Bulletin # 150 March - Marzec 2015

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The MARCH 2015 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETING ... / NASTĘPNE SPOTKANIE KLUBU "TROYAK" ...

7 – 8 March 2015 ... XII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2015
MARCH 7 - 8, 2015, Mississauga., Ontario

 

XII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2015, at John Paul II Polish Cultural Centre,
4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403). Mississauga, Ontario.
Hours: SAT. 9 am to 4 pm with $3 adult admission;
SUN. 9 am to 4 pm free admission. Kids 16 and under Free both days. Free parking.
25+ DEALERS of CANADIAN and INTERNATIONAL Stamps, Gold and Silver Coins,
Royal Canadian Mint Coins, Paper Money, Military and other Collectibles. Canada Post Shop.
Bring coins, stamps or collectibles to be evaluated and get best prices.
Organized by the Polish-Canadian Coin & Stamp Club (Troyak Club) ... offering free stamps for kids.
World class Philatelic and Pope John Paul II on World Stamps (1992-1995) ... Exhibits;
Displays of Coins, Stamps, Collectibles by Guests and Club Members.
See www.troyakclub.com
More information: Contact Les Plonka – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      or call (416) 505-7999 ...

 

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca 

 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

29th March 2015 @ 4:30 p.m.

26th April 2015; 24th May 2015; 21st June 2015

July & August 2015 – Summer break ... Letnie wakacje ...

27th September 2015; 25th October 2015; 29th November 2015

 

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zapraszamy.

 

LUDZIE KINA I TEATRU
PEOPLE OF CINEMA AND THEATER
www.poczta-polska.pl

 

W dniu 31 października zostały wprowadzone do obiegu trzy znaczki pocztowe o
wartości 1,75 zł, 2,35 zł i 4,20 zł, emisji "Ludzie Kina i Teatru".
Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym,
w formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie 350.000 sztuk każdego wartości
(po 200 tys. w arkusikach 12. znaczkowych i po 150.000 szt. w formie 3. znaczkowego bloczku).
Z tej okazji została również wydana jedna koperta FDC. Autor projektu: Marzanna Dąbrowska.

 

People of cinema and theater ... number of stamps in set: 3; denomination:
1,75 PLN, 2,35 PLN, 4,20 PLN; print run: 350.000 each pcs; printing technique: offset;
stamp size: 31,25 x 43 mm; circulation date: 31st October 2014;
12 stamps per sheet and one sheet with 3 stamps; number of FDC: 1; author: Marzanna Dąbrowska.

POLSKI SIERPIEŃ 1980
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety upamiętniające POLSKI SIERPIEŃ 1980: w dniu 27 sierpnia 2010 r. o nominale 2 zł wykonaną stemplem zwykłym ze stopu Nordic Gold, w dniu 30 sierpnia 2010 r. o nominale 30 zł wykonaną stemplem lustrzanym w złocie, o nominale 10 zł wykonaną stemplem lustrzanym w srebrze (z tampondrukiem).

 

Nominał 2 zł - metal stop CuAl5Zn5Sn1; stempel zwykły; średnica 27,0 mm;
masa 8,15 g; wielkość emisji (nakład) 1.400.000 szt.

Awers: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-10, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W. Rewers: Elementy puzzli, tworzące fragment stylizowanego napisu: SOLIDARNOŚĆ. Z prawej strony u dołu napis: 80. U góry półkolem napis: POLSKI SIERPIEŃ. Na boku: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami. Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpińska, Projektant rewersu: Urszula Walerzak.

  

Nominał 10 zł - metal Ag 925/1000 oraz farba czerwona; stempel lustrzany;
średnica 32,0 mm; masa 14,14 g; wielkość emisji (nakład) 50.000 szt.

Awers: U góry, na tle polskiej flagi ze stylizowanym napisem: SOLIDARNOŚĆ, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po lewej stronie orła napis: 10 ZŁ, po prawej stronie orła oznaczenie roku emisji: 2010. Centralnie, na tle stylizowanych wizerunków osób z rękami uniesionymi w geście zwycięstwa, wyodrębniona powierzchnia w kształcie koła, z logo XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność". Wokół logo napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W. Rewers: Centralnie, na tle litery S, w której umieszczone zostały wizerunki osób z rękami uniesionymi w geście zwycięstwa, stylizowany napis: 1980, w układzie pionowym. Z lewej strony napis: POLSKI, z prawej strony napis: SIERPIEŃ.

  

Nominał 30 zł - metal Au 900/1000; stempel lustrzany; średnica 16,0 mm;
masa 1,7 g; wielkość emisji (nakład) 30.000 szt.

Awers: Centralnie stylizowany wizerunek Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku. Na jego tle, u dołu, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej strony napis: 30, z prawej strony napis: ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2010. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W. Rewers: Centralnie stylizowany napis: SOLIDARNOŚĆ. Pod nim napis: 1980. U góry półkolem napis: POLSKI SIERPIEŃ. Projektant monety: Urszula Walerzak.

 

Od połowy lat 70. w Polsce Ludowej pogłębił się kryzys gospodarki nakazowo-rozdzielczej (stała choroba systemu realnego socjalizmu). Słabnąca ekipa Edwarda Gierka, mimo usilnych starań kierownictwa MSW, nie mogła zahamować procesu powstawania w latach 1976–1980 kolejnych grup opozycyjnych. Wydawały one drugoobiegową prasę i książki, docierały nie tylko do inteligencji, ale także do robotników (Wolne Związki Zawodowe).

Wybór Karola Wojtyły na papieża (16 X 1978 r.), a następnie jego pierwsza pielgrzymka do Polski (VI 1979 r.) miały ogromny wpływ na świadomość społeczną – wzmocniły opór narodu wobec komunizmu. Nieudolna próba wprowadzenia przez rząd podwyżek cen podstawowych artykułów spożywczych zapoczątkowała falę strajków, która w lipcu i sierpniu 1980 r. przetoczyła się przez cały kraj, od Lublina i Warszawę po Szczecin i Wrocław. Najważniejszy okazał się strajk w stoczni gdańskiej, który rozpoczął się 14 sierpnia 1980 r. Początkowo załoga żądała stosownych podwyżek płac oraz przywrócenia do pracy suwnicowej, Anny Walentynowicz. Począwszy od 16 sierpnia 1980 r. protest stoczniowców przerodził się w strajk solidarnościowy, który z dnia na dzień obejmował coraz więcej zakładów pracy. Do komunistycznych władz skierowano 21 postulatów, z których najważniejszym było żądanie prawa do strajku oraz utworzenia niezależnych, samorządnych związków zawodowych. Zgoda władz na istnienie organizacji niezależnej od partii komunistycznej umożliwiła podpisanie porozumień z Międzyzakładowymi Komitetami Strajkowymi w Szczecinie (30 VIII), w Gdańsku (31 VIII) i w Jastrzębiu (3 IX). Lech Wałęsa, przywódca stoczniowców gdańskich, ogłosił miastu i światu (stojąc na dachu samochodu) powstanie wolnych i samorządnych związków zawodowych.

Wydarzenia z lipca i sierpnia 1980 r. szybko zaniepokoiły władze państw ościennych. Jeszcze przed wybuchem strajku w stoczni im. W. Lenina w Gdańsku minister bezpieczeństwa państwowego NRD wydał rozkaz podległym jednostkom, by wykazywały szczególną czujność wobec wydarzeń w Polsce. Podobne dyspozycje wydało najwyższe kierownictwo partii komunistycznej w Moskwie, która 25 sierpnia 1980 r. powołała specjalną komisję do badania sytuacji w Polsce, z Michaiłem Sułowem na czele. Służby specjalne PRL (MSW) jeszcze przed podpisaniem porozumień sierpniowych w 1980 r. rozpoczęły akcję pod kryptonimem „Lato 80". Jej celem – jak się wkrótce okazało – było przygotowanie stanu wojennego. Wszystkie te decyzje świadczyły o tym, że państwa bloku komunistycznego nie zamierzały dopuścić do długotrwałego istnienia „Solidarności" na politycznej i społecznej mapie Polski. W ciągu kolejnych miesięcy (tzw. 16 miesięcy „karnawału") „Solidarność" robotnicza stała się wzorem dla wszystkich grup społecznych i zawodowych budujących nowe, niezależne struktury stowarzyszeniowe (NZS, „Solidarność" Rolników Indywidualnych).

Z kolei istniejące stowarzyszenia, w tym środowisk twórczych (ZLP, SDP i inne) po raz pierwszy od początku istnienia PRL i systemu nomenklaturowego uzyskiwały prawo do demokratycznego wyboru swoich władz. Tymczasem wybuch stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. położył kres budowaniu „Samorządnej Rzeczpospolitej", stłumił społeczną energię, nadzieję na wolność i zwycięstwo dobra nad złem. Zarówno w latach 1980–1981, jak i w okresie stanu wojennego, a także w latach późniejszych (do 1989 r.) ruch „Solidarności" (liczący 10 mln osób) był wspierany przez Kościół katolicki. Kapłani towarzyszyli strajkującym stoczniowcom Trójmiasta, hutnikom Warszawy. Krzyże zawieszane na ścianach fabryk, szkół i szpitali symbolizowały niezależność pracowników, jako rzeczywistego gospodarza swego miejsca pracy, od partii. W świątyniach i salach katechetycznych w latach 80. Tworzyła się kultura niezależna – wybitni naukowcy prowadzili wykłady poświęcone prawdziwej historii, a wybitni polscy kapłani, z błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszką na czele, głosili homilie ucząc patriotyzmu i przebaczenia. Informacja: Jan Żaryn.

 

POLISH AUGUST 1980
www.nbp.pl

The National Bank of Poland issued into circulation coins commemorating POLISH AUGUST 1980, of the following face values: 2 zł struck in standard finish in the Nordic Gold alloy on 27 August 2010, 30 zł struck in proof finish in gold, 10 zł struck in proof finish in silver (pad printing) on 30 August 2010.

  

Face Value 2 zł - metal CuAl5Zn5Sn1 alloy; finish standard; diameter 27.0 mm;
weight 8.15 g; mintage (volume) 1,400,000 pcs.

Obverse: An image of the Eagle established as the State Emblem of the Republic of Poland. On the sides of the Eagle, the notation of the year of issue: 20-10. Below the Eagle, an inscription: ZŁ 2 ZŁ. In the rim, inscription RZECZPOSPOLITA POLSKA (Republic of Poland), preceded and followed by six pearls. The Mint's mark: M/W under the Eagle's left leg. Reverse: Puzzle pieces, constituting a fragment of stylised inscription: SOLIDARNOŚĆ (Solidarity). On the right-hand side at the bottom, inscription: 80. At the top, semicircular inscription: POLSKI SIERPIEŃ (Polish August). On the edge: The inscription, NBP, repeated eight times, every second one inverted by 180 degrees, separated with stars. Designer of the obverse: Ewa Tyc-Karpińska, Designer of the reverse: Urszula Walerzak.

  

Face Value 10 zł - metal Ag 925/1000 and red paint; finish proof; diameter 32.0 mm;
weight 14.14 g; mintage (volume) 50,000 pcs.

Obverse: At the top, against the background of the Polish flag with a stylised inscription: SOLIDARNOŚĆ (Solidarity), an image of the Eagle established as the State Emblem of the Republic of Poland. On the left side of the Eagle, inscription: 10 ZŁ, on the right, the notation of the year of issue: 2010. In the centre, against the background of the stylised images of people with their arms raised in a gesture of victory, a separated round surface with the logo of the 30th anniversary of the formation of the Independent Self-governing Trade Union "Solidarity". Around the logo, inscription: RZECZPOSPOLITA POLSKA (Republic of Poland). The Mint's mark: M/W under the Eagle's left leg. Reverse: In the centre, against the background of letter S in which images of people with their arms raised in a gesture of victory were placed, stylised inscription: 1980, vertically. On the left-hand side, inscription: POLSKI (Polish), on the right-hand side, inscription: SIERPIEŃ (August). Designer of the coin: Urszula Walerzak.

  

Face Value 30 zł - metal Au 900/1000; finish proof; diameter 16.0 mm;
weight 1.7 g; mintage (volume) 30,000 pcs.

Obverse: In the centre, a stylised image of the Monument to the Fallen Shipyard Workers in Gdańsk. Against this background at the bottom, an image of the Eagle established as the State Emblem of the Republic of Poland. On the left-hand side, inscription: 30, on the right-hand side, inscription: ZŁ. In the rim, inscription: RZECZPOSPOLITA POLSKA (Republic of Poland) and the notation of the year of issue: 2010.The Mint's mark: M/W under the Eagle's left leg. Reverse: In the centre, stylised inscription: SOLIDARNOŚĆ (Solidarity). Below, inscription: 1980. Above, semicircular inscription: POLSKI SIERPIEŃ (Polish August). Designer of the coin: Urszula Walerzak.

 

In the mid-70s, the crisis of the command and control economy (a permanent ailment of Real Socialism) aggravated in the People's Republic of Poland. Edward Gierek's weakening team, despite intensive efforts by the Ministry of Internal Affairs and its leadership, could not prevent the sprouting of new opposition groups which took place in the years 1976–1980. These groups published clandestine press and books, managing to get their message heard not only amongst the educated classes, but also amongst workers (the Free Trade Unions).

The election of Karol Wojtyła as Pope (16 October 1978) and his first pilgrimage to Poland (June 1979) had a tremendous impact on Poles' social awareness, increasing the nation's resistance to communism. The government's inept attempt at raising the prices of basic food products triggered off a wave of strikes which swept through the whole country from Lublin and Warsaw to Szczecin and Wrocław in July and August 1980. However, the Gdańsk Shipyard strike, which started on 14 August 1980, turned out to be of most importance. Initially, the workers demanded adequate pay rises and a reinstatement to work of crane operator Anna Walentynowicz. Starting from 16 August 1980, the shipyard workers' protest turned into a solidarity strike, joined by more and more institutions every day. Twenty-one demands were presented to the communist authorities, the most important of them being the demand for a right to strike and to form independent, self-governing trade unions. When the authorities gave their consent to the creation of an organization independent from the communist party, agreements could finally be signed with the Interfactory Strike Committees in Szczecin (30 August), Gdańsk (31 August) and Jastrzębie (3 September). Lech Wałęsa, the leader of Gdańsk Shipyard workers, pronounced (while standing on top of a car) the establishment of free and self-governing trade unions.

The authorities of the neighbouring countries soon became alarmed by the events of July and August 1980. Before the onset of the strike in the W. Lenin Shipyard in Gdańsk, the Minister of State Security of the German Democratic Republic ordered its subordinate units to be particularly vigilant of the events in Poland. Similar instructions were issued by the highest leadership of the communist party in Moscow, which appointed a special commission to investigate the situation in Poland, headed by Mikhail Suslov, on 25 August 1980. Even before the August agreements were signed, special services of the People's Republic of Poland (Ministry of Internal Affairs) had launched an operation codenamed "Lato 80" ("Summer '80"). As it soon turned out, its aim was to prepare the introduction of martial law. All these decisions indicated that the communist block did not intend to allow "Solidarity" to stay on Poland's political and social map for very long. In the months that followed (the so-called 16 months of "carnival"), the workers' "Solidarity" became a role model for all social and occupational groups that formed new independent associations (Independent Students' Union, Individual Farmers' "Solidarity").

On the other hand, the existing associations, including creative societies (Polish Literary Society, Polish Journalists' Association and others) were given the right to choose their authorities democratically – for the first time since the beginning of the People's Republic of Poland with its "nomenklatura" system (under which appointments to positions were only possible with the party's approval). However, the introduction of martial law on 13 December 1981 put an end to the emerging "Samorządna Rzeczpospolita" ("Self-governing Republic of Poland"), dampened the society's energy and hope for freedom and a victory of good over evil. Throughout the entire period – the years 1980–1981, martial law and the subsequent years (until 1989), the 10-million strong "Solidarity" movement enjoyed the support of the Catholic Church. Priests accompanied striking shipyard workers in the Tricity area and steel mill workers in Warsaw. Crosses were being placed on the walls of factories, schools and hospitals to symbolise the independence of workers, the true hosts of their work place, from the party. In the 1980s, churches and religion classrooms saw the birth of independent culture – prominent scientists gave lectures on the true history and distinguished Polish priests, spearheaded by the blessed Jerzy Popiełuszko, preached patriotism and forgiveness. Info: Jan Żaryn.

THE CANADA POST COMMUNITY FOUNDATION
www.canadapost.ca

The Canada Post Community Foundation recently awarded $1.35 million in funding to grassroots and community-based child and youth organizations across the country. Since 2007, the Foundation has provided more than $9 million in assistance to libraries, breakfast programs, anti-bullying initiatives, Kids Help Phone, Big Brothers Big Sisters of Canada, Boys and Girls Clubs of Canada, sports clubs and others. The Foundation receives hundreds of requests from groups that deal with physical, emotional, educational and recreational needs of children and youth, and grants funding based on criteria set by the Foundation's board. In addition to a variety of fundraising activities by Canada Post employees, much of the money comes directly from the generous donations of customers and from the extra dollar paid on the purchase of the annual Foundation stamp booklet. The 2014 Canada Post Community Foundation campaign runs from September 29 to October 26. Your $1 donation goes directly to the Canada Post Community Foundation, which funds grassroots non profit groups that work with children and youth.

 

Specifications: Issue date: Sept. 29, 2014; Stamp designer: HM & E Design Communications (Paul Haslip); Stamp value: Permanent™, always worth the going rate, plus the 10-cent surcharge on each stamp is a direct donation to the Canada Post Community Foundation; Number of stamps included: 10; Stamp dimensions: 32 mm x 32 mm; FDC dimensions: 191 mm x 113 mm.

NHL-® 2015 ... $10 PURE SILVER COIN - Montreal Canadiens-®
www.canadapost.ca     www.mint.ca  

Celebrate "our game" and the Montreal Canadiens® with this limited edition silver coin. A Royal Canadian Mint exclusive, the coin uses an advanced colour technology for the first time, making the bold team colours and iconic logo glitter under light. Presented in a specially designed custom case, the coin can also be worn as a pendant when paired with the 34 mm Coin Necklace Kit. Give the coin to the Habs fan or sports collector in your life at the holidays or anytime. It also makes a lovely retirement gift, or a thank you gift for a special volunteer or coach.

 

Details: Mintage: 6,000 coins worldwide; Face value: 10 Dollars; Series name: NHL Canadian Teams; Packaging description: Custom beauty box; Finish: Reverse proof with "sheer effect" colourization; Composition: 99.99% pure silver; Weight: 15.87 g; Diameter: 34 mm. Collect all 7 coins in the Canadian NHL® series!

 

 

 

www.gtapa.org 

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.


or call (416) 505-7999 ...
2011 Troyak Club - Bulletin # 150 March - Marzec 2015. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates