Bulletin # 157 October - Październik 2015

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The OCTOBER 2015 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca 

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca 

 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

25th October 2015 @ 4:30 p.m.

SUNDAY 8th November 2015 @ 9 a.m. Mississauga, Ontario


NEXT meetings...

29th November 2015   @   4:30 p.m.

17th January 2016   @   4:30 p.m. ... Annual General Meeting

31st January 2016;    14th February 2016;    28th February 2016;

5 - 6 March 2016 ... XIII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2016

20th March 2016;    24th April 2016;    29th May 2016;    26th June 2016

 

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Zapraszamy.


MARCH 5 - 6, 2016, Mississauga., Ontario

XIII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2016,
at John Paul II Polish Cultural Centre,
4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403). Mississauga, Ontario.
Hours: SATURDAY 9 am to 4 pm with $3 adult admission;
SUNDAY 9 am to 4 pm free admission. Kids 16 and under Free both days. Free parking.
25+ DEALERS of CANADIAN and INTERNATIONAL Stamps, Gold and Silver Coins,
Royal Canadian Mint Coins, Paper Money, Military and other Collectibles. Canada Post Shop.
Bring coins, stamps or collectibles to be evaluated and get best prices.
Organized by the Polish-Canadian Coin & Stamp Club (Troyak Club) ... offering free stamps for kids.
World class Philatelic and Pope John Paul II on World Stamps (1993) ... Exhibits;
Displays of Coins, Stamps, Collectibles by Guests and Club Members.
See www.troyakclub.com for details.
More information: Contact Les Plonka – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call (416) 505-7999 ...

Kwiaty i owoce
Flowers and fruits
www.poczta-polska.pl

Autorka projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska; liczba znaczków: 1; wartości: 1 zł;
nakład: wielomilionowy, powtarzalny; technika druku: rotograwiurowa;
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm; arkusz sprzedażny – 100 znaczków;
papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 26 czerwca 2015 r.

Flowers and fruits ... number of stamps in set: 1; denomination: 1,00 PLN;
print run: multimillion; printing techniques: photogravure; paper: fluorescent;
stamp size: 31,25 x 25,5 mm; 100 stamps in sheet; circulation date: 26th June 2015;
number of FDC: 1; author: Marzanna Dąbrowska.

Polscy Malarze XIX/XX w. – Alfred Wierusz-Kowalski
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych.

Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 30 lipca 2015 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę z serii „Polscy malarze XIX/XX w. – Alfred Wierusz-Kowalski" o nominale 20 zł.

 

Nominał 20 zł ... metal: Ag 925/1000 oraz farby: czerwona, żółta, zielona i niebieska;
stempel: lustrzany; wymiary: 40,0 mm x 28,0 mm; masa: 28,28 g; brzeg (bok): gładki;
nakład: do 30 000 szt.; Projektant awersu i rewersu: Dominika Karpińska-Kopiec;
Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monetę wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Alfred Wierusz-Kowalski urodził się 11 października 1849 roku w Suwałkach. Wykształcony w warszawskiej Klasie Rysunkowej, studiował w akademiach sztuk pięknych w Dreźnie, a następnie w Monachium, gdzie założył pracownię, stając się czołowym przedstawicielem tamtejszego środowiska polskich malarzy przełomu XIX i XX

wieku. Realistyczna twórczość artysty przepojona jest emocjami. Malowane przez niego sceny z życia polskiej wsi i małego miasteczka ukazują świat prostych zajęć i zabaw – wracające o zmierzchu błotnistymi drogami wozy z podróżnymi, wyprawy na jarmark, sanny, weselne orszaki i gromadne wyjazdy wielokonnymi zaprzęgami do kościoła umieszczone w scenerii polskiego krajobrazu, który charakteryzują nikłe drzewa, zarośla, piaszczyste czy podmokle od topniejącego śniegu drogi, chaty przycupnięte w dali, horyzont znaczony linią lasu. Żywiołowa radość roześmianych wieśniaków, pędzących sankami wśród śniegów, przeplata się z melancholijną zadumą podróżnych, szykujących się o świcie do drogi.

Realizm twórczości Alfreda Wierusza-Kowalskiego to nie dbałość o detale i prawdę szczegółu, a umiejętność oddania nastroju chwili i istoty przedstawionej sceny oraz otaczającego ją pejzażu. Sugestywne, nastrojowe, zanurzone w realiach XIX wieku, obrazy szybko zdobywały popularność, a wysyłane na wystawy i do salonów sztuki w europejskich i amerykańskich miastach przynosiły artyście sławę, która trwa nieprzerwanie. Nagrody, wyróżnienia, zakupy do państwowychi prywatnych kolekcji ugruntowały jego pozycję jako twórcy o wielkim talencie. Dzieła malarza zdobią galerie w wielu muzeach.

Alfred Kowalski zmarł 15 lutego 1915 roku w Monachium, gdzie został pochowany. W 1936 roku jego prochy zostały sprowadzone do kraju i złożone w Alei Zasłużonych na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Wilk zapatrzony w uśpioną, zasypaną śniegiem wieś to ikona malarstwa Alfreda Wierusz-Kowalskiego. Samotnik z obrazu „Wilk" (120 x 150 cm) został odwzorowany na monecie kolekcjonerskiej. Portret artysty to zdjęcie z monachijskiego atelier. Informacja: Eliza Ptaszyńska, Muzeum Okręgowe w Suwałkach.


Polish Painters of the 19th and 20th Centuries – Alfred Wierusz-Kowalski
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. 30 July 2015, Narodowy Bank Polski issued into circulation collector coins from the series "Polish Painters of the 19th and 20th Centuries" – Alfred Wierusz-Kowalski with the face value of 20 zł.

 

Face value 20 zł ... Metal: Ag 925/1000 and paints: red, yellow, green and blue;
Finish: proof; Dimensions: 40.0 mm x 28.0 mm; Weight: 28.28 g;
Edge: plain; Mintage: up to 30,000 pcs; Coin designer: Dominika Karpińska-Kopiec;
Issuer: NBP; The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

Alfred Wierusz-Kowalski was born in Suwałki on 11 October 1849. He received his education in the Warsaw Drawing Class, and later studied at the Academy of Fine Arts in Dresden and in Munich – where he set up his private studio and became a leading representative of the milieu of Polish painters there at the turn of the 19th and 20th century. The artist's paintings – realistic and imbued with emotions – show scenes from everyday life in Polish villages and small towns. They reveal the world of simple activities and games – horse-driven carts carrying passengers on muddy roads at dusk, excursions to the market, sleigh rides, wedding processions and groups of carts on the way to church pulled by teams of horses. These images are set in the scenery of the Polish landscape, featuring meagre trees, thickets, dusty roads, roads wet with melting snow, cottages perched in the distance or woods outlined against the sky. The vibrant joyfulness of laughing peasants dashing through the snow in sleighs alternates with the melancholy contemplation of travellers getting ready for a journey at dawn.

The realism of Alfred Wierusz-Kowalski's work does not consist only in his attention for detail and truth of detail, but in being capable of expressing the mood of the moment and the essence of the presented scene and the surrounding landscape. Evocative, atmospheric and immersed in the realities of the 19th century, his paintings quickly won popularity and gained lasting fame for the artist when sent to exhibitions and art galleriesin European and American cities. Distinctions, awards and purchases made by state and private collections have established Wierusz-Kowalski's position as a truly talented painter. Today the artist's work is displayed in numerous museum galleries. Alfred Kowalski died on 15 February 1915 and was buried in Munich. In 1936 his remains were brought to Poland and interred along the "Avenue of Merit" at the Powązki Cemetery in Warsaw. An iconic example of the artist's painting is a picture of a wolf looking at a sleeping, snow-covered village. The image of this lone wolf – from the picture "Wolf" (120 x 150 cm) – has been reproduced on the collector coin, while the artist's portrait is a photograph taken at the Munich studio. Info: Eliza Ptaszyńska, Regional Museum in Suwałki.

100. rocznicą przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii
100th anniversary of the awarding of the Nobel Prize in chemistry to Marie Skłodowska-Curie
www.nbp.pl

100. rocznica przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie Narodowy Bank Polski upamiętnił banknotem kolekcjonerskim o nominale 20 zł, który został wyemitowany 25 listopada 2011 roku. Opis banknotu: Na stronie przedniej banknotu umieszczono wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie oraz widok budynku Sorbony w Paryżu. Na stronie odwrotnej banknotu znajduje się wizerunek medalu wręczanego osobom wyróżnionym Nagrodą Nobla, cytat z wypowiedzi Marii Skłodowskiej-Curie na temat radu oraz widok budynku Instytutu Radowego w Warszawie. Autorem projektu jest Agnieszka Próchniak. Twórcą projektu matrycy stalorytniczej banknotu jest Przemysław Krajewski. INFO: Wymiary: 138 x 69 mm; Nakład: 60 tys. sztuk; Data emisji: 25 listopada 2011 r. Banknoty zostały wyprodukowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. Banknot stanowi prawny środek płatniczy o wartości nominalnej równej 20 zł.

 

To celebrate the 100th anniversary of the awarding of the Nobel Prize in chemistry to Marie Skłodowska-Curie the National Bank of Poland has issued a collector banknote of the face value of 20 złoty. The banknote was issued into circulation on 25 November 2011. Description of the banknote: The front of the banknote features an image of Marie Skłodowska-Curie and the shape of the building of the Sorbonne in Paris. The back of the banknote depicts an image of the medal awarded to the Nobel Prize winners, a quotation from the speech by Marie Skłodowska-Curie on radium and an image of the seat of the Radium Institute in Warsaw. Author of the design is Agnieszka Próchniak. Author of the banknote's steel engraving matrix is Przemysław Krajewski. INFO: Dimensions: 138 x 69 mm; Volume: 60.000 pcs.; Date of issue: 25 November 2011. The banknotes have been manufactured by the Polish Security Printing Works (PWPW S.A.). The banknote is legal tender in Poland and its face value is 20 złoty.

Franklin Expedition: Canadian Stamps & International-rate Stamp
www.canadapost.ca      www.canadianstampnews.com

On July 22, 2015 ... Canada Post unveiled three stamps commemorating Sir John Franklin's 1845 search for the Northwest Passage and the recent discovery of his vanished flagship, HMS Erebus, in September of last year. The stamps – two Permanent and one international rate – were issued Aug. 6, 2015. The se-tenant – or side-by-side – Permanent stamps were designed by Roy White, of the Vancouver-based Subplot Design, with illustrations from Halifax resident Mike Little, who has also worked on other stamps, including the Titanic collection (Scott #2536-37) issued in 2012.

 

Measuring 32 by 40 mm and available in booklets of 10 stamps, the newly issued Permanent stamps use a white background and high relief embossing, making the stamps appear as if they were carved from ice. The first stamp shows Erebus with HMS Terror – another vessel that was part of Franklin's lost expedition – in the background. The second stamp features a map of the Arctic region, which Franklin explored, and uses Inuktut to mark places, reflecting the Inuit oral history that guided many searches, including Erebus' discovery in 2014.

 

Printed by the Lowe-Martin Group using six-colour lithography, the se-tenant stamps are also available on an official first-day cover (FDC) cancelled in Gjoa Haven, NU (Nunavut), the closest community to the site where Erebus was found, and a gummed pane of 16 stamps, which is also available framed, with a unique two-tone metallic ink cancel. "The mystery of Franklin's expedition has long captured the imaginations of Canadians. It's a story of leadership, brave exploration, our history, our culture and our iconic North, all wrapped together," said Justice Minister and Nova Scotia MP Peter MacKay. "These stamps reflect Canadians' pride in technology while embracing the traditional stories and knowledge that helped make the discovery of Erebus possible and highlight a cherished moment in the history of our nation."

 

The international-rate stamp, also designed by White, combines Matthew Betts' illustration of the Erebus' deck plan with a modern sonar image from the wreck, courtesy of the Canadian Hydrographic Service of Fisheries and Oceans Canada. The accompanying souvenir sheet features an underwater photo provided by Parks Canada of the ship's bell as discovered by divers. Phosphorescent ink on the stamp enhances the sonar image while metallic ink gives the bell its sheen.

 

A $2.50 international-rate stamp, measuring 25 mm by 50 mm, is available in booklets of six. The stamp, designed by White and illustrated by Matthew Betts, was printed by Lowe-Martin Group in lithography in six colours with the addition of a phosphorescent ink to enhance the look the sonar image. A souvenir sheet measuring 103 mm by 65 mm, an Official First Day Cover, cancelled in Gjoa Haven, NU, and a 12-souvenir sheet uncut press sheet measuring 650 mm by 483 mm complete this stamp issue. "Canadian stamps have a long history of celebrating our great explorers," said Deepak Chopra, Canada Post president and CEO. "These stamps honour Franklin and his bold men but also celebrate the discovery of a shipwreck that had eluded previous and perilous searches: the long-lost Erebus."

2015... $20 Pure Silver Coin - Lost Ships in Canadian Waters: Franklin's Lost Expedition
www.mint.ca   www.canadapost.ca   www.canadiancoinnews.com  

Our history is undeniably linked to the oceans, seaways and lakes that make up our great Canadian landscape. "The Franklin Expedition is a very important event in Canadian history which laid the foundations of Canada's Arctic sovereignty nearly two centuries ago," MacKay said. "The Royal Canadian Mint's new commemorative silver coin is a poignant and beautifully crafted reminder of the vision, bravery and sacrifice needed to explore Canada's Arctic and to protect the true north, strong and free, as a cherished part of our nation. These bodies of water are notoriously unpredictable and can be treacherous; from our distant past to recent times, Canada's history is filled with incidents of lost vessels—including H.M.S. Erebus and H.M.S. Terror, which are at the centre of an enduring maritime mystery: the lost Franklin expedition.

The second in the Lost Ships in Canadian Waters series that commemorates well-known vessels lost in Canadian waters. This coin serves as a unique commemoration of the ill-fated Franklin expedition and its importance to the scientific exploration of Canada's Arctic region. Designed by noted Canadian maritime artist John Horton, the second coin in the $20 Fine Silver "Lost Ships in Canadian Waters" series pays tribute to the Franklin Expedition with an elegant illustration of HMS Terror and HMS Erebus navigating the icy waters of the Arctic Ocean. The meticulously coloured 99.99% pure silver coin shows HMS Erebus in the foreground, whose 2014 discovery by Canada's Victoria Strait Expedition is one of the century's greatest achievements in maritime archeology.Edging their way through ice-filled waters, the three-masted wooden vessels are seen travelling at a reduced speed under shortened canvas. The cool colour palette recreates the blue hues of the sky in daylight and the darker, icy waters of the Arctic.

 

Face Value: 20 Dollars ... Edge lettering bearing the names "H.M.S. TERROR" and
"H.M.S. EREBUS" further commemorates the two vessels and the 129 men who were lost.
Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 7,000; Weight: 31.39 g; Diameter: 38 mm;
Finish: Proof with colour; Edge: Plain with edge lettering; Artist: John Horton;
Packaging: Maroon clamshell with custom beauty box.

 

2015 ... Canada: The Baltimore Oriole
www.mint.ca    www.canadapost.ca  

Songbirds of Canada: The Baltimore Oriole (2015) ... Thanks to its striking black and fiery orange colouring, the Baltimore oriole (Icterus galbula) is often spotted high in the trees during Canada's summer months, from Alberta eastward through the southern portions of Eastern Canada. In celebration of both Canada's natural beauty and its colourful songbird species, the Baltimore oriole is forever immortalised in this fine silver coin. The fourth coin in the ongoing series titled Colourful Songbirds of Canada, which showcases the beauty of some of Canada's most unique songbird species.

 

Face value: 10 dollars ...  Mintage: 15000; Composition: 99.99% pure silver; Finish: proof;
Weight (g) 15.87; Diameter (mm) 34; Edge: serrated; Certificate: serialized;
Artist: Hélène Girard (reverse), Susanna Blunt (obverse).

About the design: The reverse image by Canadian artist Hélène Girard offers a side profile view of a Baltimore oriole rendered with selective colouring. The songbird's solid-black colour carries from its head through to its wings where it mixes with bold white markings, then down to its orange-tipped tail. But it is the bird's blazing orange under parts that catch the viewer's eye, betraying its presence amid the engraved foliage of a wild plum tree.

 

www.gtapa.org 

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.2011 Troyak Club - Bulletin # 157 October - Październik 2015. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates