Bulletin # 151 April - Kwiecień 2015

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The APRIL 2015 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Papież św. Jan Paweł II / Pope St. John Paul II
1920 - 1978 - 2005CANADA PROCLAIMS – April 2nd is Pope St. John Paul II Day !!!

HAPPY EASTER !
WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH !

JOYEUX PÂQUES !

  

WIELKANOC
EASTER
www.poczta-polska.pl

W dniu 06 marca 2015 roku zostały wprowadzone do obiegu znaczki pocztowe o wartości 2,35 zł i 5,20 zł, emisji "Wielkanoc". Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 25,5 x 31,25 mm, w nakładzie 2,35 zł - 6.000.000 sztuk i 5,20 zł - 2.000.000 sztuk , arkusz sprzedażny - 100 sztuk znaczków. Z tej okazji zostaną również wydane koperty FDC. Autor projektu: Agnieszka Sancewicz.

Dnia 09 marca 2015 roku zostały wprowadzone do obiegu kartki pocztowe z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 1,75 zł i 2,35 zł, emisji: Wielkanoc, zwane dalej kartkami. Do znaku opłaty pocztowej o wartości 2,35 zł dołączono przywieszkę z napisem: PRIORYTET. W prawym górnym rogu strony adresowej kartek nadrukowano znaki opłaty pocztowej, na których przedstawiono: na pierwszym - pisankę kurpiowską; wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis: Polska i oznaczenie wartości: 1,75 zł, pod znakiem umieszczono opis: pisanka kurpiowska, na drugim - pisankę kurpiowską; wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis: Polska i oznaczenie wartości: 2,35 zł, pod znakiem umieszczono opis: pisanka kurpiowska. Do znaku opłaty pocztowej dołączono przywieszkę z napisem: PRIORYTET. Na kartkach przedstawiono: na pierwszej - młodą kobietę w stroju ludowym malującą pisankę oraz umieszczono napisy: Wielkanoc, Ilustracja na podstawie fotografii z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce; na drugiej - palmy wielkanocne oraz umieszczono napisy: Wielkanoc, Ilustracja na podstawie fotografii z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Kartki o wymiarach 148 x 105 mm, wydrukowano jednostronnie, techniką offsetową, na kartonie białym, w następujących nakładach: dla wartości 1,75 zł - 54 000 sztuk, dla wartości 2,35 zł - 25 000 sztuk, w następujących kolorach druku: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. Autorem projektu jest Agnieszka Sancewicz.

EASTER Stamps ... Number of stamps : 2; Denomination: 2,35 PLN , 5,20 PLN; Print run: 2,35 zł - 6.000.000 , 5,20 zł - 2.000.000 pcs.; Printing technique: photogravure; Stamp size: 25,5 x 31,25 mm; Circulation date: 6th March 2015; 100 stamps per sheet; Number of FDC: 2; Author: Agnieszka Sancewicz.
EASTER Stationeries ... Number of stationeries in set: 2; Denomination: 1,75 PLN , 2,35 PLN each; Print run: 1,75 zł - 54.000 pcs , 2,35 zł - 25.000 pcs.; Printing technique: offset; Card size: 148 x 105 mm; Release date: 09th March 2015; Author: Agnieszka Sancewicz.

 

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca 

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca 

 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

26th April 2015 @ 4:30 p.m.

24th May 2015;    21st June 2015

July & August 2015 – Summer break ... Letnie wakacje ...

27th September 2015;    25th October 2015;    29th November 2015

 

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Zapraszamy.


HISTORIA MONETY POLSKIEJ – brakteat Leszka Białego
www.nbp.pl

4 grudnia 2014 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę „Historia monety polskiej" – brakteat Leszka Białego o nominale 10 zł.

Koniec wieku XII i cały wiek XIII to okres dominacji brakteatów, czyli cienkich monet bitych tylko z jednej strony. Jest to jednocześnie najciemniejszy okres w dziejach polskiego mennictwa, przypadający na rozbicie dzielnicowe. Był to czas jednoczesnego panowania wielu książąt, którzy bili własne monety. Większość tych monet pozbawiona jest jakichkolwiek napisów, co niesłychanie utrudnia rozpoznanie emitentów. Pewną pomoc w tym względzie przyniósł niedawno ujawniony w Krakowie wielki skarb monet, ukryty w pierwszej połowie XIII w. Z niego pochodzi brakteat z wyobrażeniem skrzydlatego smoka, z dużym prawdopodobieństwem przypisywany księciu Leszkowi Białemu (1206–1227).

  

Nominał 10 zł - metal: Ag 925; stempel: lustrzany; średnica: 32, 00 mm; masa: 14,14 g;
nakład: do 20 000 szt.; Projektant monety: Dominika Karpińska-Kopiec;
Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

To właśnie taki okaz został umieszczony na rewersie nowej monety, będącej już piątą monetą w naszej serii. Smok jest zwrócony w lewo, ale głowę ma skierowaną do tyłu, skrzydła rozłożone a ogon podwinięty. Potwór ten albo symbolizuje moc księcia, albo może raczej ma odstraszać wszelkie złe moce które mogłyby mu zagrażać. Jako tło wykorzystano zarys fasady późnoromańskiego kościoła cystersów w Sulejowie.

Również na naszym awersie, czyli na stronie głównej monety, umieszczono dwa elementy. Jest to przede wszystkim metryka monety z godłem państwa, jego nazwą, nominałem i rokiem emisji. Uzupełnienie stanowi pieczęć piesza księcia. Został on przedstawiony w pełnym uzbrojeniu, z włócznią z proporcem w jednym ręku, a tarczą w drugim. Legenda zawiera dane, których brak na monecie: +SIGIL[LVM] LESTCONIS D-VCIS POLONI-E (pieczęć Leszka, księcia Polski). Informacja: Stanisław Suchodolski.

 

HISTORY OF POLISH COIN – bracteate of Leszek the White
www.nbp.pl

On 4 December 2014 Narodowy Bank Polski issued into circulation a coin of the series„History of Polish Coin" – bracteate of Leszek the White, with the face value of 10 zł.

The end of the 12th century and the whole of 13th century was a period dominated by bracteates, i.e. thin, one-sided coins. At the same time, it was the darkest period in the history of the Polish minting, coinciding with the fragmentation of Poland. It was the time of simultaneous rule over the Polish territory by many princes, each of them minting their own coins. Most of these coins have no inscriptions at all, which makes identification of the issuers extremely difficult. Some aid in this area has been provided by the large coin hoard recently discovered in Cracow, which had been hidden in the first half of the 13th century. From this find comes the bractreate depicting a winged dragon. The coin was most likely struck under the rule of Prince Leszek the White (1206-1227).

Face value 10 zł - Metal: Ag 925; Finish: proof; Diameter: 32.00 mm;
Weight: 14.14 g; Mintage: up to 20,000 pcs; Designer: Dominika Karpińska-Kopiec;
Issuer: NBP; The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

The image of a specimen of this very bracteate was placed on the reverse of the new coin, the fifth in our series. The dragon is turned to the left, with its head turned backwards, wings spread outwide and the tail curled under its body. This monster either symbolises the Prince's power or, perhaps, it was meant to ward off any evil spirits which might threaten the monarch. The outline of the façade of the Late Romanesque Cistercian church in Sulejów was used as the background.

Our coin's obverse also features two groups of elements. On the one hand, the coin particulars including the State emblem and name, face value and the year of issue. On the other hand, the Prince's seal depicting the Prince standing in full armour with a spear and a pennant in one hand and a shield in the other. The legend contains data missing from the bracteate: +SIGIL[LVM] LESTCONIS D-VCIS POLONI-E (the seal of Leszek, Prince of Poland). Info: Stanisław Suchodolski.

2015 CANADIAN FLAG (50th Anniversary)
www.canadapost.ca

Souvenir Sheet ... This collectible fabric stamp is a first in Canada and an ideal keepsake celebrating the 50th anniversary of the Canadian flag. The ground-breaking stamp was designed by Kosta Tsetsekas and created by applying ink to a satin rayon fabric. The image also honours Joan O'Malley, daughter of a then government official, who sewed prototypes of the flag during Canada's great flag debate. The back of the souvenir sheet displays Canada's flag flying. Issue Date: February 15, 2015; Stamp Designer: Kosta Tsetsekas, Signals, Vancouver; Stamp Value: $5.00; Number of Stamps Included: 1; Dimensions: 140mm X 90mm.

FDC ... Celebrate the flag and a milestone in Canadian history with this patriotic collectible featuring Canada's first fabric stamp! Set against a white background and designed with a ripple effect, the Canadian flag is proudly placed in the upper right side of the piece and cancelled in Ottawa, ON. On the reverse appears the story of Joan O'Malley , the daughter of a then Canadian government official, who sewed prototypes of the flag during Canada's great flag debate. A symbol of national unity, the flag appears "strong and free" affixed to this official first day cover. Issue Date: February 15, 2015; Cancel Location: Ottawa, ON; Stamp Designer: Kosta Tsetsekas, Signals, Vancouver; Stamp Value: $5.00; Number of Stamps Included: 1; Dimensions: 191mm X 113mm.

Stamps ... Celebrate the Flag and commemorate the 50th anniversary of the first time it was raised on Parliament Hill with this booklet of 10 permanent™ domestic stamps. Printed in 5 colours, these commemorative stamps are perfect for sending patriotic mail from coast to coast to coast and especially to Kingston, ON, where a prototype of the single-leaf design is held at Queen's University Archives. Issue Date: February 15, 2015; Stamp Designer: Kosta Tsetsekas, Signals, Vancouver; Stamp Value: Permanent™; Number of Stamps Included: 10; Dimensions: 40mm X 32mm.

FDC ... Celebrate the Flag and a milestone in Canadian history! This Official First Day Cover features a single commemorative stamp affixed to an envelope and cancelled on the first day of issue in Ottawa, ON. The envelope displays a collection of proposed flag designs, many of which proudly display maple leaves, fleurs-de-lis or beavers. On the reverse, the story of Canada's flag appears, including an account of the celebrations on Parliament Hill in Ottawa on February 15, 1965. The result is an historical collectible! Issue Date: February 15, 2015; Cancel Location: Ottawa, ON; Stamp Designer: Kosta Tsetsekas, Signals, Vancouver; Stamp Value: Permanent™; Number of Stamps Included: 1; Dimensions: 191mm X 131mm.

 

 

2015 ... $3 Pure Silver Coin
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

 

50th Anniversary of the Canadian Flag ... Features a striking design that celebrates the 50th anniversary of Canada's flag through the use of symbolic imagery. On the 50th anniversary of the National Flag of Canada, the Royal Canadian Mint commemorates Canada's most recognizable symbol with this beautifully engraved and coloured pure silver coin. A great opportunity for collectors to display their pride for their country through their collection, and to commemorate a milestone in Canadian history. Info... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 15,000; Weight: 7.96 g; Diameter: 27 mm; Face Value: 3 Dollars; Finish: Proof with colour; Edge: Serrated; Packaging: Maroon clamshell with custom beauty box.

2015 ... 50-Cent Pure Gold Coin
www.canadapost.ca    www.mint.ca

Maple Leaf ... This small, affordable gold coin allows collectors to celebrate their pride for their country on the 50th anniversary of the National Flag of Canada. Certified 99.99% pure gold, this is the 13th in the Royal Canadian Mint's annual 1/25th oz. gold coin series. From its delicate veins to the small creases and textures, meticulous engraving gives the maple leaf a life-like appearance that is further enhanced by the use of multiple finishing techniques. Info... Composition: 99.99% pure gold; Mintage: 7,500; Weight: 1.27 g; Diameter: 13.92 mm; Face Value: 50 cents; Finish: Proof; Edge: Serrated; Artist: Pierre Leduc; Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

50th Anniversary of the Canadian Flag
www.canadapost.ca    www.mint.ca

2015... $1 Proof Silver Dollar Coin ... Celebrate the Canadian spirit with this 56th coin in the Royal Canadian Mint's Proof Dollar series, which have been highly sought after every year since 1937. The flag's 50th anniversary is highlighted with a symbolic ring of 50 maple leafs. The stunning 99.99% Pure Silver Proof Dollar is polished to give it a flawless, mirror-like finish. Info... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 20,000; Weight: 23.17 g; Diameter: 36.07 mm; Face Value: 1 Dollar; Finish: Proof; Edge: Serrated; Artist: John Mantha; Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

Design: Your coin brings together symbolic elements that reflect how the Canadian flag is perceived both at home and abroad. Occupying much of the image's field, the famous red flag—its white centre square bearing the stylized red maple leaf - billows softly in the wind at full-mast atop a flagpole. Beneath it, a backpacker stands turned to the right and gazes at the horizon beyond a landscape that is a cross-section of Canada. This traveler's journey highlights the freedom and opportunities offered by Canada to explore and grow, whether at home or abroad. And while the addition of a small Canadian flag on the backpack is a common practice for Canadian travelers, it also speaks to the respect and recognition this national symbol receives throughout the world. The flag's 50th anniversary is highlighted with a symbolic ring of 50 maple leafs. Since it was first raised in 1965, the National Flag of Canada has come to symbolize many of the values and opportunities that have defined Canada and its people.

TROYAK CLUB new issues from ...
7 – 8 March 2015 ... XII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2015
More info: Tom Malicki...   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   or Les Plonka...   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


www.gtapa.org 

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.

2011 Troyak Club - Bulletin # 151 April - Kwiecień 2015. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates