proof, microprinting;
Dimensions: 32.00 mm x 22.40 mm; Weight: 14.14 g; Edge: plain;
Mintage: up to 30,000 pcs; Designer: Dobrochna Surajewska;
Issuer: NBP; The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

On 11 November 1918 an armistice was signed between the Allies and Germany in the Compiegne forest north of Paris. Fighting on the Western fronts ceased and Europeans began celebrating the end of the four-yearlong hecatomb. The results of World War I tore down the old order in Europe, and strengthened the dreams of Poles, Czechs or Ukrainians of their own statehood. The Polish efforts to regain independence lasted throughout the 19th century. They intensified in 1914-1918, even though Poles could not agree on the tactics to be adopted in the light of the conflict devastating the world. At the time of the Compiegne armistice, Polish territories remained under the control of Germany and Austria-Hungary.

From October 1918, the already visible weakening of this control had been used for the establishment of regional centers of Polish independent rule. However, the developments in the territories of the German Kingdom of Poland, established in 1916, were the most important. The Regency Council, which ruled the state at the appointment of the Central Powers, tried to act as the representative of the whole nation, but it did not possess sufficient pan-national recognition as a Polish sovereign authority. In early November 1918, the Provisional People's Government of the Republic of Poland formed in Lublin by the political Left tried to abolish the Regency Council. They, however, failed to secure the support of the right wing, led by Roman Dmowski. The internal conflicts undermined Polish potential on the international scene. The situation was further clouded by the Polish-Ukrainian fighting over Lwow and Eastern Galicia (from 1 November), as well as uncertainty about the potential reaction by the German soldiers occupying areas in the east reaching up to the Black Sea coast.

The turning point was the arrival of Jozef Piłsudski in Warsaw on 10 November 1918. Piłsudski – who had just been released from German custody – during the war had gained the reputation of a freedom fighter standing above all political divisions. As such he was able to establish cooperation with different political forces. As the Provisional Head of the State, he quickly proceeded to form the structures of the Polish statehood, which was recognized by the Western powers, as a result of Dmowski's diplomatic efforts. Piłsudski also facilitated the return of the German soldiers to the Reich, so no foreign militaries remained in the territories of the reborn Polish state, and finally he led to the organization of free elections. Poland was reborn as a democratic parliamentary republic. Although the creation of the Polish state lasted for many months after, the November of 1918 made history as the symbolic beginning of that process. Info: Andrzej Chojnowski.

 

UNESCO World Heritage Sites in Canada
www.canadapost.ca

Celebrate Canada's natural treasures with this magnificent pictorial celebration of 5 UNESCO World Heritage Sites. This is the 2nd issue of the stamp series featuring breathtaking images of Dinosaur Park in Alberta, Red Bay Basque Whaling Station in Newfoundland and Labrador, Wood Buffalo National Park in Alberta and Northwest Territories, Kluane/Wrangell-St.Elias/Glacier Bay/Tatshenshini-Alsek Parks in Yukon, British Columbia and Alaska and Waterton-Glacier International Peace Park in Alberta and Montana. This unique collectible is a magnificent addition to any Canadiana collection or as a gift to the world traveller or outdoor enthusiast. Info: ... Issue date: August 21 , 2015; Stamp designer: Lara Minja, Lime Design; Number of stamps included: 5; Quantity produced: 130,000; Dimensions: 130mm x 100mm.

UNESCO World Heritage Sites: Souvenir Sheet Official First Day Cover ... The specially designed envelope is postmarked/cancelled in Red Bay, Newfoundland and Labrador and includes information about each stamp in the series.

 

SAMUEL DE CHAMPLAIN (1567-1635) ... On Canadian Stamps ...
www.collectionscanada.gc.ca/postal-archives/080608_e.html
www.canadapost.ca 

Title: Cartier & Champlain; Denomination: 1¢; Date of Issue: 16 July 1908;
Series: Tercentenary Series; Printer/Quantity: American Bank Note Company, Ottawa / 22 530 000
Perforation: 12; Creator(s): Engraved by Robert Savage; Designed by José Antonio Machado;
Based on a painting by François Riss; Based on an engraving by Balthazar Moncornet
Original Artwork: François Riss, "Jacques Cartier" Balthazar Moncornet,
"Michel Particelli d'Émery" circa 1839 1654

Historical Notice: In the summer of 1908 Canadians honoured the three hundredth anniversary of the founding of Quebec in 1608 by Samuel de Champlain, the French explorer and colonizer. In March, 1908 the government proposed to issue a series of postage stamps to commemorate the occasion. In view of the marked departure from the precedent in subject matter for the proposed stamp design, the Department sought the permission of King Edward VII to use portraits of non-royal persons and historical subjects on stamps of permanent validity. His Majesty consented, and the stamp were released on [16th] July, 1908 for sale to the public throughout the Dominion [before] the Prince of Wales (later King George V) reached Québec. Portraits of Jacques Cartier and Samuel de Champlain, from paintings dated about 1839, in the Hotel de Ville at St. Malo, France. Jacques Cartier was born in 1494 at St. Malo in Brittany. On his first voyage to the New World he erected a cross at Gaspé. In May, 1535 he set out on his second voyage; on September 15, he reached Stadacona, an Indian village where Quebec now stands. His subsequent explorations penetrated the St. Lawrence River as far as the island of Montreal. He died at St. Malo in 1557. Samuel de Champlain was born about 1567 at Brouage on the west coast of France. In 1603 he joined in an expedition to the St. Lawrence and erected his "Abitation" at Stadacona, the Indian village of Cartier's time. There he founded the first white settlement. In 1609 he travelled down the Richelieu River to the lake subsequently known by his name. He died on Christmas Day, 1635, in Quebec.

 

Title: L'Abitation de Québecq; Denomination: 5¢; Date of Issue: 16 July 1908;
Creator(s): Designed by José Antonio Machado; Engraved by Elie Timothée Loizeaux;
Based on a drawing by Samuel de Champlain.

..."L'Abitation de Québec"... adopted from a reproduction of the original sketch by Samuel de Champlain, from the Paris quarto of 1613. The site was near the marketplace of the Lower Town, Quebec. The archaic French is from Champlain's writing in one of his manuscripts. The stronghold, with a deep moat for protection from Indians, contained a storehouse and two houses with galleries.

 

Title: Québec in 1700; Denomination: 10¢; Date of Issue: 16 July 1908;
Creator(s): Engraved by William J. Brown; Designed by José Antonio Machado
Based on an engraving by Claude-Charles Le Roy

..."Québec en 1700"... View of Quebec city in 1700. The view shows a portion of the area known today as "Lower Town," at the foot of the cliff below where the present Citadel stands.

 

Title: Partement pour l'ouest (Champlain setting out for the West);
Denomination: 15¢; Date of Issue: 16 July 1908;
Creator(s): Designed by José Antonio Machado; Engraved by Elie Timothée Loizeaux

..."Partement pour l'ouest" - Champlain's departure for the West. This stamps was designed by an artist of the American Bank Note Company. The scene depicted is that described by Champlain in the following words, taken from the narrative of his third voyage to America: "With our canoes laden with provisions, our arms and some merchandise to be given as presents to the Indians, I started on Monday, May 27th, from the Isle of Sainte Helaine, accompanied by four Frenchmen and one Indian. A salute was given in my honour from small pieces of artillery." The archaic French note is introduced in the word "partement," used by Champlain in place of the modern "départ."

 

Title: Arrivée de Cartier - Québec 1535 (Arrival of Cartier - Québec 1535)
Denomination: 20¢; Date of Issue: 16 July 1908;
Creator(s): Designed by José Antonio Machado; Engraved by Elie Timothée Loizeaux;
Based on a lithograph by Étienne David

..."Arrivée de Cartier - Québec, 1535"... Arrival of Jacques Cartier at Quebec in 1535. The stamp depicts the three small vessels of Cartier's second expedition which have come to rest near Cape Diamond. Boats are putting off to make a landing on the unknown shore. The vessels shown are the two ships "Grande Hermine" and "Petite Hermine", and a galley, the "Emerillon". Cartier anchored near the mouth of the St. Charles River, not far from the Indian village of Stadacona. From Quebec, or "Kebec", an Algonquin word meaning, "narrowing of the waters", Cartier pushed on in the "Emerillon" as far as the Indian village of Hochelaga, on the Island of Montreal.

More history ... SAMUEL DE CHAMPLAIN (1567-1635), FATHER OF NEW FRANCE ... On July 3, 1608, remarkable French gentlemen chose a cliff overlooking a strategic spot on the St. Lawrence as the place on which to build a tiny settlement of three two-storied buildings and a warehouse. On that day Samuel de Champlain founded Quebec City, thereby earning for himself the title "Father of New France".

Champlain was born in Brouage, France, about 1567. In 1603 he sailed up the St. Lawrence. The following year he accompanied the Sieurs de Monts and Poutrincourt to Acadia where he participated in the founding of St. Croix in 1604 and Port Royal in 1605. Returning to France in 1607, Champlaine was sent by the Sieur de Monts to build a settlement by the St. Lawrence, gateway to the fur trade. This move led to the founding of Quebec, the first permanent settlement of New France.

From 1608 until his death in 1635, Champlain worked to develop the new settlement, to promote the valuable fur trade, and to chart Canada's interior. An inveterate explorer, he discovered the lake that bears his name in 1609 and Lake Huron in 1615. A tough, determined leader with a deep concern for justice, he guided Quebec through its difficult, first years and made many trips to France to establish trade between the little settlement and its mother country.

Quebec, founded by Champlain in 1608, was destined to become the heart of France's New World Empire. Yet in its early years its existence was precarious. With the exception of Champlain, its governing officials looked upon Quebec not as a colony but as a trading post. By 1627 its population totaled only sixty-five. A new era began in 1627 when Cardinal Richelieu formed the Company of New France, or the Company of One Hundred Associates, to manage the settlement. The Company, it was hoped, would exploit the fur trade and plant 4000 colonists. But in terms of growth the new rule was not much better than the old. Iroquois raids caused the fur trade to dwindle and in 1641 the estimated population was only 250.

In 1663, King Louis XIV, disturbed by the mismanagement of the colony he wished to make a valuable settlement, rescinded the charter of the One Hundred Associates and proclaimed New France a Royal colony. The colony was early blessed with the leadership of three strong men: the intendent, Jean Talon, Bishop Laval, and Count Louis de Frontenac, who became governor in 1672. The new administration strengthened outlying military posts, developed domestic industries, encouraged trade and stimulated immigration from the mother country. The colony grew rapidly, from Acadia, on the Atlantic, through the St. Lawrence valley to the Great Lakes and the heartland of North America. By 1672, as a result of Talon's policies, there were nearly 500 Frenchmen in Acadia and nearly 7000 in Quebec, a population increase of more than ten times. At the end of his tenure, the foundations of a strong New France had been laid. (2)

 

2015 ... $15 Silver Coin – Exploring Canada – Space Exploration
www.canadapost.ca   www.mint.ca 

Celebrate Canada's contribution to discovery and exploration in space ... Designed by artist John Mantha, this 99.99% pure silver coin with a matte proof finish and serrated edge features detailed images of the Canadarm and two astronauts with Earth in the background. The Canadarm, our country's most famous robotic and technological achievement, made its debut aboard Space Shuttle Columbia on November 13, 1981. The fine, detailed craftsmanship on this coin gives the Canadarm an appealing three-dimensional effect. The remaining coins in this series include: The Voyageurs, The Gold Rush, The Arctic Expedition, The Vikings, The West Coast Exploration, Pioneering Mapmakers, The Wild Rivers Exploration, Building the Canadian Pacific Railway and Scientific Exploration. This collectible is ideal for science buffs, astronomers, and stargazers!

Face Value: 15 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver;
Mintage: 15,000; Weight: 23.17 g; Diameter: 36.07 mm; Finish: Matte proof;
Edge: Serrated; Artist: John Mantha.

 

2015 ... $20 Pure Silver Coin - Black-Eyed Susan with Crystal Dew Drops
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

This is the sixth coin in the highly sought-after series of breathtaking pure silver coins featuring some of Canada's most beloved flowers, each dotted with Swarovski® crystal elements. The immaculate, mirror-like proof finish and the application of colour over the design's finely detailed struck components brings added dimension to this remarkable portrait of a favorite summertime wildflower: the golden-yellow Rudbeckia hirta, commonly known as the black-eyed Susan. Bringing sunshine to gardens across Canada, Rudbeckia hirta—commonly known as the black-eyed Susan—is one of the most popular wildflowers which grow in Canada.

Face Value: 20 Dollars - Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 10,000;
Weight: 31.39 g; Diameter: 38 mm; Finish: Proof with colour;
Edge: Serrated; Artist: Laurie Koss.

 

2016 ... $20 Pure Silver Coin - Canadian Landscapes Series - The Rockies
www.canadapost.ca   www.mint.ca 

The first of four coins celebrating the beauty and majesty of the Canadian Rocky Mountains is a tribute to Tower Peak, located in British Columbia's Mount Assiniboine Provincial Park. The Rockies evoke images of soaring mountains, glacial ice, pristine lakes and fields of alpine wildflowers. The beauty of this unspoiled wilderness, renowned among outdoor enthusiasts, is celebrated with this dazzling coin featuring an artistic rendering of the park's famed Tower Peak. Illustrated with a re-creation of a painting by Canadian artist Stéphanie Gauvin, this coin is a true work of art.

Face Value: 20 Dollars - Composition: 99.99% pure silver;
Mintage: 7,500; Weight: 31.83 g; Diameter: 40 mm;
Finish: Proof with colour; Edge: Serrated;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

www.gtapa.org 

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.

 


2011 Troyak Club - Bulletin # 161 February - Luty 2016. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates