Bulletin # 156 September - Wrzesień 2015

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The SEPTEMBER 2015 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca 

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca 

 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

27th September 2015 @ 4:30 p.m.

25th October 2015;    29th November 2015

10th January 2016;    24th January 2016;    14th February 2016;    28th February 2016;

5 - 6 March 2016 ... XIII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2016

20th March 2016;    24th April 2016;    29th May 2016;    26th June 2016

 

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zapraszamy.

MARCH 5 - 6, 2016, Mississauga., Ontario

XIII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2016,

at John Paul II Polish Cultural Centre,
4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403). Mississauga, Ontario.
Hours: SATURDAY 9 am to 4 pm with $3 adult admission;
SUNDAY 9 am to 4 pm free admission. Kids 16 and under Free both days. Free parking.
25+ DEALERS of CANADIAN and INTERNATIONAL Stamps, Gold and Silver Coins,
Royal Canadian Mint Coins, Paper Money, Military and other Collectibles. Canada Post Shop.
Bring coins, stamps or collectibles to be evaluated and get best prices.
Organized by the Polish-Canadian Coin & Stamp Club (Troyak Club) ... offering free stamps for kids.
World class Philatelic and Pope John Paul II on World Stamps (1993) ... Exhibits;
Displays of Coins, Stamps, Collectibles by Guests and Club Members.
See www.troyakclub.com for details.
More information: Contact Les Plonka – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call (416) 505-7999 ...

Światowa Wystawa EXPO 2015
Worlds fair EXPO 2015
www.poczta-polska.pl

W dniu 28 maja br. został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy o wartości 5,20 zł emisji
"Światowa Wystawa EXPO 2015". Znaczek wydrukowano techniką offsetową , na papierze fluorescencyjnym,
format znaczka: 62,5 x 43 mm w bloku : 100 x 100 mm, w nakładzie 200.000 szt.
Z tej okazji została wydana również koperta FDC. Autor projektu znaczka: Agnieszka Sancewicz.

 

Worlds fair EXPO 2015 ... Number of stamps in set: 1; denomination: 5,20 PLN; print run: 200.000 pcs;
printing technique: offset; stamp size: 62,5 x 43 mm , block : 100 x 100 mm; circulation date: 28th May 2015;
number of FDC: 1; author: Agnieszka Sancewicz.

 

100. rocznica Bitwy pod Gorlicami
100 Anniversary of the Battle of Gorlice
www.poczta-polska.pl

Dnia 01 Maja została wprowadzona obiegu kartka pocztowa z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej
o wartości 2,35 zł, emisji: 100. rocznica Bitwy pod Gorlicami, zwanej dalej kartką.
Do znaku opłaty pocztowej dołączono przywieszkę z napisem: PRIORYTET. W prawym górnym rogu strony
adresowej kartki nadrukowano znak opłaty pocztowej, na którym przedstawiono odznakę przypinaną
do czapki wojskowej, wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis: POLSKA i oznaczenie
wartości: 2,35 ZŁ. Na kartce przedstawiono oddział bojowy w szyku do natarcia na tle wzgórz w okolicach Gorlic.
Pod ilustracją umieszczono napis: 100. ROCZNICA BITWY POD GORLICAMI. Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm,
wydrukowano jednostronnie, techniką offsetową, na kartonie białym, w nakładzie 12 000 sztuk,
w następujących kolorach druku: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. Autorem projektu jest Maciej Jędrysik.

 

100 Anniversary of the Battle of Gorlice ... Number of stationeries in set: 1; denomination: 2,35 PLN;
print run: 12.000 pcs; printing technique: offset; card size: 148 x 105 mm;
release date: 01st May 2015; author: Maciej Jędrysik.

 

Latarnie morskie
Lighthouses
www.poczta-polska.pl

Latarnie morskie ... autor projektów znaczków: Jacek Konarzewski; liczba znaczków: 5;
wartości: 5 x 2,35 zł; nakłady: po 300.000 sztuk każdego; technika druku: rotograwiurowa;
format znaczków: 31,25 x 43 mm; arkusz sprzedażny – 5 znaczków + przywieszka;
papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 19 czerwca 2015 r.

 

Lighthouses ... number of stamps in set: 5 (in one sheet); denomination: 2,35 PLN;
print run: 300.000 pcs; printing technique: photogravure; stamp size: 31,25 x 43 mm;
circulation date: 19th June 2015; number of FDC: 3; authors: Jacek Konarzewski.

Odkryj Polskę – Kanał Bydgoski
Discover Poland – Bydgoszcz Canal
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych.

Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 22 maja 2015 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety z serii „Odkryj Polskę – Kanał Bydgoski" o nominale 5 zł.

 

Nominał 5 zł ... metal: stop pierścień MN25 rdzeń CuAl6Ni2; stempel: zwykły;
średnica: 24,00 mm; masa: 6,54 g; brzeg (bok): moletowany nieregularnie;
na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni,
rozdzielony gwiazdkami; nakład: do 1 200 000 szt.; Projektant monety: Dobrochna Surajewska;
Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Kanał Bydgoski, wybudowany w latach 1773–1774, jest wyjątkowym zabytkiem myśli hydrotechnicznej. Połączył dorzecza Wisły i Odry, poprzez ich dopływy – Noteć i Brdę. Budowa kanału trwała zaledwie półtora roku. W tym celu do głównych prac sprowadzono około 8 tysięcy osadników. Na przełomie XVIII/XIX wieku zbudowano śluzy murowane, które do dziś możemy podziwiać na starym Kanale Bydgoskim. Znaczenie Kanału Bydgoskiego zdecydowanie wzrosło w drugiej połowie XIX wieku, kiedy pojawiły się pierwsze statki napędzane parą. Przed I wojną światową rozpoczęto przebudowę kanału. Uruchomiony w 1915 roku nowy odcinek połączył Brdę – poprzez śluzy „Okole" i „Czyżkówko" – ze starym kanałem. Inwestycja ta, dzięki zastosowaniu nowoczesnych śluz, umożliwiała pływanie po kanale największym ówczesnym barkom.

Od końca XIX wieku okolice starego kanału stały się popularnym miejscem spotkań bydgoszczan i turystów. Na odwiedzających czekały liczne restauracje, kawiarnie oraz wszelkie atrakcje. Mieszkańcom spędzającym tam dni wolne od pracy czas umilały orkiestry wojskowe. Po II wojnie światowej znaczenie Kanału Bydgoskiego jako arterii wodnej było niezaprzeczalne, niestety z czasem jego możliwości transportowe zmalały. Obecnie jest częścią międzynarodowej drogi wodnej E-70, ale ze względu na przestarzałe urządzenia, jest zakwalifikowany jako droga wodna II klasy i czeka na rewitalizację, która pozwoliłaby mu odzyskać dawny blask. W 2005 roku kanał został wpisany na listę zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, a w 2014 – Roku Kanału Bydgoskiego – rozpoczęto starania o uznanie go za pomnik historii i wpisanie na listę UNESCO. Informacja: Tomasz Izajasz, Muzeum Kanału Bydgoskiego.

100th Anniversary of In Flanders Fields poem ... Stamp
www.canadapost.ca

 

Mark the 100th anniversary of the most popular war-time poem. "In Flanders Fields" was first published
in December 1915 and was written by Canadian-born Lt. Colonel John McCrae, a brigade-surgeon,
during World War I. A tribute to his lost comrade and war heroes worldwide, the booklet features the first
5 hand-scripted lines of the poem. On the stamp is a soldier's silhouette set against a bright, red poppy and
rows of crosses. The poppy became a symbol of the sacrifices made by those who fought in the war.
"In Flanders Fields" continues to be recited at Remembrance Day ceremonies around the world.
This is a beautiful addition to any Canadiana, floral or historical collection.

 

100th Anniversary of In Flanders Fields
www.mint.ca     www.canadapost.ca  

The year 2015 marks the 100th anniversary of the poem In Flanders Fields, which was written by Canadian physician Lieutenant Colonel John McCrae amid the horrors of the Second Battle of Ypres in May 1915. Through his hauntingly poignant poem, McCrae succeeded in giving a voice to the 60,000 Canadians who would lose their lives in the First World War, and ignited an international effort to keep their legacy alive. To mark this anniversary, this fine silver coin is a solemn remembrance of those who bravely served their country abroad in a time of war–lest we forget.

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
- In Flanders Fields, John McCrae (1872-1918)

Face value: 50 dollars; Mintage: 1500; Composition: 99.99% pure silver;
Finish: proof; Weight (g) 157.6; Diameter (mm) 65.25; Edge: serrated;
Certificate: serialized; Artist: Tony Bianco (reverse), Sir E.B. MacKennal (obverse).

About the Design: Designed by Canadian artist Tony Bianco, your coin masterfully combines vibrant colour with finely detailed engraving to create a stirring scene of remembrance at a soldier's grave. There is an unusual stillness in the air as two Canadian soldiers take the time to quietly remember a fallen friend and colleague, who lies buried far from home in a field that is resplendent with the red poppies described in John McCrae's poem, In Flanders Fields. With his head bent down and hat removed, one solemn soldier stands to the left of the stone grave; on the right side of the image, the second soldier kneels before the cross on one leg, his head bent down in quiet reflection. These two soldiers are among the many who will help carry the legacy left behind by the fallen; it is they who will "take up our quarrel with the foe" and who will carry out the call to action described in the lines "to you from failing hands we throw / The torch; be yours to hold it high." In the background, McCrae's handwritten first line of his famous poem is inscribed in both English and in French: "In Flanders fields the poppies blow" and "Au champ d'honneur, les coquelicots."

 

Face value: 20 dollars; Mintage: 10000; Composition: 99.99% pure silver;
Finish: proof; Weight (g) 31.39; Diameter (mm) 38; Edge: serrated; Certificate: serialized;
Artist: Laurie McGaw (reverse), Sir E.B. MacKennal (obverse).

About the Design: Designed by Canadian artist Laurie McGaw, your coin transports you back to 1915 with an intricately engraved image that evokes the opening lines of John McCrae's poem, In Flanders Fields. With his helmet removed and head bent in mourning, a lone Canadian soldier stands before a makeshift gravesite for fellow soldiers who were killed in battle; their final resting place resembles the Belgian fields near the Ypres salient, which provided the natural setting for McCrae's haunting poem and contributed to the theme of the continuing cycle of life amid the devastation of war. To the left of the soldier, a large image of a poppy offers a close view of the flowers that have become synonymous with remembrance; these same wild blooms are also seen to the right of the soldier, emerging from the upturned earth to grow "between the crosses, row on row, that mark our place." In the glow of the sunset, two birds in flight echo McCrae's words: "and in the sky, The larks, still bravely singing, fly..."

Did you know... Originally, the first line read "In Flanders fields the poppies grow" but the editor of Punch requested McCrae's permission to change it to "the poppies blow" in order to differentiate it from the very last line of the poem. The poem's popularity and its reference to the blooms growing over the soldiers' graves helped inspire a widespread movement to adopt the poppy as a memorial symbol–a practice still observed in Canada, France, the United States, Britain and other Commonwealth nations. Often quoted, In Flanders Fields was used to help sell Canadian war bonds, providing a boost in a campaign that raised $400 million–far more than the target of $150 million. More than 600,000 men and women from across Canada served as soldiers, nurses and chaplains during the First World War from 1914 to 1918; of those, 60,000 perished during the conflict.

Born in Guelph, Ont., John McCrae (1872-1918) was a compassionate doctor, a respected professor, and a veteran of the South African War. Enlisting soon after First World War was declared, McCrae was assigned second-in-command of the 1st Brigade of the Canadian Field Artillery, where his medical training made him invaluable as the brigade surgeon. While the First Canadian Division valiantly fought in the Ypres salient, a friend's death inspired McCrae to write his famous poem. On the morning of May 2, 1915, 22-year-old Lieutenant Alexis Helmer of Ottawa, Ont., was killed by enemy artillery fire upon emerging from his dugout. In the absence of a chaplain, McCrae himself presided over the funeral service as Helmer's remains were deposited in a makeshift grave marked by a simple wooden cross. While accounts vary, it is generally believed that McCrae wrote his famous poem the next day on the back step of an ambulance, in sight of Helmer's grave and near the fields that were filling with the casualties of war.

McCrae set aside the poem–the second last he would write–only to take it up again after leaving Ypres for Boulogne. A finished copy was submitted to The Spectator in London but was rejected for publication; thankfully, a journalist brought back a copy to England's Punch magazine, which printed it anonymously on December 8, 1915. With its theme of remembrance and the powerful visual of bright red poppies growing amid the devastation of war, the poem became widely seen as the embodiment of how soldiers viewed this war; the author of this popular poem soon became known. A hundred years later, McCrae's own legacy and his poem live on. While McCrae would succumb to illness and exhaustion in January 1918, his written words continue to give a voice to the fallen–one that time would not forget. After the war, it inspired the movement to recognize the poppy as the official symbol of remembrance after the war–a tradition that has continued, in the weeks leading up to Remembrance Day (Nov. 11) each year, when Canadians don this bright red symbol to honour the legacy of the more than 600,000 Canadians who served in the First World War, and the 60,000 of them who lost their lives.

www.gtapa.org

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.2011 Troyak Club - Bulletin # 156 September - Wrzesień 2015. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates