Bulletin # 154 July - Lipiec 2015

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The JULY 2015 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

HAPPY CANADA'S 148th BIRTHDAY !
BONNE FÊTE DU CANADA !
www.canada.ca 

Face Value: 50 Dollar ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 10,000;
Weight: 47.59 g; Dimensions: 49.8 x 28.6 mm; Finish: Proof with select enamel; Edge: Plain.

Celebrating the 50th anniversary of Canada's flag
www.canadapost.ca     www.mint.ca 

Celebrate the 50th anniversary of Canada's flag with this first rectangular-shaped 1.5 oz coin...
Crafted in 99.99% pure silver with a red and white coloured coating, the coin features a scripted
engraving of the date the Maple Leaf flag was first raised. The official ceremony inaugurating the new
Canadian flag was held on Parliament Hill in Ottawa, Ontario on February 15, 1965, with Governor
General Georges Vanier, Prime Minister Lester B. Pearson, members of Cabinet and thousands of
Canadians in attendance. This coin is a must-have for any Canadiana-themed collection!

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca 

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca 

  

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

July & August 2015 – Summer break ... Letnie wakacje ...

27th September 2015 @ 4:30 p.m.

25th October 2015;     29th November 2015

 

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zapraszamy.

Światowe Dni Młodzieży
World Youth Day
www.poczta-polska.pl

     

W dniu 27 kwietnia br. zostały wprowadzone do obiegu dwa znaczki pocztowe o wartości 1,75 zł i 5,00 zł,
emisji "Światowe Dni Młodzieży". Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową,
na papierze fluorescencyjnym, w formacie: 31,25 x 43 mm - znaczek o nominale 1,75 zł i 31,25 x 39,5 mm
znaczek o nominale 5 zł , w nakładzie 270.000 sztuk po 1,75 zł w arkuszu sprzedażnym - 9 znaczków
i 240.000 sztuk po 5,00 zł w arkuszu sprzedażnym - 6 znaczków.
Z tej okazji została również wydana koperta FDC. Autor projektu: Agnieszka Sancewicz.

World Youth Day ... Number of stamps in set: 2; denomination: 1,75 PLN, 5,00 PLN;
print run: 270.000 - 1,75 PLN , 240.000 - 5,00 PLN pcs; printing technique: photogravure;
stamp size: 1,75 zł - 31,25 x 43 mm, 5 zł - 31,25 x 39,5 mm; circulation date: 27th April 2015;
1,75 PLN - 9 stamps per sheet, 5,00 PLN - 6 stamps per sheet; number of FDC: 1; author: Agnieszka Sancewicz.


25-lecie Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska"
25th anniversary of the "Polish Community" Association
www.poczta-polska.pl

Dnia 01 Maja została wprowadzona do obiegu kartka pocztowa z nadrukowanym znakiem
opłaty pocztowej o wartości 1,75 zł, emisji: 25-lecie Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska",
zwanej dalej kartką. W prawym górnym rogu strony adresowej kartki nadrukowano znak opłaty pocztowej,
na którym przedstawiono Dom Polonii w Warszawie, wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis:
POLSKA i oznaczenie wartości: 1,75 ZŁ. Na kartce przedstawiono kulę ziemską okoloną tancerzami
w wielobarwnych strojach ludowych. Pod ilustracją umieszczono napis:
25 - LECIE STOWARZYSZENIA ,,WSPÓLNOTA POLSKA" i znak Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska".
Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm, wydrukowano jednostronnie, techniką offsetową, na kartonie białym,
w nakładzie 11 000 sztuk, w następujących kolorach druku: żółtym, czerwonym, niebieskim
i czarnym. Autorem projektu jest Andrzej Gosik.

 

25th anniversary of the "Polish Community" Association ... Number of stationeries in set: 1;
Denomination: 1,75 PLN; Print run: 11.000 pcs; Printing technique: offset; Card size: 148 x 105 mm;
Release date: 1st May 2015; Author: Jarosław Ochendzan.

Skarby Stanisława Augusta – Władysław Jagiełło
www.nbp.pl

Skarby Stanisława Augusta ... Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł – „Skarby Stanisława Augusta" – odwzorowuje słynną osiemnastowieczną serię medalierską z wizerunkami krolow Polski wykonaną na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Krolewskie medale powstawały w mennicy warszawskiej w latach 1791–1797/1798. Ich tworcami byli dwaj wybitni medalierzy Jan Filip Holzhaeusser i Jan Jakub Reichel. Medale były wzorowane na portretach namalowanych w latach 1768–1771 przez Marcella Bacciarellego do Pokoju Marmurowego w Zamku Krolewskim w Warszawie. Monety emitowane przez Narodowy Bank Polski są wiernymi replikami medali, zachowują średnicę i wysokość reliefu oryginałow. Dotyczy to portretow krolewskich prezentowanych na rewersach monet. Odwrotne strony medali z życiorysami krolow, umieszczone na awersach monet, zostały pomniejszone, ponieważ towarzyszy im otok z nazwą państwa, godłem Rzeczypospolitej, nominałem oraz rokiem emisji. Życiorysy monarchow, jak rownież napisy na awersach medali towarzyszące portretom władcow, zredagowane są po łacinie. Ostatecznej redakcji tych tekstow dokonał zapewne sam krol Stanisław August. Imiona monarchow w języku polskim umieszczone zostały na boku monet; tamże znajduje się nazwa serii „Skarby Stanisława Augusta".

Poczet krolow polskich wykonany na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego składał się z wizerunkow 23 monarchow. Był tu o jeden portret krolewski więcej niż na obrazach Bacciarellego, ktorego cykl obejmuje 22 obrazy. Dodatkowy portret Stanisława Leszczyńskiego, umieszczony na medalu, powstał najprawdopodobniej na podstawie obrazu Jana Bogumiła Plerscha. Obie serie, malarska i medalierska, zaczynają się od Bolesława Chrobrego, a kończą wizerunkiem Augusta III Sasa. W Pokoju Marmurowym od XVIII wieku naczelne miejsce zajmuje jednak kilkakrotnie większy od pozostałych krolewskich portretow wizerunek Stanisława Augusta w pełnej postaci, w stroju koronacyjnym. Zapewne więc i serię medalierską zamykać miał medal z wizerunkiem aktualnie panującego monarchy. Abdykacja, emigracja i rychła śmierć krola w początku 1798 r. uniemożliwiły realizację tego zamierzenia.

Seria monet „Skarby Stanisława Augusta" obejmuje 24 wizerunki monarchow – 23 z oryginalnej serii krolewskiej oraz portret Stanisława Augusta, odtworzony według medali z epoki. Tak jak w XVIII wieku medale, monety będą bite w złocie i w srebrze. Informacja: Tomasz Bylicki, starszy kustosz w Muzeum Historyczne m. st. Warszawy.


Nominał 500 zł - metal: Au 999,9/1000; stempel: zwykły; średnica: 45 mm; masa: 62,2 g;
napis na obrzeżu: SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA * WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO;
nakład: do 750 szt. Projektant rewersu – Anna Wątrobska-Wdowiarska;
Projektant awersu oraz napisow na rewersie – Robert Kotowicz;
Na zlecenie NBP monetę wyprodukowała Mennica Polska S.A. Emisja: 3 marca 2015 r.

Syn Olgierda, wyznaczony na małżonka Jadwigi Roku Pańskiego 1385, koronowany 1386.
Litwę z Polską połączył i uczynił chrześcijańską, Akademię w Krakowie założył, rycerzy niemieckich
pod Grunwaldem pobił, i postanowił, aby szlachcic nie był więziony bez wyroku sądu.
Umarł Roku Pańskiego 1434, mając lat 86, w 48. roku panowania, dnia 31 maja.

  

Nominał 50 zł - metal: Ag 999/1000; stempel: zwykły; średnica: 45 mm; masa: 62,2 g;
napis na obrzeżu: SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA * WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO
nakład: do 5000 szt. Projektant rewersu – Anna Wątrobska-Wdowiarska;
Projektant awersu oraz napisow na rewersie – Robert Kotowicz;
Na zlecenie NBP monetę wyprodukowała Mennica Polska S.A. Emisja: 3 marca 2015 r.

Władysław Jagiełło (1386–1434) ... Siodma moneta serii ukazuje Jagiełłę, od 1377 r. władcę Litwy, koronowanego na krola Polski w 1386 r. po przyjęciu chrztu, poślubieniu krolowej Jadwigi i przyjęciu imienia Władysław. Wypełnienie tych zobowiązań spowodowało zawiązanie polsko-litewskiej unii personalnej i rozpoczęło chrystianizację Litwy. Tym samym Władysław stał się założycielem dynastii Jagiellonow, ktorej państwa zajmowały największą część Europy.

Medalierski wizerunek Władysława, choć naśladuje portret pędzla Marcella Bacciarellego, jest niewłaściwy, bowiem malarz mylnie obrał za wzor portret Zygmunta Augusta. Władca ukazany jest na medalu w prawym profilu, z gołą głową, bujną brodą, w zarzuconym na ramionach płaszczu. Lewą dłoń wspiera na tarczy z herbem litewskim Pogoń. Na rewersie medalu (na awersie monety tekst został nieznacznie skrocony) czytamy w tłumaczeniu: Syn Olgierda, wyznaczony na małżonka Jadwigi Roku Pańskiego 1385, koronowany 1386. Litwę z Polską połączył i uczynił chrześcijańską, Akademię w Krakowie założył, rycerzy niemieckich pod Grunwaldem pobił, i postanowił, aby szlachcic nie był więziony bez wyroku sądu. Umarł Roku Pańskiego 1434, mając lat 86, w 48. roku panowania, dnia 31 maja.

Władysław, urodzony pod imieniem Jogaila, ktorego data urodzin do dzisiaj nie jest ustalona i wciąż dyskutowana (między 1351 a 1362 r.), był synem Olgierda z litewskiego rodu książąt Giedyminowiczow. Szukając sprzymierzeńcow do walki z Zakonem Krzyżackim, zwrocił się do Polski, gdzie na mocy umowy w Krewie w zamian za tron polski zobowiązał się do chrztu Litwy i zawiązania unii z Polską. Przyniosło to obu państwom korzyści polityczne, gospodarcze i kulturalne. Powstrzymał ekspansję Zakonu i odniosł sławne zwycięstwo pod Grunwaldem (1410 r.). Przyłączył do Polski część Spisza, odzyskał dla Korony Ziemię Dobrzyńską, a dla Litwy Żmudź. Zhołdował Mołdawię i zawarł sojusz z Brandenburgią. Dla utrzymania dynastii nadał szlachcie liczne przywileje, w tym słynny akt neminem captivabimus nisi iure victum (nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego). W 1400 r. wznowił w Krakowie – dzięki darowiźnie Jadwigi – działalność Akademii, nazwanej poźniej Uniwersytetem Jagiellońskim. Informacja: Marta Męclewska.

Treasures of Stanislaw August – Ladislas Jagiello
www.nbp.pl

Treasures of Stanisław August ... The unique series of gold and silver collector coins with the face values of 500 zloty and 50 zloty – "TREASURES OF STANISŁAW AUGUST" – replicates the famous 18th century medallic series with the images of the kings of Poland, which was struck on the order of Stanisław August Poniatowski. The royal medals, designed by two outstanding medallists: Jan Filip Holzhaeusser and Jan Jakub Reichel, were struck at the Warsaw mint in the years 1791-1797/1798. The design of the medals was based on portraits painted between 1768 and 1771 by Marcello Bacciarelli for the Marble Room at the Royal Castle in Warsaw.

The coins issued by Narodowy Bank Polski are faithful replicas of the medals, preserving the diameter and height of relief of the originals. This applies to the portraits of the kings on the reverses. The obverses of the coins feature the reverses of the medals with biographies of the monarchs. The reverses of the medals have been reduced in size because they are accompanied by the name of the state along the rim, the image of the state emblem, the face value and the year of issue of the coins. The biographies of the monarchs and the inscriptions on the obverses of the medals accompanying the royal portraits are in Latin. The final text editing was most likely done by King Stanisław August himself. The names of the monarchs in Polish are presented on the sides of the coins, along with the name of the series "Treasures of Stanisław August".

The gallery of portraits of Polish kings, painted on the order of Stanisław August Poniatowski, consisted of images of 23 monarchs. It included one royal portrait more than Bacciarelli's series of 22 paintings. The additional portrait of Stanisław Leszczyński – featured on the medal – was most probably modelled on a painting by Jan Bogumił Plersch. Both series, the paintings and the medals, begin with the image of Bolesław Chrobry and end with the portrait of August III. Since the 18th century, the principal place in the Marble Room has belonged to the portrait of the full length figure of Stanisław August in his coronation robes. The painting is several times larger than other portraits. It is therefore probable that the medallic series would have finished with a medal presenting the image of the ruling monarch. However, these plans were thwarted by the king's abdication, emigration and early death at the beginning of 1798.

The series of coins "Treasures of Stanisław August" consists of 24 portraits of monarchs – of which 23 have been modelled on the royal series plus a portrait of Stanisław August based on the medals from the period. The series will be struck in silver and gold, as was the practice in the 18th century. Info: Tomasz Bylicki, senior curator, Historical Museum of Warsaw.

 

Face value: 500 zł - metal: Au 999,9/1000; finish: standard; diameter: 45 mm;
weight: 62.2 g; On the edge, the inscription: SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA *
WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO; mintage: up to 750 pcs; Designer: reverse
– Anna Wątróbska-Wdowiarska; Obverse and inscriptions on the reverse – Robert Kotowicz
Producer: Mennica Polska S.A. commissioned by NBP; Date of issue: 3 March 2015

Algirdas' son, designated Jadwiga's spouse A.D. 1385, crowned in 1386. He joined Lithuania and Poland together,
made Lithuania Christian, founded the Academy in Cracow, defeated Teutonic Knights at Grunwald,
and decided that no nobleman could be held in custody without a court ruling. He died A.D. 1434,
at the age of 86, in the 48th year of his reign, on 31 May.

 

Face value: 50 zł - metal: Ag 999/1000; finish: standard; diameter: 45 mm
weight: 62.2 g; On the edge, the inscription: SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA *
WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO; mintage: up to 5,000 pcs; Designer: reverse –
Anna Wątróbska-Wdowiarska; Obverse and inscriptions on the reverse – Robert Kotowicz;
Producer: Mennica Polska S.A. commissioned by NBP; Date of issue: 3 March 2015.

Ladislas Jagiello (1386–1434) ... The seventh coin of the series shows Jagiello, the ruler of Lithuania from 1377. He was crowned King of Poland in 1386, following his baptism, his marriage to Poland's Queen Jadwiga of Anjou and the adoption of the name of Władysław (Ladislas). Fulfillment of these commitments resulted in the formation of the personal union between Poland and Lithuania and initiated the Christianization of Lithuania. Thus Ladislas became the founder of the Jagiellonian dynasty, which ruled a significant part of Europe.

Medallic image of Ladislas, though imitating a portrait by Marcello Bacciarelli, is wrong because the painter had wrongly chosen the portrait of Sigismund-Augustus as a model. On the medal, the sovereign is shown in the right profile, bareheaded, with abundant beard and a coat draped around his shoulders. His left hand rests on a shield featuring the Lithuanian coat of arms, Vytis (the Chaser). The medal's reverse reads in translation (on the coin's obverse the text is in an abbreviated version): Algirdas' son, designated Jadwiga's spouse A.D. 1385, crowned in 1386. He joined Lithuania and Poland together, made Lithuania Christian, founded the Academy in Cracow, defeated Teutonic Knights at Grunwald, and decided that no nobleman could be held in custody without a court ruling. He died A.D. 1434, at the age of 86, in the 48th year of his reign, on 31 May.

Ladislas was born under the name of Jogaila. His date of birth is still unknown (between 1351 and 1362) and subject to debate. He was the son of Algirdas, Grand Duke of Lithuania from Gediminid dynasty. Looking for allies to fight the Teutonic Knights, Jagiello turned to Poland. Under the Treaty of Krevo, in exchange for the Polish throne, he undertook to convert Lithuania into Christianity and to establish a union with Poland. The union benefited both countries politically, economically and culturally. He halted the expansion of the Teutonic Order and won the famous victory at Grunwald (1410). He joined a part of Spisz to Poland, restored Dobrzyń Land to Poland and Samogitia – to Lithuania. He received homage from Moldova and entered into an alliance with Brandenburg. To maintain the Dynasty he gave the nobles numerous priviledges, including famous act neminem captivabimus nisi iure victum (we shall imprison noone except if he has been lawfully sentenced). In 1400, he restored – thanks to Jadwiga's donation – the Academy in Cracow, which was later named the Jagiellonian University. Info: Marta Męclewska.

 

FIFA Women's World Cup
www.canadapost.ca

Canada celebrates the beautiful game with this colourful collectible marking the FIFA Women's World Cup Canada 2015™. One of the biggest sporting events ever to be held in our country, the tournament will see 24 women's teams compete for the crown of world's best. From June 5 to July 6, 2015, matches will be played in six Canadian cities, culminating with the gold medal game at Vancouver's BC Place.

A superb souvenir for stamp collectors and soccer fans alike, it features a stamp designed by Debbie Adams of Adams + Associates Inc. The stamp features two of the top stars from Canada's team: striker Christine Sinclair of Burnaby, British Columbia and defender Kadeisha Buchanan of Mississauga, Ontario. Behind the two Canadians is Ayumi Kaihori, the goalkeeper of the Japanese team, stretching for a save. In front of the three players is the World Cup's adidas Official Matchball. The cancel locations are Edmonton, Alberta, and Vancouver, British Columbia, two of the six Canadian cities that will host this historic tournament. Raise your game and show your pride with this fantastic item of sports memorabilia.


2015 ... $10 Pure Silver Coin - FIFA Women's World CupTM/MC – Celebration
www.canadapost.ca    www.mint.ca  

Celebrate the thrill of victory with this official commemorative coin of the FIFA Women's World CupTM/MC Canada 2015... Designed by artist Greg Banning and crafted in 99.99% pure silver with proof finish and serrated edge, the coin celebrates Canada as the host nation for this historic sporting event. Host cities include Moncton, Montréal, Ottawa, Winnipeg, Edmonton and Vancouver. Capture the energy and passion of the game with this coin, featuring a player celebrating with a victorious run while draped in the Canadian flag. This heart-warming piece is sure to be a big winner with sports enthusiasts and soccer fans.

 

Face Value: 10 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 15,000;
Weight: 15.87 g; Diameter: 34 mm; Finish: Proof; Edge: Serrated; Artist: Greg Banning.

2015 ... Celebrating Canada
www.mint.ca    www.canadapost.ca 

Celebrating Canada – 2015 ... No other symbol strikes a deep, emotional chord for Canadians than the iconic maple leaf. It has become synonymous with a vast expanse of land, which is filled with stunning sights and places that are as diverse as the nearly 35 million people who call Canada "home." Now, the Royal Canadian Mint celebrates the iconic maple leaf — and the rich diversity of all that it represents — with this finely detailed coin. This beautiful coin offers a creative portrait of an iconic Canada. It pays tribute to the maple leaf as a national icon and all that it represents–as depicted through the use of symbols that represent Canada and its different regions.

 

Face value: 10 dollars; Mintage: 8000; Composition: 99.99% pure silver; Finish: proof;
Weight (g) 15.87; Diameter (mm) 34; Edge: serrated; Certificate: serialized;
Artist: Kwame Delfish (reverse), Susanna Blunt (obverse).

Design: Your coin represents a map-like representation of Canada through the use of symbolism. The maple leaf's outline mimics Canada's geographical shape, stretching out to cover the far reaches of Canada. As though travelling from one coast to another, the Canadian Rocky Mountains and a white-tailed deer in the leaf's left-most point represent the rugged wilderness of the western provinces. Behind the deer, wheat symbolises the grain-growing Canadian prairies. The fishing industry and the Eastern provinces are represented in the right leaf point by a fish, a boat and the famed Peggy's Point Lighthouse. A partial map of the Northwest Territories and Nunavut — home to many of Canada's native peoples — dominates the leaf's middle point, while the Tower of Peace at the base symbolises the government and the tie that binds all Canadians together.

Did you know... Nova Scotia's rocky shores feature hundreds of lighthouses–but none are as famous as The Peggy's Point Lighthouse! It is one of the most photographed lighthouses in the world and it draws half a million visitors each year. Canada is one of the largest wheat producers in the world. Wheat is the basis for many of our foods, but it's also an ingredient for other products including adhesives, cosmetics and even concrete! The breathtaking Canadian Rocky Mountains (commonly known as the Rockies) offer some of the most famous and well-known mountain scenery. Nearly 50 of its peaks surpass the 3,350 metre-mark—in fact, Mount Robson's peak in British Columbia is the highest at 3,954 metres! In his first design for the Royal Canadian Mint, Toronto-based artist Kwame Delfish has opted to look beyond the maple leaf as the sole representation of Canada. "The inspiration for my art comes to me as I go through life viewing the world–looking beyond what's directly in front of me." His use of symbols for each region creates a unique portrait of Canada, and offers an interpretation of what the maple leaf represents when used as a national icon.

www.gtapa.org
The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.

2011 Troyak Club - Bulletin # 154 July - Lipiec 2015. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates