Bulletin # 146 November - Listopad 2014

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The NOVEMBER 2014 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


LEST WE FORGET  +  CZEŚĆ ICH PAMIĘCI  +  N'OUBLIONS PAS

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca 

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

30th November 2014 @ 4:30 p.m.

11th January 2015 @ 4:30 p.m. ... Annual General Meeting

25th January 2015;    8th February 2015;    22nd February 2015;

7 - 8th March 2015 ... XII Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2015

29th March 2015;    26th April 2015;    24th May 2015;    21st June 2015

 

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Zapraszamy.

 

7 – 8 March 2015 ... XII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2015
MARCH 7 - 8, 2015, Mississauga., Ontario

XII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2015, at John Paul II Polish Cultural Centre,
4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403). Hours: SAT. 9 am to 4 pm with $3 adult admission;
SUN. 9 am to 4 pm free admission. Kids 16 and under Free both days. Free parking.
25+ DEALERS of CANADIAN and INTERNATIONAL Stamps, Gold and Silver Coins,
Royal Canadian Mint Coins, Paper Money, Military and other Collectibles.Canada Post Shop.
Bring coins, stamps or collectibles to be evaluated and get best prices.
Organized by the Polish-Canadian Coin & Stamp Club (Troyak Club) ... offering free stamps for kids.
World class Philatelic and Pope John Paul II on World Stamps (1992-1995) ... Exhibits;
Displays of Coins, Stamps, Collectibles by Guests and Club Members.
See www.troyakclub.com  for details.
More information: Contact Les Plonka –   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    or call (416) 505-7999 ...

 

LEGIONY POLSKIE
POLISH LEGIONS
www.poczta-polska.pl

 

Poczta Polska - 6 sierpnia 2014 roku wprowadzono do obiegu znaczek pocztowy o wartości 8,50 zł,
na którym przedstawiono podobiznę Józefa Piłsudskiego. Podstawowe dane emisji: Autor projektu:
Karol Tabaka; Autor rytu: Przemysław Krajewski; Ilość znaczków: 1; Wartość: 8,50 zł;
Nakład: 200.000 sztuk; Technika druku: staloryt i rotograwiura; Format znaczka: 54 x 54 mm;
Format bloku: 77 x 104 mm; Papier: fluorescencyjny; Data obiegu: 6 sierpnia 2014 roku.
Oprócz tego w nakładzie 40.000 sztuk została wydana pamiątka filatelistyczna w postaci
czarnodruku, nie mającego ważności obiegowej.

100. ROCZNICA WKROCZENIA PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ DO KIELC
www.poczta-polska.pl 

 

2014.07.29 ... Z inicjatywy Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego PZF, Poczta Polska wydała kartę
pocztową upamiętniającą 100. rocznicę wkroczenia Pierwszej Kompanii Kadrowej do Kielc.
Z tej okazji, podczas kieleckich uroczystości 12 sierpnia 2014 r., odsłonięty został pomnik
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ukazał się także znaczek personalizowany poświęcony
temu wydarzeniu, a podczas trwania rocznicowych obchodów stosowany był
okolicznościowy datownik. Walory zaprojektował art. plastyk Adam Kowalewski.

 

75. ROCZNICA BITWY NAD BZURA
75th ANNIVERSARY OF BATLLE OF BZURA
www.poczta-polska.pl

Dnia 2014-09-09 została wprowadzona do obiegu kartka pocztowa z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 2,35 zł, emisji: 75. rocznica Bitwy nad Bzurą, zwaną dalej kartką. W prawym górnym rogu strony adresowej kartki nadrukowano znak opłaty pocztowej, na którym przedstawiono wizerunki trzech generałów. W dolnym lewym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości 2,35 zł, a w prawym dolnym rogu napis Polska. Do znaku opłaty pocztowej dołączono przywieszkę z napisem: PRIORYTET. Pod znakiem widnieje napis: Generałowie polegli podczas Bitwy nad Bzurą: Gen. Mikołaj Bołtuć, Gen. Stanisław Grzmot-Skotnicki, Gen. Franciszek Seweryn Wład.
W części ilustracyjnej kartki umieszczono kawalerię Wojska Polskiego podczas walk we wrześniu 1939 roku, fragment mapy oraz ostatni list generała Włada. Pod fragmentem mapy umieszczono napis: 75. ROCZNICA BITWY NAD BZURĄ Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm, wydrukowano jednostronnie, techniką offsetową, na kartonie białym, w nakładzie 21 500 sztuk, w następujących kolorach druku: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. Autorem projektu jest Karol Tabaka.

75th. Anniversary of Batlle of Bzura ... Number of stationeries in set: 1; Denomination: 2,35 PLN each; Print run: 21.500 pcs; Printing technique: offset; Card size: 148 x 105 mm; Release date: 09th September 2014; Author: Karol Tabaka.

 

ZŁOCI MEDALIŚCI - FIVB - Mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014
GOLD MEDALISTS - FIVB - World Championships In Men's Volleyball Poland 2014
www.poczta-polska.pl

Złoci Medaliści FIVB Mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014 ... 18 października 2014 roku Poczta Polska wydała szesnaście znaczków pocztowych o wartości 1,00 zł każdy, na których przedstawiono podobizny: Stéphane Antigi, Piotra Nowakowskiego, Michała Winiarskiego, Dawida Konarskiego, Rafała Buszka, Pawła Zagumnego, Karola Kłosa, Andrzeja Wrony, Mariusza Wlazłego, Fabiana Drzyzgi, Michała Kubiaka, Krzysztofa Ignaczaka, Pawła Zatorskiego, Marcina Możdżonek, Mateusza Miki i Philippe Blainea.

Podstawowe dane emisji:... autor projektu: Jacek Konarzewski; ilość znaczków: 16; wartość: 16 x 1,00 zł; nakład: po 240.000 sztuk każdego; technika druku: offset; format znaczka: 43 x 31,25 mm; papier: fluorescencyjny; arkusze sprzedażne: 16 znaczków i 4 przywieszki; data obiegu: 18 października 2014 roku. Z tej okazji wydano 4 koperty FDC.

 

Gold Medalists FIVB World Championships in men's volleyball Poland 2014... number of stamps: 16; denomination: 1,00 PLN; print run: 240.000 each pcs.; printing techniques: offset; paper: fluorescent; stamp size: 43 x 31,25 mm; circulation date: 18th October 2014; number of FDC: 4; author: Jacek Konarzewski.

 

150. ROCZNICA URODZIN STEFANA ŻEROMSKIEGO
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 2 października 2014 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety „150. rocznica urodzin Stefana Żeromskiego" o nominałach 200 zł i 10 zł.

  

Nominał 200 zł - metal: Au 900/1000; stempel: lustrzany;
średnica: 27,00 mm; masa: 15,50 g; nakład: do 2500 szt.;
Projektant monety: Dominika Karpińska-Kopiec; Emitent: NBP.

 

Nominał 10 zł - metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany;
średnica: 32,00 mm; masa: 14,14 g; nakład: do 30 000 szt.;
Projektant monety: Robert Kotowicz; Emitent: NBP.

Stefan Żeromski urodził się 14 października 1864 r. w Strawczynie (obecnie woj. świętokrzyskie), zmarł 20 listopada 1925 r. w Warszawie. Pochowany został na warszawskim cmentarzu ewangelicko-reformowanym. Był jednym z najwybitniejszych polskich prozaików, dramatopisarzy; pisarzem przekonanym o szczególnym posłannictwie literata, jego odpowiedzialności za kształtowanie losu narodu i Ojczyzny. Pisał pod pseudonimami, m.in. Maurycy Zych, Józef Katerla. Żeromski pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Górach Świętokrzyskich. W latach 1874–1886 uczęszczał do Męskiego Gimnazjum Rządowego w Kielcach, w którego budynku mieści się obecnie Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach. Następnie wyjechał do Warszawy, gdzie rozpoczął studia w Szkole Weterynarii. Trudna sytuacja materialna zmusiła go jednak do przerwania nauki i podjęcia pracy guwernera.

Pierwsze opublikowane utwory Żeromskiego powstały jeszcze w czasach jego szkolnej edukacji, były to wiersze. W 1895 r. ukazały się drukiem tomiki: Opowiadania oraz Rozdziobią nas kruki, wrony. Do najbardziej znanych utworów pisarza należą niewątpliwie Syzyfowe prace, Ludzie bezdomni, Popioły, Dzieje grzechu oraz Wierna rzeka. W ostatnich latach życia pisarza powstały: Snobizm i postęp, zbiór opowiadań Pomyłki, powieść Przedwiośnie oraz poemat prozą Puszcza jodłowa. „Ostatni Wajdelota", jak nazwał Żeromskiego wybitny badacz polskiego romantyzmu Józef Ujejski, oprócz pracy literackiej poświęcał się również działalności społecznej. Zakładał szkoły, uniwersytety, biblioteki. Aktywnie uczestniczył w organizacji życia kulturalno-literackiego. Był laureatem licznych nagród, pretendentem do literackiej Nagrody Nobla. Jego twórczość doczekała się licznych przekładów oraz adaptacji i ekranizacji filmowych. Po śmierci Żeromskiego najwięksi polscy literaci – J. Lechoń, A. Słonimski, J. Tuwim, L. Staff – złożyli mu hołd, poświęcając pamięci pisarza swe utwory. Informacja: Sylwia Zacharz, kierownik Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach.

 


150th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF STEFAN ŻEROMSKI
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 2 October 2014 Narodowy Bank Polski issued into circulation the coins "150th Anniversary of the Birth of Stefan Żeromski", with the face values of PLN 200 and PLN 10.

Face value 200 zł - Metal: Au 900/1000; Finish: proof; Diameter: 27.00 mm;
Weight: 15.50 g; Mintage: up to 2,500 pcs; Coin designer: Dominika Karpińska-Kopiec;
Issuer: NBP; The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

 

Face value 10 zł - Metal: Ag 925/1000; Finish: proof; Diameter: 32.00 mm;
Weight: 14.14 g; Mintage: up to 30,000 pcs; Coin designer: Robert Kotowicz
Issuer: NBP; The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

Stefan Żeromski was born on 14 October 1864 in Strawczyn (currently the province of Świętokrzyskie), died on 20 November 1925 in Warsaw. Buried at the Evangelical Reformed Cemetery in Warsaw. He was one of Poland's most eminent prose writers and playwrights; a writer convinced of a special mission of the man of letters, his responsibility for shaping the nation's and fatherland's fate. He was writing under various pen names, e.g. Maurycy Zych, Józef Katerla. Żeromski was born to a family of impoverished gentry. He spent his childhood and early youth in the Świętokrzyskie Mountains. In 1874-1886 he attended the State Gymnasium for Boys in Kielce; at present the building seats the Museum of Stefan Żeromski's School Years, a branch of the National Museum in Kielce. Subsequently, he went to Warsaw, where he started studies at the Veterinary School. However, difficult material conditions forced him to give up studies and take up the work of a private tutor.

The first works by Żeromski put to print were written at the time of his studies – these were poems. In 1895 two collections of prose were published: Stories and Ravens and Crows will Peck us to Pieces... His best known pieces include The Labours of Sisyphus, Homeless People, Ashes, The Wages of Sin and The Faithful River. In his final years he wrote Snoberry and Progress, a collection of stories Mistakes, a novel Seedtime and a poem in prose The Fir Forest. „The last eulogist of Poland's history", as Żeromski was called by Józef Ujejski, the outstanding historian of Polish Romanticism, apart from literary work devoted his time to social work. He was founding schools, universities and libraries. He actively contributed to the organization of cultural and literary events. The laureate of numerous prizes, he was also shortlisted for the Nobel Prize in literature. His works have been translated into a number of languages, as well as adapted for the stage and the screen. After Żeromski's death, the most outstanding Polish writers – J. Lechoń, A. Słonimski, J. Tuwim, L. Staff – paid him a tribute in their works. Info: Sylwia Zacharz, Director of the Museum of Stefan Żeromski's School Years, Branch of the National Museum in Kielce.

 

CHARLOTTETOWN CONFERENCE 15th ANNIVERSARY
www.canadapost.ca

This envelope marks the 150th anniversary of the historic milestone in Charlottetown with archival photographs and contemporary depictions. On September 1, 1864, delegates from New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island and the Province of Canada gathered in Charlottetown, P.E.I., to discuss a union of the British North American colonies. A second meeting, held in Québec on October 10 of that year, brought the possibility of a union even closer to reality.

 

QUÉBEC CONFERENCE, 150th ANNIVERSARY
www.canadapost.ca

Commemorative envelope ... In the fall of 1864, delegates met twice with the ambitious goal of uniting the British North American colonies. The second conference, held in Québec, resolved many of the complex challenges raised during lively discussions in Charlottetown. From October 10, Québec Conference delegates debated and eventually approved 72 principles that still largely define Canada today. The creation of these Québec Resolutions was guided by a determined Sir John A. Macdonald, who later drafted the British North America Act during the final round of debate in London, England, in 1866-67.

This commemorative envelope celebrates the monumental achievement of the Québec Conference delegates. Paired with the Charlottetown Conference envelope of this past September, this issue continues the story of the first steps in the foundation of our country through archival photographs, art and documents. Issued: Oct. 10, 2014.

 

CANADIAN STAMP ... Wait for Me Daddy
www.canadapost.ca

On October 1, 1940, The British Columbia Regiment (Duke of Connaught's Own Rifles) marched down Eighth Street in New Westminster, BC with their families alongside to see them off to the Second World War. As Vancouver Daily Province photographer Claude Detloff took a photo, 5-year-old Warren "Whitey" Bernard broke away from his mother's hand, running to his father, Private Jack Bernard.

The photo, called Wait for Me Daddy, is one of the most famous Canadian photos from the Second World War. The raw emotion it depicts came to symbolize the sacrifices families made for the war effort. This stamp issue coincides with the unveiling of a statue in New Westminster on October 4, 2014, to honour the photo. This collectible stamp and souvenir pane of 5 Permanent™ domestic stamps makes an interesting conversation piece and would be a great gift for history buffs or collectors of Canadiana.

This Official First Day Cover (OFDC) includes a portrait of the Bernard family when they were reunited in 1945. It is cancelled in New Westminster and the cancel is a stylized poppy. A collectible piece of Canadiana, it makes an interesting gift for Canadian history buffs. Issue date: October 4, 2014; Stamp designer: Susan Mavor; Stamp value: Permanent, always worth the going rate; Cancellation site: New Westminster, BC.

 

2014... $10 Pure Silver Coin – WAIT FOR ME, DADDY
www.mint.ca     www.canadapost.ca  

A thoughtful gift and a remarkable addition to any military or history-themed collection. This striking coin commemorates the 75th anniversary of the Second World War, a conflict that had an immediate and long-lasting impact on Canadians. The coin design inspired by the famous "Wait for Me, Daddy" photograph is a touching tribute to the individual contributions Canadians made to support the war effort at home and abroad.

Coin specifications: Composition: 99.99% fine silver with selective colour application; Mintage: 10,000; Weight (g): 15.87; Diameter (mm):34; Face Value: $10; Finish: Proof; Edge: Serrated; Photographer: Claude Dettloff; Packaging: Maroon clamshell with black beauty box; Finished size:67 mm x 67 mm.

 

150th ANNIVERSARY OF THE QUÉBEC AND CHARLOTTETOWN CONFERENCES
www.mint.ca

Features a striking reinterpretation of our 1964 silver dollar! ... This beautifully engraved, finely finished, and symbolically rich 1/25th-ounce gold coin celebrates the 150th Anniversary of the Charlottetown and Québec Conferences—important steps on Canada's path to nationhood.

Special features: This proof-quality 99.99% pure gold coin celebrates two key events in Canadian Confederation: the Charlottetown and Québec Conferences.; Features a striking reinterpretation of the Royal Canadian Mint's 1964 silver dollar celebrating the 100th anniversary of the Charlottetown and Québec Conferences.; A limited mintage of only 7,500 coins (2014), means that this beautiful gold coin is sure to be sought after among collectors.; This proudly patriotic coin features the floral symbols of the major European settler groups represented in the Canadian provinces at the time of Canadian Confederation: the French fleur-de-lis, the English rose, the Irish shamrock, and the Scottish thistle.

Design: Your coin is a reinterpretation of Canada's 1964 silver dollar celebrating the centennial of the Charlottetown and Québec Conferences. The simple but rich design features the raised outline of a maple leaf. Inside the maple leaf are the four floral symbols of the major European settler groups represented in the Province of Canada and the Maritime provinces at the time of Confederation: the French fleur-de-lis at the top of the leaf, the English rose beneath it, the Irish shamrock on the left side of the image, and the Scottish thistle on the right. 1/25 oz. Pure Gold Coin - 150th Anniversary of Québec and Charlottetown Conferences - Mintage: 7,500; Composition 99.99% pure gold Finish proof; Weight (g) 1.27; Diameter (mm) 13.92; Edgeserrated Certificate serialized; Face value 50 cents; Artist Matthew Bowen (reverse), Susanna Blunt (obverse).

150th ANNIVERSARY OF THE QUÉBEC AND CHARLOTTETOWN CONFERENCES ... 14-Karat Gold Coin
www.mint.ca

This stunningly engraved, finely finished $100 gold coin celebrates the 150th anniversary of the Charlottetown and Québec conferences—important steps on Canada's path to nationhood.

Special features: Our world-renowned annual $100 gold coin; Commemorates the 150th Anniversary of the Québec and Charlottetown conferences that helped to lay the foundation of Canada; Intricate design features the buildings in which the conferences took place; The architectural elements have been carefully polished to showcase the buildings as they stood in 1864; Presented in a beautiful proof finish – frosted raised elements on mirror background; Certified 14-karat gold; Limited mintage of only 2,500 (2014) worldwide.

About the 1864 Conferences ... The history of North America is one of epic struggle as European nations fought for control. Long after the American Revolution and the War of 1812, the threat of American invasion remained ever-present. It was in this atmosphere, in September 1864, that representatives from Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island and the Province of Canada (Ontario and Québec) met in Charlottetown, PEI, to discuss a maritime union. The meeting, however, took on a new dimension when Sir John A. Macdonald proposed the idea of uniting all colonies from east to west. A second meeting was held the following month in Québec City, and it produced the landmark document that laid the basis for the British North America Act, which ultimately led to Confederation in 1867. While many years would pass before the final province and territory joined Confederation, the Charlottetown and Québec Conferences were the critical catalysts that propelled the vision for "Canada" forward.

Coin design ... Inspired by 19th century engravings, the coin brings to life finely detailed images of the two buildings in which the Charlottetown and Québec conferences took place. The top half of the coin features the Charlottetown Colonial Building, now called Province House. Graceful pine trees flank the building's pillared façade. The lower half showcases the Québec Parliament Buildings that stood in the place now occupied by the Château Frontenac. The structure is set atop a cannon-lined battlement, overlooking the harbour at Cape Diamant. The two images are separated by a scroll featuring the text "CHARLOTTETOWN 1864 QUÉBEC."


www.gtapa.org

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.

IN FLANDERS FIELDS ... by John McCrae

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie,
In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.


2011 Troyak Club - Bulletin # 146 November - Listopad 2014. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates